لوکزامبورگ

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2017-12
نرخ بیکاری 5.6 2018-04
نرخ تورم 1.07 2018-04
نرخ بهره 0 2018-04
موازنه تجاری -0.55 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-05
بازار سهام 1635 امتیاز 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 59.95 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12827 EUR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2072 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 111001 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 97019 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.6 % 2018-04
افراد شاغل 446411 2018-04
افراد بیکار 15369 2018-04
نرخ بیکاری بلند مدت 1.8 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 13.9 % 2018-03
هزینه های کار 94.69 نقاط شاخص 2018-02
دستمزد 5030 EUR / ماه 2016-12
حداقل دستمزد 1999 EUR / ماه 2018-06
جمعیت 0.59 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 1.1 % 2017-12
نرخ اشتغال 66.3 % 2017-12
استخدام تمام وقت 217 هزار 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 59.2 % 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 51.6 هزار 2017-12
بهره وری 105 نقاط شاخص 2017-12
دستمزد در تولید 96.6 نقاط شاخص 2018-02
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.07 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 0.7 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 104 نقاط شاخص 2018-03
CPI مسکن آب و برق 102 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 2.38 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.22 % 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 3.9 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-04
عرضه پول M0 3 EUR - میلیارد 2018-03
عرضه پول M1 240 EUR - میلیارد 2018-03
عرضه پول M2 284 EUR - میلیارد 2018-03
عرضه پول M3 344 EUR - میلیارد 2018-03
ترازنامه بانک 1036047 EUR - میلیون 2018-02
ذخایر ارزی 731 EUR - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 24810 EUR - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک مرکزی 212881 EUR - میلیون 2018-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 484 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -0.55 EUR - میلیارد 2018-03
صادرات 1.18 EUR - میلیارد 2018-03
واردات 1.73 EUR - میلیارد 2018-03
حساب جاری 1045 EUR - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5 % 2017-12
بدهی خارجی 3492503 EUR هزار 2017-12
گردش سرمایه 979 EUR - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 2.2 تن 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -137017 EUR - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 % 2017-12
بودجه دولت 1.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 839 EUR - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 2028 EUR - میلیون 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.9 % 2017-12
درآمدهای دولت 24571 EUR - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 23732 EUR - میلیون 2017-12
درخواست پناهندگی 185 افراد 2018-01
ارزیابی اعتبار 100
مخارج نظامی 294 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 109 نقاط شاخص 2018-03
تولید صنعتی 7.2 % 2018-01
تولید صنعتی 5.1 % 2018-02
استفاده از ظرفیت 82 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 0.3 EUR - میلیارد 2016-12
ورشکستگی 904 بانک اطلاعات شرکتها 2017-12
ثبت خودرو 4565 2018-02
سرعت اینترنت 11591 KBps 2017-03
آدرس های IP 178495 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.23 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 19 2018-12
شاخص فساد مالی 82 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 8 2017-12
آسانی کسب و کار 63 2017-12
تولید الکتریسیته 64 گیگاوات ساعت 2018-02
استخراج معدن -15.7 % 2018-02
تولید فولاد 205 هزار تن 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 14.3 نقاط شاخص 2018-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.6 % 2018-01
هزینه های مصرف کننده 3696 EUR - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 20.44 % 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1698 EUR - میلیون 2018-03
نرخ وام بانکی 1.66 % 2018-03
قیمت گازوئیل 1.38 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.4 % of GDP 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -7.7 % 2018-02
شاخص مسکن 114 نقاط شاخص 2017-12
جواز ساختمان 371 2017-09
نرخ مالکیت مسکن 73.9 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 27.08 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 25.12 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 18.46 celsius 2013-08