شاخص یاب

لوکزامبورگ

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.14 1.13 1.13 1.12 1.12 1.1
بازار سهام 1375.80 1296 1276 1255 1236 1197