لیبی

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 1.36 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 55 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 29.15 USD - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20388 SOUND - میلیون 2014-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5449 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13321 USD 2015-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 19.22 % 2016-12
جمعیت 6.29 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 18.7 % 2018-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 211 نقاط شاخص 2014-12
تورم مواد غذایی 30.9 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 319 نقاط شاخص 2018-02
CPI مسکن آب و برق 172 نقاط شاخص 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 218 نقاط شاخص 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3 % 2018-04
عرضه پول M0 63200 SOUND - میلیون 2017-12
نرخ بهره سپرده 2.5 % 2014-12
عرضه پول M1 109089 SOUND - میلیون 2017-12
عرضه پول M2 111964 SOUND - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 6712 SOUND - میلیون 2017-12
صادرات 19885 SOUND - میلیون 2017-12
واردات 13173 SOUND - میلیون 2017-12
حساب جاری 1337 SOUND - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -37.8 % 2016-12
گردش سرمایه -530 SOUND - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 117 تن 2018-03
تولید نفت خام 968 BBL/D/1K 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -153 SOUND - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 7.26 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.5 % 2016-12
بودجه دولت -43 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 4801 USD - میلیون 2014-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص رقابتی 3.48 امتیاز 2015-12
رتبه رقابتی 126 2015-12
شاخص فساد مالی 17 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 171 2017-12
آسانی کسب و کار 185 2017-12
تولید فولاد 30 هزار تن 2018-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 15 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.75 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 29.87 celsius 2013-08