لوکزامبورگ

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2017-09
نرخ بیکاری 5.6 2018-01
نرخ تورم 1.02 2018-02
نرخ بهره 0 2018-03
موازنه تجاری -0.62 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.23 2018-03
بازار سهام 1581 امتیاز 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 59.95 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12037 EUR - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2048 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 111001 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 97019 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.6 % 2018-01
افراد شاغل 439760 2018-01
افراد بیکار 16599 2018-01
نرخ بیکاری بلند مدت 2 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 14.1 % 2018-01
هزینه های کار 148 نقاط شاخص 2017-12
دستمزد 5030 EUR / ماه 2016-12
حداقل دستمزد 1999 EUR / ماه 2018-06
جمعیت 0.59 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.7 % 2017-09
نرخ اشتغال 67 % 2017-09
استخدام تمام وقت 218 هزار 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 59.9 % 2017-09
قسمت مدت زمان اشتغال 52.4 هزار 2017-09
بهره وری 99.6 نقاط شاخص 2017-09
دستمزد در تولید 135 نقاط شاخص 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.02 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2018-02
اندازه اصل تورم 0.9 % 2018-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2018-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2018-02
تورم مواد غذایی 1.39 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 1.26 % 2018-02
تغییر قیمت تولید کننده 0.8 % 2018-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-03
عرضه پول M0 3 EUR - میلیارد 2018-01
عرضه پول M1 240 EUR - میلیارد 2018-01
عرضه پول M2 283 EUR - میلیارد 2018-01
عرضه پول M3 344 EUR - میلیارد 2018-01
ترازنامه بانک 1059959 EUR - میلیون 2017-11
ذخایر ارزی 727 EUR - میلیون 2018-02
وام به بخش خصوصی 24269 EUR - میلیون 2018-01
ترازنامه بانک مرکزی 211385 EUR - میلیون 2018-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 484 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -0.62 EUR - میلیارد 2017-12
صادرات 0.96 EUR - میلیارد 2017-12
واردات 1.58 EUR - میلیارد 2017-12
حساب جاری 2246 EUR - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.8 % 2016-12
بدهی خارجی 3537486 EUR هزار 2017-09
گردش سرمایه 2159 EUR - میلیون 2017-09
ذخایر طلا 2.24 تن 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -225138 EUR - میلیون 2017-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20 % 2016-12
بودجه دولت 1.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 845 EUR - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 2004 EUR - میلیون 2017-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.2 % 2016-12
درآمدهای دولت 23147 EUR - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 22302 EUR - میلیون 2016-12
درخواست پناهندگی 250 افراد 2017-12
ارزیابی اعتبار 100
مخارج نظامی 294 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 112 نقاط شاخص 2018-02
تولید صنعتی -2.33 % 2017-10
تولید صنعتی 6.9 % 2017-11
استفاده از ظرفیت 83.1 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار 0.3 EUR - میلیارد 2016-12
ورشکستگی 961 بانک اطلاعات شرکتها 2016-12
ثبت خودرو 3968 2017-09
سرعت اینترنت 11591 KBps 2017-03
آدرس های IP 178495 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.23 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 19 2018-12
شاخص فساد مالی 81 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 10 2016-12
آسانی کسب و کار 63 2017-12
تولید الکتریسیته 69 گیگاوات ساعت 2018-01
استخراج معدن -14.3 % 2017-12
تولید فولاد 200 هزار تن 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 17.3 نقاط شاخص 2018-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 % 2018-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.6 % 2018-01
هزینه های مصرف کننده 3642 EUR - میلیون 2017-09
پس انداز های شخصی 20.44 % 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1655 EUR - میلیون 2018-01
نرخ وام بانکی 1.73 % 2018-01
قیمت گازوئیل 1.42 USD / لیتر 2018-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.4 % of GDP 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -2.7 % 2017-12
شاخص مسکن 112 نقاط شاخص 2017-09
جواز ساختمان 368 2017-09
نرخ مالکیت مسکن 73.9 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 27.08 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 25.12 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 18.46 celsius 2013-08