لوکزامبورگ

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2017-09
نرخ بیکاری 5.8 2017-11
نرخ تورم 1.36 2017-12
نرخ بهره 0 2017-12
موازنه تجاری -0.49 2017-10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.23 2018-01
بازار سهام 1726 امتیاز 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 59.95 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12037 EUR - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2048 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 111001 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 97019 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.8 % 2017-11
افراد شاغل 441364 2017-11
افراد بیکار 15876 2017-11
نرخ بیکاری بلند مدت 2.4 % 2017-06
نرخ بیکاری جوانان 14.4 % 2017-11
هزینه های کار 102 نقاط شاخص 2017-10
دستمزد 4212 EUR / ماه 2011-12
حداقل دستمزد 1999 EUR / ماه 2017-06
جمعیت 0.59 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
تغییر اشتغال 0.9 % 2017-06
نرخ اشتغال 65.9 % 2017-06
استخدام تمام وقت 215 هزار 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 58.7 % 2017-06
قسمت مدت زمان اشتغال 52.4 هزار 2017-06
بهره وری 99.6 نقاط شاخص 2017-09
دستمزد در تولید 103 نقاط شاخص 2017-10
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.36 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2017-11
اندازه اصل تورم 1 % 2017-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 104 نقاط شاخص 2017-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 2.38 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.27 % 2017-11
تغییر قیمت تولید کننده 4 % 2017-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-12
عرضه پول M0 3 EUR - میلیارد 2017-11
عرضه پول M1 249 EUR - میلیارد 2017-11
عرضه پول M2 289 EUR - میلیارد 2017-11
عرضه پول M3 360 EUR - میلیارد 2017-11
ترازنامه بانک 1037269 EUR - میلیون 2017-09
ذخایر ارزی 733 EUR - میلیون 2017-12
وام به بخش خصوصی 23869 EUR - میلیون 2017-11
ترازنامه بانک مرکزی 213108 EUR - میلیون 2017-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 484 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -0.49 EUR - میلیارد 2017-10
صادرات 1.11 EUR - میلیارد 2017-10
واردات 1.6 EUR - میلیارد 2017-10
حساب جاری 2246 EUR - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.7 % 2016-12
بدهی خارجی 3537486 EUR هزار 2017-09
گردش سرمایه 2159 EUR - میلیون 2017-09
ذخایر طلا 2.24 تن 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -225138 EUR - میلیون 2017-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20 % 2016-12
بودجه دولت 1.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 845 EUR - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 2004 EUR - میلیون 2017-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.2 % 2016-12
درآمدهای دولت 23147 EUR - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 22302 EUR - میلیون 2016-12
درخواست پناهندگی 190 افراد 2017-09
ارزیابی اعتبار 100
مخارج نظامی 294 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 114 نقاط شاخص 2017-12
تولید صنعتی 5.6 % 2017-08
تولید صنعتی -1.3 % 2017-10
استفاده از ظرفیت 81.1 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار 0.3 EUR - میلیارد 2016-12
ورشکستگی 873 بانک اطلاعات شرکتها 2015-12
ثبت خودرو 3968 ماشین 2017-09
سرعت اینترنت 11591 KBps 2017-03
آدرس های IP 178495 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.23 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 19 2018-12
شاخص فساد مالی 81 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 10 2016-12
آسانی کسب و کار 63 2017-12
تولید الکتریسیته 40 گیگاوات ساعت 2017-10
استخراج معدن -0.8 % 2017-10
تولید فولاد 205 هزار تن 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 14 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.3 % 2017-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 14.7 % 2017-04
هزینه های مصرف کننده 3642 EUR - میلیون 2017-09
پس انداز های شخصی 17.39 % 2011-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1637 EUR - میلیون 2017-11
نرخ وام بانکی 1.7 % 2017-11
قیمت گازوئیل 1.42 USD / لیتر 2017-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 63.3 % of GDP 2017-06
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 2.9 % 2017-09
شاخص مسکن 112 نقاط شاخص 2017-06
جواز ساختمان 291 2017-06
نرخ مالکیت مسکن 73.9 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 29.22 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 43.6 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 25.62 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.95 % 2016-12