شاخص یاب

قرقیزستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.5 2018-04
نرخ تورم 0.8 2018-06
نرخ بهره 4.75 2018-06
موازنه تجاری -265 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.9 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 68.05 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 7.56 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 520959 سوم - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 63487 سوم - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1070 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3394 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.5 % 2018-04
افراد بیکار 63 هزار 2018-04
حداقل دستمزد 1200 KGS / ماه 2018-12
جمعیت 6.14 میلیون 2017-12
افراد شاغل 538557 2018-03
دستمزد 16220 KGS / ماه 2018-04
دستمزد در تولید 15558 KGS / ماه 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.8 % 2018-06
اندازه اصل تورم 3.1 % 2018-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 257 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی -4.6 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 نقاط شاخص 2018-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 % 2018-06
قیمت تولید 154 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 1.4 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.75 % 2018-06
عرضه پول M0 78444 سوم - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 2193 USD - میلیون 2018-04
نرخ بهره سپرده 2.75 % 2017-12
عرضه پول M1 114403 سوم - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 142602 سوم - میلیون 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -265 USD - میلیون 2018-05
صادرات 148 USD - میلیون 2018-05
واردات 413 USD - میلیون 2018-05
حساب جاری 15.4 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12 % 2016-12
ذخایر طلا 7.95 تن 2018-03
تولید نفت خام 1 BBL/D/1K 2018-03
بدهی خارجی 8157 سوم - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -65.1 USD - میلیون 2017-12
حواله 204 USD - میلیون 2018-04
شاخص تروریسم 1.99 2016-12
ورود توریست 1273 هزار 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.9 % 2017-12
بودجه دولت -3.2 % of GDP 2017-12
درآمدهای دولت 58278955 KGS هزار 2018-05
بدهی های دولت 4081 USD - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 56761968 KGS هزار 2018-05
ارزیابی اعتبار 30
ارزش بودجه دولت 0.37 KGS - میلیارد 2018-05
هزینه های دولت 90482 سوم - میلیون 2017-12
مخارج نظامی 211 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -18.6 % 2018-06
تولید صنعتی -19.3 % 2018-06
سرعت اینترنت 3814 KBps 2017-03
آدرس های IP 125795 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار -7456 سوم - میلیون 2017-12
شاخص رقابتی 3.9 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 102 2018-12
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 135 2017-12
آسانی کسب و کار 77 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 0.7 % 2018-05
استخراج معدن -35.1 % 2018-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 30.7 نقاط شاخص 2017-12
هزینه های مصرف کننده 118136 سوم - میلیون 2017-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.4 % 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
خانه های مسکونی نوساز 560 2018-05
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 21.76 mm 2015-12
درجه حرارت -8.56 celsius 2015-12