شاخص یاب

لبنان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1505.00 1506 1506 1506 1506 1506
بازار سهام 957.53 971 964 958 952 940