شاخص یاب

کویت

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.08 2017-12
نرخ تورم 0.3 2018-09
نرخ بهره 3 2018-10
موازنه تجاری 2645 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.1 2017-12

بازارها آخرین مرجع
بازار سهام 5102 امتیاز 2018-11
پول 0.3 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 120 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9930 KWD - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10542 KWD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 33546 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 65530 USD 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 % 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.08 % 2017-12
جمعیت 4.1 میلیون 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 69 % 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.3 % 2018-09
قیمت تولید 136 نقاط شاخص 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 0.37 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.09 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3 % 2018-10
عرضه پول M1 10212 KWD - میلیون 2018-08
عرضه پول M2 37925 KWD - میلیون 2018-08
عرضه پول M3 37925 KWD - میلیون 2018-08
نرخ بهره سپرده 1.6 % 2017-12
ترازنامه بانک 64350 KWD - میلیون 2018-08
ترازنامه بانک مرکزی 10534 KWD - میلیون 2018-08
ذخایر ارزی -610 KWD - میلیون 2017-12
نرخ بهره بین بانکی 1.56 % 2018-11
میزان رشد وام 1.6 % 2018-08
وام به بخش خصوصی 38008 KWD - میلیون 2018-08
نرخ بهره معکوس 2.25 % 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 2645 KWD - میلیون 2018-06
صادرات 5358 KWD - میلیون 2018-06
واردات 2712 KWD - میلیون 2018-06
حساب جاری 2878 KWD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.9 % 2017-12
گردش سرمایه -6649 KWD - میلیون 2017-12
حواله 1186 KWD - میلیون 2018-06
ورود توریست 7055 هزار 2016-12
ذخایر طلا 79 تن 2018-09
تولید نفت خام 2733 BBL/D/1K 2018-10
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -8 KWD - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 3.8 2016-12
درآمد گردشگری 643 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.1 % 2017-12
بودجه دولت 6.6 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 9115 KWD - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 90
مخارج نظامی 6693 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 7920 KBps 2017-03
آدرس های IP 126534 IP 2017-03
شاخص رقابتی 62.14 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 54 2018-12
شاخص فساد مالی 39 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 85 2017-12
آسانی کسب و کار 97 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 15760 KWD - میلیون 2017-12
نرخ وام بانکی 4.81 % 2018-06
قیمت گازوئیل 0.28 USD / لیتر 2018-10
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 39.18 mm 2015-12
درجه حرارت 13.13 celsius 2015-12