قرقیزستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.4 2017-11
نرخ تورم 3.2 2018-01
نرخ بهره 5 2018-01
موازنه تجاری -144 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 56.6 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 68.05 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 6.55 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 458027 سوم - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 38935 سوم - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 1038 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3292 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.4 % 2017-11
افراد بیکار 57.6 هزار 2017-12
حداقل دستمزد 1200 KGS / ماه 2018-12
جمعیت 6.14 میلیون 2016-12
افراد شاغل 540229 2017-09
دستمزد 14917 KGS / ماه 2017-11
دستمزد در تولید 15538 KGS / ماه 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.2 % 2018-01
اندازه اصل تورم 2.4 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 257 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 2.7 % 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103 نقاط شاخص 2017-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 % 2018-01
قیمت تولید 152 نقاط شاخص 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 4.7 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 % 2018-01
عرضه پول M0 80076 سوم - میلیون 2017-11
ذخایر ارزی 2103 USD - میلیون 2017-11
نرخ بهره سپرده 2.3 % 2016-12
عرضه پول M1 110336 سوم - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 134136 سوم - میلیون 2017-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -144 USD - میلیون 2017-12
صادرات 240 USD - میلیون 2017-12
واردات 385 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری -122 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.6 % 2016-12
ذخایر طلا 6.36 تن 2017-12
تولید نفت خام 1 BBL/D/1K 2017-10
بدهی خارجی 8067 سوم - میلیون 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 154 USD - میلیون 2017-06
حواله 205 USD - میلیون 2017-11
شاخص تروریسم 1.99 2016-12
ورود توریست 1265 هزار 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 56.6 % 2016-12
بودجه دولت -4.6 % of GDP 2016-12
درآمدهای دولت 131805672 KGS هزار 2017-11
بدهی های دولت 3968 USD - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 142090978 KGS هزار 2017-11
ارزیابی اعتبار 30
ارزش بودجه دولت -17.39 KGS - میلیارد 2017-12
هزینه های دولت 40070 سوم - میلیون 2017-06
مخارج نظامی 212 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 2.7 % 2018-01
تولید صنعتی 1.4 % 2018-01
سرعت اینترنت 3814 KBps 2017-03
آدرس های IP 125795 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 5991 سوم - میلیون 2017-06
شاخص رقابتی 3.9 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 102 2018-12
شاخص فساد مالی 28 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 136 2016-12
آسانی کسب و کار 77 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.3 % 2018-01
استخراج معدن 60.2 % 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 30.7 نقاط شاخص 2017-12
هزینه های مصرف کننده 89996 سوم - میلیون 2017-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.3 % 2018-01
مسکن سازی آخرین مرجع
خانه های مسکونی نوساز 877 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 21.76 mm 2015-12
درجه حرارت -8.56 celsius 2015-12