شاخص یاب

قرقیزستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.5 2018-04
نرخ تورم 0.9 2018-08
نرخ بهره 4.75 2018-08
موازنه تجاری -327 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.9 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 68.8 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 7.56 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 520959 سوم - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 63487 سوم - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1070 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3394 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.5 % 2018-04
افراد بیکار 65.1 هزار 2018-06
حداقل دستمزد 1200 KGS / ماه 2018-12
جمعیت 6.14 میلیون 2017-12
افراد شاغل 543588 2018-06
دستمزد 17003 KGS / ماه 2018-06
دستمزد در تولید 15687 KGS / ماه 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.9 % 2018-08
اندازه اصل تورم 2.4 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 254 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی -4 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 نقاط شاخص 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 % 2018-08
قیمت تولید 150 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده -0.4 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.75 % 2018-08
عرضه پول M0 81058 سوم - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 2193 USD - میلیون 2018-04
نرخ بهره سپرده 2.75 % 2017-12
عرضه پول M1 118144 سوم - میلیون 2018-06
عرضه پول M2 146721 سوم - میلیون 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -327 USD - میلیون 2018-07
صادرات 106 USD - میلیون 2018-07
واردات 433 USD - میلیون 2018-07
حساب جاری -417 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12 % 2016-12
ذخایر طلا 7.95 تن 2018-03
تولید نفت خام 1 BBL/D/1K 2018-05
بدهی خارجی 7968 سوم - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -130 USD - میلیون 2018-03
حواله 256 USD - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 1.99 2016-12
ورود توریست 1273 هزار 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.9 % 2017-12
بودجه دولت -3.2 % of GDP 2017-12
درآمدهای دولت 81707930 KGS هزار 2018-07
بدهی های دولت 3899 USD - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 83714360 KGS هزار 2018-07
ارزیابی اعتبار 30
ارزش بودجه دولت -3.32 KGS - میلیارد 2018-07
هزینه های دولت 8164 سوم - میلیون 2018-03
مخارج نظامی 211 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -10.2 % 2018-08
تولید صنعتی -12.2 % 2018-08
سرعت اینترنت 3814 KBps 2017-03
آدرس های IP 125795 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 10728 سوم - میلیون 2018-03
شاخص رقابتی 3.9 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 102 2018-12
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 135 2017-12
آسانی کسب و کار 77 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم -0.3 % 2018-08
استخراج معدن -1.5 % 2018-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 27.4 نقاط شاخص 2018-06
هزینه های مصرف کننده 84019 سوم - میلیون 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4 % 2018-08
مسکن سازی آخرین مرجع
خانه های مسکونی نوساز 602 واحد 2018-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 21.76 mm 2015-12
درجه حرارت -8.56 celsius 2015-12