شاخص یاب

قرقیزستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.5 2018-04
نرخ تورم 1.2 2018-09
نرخ بهره 4.75 2018-10
موازنه تجاری -260 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.9 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 69.52 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 7.56 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 520959 سوم - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 63487 سوم - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1070 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3394 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.5 % 2018-04
افراد بیکار 65.1 هزار 2018-06
حداقل دستمزد 1200 KGS / ماه 2018-12
جمعیت 6.14 میلیون 2017-12
افراد شاغل 543588 2018-06
دستمزد 17003 KGS / ماه 2018-06
دستمزد در تولید 15687 KGS / ماه 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.2 % 2018-09
اندازه اصل تورم 2.5 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 254 نقاط شاخص 2018-09
CPI مسکن آب و برق 289 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 224 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی -2.8 % 2018-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 نقاط شاخص 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-09
قیمت تولید 149 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده -2.1 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.75 % 2018-10
عرضه پول M0 83378 سوم - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 2193 USD - میلیون 2018-04
نرخ بهره سپرده 2.75 % 2017-12
عرضه پول M1 119258 سوم - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 148248 سوم - میلیون 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -260 USD - میلیون 2018-08
صادرات 95.8 USD - میلیون 2018-08
واردات 356 USD - میلیون 2018-08
حساب جاری -98.8 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12 % 2016-12
ذخایر طلا 9.45 تن 2018-09
تولید نفت خام 1 BBL/D/1K 2018-07
بدهی خارجی 8133 سوم - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 139 USD - میلیون 2018-06
حواله 279 USD - میلیون 2018-07
شاخص تروریسم 1.99 2016-12
ورود توریست 1375 هزار 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.9 % 2017-12
بودجه دولت -3.2 % of GDP 2017-12
درآمدهای دولت 94755910 KGS هزار 2018-08
بدهی های دولت 3809 USD - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 96056152 KGS هزار 2018-08
ارزیابی اعتبار 30
ارزش بودجه دولت -2.04 KGS - میلیارد 2018-09
هزینه های دولت 8164 سوم - میلیون 2018-03
مخارج نظامی 211 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 32.5 % 2018-09
تولید صنعتی 50.2 % 2018-09
سرعت اینترنت 3814 KBps 2017-03
آدرس های IP 125795 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 10728 سوم - میلیون 2018-03
شاخص رقابتی 53.02 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 97 2018-12
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 135 2017-12
آسانی کسب و کار 70 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 1.2 % 2018-09
استخراج معدن -51.2 % 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 27.4 نقاط شاخص 2018-06
هزینه های مصرف کننده 84019 سوم - میلیون 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.7 % 2018-09
مسکن سازی آخرین مرجع
خانه های مسکونی نوساز 615 واحد 2018-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 21.76 mm 2015-12
درجه حرارت -8.56 celsius 2015-12