کویت

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.4 2016-12
نرخ تورم 0.98 2018-01
نرخ بهره 2.75 2018-02
موازنه تجاری 1611 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.6 2016-12

بازارها آخرین مرجع
بازار سهام 6744 امتیاز 2018-03
پول 0.3 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 114 USD - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 40943 KWD - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9045 KWD - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 35490 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 68862 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.4 % 2016-12
جمعیت 4.4 میلیون 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 77.8 % 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.98 % 2018-01
قیمت تولید 135 نقاط شاخص 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 نقاط شاخص 2018-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی -0.19 % 2018-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.09 % 2018-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.75 % 2018-02
عرضه پول M1 10167 KWD - میلیون 2017-12
عرضه پول M2 37148 KWD - میلیون 2017-12
عرضه پول M3 37148 KWD - میلیون 2017-12
نرخ بهره سپرده 1.6 % 2016-12
ذخایر ارزی -1100 KWD - میلیون 2016-12
نرخ بهره بین بانکی 1.56 % 2018-03
میزان رشد وام 2.8 % 2017-12
وام به بخش خصوصی 37225 KWD - میلیون 2017-12
نرخ بهره معکوس 1.5 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1611 KWD - میلیون 2017-09
صادرات 4089 KWD - میلیون 2017-09
واردات 2478 KWD - میلیون 2017-09
حساب جاری 424 KWD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.71 % 2016-12
گردش سرمایه -2189 KWD - میلیون 2015-12
حواله 4492 KWD - میلیون 2015-12
ورود توریست 6941 هزار 2015-12
ذخایر طلا 78.96 تن 2017-12
تولید نفت خام 2700 BBL/D/1K 2018-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 20 KWD - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 3.8 2016-12
درآمد گردشگری 13148 USD - میلیون 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.6 % 2016-12
بودجه دولت -3.62 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 8688 KWD - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 90
مخارج نظامی 6370 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 7920 KBps 2017-03
آدرس های IP 126534 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.43 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 52 2018-12
شاخص فساد مالی 39 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 85 2017-12
آسانی کسب و کار 96 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 15169 KWD - میلیون 2016-12
نرخ وام بانکی 4.74 % 2017-09
قیمت گازوئیل 0.28 USD / لیتر 2018-02
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 39.18 mm 2015-12
درجه حرارت 13.13 celsius 2015-12