لوکزامبورگ

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6
نرخ بیکاری 6.00 5.9 5.8 5.8 5.7 5.2
نرخ تورم 1.76 2.3 2.2 2.1 2 2.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -0.45 -0.46 -0.44 -0.43 -0.42 -0.37
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.00 19.5 19.2 19.2 19.2 18.7
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 1.18 1.16 1.15 1.13 1.12 0.99
بازار سهام 1682.85 1660 1640 1620 1610 1420
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 3.7 3.8 3.7 3.4 2.7
تولید ناخالص داخلی 59.95 66.33 62.8 61.3 59.8 75.88
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12288.80 12180 11697 12170 11717 11968
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2074.40 2142 2112 2079 2078 1973
تولید ناخالص داخلی سرانه 111000.96 113400 114150 114150 114150 116230
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 97018.66 98339 98451 98562 98673 99152
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 6.00 5.9 5.8 5.8 5.7 5.2
افراد شاغل 429627.00 429954 429822 429780 429725 429247
افراد بیکار 15850.00 15640 15578 15510 15443 14859
نرخ بیکاری بلند مدت 2.30 2.17 2.18 2.16 2.15 2.08
نرخ بیکاری جوانان 17.30 16.87 16.64 16.47 16.31 15.14
هزینه های کار 102.91 110 110 111 111 111
پست های خالی شغلی 4130.00 2719 2655 2596 2540 2183
دستمزد 4212.00 4312 4336 4360 4385 5029
حداقل دستمزد 1998.59 2005 2028 2051 2055 2098
جمعیت 0.59 0.59 0.6 0.6 0.6 0.63
سن بازنشستگی زنان 65.00 64.32 64.32 64.32 64.32 64.47
سن بازنشستگی مردان 65.00 64.32 64.32 64.32 64.32 64.47
تغییر اشتغال 0.70 0.79 0.77 0.79 0.77 0.79
نرخ اشتغال 65.90 65.75 65.69 65.68 65.61 65.29
استخدام تمام وقت 212.90 211 211 211 210 209
نرخ مشارکت نیروی کار 59.40 59.3 59.27 59.24 59.21 58.94
بهره وری 101.80 103 102 103 100 101
دستمزد در تولید 104.10 105 104 104 104 104
قسمت مدت زمان اشتغال 54.40 51.65 52.81 52.16 52.51 51.93
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 1.76 2.3 2.2 2.1 2 2.4
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.61 103 103 103 103 102
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.52 102 102 102 102 101
قیمت مصرف کننده اصلی 103.04 103 103 103 103 103
اندازه اصل تورم 1.50 1.59 1.6 1.61 1.62 1.65
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112.26 112 111 112 111 111
قیمت تولید 102.14 109 111 111 101 122
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.96 101 101 101 100 99.97
تورم مواد غذایی 2.55 2.43 2.37 2.32 2.29 2.21
نرخ تورم (ماهانه) -0.16 0.13 0.16 0.16 0.16 0.16
تغییر قیمت تولید کننده 0.40 0.3 0.68 1.12 1.51 2.11
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
عرضه پول M0 2.90 2.85 2.84 2.84 2.83 2.79
عرضه پول M1 236.80 238 238 238 238 236
عرضه پول M2 277.90 279 278 278 277 273
عرضه پول M3 346.90 345 342 340 337 319
ذخایر ارزی 784.19 781 775 770 765 724
ترازنامه بانک 1069811.00 1063660 1061876 1060203 1058580 1045641
وام به بخش خصوصی 23542.00 23380 23309 23239 23169 22559
ترازنامه بانک مرکزی 198206.00 198026 197030 196178 195362 188367
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 483.80 450 448 446 443 408
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -0.45 -0.46 -0.44 -0.43 -0.42 -0.37
صادرات 1.05 1.04 1.03 1.03 1.02 0.97
واردات 1.50 1.52 1.5 1.49 1.48 1.38
حساب جاری 930.80 293 401 760 785 619
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.70 4.4 4 4 4 3.4
بدهی خارجی 3650594.79 3529834 3492265 3461699 3435296 3237390
گردش سرمایه 847.64 441 348 653 748 610
حواله 16.00 18.29 18 18.43 18.66 18.32
ذخایر طلا 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 312555.02 96675 87731 70772 65519 53114
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.00 19.5 19.2 19.2 19.2 18.7
بودجه دولت 1.60 1.8 2 2 2 2.5
ارزش بودجه دولت 844.80 674 598 522 446 390
هزینه های دولت 2019.10 2038 2046 2052 2058 2074
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.20 41.73 41.87 42.01 42.15 42.44
درآمدهای دولت 23147.00 23785 23907 24030 24152 24923
هزینه های مالی 22302.30 22831 22933 23036 23138 23774
درخواست پناهندگی 145.00 138 137 137 137 136
مخارج نظامی 293.50 286 287 288 289 285
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 113.80 112 110 108 106 102
تولید صنعتی 0.29 0.03 0.08 0.1 0.11 0.12
تولید صنعتی 1.10 1.12 1.12 1.13 1.13 1.14
استفاده از ظرفیت 80.10 79.59 79.42 79.31 79.3 79.57
میزان سفارشات جدید 83.40 89.89 92.17 89.99 92.06 90.4
تغییرات موجودی انبار 0.30 0.09 0.07 0.06 0.04 0.1
ورشکستگی 873.00 815 810 804 799 714
ثبت خودرو 3429.00 3233 3310 3332 3336 3336
شاخص رقابتی 5.23 5.19 5.19 5.19 5.19 5.17
رتبه رقابتی 19.00 21 21 21 21 20
آسانی کسب و کار 59.00 53 54 54 54 56
تولید الکتریسیته 33.00 101 128 146 157 178
شاخص فساد مالی 81.00 83 83 83 83 84
رتبه فساد مالی 10.00 10 11 11 11 12
تولید فولاد 130.00 158 171 178 184 222
استخراج معدن -36.90 -7.82 -5.68 -4.85 -4.59 -4.47
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 15.00 13.95 13.49 12.96 12.47 8.97
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.40 3 0.1 0.1 0.1 2.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 14.70 9.73 8.56 7.74 7.16 5.83
هزینه های مصرف کننده 3583.60 3578 3576 3573 3570 3545
پس انداز های شخصی 17.39 19.92 19.53 19.15 18.77 18.98
تسهیلات اعتباری خریدار 1575.00 1554 1543 1534 1524 1449
نرخ وام بانکی 1.77 1.86 1.95 2.05 2.14 2.67
قیمت گازوئیل 1.37 1.36 1.36 1.36 1.36 1.34
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 59.20 58.88 58.8 58.7 58.6 57.69
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
میزان ساخت و ساز -2.00 0.7 0.64 0.64 0.64 0.64
شاخص مسکن 112.01 114 114 115 115 115
جواز ساختمان 476.00 328 328 328 328 328
نرخ مالکیت مسکن 73.20 71.15 70.55 69.95 69.35 72.14
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 29.22 29.49 29.55 29.62 29.69 30.27
نرخ مالیات درآمد شخصی 43.60 43.65 43.67 43.68 43.7 43.84
نرخ مالیات بر فروش 17.00 16.9 16.65 16.53 16.4 15.44
نرخ تامین اجتماعی 25.62 25.76 25.69 25.62 25.55 25.28
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 12.68 12.69 12.69 12.69 12.73
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.95 12.96 12.94 12.92 12.89 12.84