قرقیزستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.4 2018-02
نرخ تورم 2 2018-04
نرخ بهره 5 2018-04
موازنه تجاری -296 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.9 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 68.09 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 6.55 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 520959 سوم - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 63487 سوم - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1038 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3292 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.4 % 2018-02
افراد بیکار 57.6 هزار 2017-12
حداقل دستمزد 1200 KGS / ماه 2018-12
جمعیت 6.14 میلیون 2017-12
افراد شاغل 534847 2018-01
دستمزد 16220 KGS / ماه 2018-03
دستمزد در تولید 18304 KGS / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2 % 2018-04
اندازه اصل تورم 3 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 259 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی -2.1 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 نقاط شاخص 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 % 2018-04
قیمت تولید 156 نقاط شاخص 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 4.3 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 % 2018-04
عرضه پول M0 84451 سوم - میلیون 2017-12
ذخایر ارزی 2176 USD - میلیون 2017-12
نرخ بهره سپرده 2.75 % 2017-12
عرضه پول M1 118144 سوم - میلیون 2017-12
عرضه پول M2 142859 سوم - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -296 USD - میلیون 2018-03
صادرات 141 USD - میلیون 2018-03
واردات 437 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری 15.4 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12 % 2016-12
ذخایر طلا 7.2 تن 2018-03
تولید نفت خام 1 BBL/D/1K 2018-01
بدهی خارجی 8157 سوم - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -65.1 USD - میلیون 2017-12
حواله 162 USD - میلیون 2018-02
شاخص تروریسم 1.99 2016-12
ورود توریست 1273 هزار 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.9 % 2017-12
بودجه دولت -4.6 % of GDP 2016-12
درآمدهای دولت 32374310 KGS هزار 2018-03
بدهی های دولت 4081 USD - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 31336008 KGS هزار 2018-03
ارزیابی اعتبار 30
ارزش بودجه دولت -0.02 KGS - میلیارد 2018-03
هزینه های دولت 90482 سوم - میلیون 2017-12
مخارج نظامی 211 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -1.3 % 2018-04
تولید صنعتی -9 % 2018-03
سرعت اینترنت 3814 KBps 2017-03
آدرس های IP 125795 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار -7456 سوم - میلیون 2017-12
شاخص رقابتی 3.9 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 102 2018-12
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 135 2017-12
آسانی کسب و کار 77 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 1.3 % 2018-04
استخراج معدن -34.2 % 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 30.7 نقاط شاخص 2017-12
هزینه های مصرف کننده 118136 سوم - میلیون 2017-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.3 % 2018-04
مسکن سازی آخرین مرجع
خانه های مسکونی نوساز 612 2018-02
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 21.76 mm 2015-12
درجه حرارت -8.56 celsius 2015-12