کویت

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.08 2017-12
نرخ تورم 0.7 2018-04
نرخ بهره 3 2018-04
موازنه تجاری 1938 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.1 2017-12

بازارها آخرین مرجع
بازار سهام 6633 امتیاز 2018-03
پول 0.3 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.5 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 114 USD - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 40943 KWD - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9045 KWD - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 35490 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 68862 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.08 % 2017-12
جمعیت 4.4 میلیون 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 69 % 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.7 % 2018-04
قیمت تولید 135 نقاط شاخص 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی -0.4 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3 % 2018-04
عرضه پول M1 10392 KWD - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 37095 KWD - میلیون 2018-03
عرضه پول M3 37095 KWD - میلیون 2018-03
نرخ بهره سپرده 1.6 % 2017-12
ذخایر ارزی -1100 KWD - میلیون 2016-12
نرخ بهره بین بانکی 1.56 % 2018-05
میزان رشد وام 1.8 % 2018-03
وام به بخش خصوصی 37366 KWD - میلیون 2018-03
نرخ بهره معکوس 1.5 % 2018-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1938 KWD - میلیون 2017-12
صادرات 4636 KWD - میلیون 2017-12
واردات 2698 KWD - میلیون 2017-12
حساب جاری 1108 KWD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.97 % 2017-12
گردش سرمایه -1645 KWD - میلیون 2016-12
ورود توریست 7055 هزار 2016-12
ذخایر طلا 79 تن 2018-03
تولید نفت خام 2700 BBL/D/1K 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8 KWD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 3.8 2016-12
درآمد گردشگری 831 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.1 % 2017-12
بودجه دولت 3.96 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 8688 KWD - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 90
مخارج نظامی 6693 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 7920 KBps 2017-03
آدرس های IP 126534 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.43 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 52 2018-12
شاخص فساد مالی 39 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 85 2017-12
آسانی کسب و کار 96 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 15169 KWD - میلیون 2016-12
نرخ وام بانکی 4.75 % 2017-12
قیمت گازوئیل 0.28 USD / لیتر 2018-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 39.18 mm 2015-12
درجه حرارت 13.13 celsius 2015-12