شاخص یاب

قزاقستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.9 2018-08
نرخ تورم 6 2018-08
نرخ بهره 9 2018-09
موازنه تجاری 2426 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.4 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 356 2018-09
بازار سهام 2185 امتیاز 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 159 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 24251 KZT - میلیارد 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2180 KZT - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 10857 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24056 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 233697 KZT - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 392043 KZT - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1501518 KZT - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 1818996 KZT - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 214115 KZT - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6448631 KZT - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 955423 KZT - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 276434 KZT - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 51966817 KZT - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.9 % 2018-08
افراد بیکار 442 هزار 2018-07
نرخ بیکاری بلند مدت 2.2 % 2018-06
دستمزد 158618 KZT / ماه 2018-07
حداقل دستمزد 28284 KZT / ماهانه 2018-01
جمعیت 17.92 میلیون 2017-12
افراد شاغل 8638 هزار 2018-06
هزینه زندگی خانواده 113900 KZT / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 83600 KZT / ماه 2017-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 135100 KZT / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 177361 KZT / ماه 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 71900 KZT / ماه 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 3.9 % 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 734 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 6.07 % 2018-08
قیمت تولید 1129 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 نقاط شاخص 2018-08
قیمت صادرات 99.9 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 4.7 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 99.6 نقاط شاخص 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 24.6 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9 % 2018-09
عرضه پول M0 2103425 KZT - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 5520420 KZT - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 14696593 KZT - میلیون 2018-07
عرضه پول M3 20251145 KZT - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک 24266997922 هزار تومان 2018-07
ذخایر ارزی 30779 USD - میلیون 2018-08
ترازنامه بانک مرکزی 8374994 KZT - میلیون 2018-07
نرخ بهره بین بانکی 10 % 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 2426 USD - میلیون 2018-07
صادرات 5138 USD - میلیون 2018-07
واردات 2712 USD - میلیون 2018-07
حساب جاری -95.2 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.2 % 2017-12
بدهی خارجی 166645 USD - میلیون 2018-03
گردش سرمایه -23.5 USD - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 314 تن 2018-06
تولید نفت خام 1870 BBL/D/1K 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6682 USD - میلیون 2018-03
حواله 77 USD - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 2.95 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.4 % 2017-12
بودجه دولت -2.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -315305 KZT - میلیون 2018-07
هزینه های دولت 1050769 KZT - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 6248704 KZT - میلیون 2018-07
بدهی های دولت 16928971 هزار تومان 2018-06
ارزیابی اعتبار 61.25
مخارج نظامی 1184 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 9 نقاط شاخص 2018-06
تولید صنعتی 1.9 % 2018-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.2 % 2018-08
تولید صنعتی -13.2 % 2018-08
تغییرات موجودی انبار 461010 KZT - میلیون 2018-03
سرعت اینترنت 10582 KBps 2017-03
آدرس های IP 1522517 IP 2017-03
ثبت خودرو 3927727 2018-06
تولید سیمان 1215 هزاران تن 2018-07
شاخص رقابتی 4.35 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 57 2018-12
تولید مس 38659 تن 2018-07
شاخص فساد مالی 31 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 122 2017-12
آسانی کسب و کار 36 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.1 % 2018-08
استخراج معدن 1 % 2018-08
تولید فولاد 390 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 79 نقاط شاخص 2018-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 7.3 % 2018-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.6 % 2018-08
هزینه های مصرف کننده 5792503 KZT - میلیون 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 4939706 KZT - میلیون 2018-07
قیمت گازوئیل 0.49 USD / لیتر 2018-08
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 102 نقاط شاخص 2018-08
میزان ساخت و ساز -6.9 % 2018-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 11 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 37.87 mm 2015-12
درجه حرارت -3.3 celsius 2015-12