شاخص یاب

قزاقستان

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 380 2019-01
بازار سهام 2323 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2018-09
نرخ بیکاری 4.9 2018-12
نرخ تورم 5.3 2018-12
نرخ بهره 9.25 2019-01
موازنه تجاری 1800 2018-11
حساب جاری -118 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.4 2017-12
بودجه دولت -2.8 2017-12
اطمینان کسب و کار 1 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 79 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.1 2018-11
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2018-09
تولید ناخالص داخلی 159 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 39874 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7683 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 10857 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24056 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1659880 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2132903 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4652755 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 6254142 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 877860 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21362452 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3013862 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 806650 2018-09
تولید ناخالص ملی 51966817 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.9 2018-12
افراد بیکار 445 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 2.2 2018-09
دستمزد 174642 2018-12
حداقل دستمزد 42500 2019-01
جمعیت 17.92 2017-12
افراد شاغل 8728 2018-09
هزینه زندگی خانواده 128600 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 85600 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 137400 2018-12
دستمزد در تولید 183106 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 73200 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 3.9 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.3 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 752 2018-12
اندازه اصل تورم 6.4 2018-12
قیمت تولید 1134 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2018-12
قیمت صادرات 99.9 2018-04
تورم مواد غذایی 4.8 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2017-12
قیمت واردات 99.6 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 12.4 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9.25 2019-01
نرخ بهره بین بانکی 10.25 2019-01
عرضه پول M0 2082467 2018-11
عرضه پول M1 5051957 2018-11
عرضه پول M2 14041534 2018-11
عرضه پول M3 19896584 2018-11
ترازنامه بانک 24538039646 2018-10
ذخایر ارزی 30909 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 8601553 2018-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1800 2018-11
حساب جاری -118 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.2 2017-12
صادرات 4681 2018-11
واردات 2881 2018-11
بدهی خارجی 161461 2018-09
گردش سرمایه 460 2018-09
ذخایر طلا 345 2018-12
تولید نفت خام 1680 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5023 2018-09
حواله 113 2018-09
شاخص تروریسم 2.95 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.4 2017-12
بودجه دولت -2.8 2017-12
ارزش بودجه دولت -729188 2018-12
هزینه های دولت 3632435 2018-09
درآمدهای دولت 10808573 2018-12
بدهی های دولت 16711326 2018-09
ارزیابی اعتبار 61.25
هزینه های مالی 11346054 2018-12
مخارج نظامی 1184 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 11 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 1 2018-12
تولید صنعتی 0.1 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3 2018-12
تولید صنعتی -5.4 2018-12
تغییرات موجودی انبار 2078511 2018-09
سرعت اینترنت 10582 2017-03
آدرس های IP 1522517 2017-03
ثبت خودرو 3853048 2018-10
تولید سیمان 436 2018-12
شاخص رقابتی 61.8 2018-12
رتبه رقابتی 59 2018-12
تولید مس 37215 2018-12
شاخص فساد مالی 31 2017-12
رتبه فساد مالی 122 2017-12
آسانی کسب و کار 28 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 3.3 2018-12
استخراج معدن 3.6 2018-12
تولید فولاد 370 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 79 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.1 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.1 2018-12
هزینه های مصرف کننده 19373153 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 5266832 2018-11
قیمت گازوئیل 0.48 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 102 2018-12
میزان ساخت و ساز 2.4 2018-10