لوکزامبورگ

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2017-06
نرخ بیکاری 6 2017-09
نرخ تورم 1.9 2017-10
نرخ بهره 0 2017-10
موازنه تجاری -0.5 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2017-11
بازار سهام 1589 امتیاز 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 59.95 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12289 EUR - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2074 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 111001 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 97019 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6 % 2017-09
افراد شاغل 435470 2017-09
افراد بیکار 15893 2017-09
نرخ بیکاری بلند مدت 2.3 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 17.1 % 2017-09
هزینه های کار 121 نقاط شاخص 2017-08
دستمزد 4212 EUR / ماه 2011-12
حداقل دستمزد 1999 EUR / ماه 2017-06
جمعیت 0.59 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
تغییر اشتغال 0.7 % 2017-03
نرخ اشتغال 65.9 % 2017-06
استخدام تمام وقت 213 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 59.4 % 2017-03
قسمت مدت زمان اشتغال 54.4 هزار 2017-03
بهره وری 102 نقاط شاخص 2017-06
دستمزد در تولید 105 نقاط شاخص 2017-08
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2017-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 نقاط شاخص 2017-10
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم 1.6 % 2017-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 نقاط شاخص 2017-10
تورم مواد غذایی 3.31 % 2017-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.11 % 2017-10
تغییر قیمت تولید کننده 2 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-10
عرضه پول M0 3 EUR - میلیارد 2017-09
عرضه پول M1 233 EUR - میلیارد 2017-09
عرضه پول M2 274 EUR - میلیارد 2017-09
عرضه پول M3 342 EUR - میلیارد 2017-09
ترازنامه بانک 1037269 EUR - میلیون 2017-09
ذخایر ارزی 791 EUR - میلیون 2017-10
وام به بخش خصوصی 23658 EUR - میلیون 2017-09
ترازنامه بانک مرکزی 205211 EUR - میلیون 2017-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 484 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -0.5 EUR - میلیارد 2017-08
صادرات 1 EUR - میلیارد 2017-08
واردات 1.4 EUR - میلیارد 2017-08
حساب جاری 931 EUR - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.7 % 2016-12
بدهی خارجی 3650595 EUR هزار 2017-06
گردش سرمایه 848 EUR - میلیون 2017-06
حواله 16 EUR - میلیون 2014-03
ذخایر طلا 2.24 تن 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 312555 EUR - میلیون 2017-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20 % 2016-12
بودجه دولت 1.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 845 EUR - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 2019 EUR - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.2 % 2016-12
درآمدهای دولت 23147 EUR - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 22302 EUR - میلیون 2016-12
درخواست پناهندگی 160 افراد 2017-07
ارزیابی اعتبار 100
مخارج نظامی 294 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 116 2017-10
تولید صنعتی 5.6 % 2017-08
تولید صنعتی 6.2 % 2017-08
استفاده از ظرفیت 81.1 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار 0.3 EUR - میلیارد 2016-12
ورشکستگی 873 بانک اطلاعات شرکتها 2015-12
ثبت خودرو 3968 ماشین 2017-09
سرعت اینترنت 11591 KBps 2017-03
آدرس های IP 178495 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.23 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 19 2018-12
شاخص فساد مالی 81 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 10 2016-12
آسانی کسب و کار 63 2017-12
تولید الکتریسیته 36 گیگاوات ساعت 2017-09
استخراج معدن -26.1 % 2017-08
تولید فولاد 125 هزار تن 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 17.3 2017-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.3 % 2017-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 14.7 % 2017-04
هزینه های مصرف کننده 3584 EUR - میلیون 2017-06
پس انداز های شخصی 17.39 % 2011-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1669 EUR - میلیون 2017-09
نرخ وام بانکی 1.76 % 2017-09
قیمت گازوئیل 1.39 USD / لیتر 2017-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 59.2 % of GDP 2017-03
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -2 % 2017-07
شاخص مسکن 112 نقاط شاخص 2017-06
جواز ساختمان 476 2016-12
نرخ مالکیت مسکن 73.2 % 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 29.22 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 43.6 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 25.62 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.95 % 2016-12