شاخص یاب

لتونی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2018-03
نرخ بیکاری 8.2 2018-03
نرخ تورم 2.8 2018-06
نرخ بهره 0 2018-06
موازنه تجاری -230 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.1 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.16 2018-07
بازار سهام 1028 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 30.26 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5222004 EUR هزار 2018-03
تولید ناخالص ملی 6537 EUR - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1103106 EUR هزار 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 15553 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25064 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 180654 EUR هزار 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 207224 EUR هزار 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 589203 EUR هزار 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 232153 EUR هزار 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 253995 EUR هزار 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 695256 EUR هزار 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 530926 EUR هزار 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.2 % 2018-03
افراد شاغل 898 هزار 2018-03
افراد بیکار 59119 2018-06
نرخ بیکاری بلند مدت 3.2 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 10.7 % 2018-05
هزینه های کار 133 نقاط شاخص 2018-03
پست های خالی شغلی 20886 2018-03
دستمزد 733 EUR / ماه 2018-03
حداقل دستمزد 430 EUR / ماه 2018-06
جمعیت 1.93 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.25 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.25 2018-12
تغییر اشتغال 0.9 % 2018-03
نرخ اشتغال 66.7 % 2018-03
استخدام تمام وقت 800 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 69.2 % 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 62 هزار 2018-03
بهره وری 112 نقاط شاخص 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.8 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 106 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 1.7 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.21 % 2018-03
قیمت تولید 117 نقاط شاخص 2018-05
تغییر قیمت تولید کننده 3.7 % 2018-05
قیمت صادرات 104 نقاط شاخص 2018-05
قیمت واردات 98 نقاط شاخص 2018-05
CPI مسکن آب و برق 103 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 0.2 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-06
نرخ بهره بین بانکی 0.17 % 2018-07
عرضه پول M0 9729 EUR - میلیون 2018-06
عرضه پول M1 10650 EUR - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 12774 EUR - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک 24623 EUR - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 3858 USD - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک مرکزی 17971 EUR - میلیون 2018-05
وام به بخش خصوصی 5287 EUR - میلیون 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -230 EUR - میلیون 2018-05
صادرات 1047 EUR - میلیون 2018-05
واردات 1278 EUR - میلیون 2018-05
حساب جاری -35 EUR - میلیون 2018-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 % 2017-12
بدهی خارجی 35416 EUR - میلیون 2018-03
گردش سرمایه 518000 EUR-THO 2018-03
ذخایر طلا 6.6 تن 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 47 EUR - میلیون 2018-05
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.1 % 2017-12
بودجه دولت -0.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 265296344 EUR - میلیون 2018-05
هزینه های دولت 868734 EUR هزار 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38 % 2017-12
درآمدهای دولت 1116723 EUR هزار 2018-05
بدهی های دولت 9766 EUR - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 849617 EUR هزار 2018-05
درخواست پناهندگی 15 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 69.35
مخارج نظامی 492 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 2.7 نقاط شاخص 2018-05
تولید صنعتی -1.1 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.2 % 2018-05
تولید صنعتی 2.9 % 2018-05
استفاده از ظرفیت 76.3 % 2018-06
ثبت خودرو 4211 2018-03
سرعت اینترنت 16580 KBps 2017-03
آدرس های IP 878525 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار -14066 EUR هزار 2018-03
شاخص رقابتی 4.4 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 54 2018-12
شاخص فساد مالی 58 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 40 2017-12
آسانی کسب و کار 19 2017-12
تولید الکتریسیته 831 گیگاوات ساعت 2018-04
استخراج معدن 7.1 % 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.6 نقاط شاخص 2018-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.4 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 3503249 EUR هزار 2018-03
پس انداز های شخصی 2.66 % 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 503 EUR - میلیون 2018-05
نرخ وام بانکی 3.79 % 2018-05
شاخص خوشبینی اقتصادی 106 2018-06
قیمت گازوئیل 1.47 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 37.56 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 129 نقاط شاخص 2018-03
نرخ مالکیت مسکن 81.5 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.4 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 35.09 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.09 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 46.46 mm 2015-12
درجه حرارت 2.26 celsius 2015-12