کنیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2017-06
نرخ بیکاری 11 2016-12
نرخ تورم 5.72 2017-10
نرخ بهره 10 2017-10
موازنه تجاری -90068 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.2 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 103 2017-11
بازار سهام 3779 امتیاز 2017-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 13.3 % 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 70.53 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1122121 KES - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 171214 KES - میلیون 2012-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1143 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2926 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 267619 میلیون - KES 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 61224 میلیون - KES 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 116834 KES - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 11378 KES - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 49798 KES - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 25044 KES - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 78028 KES - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 30212 KES - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11 % 2016-12
جمعیت 48.46 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 43000 KES / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 24500 KES / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 63500 KES / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 20000 KES / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.72 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 182 نقاط شاخص 2017-10
تورم مواد غذایی 8.47 % 2017-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.63 % 2017-10
قیمت تولید 119 نقاط شاخص 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده 5.44 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10 % 2017-10
نرخ بهره بین بانکی 7.9 % 2017-10
عرضه پول M1 1383 KES - میلیارد 2017-09
عرضه پول M2 2515 KES - میلیارد 2017-09
عرضه پول M3 2990307 KES - میلیون 2017-09
ذخایر ارزی 10934 USD - میلیون 2017-07
نرخ بهره سپرده 8.7 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 866494 KES - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -90068 میلیون - KES 2017-09
صادرات 51111 میلیون - KES 2017-09
واردات 141179 میلیون - KES 2017-09
حساب جاری -5074 USD - میلیون 2017-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.2 % 2016-12
بدهی خارجی 2310 KES - میلیارد 2017-09
گردش سرمایه -5514 USD - میلیون 2017-07
حواله 176098 هزار تومان 2017-09
ذخایر طلا 0.02 تن 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 89928 KES - میلیون 2014-12
رابطه مبادله 73.3 نقاط شاخص 2014-12
شاخص تروریسم 6.58 2016-12
ورود توریست 89782 2017-08
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.2 % 2016-12
بودجه دولت -7.8 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 42785 KES - میلیون 2017-08
هزینه های دولت 342 KES - میلیارد 2017-09
درآمدهای دولت 351 KES - میلیارد 2017-09
ارزیابی اعتبار 20.44
هزینه های مالی 162929 KES - میلیارد 2017-08
مخارج نظامی 908 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 12160 KBps 2017-03
آدرس های IP 500853 IP 2017-03
تولید خودرو 431 2017-06
ثبت خودرو 21137 2017-09
تولید سیمان 451651 تن 2017-08
شاخص رقابتی 3.98 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 91 2018-12
شاخص فساد مالی 26 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 145 2016-12
آسانی کسب و کار 80 2017-12
شاخص PMI تولید 34.4 2017-10
تمایلات کسب و کار MNI 59.6 2017-01
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 2660570 KES - میلیون 2012-12
نرخ وام بانکی 13.65 % 2017-08
درآمد قابل تصرف شخص 5661 KES - میلیارد 2014-12
قیمت گازوئیل 0.96 USD / لیتر 2017-09
پس انداز های شخصی 11 % 2014-12
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 20838 KSH - میلیون 2017-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 16 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 10 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 69 mm 2015-12
درجه حرارت 26 celsius 2015-12