کویت

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.4 2016-12
نرخ تورم 1.43 2017-10
نرخ بهره 2.75 2017-10
موازنه تجاری 1625 2017-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.6 2016-12
بازارها آخرین مرجع
بازار سهام 6232 امتیاز 2017-11
پول 0.3 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 114 USD - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 40943 KWD - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9045 KWD - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 35490 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 69329 USD 2015-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.4 % 2016-12
جمعیت 4.4 میلیون 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 77.8 % 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.43 % 2017-10
قیمت تولید 134 نقاط شاخص 2017-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 نقاط شاخص 2017-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119 نقاط شاخص 2017-10
تورم مواد غذایی 0.37 % 2017-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.27 % 2017-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.75 % 2017-10
عرضه پول M1 9943 KWD - میلیون 2017-09
عرضه پول M2 36563 KWD - میلیون 2017-09
عرضه پول M3 36563 KWD - میلیون 2017-09
نرخ بهره سپرده 1.6 % 2016-12
ذخایر ارزی 826 KWD - میلیون 2015-12
نرخ بهره بین بانکی 1.56 % 2017-11
میزان رشد وام 2.8 % 2017-09
وام به بخش خصوصی 37631 KWD - میلیون 2017-09
نرخ بهره معکوس 1.25 % 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1625 KWD - میلیون 2017-03
صادرات 4165 KWD - میلیون 2017-03
واردات 2539 KWD - میلیون 2017-03
حساب جاری 269 KWD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.71 % 2016-12
گردش سرمایه -2189 KWD - میلیون 2015-12
حواله 4492 KWD - میلیون 2015-12
ورود توریست 6941 هزار 2015-12
ذخایر طلا 78.96 تن 2017-06
تولید نفت خام 2700 BBL/D/1K 2017-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -5 KWD - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 4.45 2015-12
درآمد گردشگری 13148 USD - میلیون 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.6 % 2016-12
بودجه دولت -3.62 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 8688 KWD - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 90
مخارج نظامی 6370 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 7920 KBps 2017-03
آدرس های IP 126534 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.43 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 52 2018-12
شاخص فساد مالی 41 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 75 2016-12
آسانی کسب و کار 96 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 15169 KWD - میلیون 2016-12
نرخ وام بانکی 4.58 % 2017-03
قیمت گازوئیل 0.28 USD / لیتر 2017-10
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 22 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.5 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 39 mm 2015-12
درجه حرارت 13 celsius 2015-12