شاخص یاب

کویت

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.08 2017-12
نرخ تورم 0.4 2018-05
نرخ بهره 3 2018-06
موازنه تجاری 2310 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.1 2017-12

بازارها آخرین مرجع
بازار سهام 6633 امتیاز 2018-03
پول 0.3 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 120 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10043 KWD - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9045 KWD - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 33546 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 65530 USD 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.1 % 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.08 % 2017-12
جمعیت 4.1 میلیون 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 69 % 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.4 % 2018-05
قیمت تولید 135 نقاط شاخص 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 نقاط شاخص 2018-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119 نقاط شاخص 2018-05
تورم مواد غذایی 0.2 % 2018-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3 % 2018-06
عرضه پول M1 11028 KWD - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 38042 KWD - میلیون 2018-05
عرضه پول M3 38042 KWD - میلیون 2018-05
نرخ بهره سپرده 1.6 % 2017-12
ذخایر ارزی -1100 KWD - میلیون 2016-12
نرخ بهره بین بانکی 1.56 % 2018-07
میزان رشد وام 0.7 % 2018-05
وام به بخش خصوصی 37232 KWD - میلیون 2018-05
نرخ بهره معکوس 2 % 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 2310 KWD - میلیون 2018-03
صادرات 4936 KWD - میلیون 2018-03
واردات 2626 KWD - میلیون 2018-03
حساب جاری 1108 KWD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.97 % 2017-12
گردش سرمایه -1645 KWD - میلیون 2016-12
ورود توریست 7055 هزار 2016-12
ذخایر طلا 79 تن 2018-06
تولید نفت خام 2707 BBL/D/1K 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8 KWD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 3.8 2016-12
درآمد گردشگری 831 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.1 % 2017-12
بودجه دولت 3.96 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 8688 KWD - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 90
مخارج نظامی 6693 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 7920 KBps 2017-03
آدرس های IP 126534 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.43 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 52 2018-12
شاخص فساد مالی 39 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 85 2017-12
آسانی کسب و کار 96 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 15169 KWD - میلیون 2016-12
نرخ وام بانکی 4.75 % 2017-12
قیمت گازوئیل 0.28 USD / لیتر 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 39.18 mm 2015-12
درجه حرارت 13.13 celsius 2015-12