شاخص یاب

لیتوانی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-03
نرخ بیکاری 8.3 2018-06
نرخ تورم 2.6 2018-06
نرخ بهره 0 2018-06
موازنه تجاری -361 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.7 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-07
بازار سهام 714 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.15 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 47.17 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9171 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 40334 EUR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1540 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 16793 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29524 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.3 % 2018-06
افراد شاغل 1347 هزار 2018-03
افراد بیکار 143 هزار 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 60.8 % 2018-03
نرخ بیکاری بلند مدت 2.5 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 12.2 % 2018-05
هزینه های کار 144 نقاط شاخص 2018-03
پست های خالی شغلی 20110 2018-03
دستمزد 895 EUR / ماه 2018-03
حداقل دستمزد 400 EUR / ماه 2018-06
دستمزد در تولید 895 EUR / ماه 2018-03
جمعیت 2.81 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62.33 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.67 2018-12
تغییر اشتغال 0 % 2018-03
نرخ اشتغال 70.6 % 2018-03
استخدام تمام وقت 1200 هزار 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 96.2 هزار 2018-03
بهره وری 115 نقاط شاخص 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.6 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 107 نقاط شاخص 2018-05
اندازه اصل تورم 2.3 % 2018-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 117 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 107 نقاط شاخص 2018-06
قیمت صادرات 101 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 102 نقاط شاخص 2018-03
CPI مسکن آب و برق 102 نقاط شاخص 2018-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 نقاط شاخص 2018-05
تورم مواد غذایی 2.6 % 2018-05
تغییر قیمت تولید کننده 8.7 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-06
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-06
عرضه پول M0 5988 EUR - میلیون 2018-05
عرضه پول M1 15690 EUR - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 25299 EUR - میلیون 2018-05
عرضه پول M3 25297 EUR - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک 27495 EUR - میلیون 2018-04
ذخایر ارزی 4562 USD - میلیون 2018-06
وام به بخش خصوصی 8890 EUR - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک مرکزی 18866 EUR - میلیون 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -361 EUR - میلیون 2018-05
صادرات 2324 EUR - میلیون 2018-05
واردات 2685 EUR - میلیون 2018-05
حساب جاری -85 EUR - میلیون 2018-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.9 % 2016-12
بدهی خارجی 34838 EUR - میلیون 2018-03
گردش سرمایه -90.5 EUR - میلیون 2018-05
حواله 284 EUR - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 5.8 تن 2018-06
تولید نفت خام 2 BBL/D/1K 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -178 EUR - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.7 % 2017-12
بودجه دولت 0.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 36.8 EUR - میلیون 2017-09
هزینه های دولت 1562 EUR - میلیون 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.3 % 2017-12
درآمدهای دولت 2122 EUR - میلیون 2017-09
بدهی های دولت 14673 EUR - میلیون 2018-05
هزینه های مالی 2237 EUR - میلیون 2017-09
درخواست پناهندگی 5 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 69
مخارج نظامی 773 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 3.2 نقاط شاخص 2018-06
تولید صنعتی 5.2 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 11.6 % 2018-05
تولید صنعتی 6.3 % 2018-05
استفاده از ظرفیت 77.5 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار -209 EUR - میلیون 2018-03
ثبت خودرو 3129 2018-05
سرعت اینترنت 14620 KBps 2017-03
آدرس های IP 1350900 IP 2017-03
ورشکستگی 2728 بانک اطلاعات شرکتها 2016-12
شاخص رقابتی 4.58 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 41 2018-12
شاخص فساد مالی 59 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 38 2017-12
آسانی کسب و کار 16 2017-12
تولید الکتریسیته 330 گیگاوات ساعت 2018-04
استخراج معدن -7.6 % 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -5 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 9.5 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.9 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 5726 EUR - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی -0.48 % 2016-12
اعتبار بخش خصوصی 18050 EUR - میلیون 2018-05
تسهیلات اعتباری خریدار 661 EUR - میلیون 2018-05
قیمت گازوئیل 1.36 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 22.47 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 35.59 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 120 نقاط شاخص 2018-03
نرخ مالکیت مسکن 90.3 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 41.98 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.98 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 17.87 celsius 2013-08