قرقیزستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.4 2017-04
نرخ تورم 3.3 2017-09
نرخ بهره 5 2017-09
موازنه تجاری -232 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 56.6 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 68.59 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.4 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 6.55 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 458027 سوم - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 29797 سوم - میلیون 2016-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 1038 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3292 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.4 % 2017-04
افراد بیکار 60.3 هزار 2017-04
حداقل دستمزد 1140 KGS / ماه 2017-12
جمعیت 6.14 میلیون 2016-12
افراد شاغل 535394 2017-05
دستمزد 15304 KGS / ماه 2017-07
دستمزد در تولید 14498 KGS / ماه 2017-05
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.3 % 2017-09
اندازه اصل تورم 2.3 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 251 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 3.3 % 2017-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 نقاط شاخص 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 % 2017-09
قیمت تولید 152 نقاط شاخص 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده 0.7 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 % 2017-09
عرضه پول M0 78910 سوم - میلیون 2017-07
ذخایر ارزی 2062 USD - میلیون 2017-07
نرخ بهره سپرده 2.3 % 2016-12
عرضه پول M1 109218 سوم - میلیون 2017-07
عرضه پول M2 131378 سوم - میلیون 2017-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -232 USD - میلیون 2017-08
صادرات 155 USD - میلیون 2017-08
واردات 387 USD - میلیون 2017-08
حساب جاری -98.8 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.6 % 2016-12
ذخایر طلا 5.06 تن 2017-06
تولید نفت خام 1 BBL/D/1K 2017-03
بدهی خارجی 7914 سوم - میلیون 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -48.4 USD - میلیون 2017-03
حواله 229 USD - میلیون 2017-07
شاخص تروریسم 1.45 2015-12
ورود توریست 1265 هزار 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 56.6 % 2016-12
بودجه دولت -4.6 % of GDP 2016-12
درآمدهای دولت 92148523 KGS هزار 2017-08
بدهی های دولت 3872 USD - میلیون 2017-06
هزینه های مالی 100378502 KGS هزار 2017-08
ارزیابی اعتبار 30
ارزش بودجه دولت -10.04 KGS - میلیارد 2017-08
هزینه های دولت 15742 سوم - میلیون 2017-03
مخارج نظامی 212 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -2.8 % 2017-08
تولید صنعتی -7.3 % 2017-08
تغییرات موجودی انبار 1680 سوم - میلیون 2016-06
شاخص رقابتی 3.9 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 102 2018-12
شاخص فساد مالی 28 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 136 2016-12
آسانی کسب و کار 75 2016-12
شاخص اقتصادی مقدم 5 % 2017-09
استخراج معدن 179 % 2017-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 27.8 2016-12
هزینه های مصرف کننده 78540 سوم - میلیون 2017-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.5 % 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
خانه های مسکونی نوساز 576 2017-05
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2016-12