شاخص یاب

قرقیزستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 69.70 69.89 70.08 70.26 70.45 70.83