شاخص یاب

لائوس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 8553.00 8541 8541 8541 8541 8541
بازار سهام 817.82 823 811 798 786 762