لیبی

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1.35 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6 % 2015-12
تولید ناخالص داخلی 29.15 USD - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20388 SOUND - میلیون 2014-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5449 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13321 USD 2015-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 19.5 % 2011-12
جمعیت 6.28 میلیون 2015-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 27.2 % 2017-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 211 نقاط شاخص 2014-12
تورم مواد غذایی 26.2 % 2017-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 208 نقاط شاخص 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3 % 2017-08
عرضه پول M0 56565 SOUND - میلیون 2017-03
نرخ بهره سپرده 2.5 % 2014-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2643 SOUND - میلیون 2016-12
صادرات 14997 SOUND - میلیون 2015-12
واردات 22684 SOUND - میلیون 2015-12
حساب جاری -5734 SOUND - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -37.8 % 2016-12
گردش سرمایه -3468 SOUND - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 117 تن 2017-06
تولید نفت خام 890 BBL/D/1K 2017-08
شاخص تروریسم 7.28 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.3 % 2015-12
بودجه دولت -54.6 % of GDP 2015-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 3738 USD - میلیون 2014-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص رقابتی 3.48 امتیاز 2015-12
رتبه رقابتی 126 2015-12
شاخص فساد مالی 14 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 170 2016-12
آسانی کسب و کار 188 2016-12
تولید فولاد 20 هزار تن 2017-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 15 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.25 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.75 % 2016-12