لیبی

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 1.32 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 55 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 29.15 USD - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20388 SOUND - میلیون 2014-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5449 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13321 USD 2015-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 19.22 % 2016-12
جمعیت 6.29 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 31.3 % 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 211 نقاط شاخص 2014-12
تورم مواد غذایی 49.7 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 334 نقاط شاخص 2017-12
CPI مسکن آب و برق 174 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 223 نقاط شاخص 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3 % 2018-02
عرضه پول M0 61826 SOUND - میلیون 2017-11
نرخ بهره سپرده 2.5 % 2014-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2645 SOUND - میلیون 2016-12
صادرات 9402 SOUND - میلیون 2016-12
واردات 12047 SOUND - میلیون 2016-12
حساب جاری -5734 SOUND - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -37.8 % 2016-12
گردش سرمایه -3468 SOUND - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 117 تن 2017-12
تولید نفت خام 996 BBL/D/1K 2018-02
شاخص تروریسم 7.26 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.5 % 2016-12
بودجه دولت -59.9 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 3738 USD - میلیون 2014-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص رقابتی 3.48 امتیاز 2015-12
رتبه رقابتی 126 2015-12
شاخص فساد مالی 17 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 171 2017-12
آسانی کسب و کار 185 2017-12
تولید فولاد 48 هزار تن 2018-01
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 15 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.75 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 29.87 celsius 2013-08