قزاقستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.9 2018-02
نرخ تورم 6.5 2018-02
نرخ بهره 9.5 2018-03
موازنه تجاری 1597 2018-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.4 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 321 2018-03
بازار سهام 2451 امتیاز 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 134 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 51567 KZT - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 6946 KZT - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 10570 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23420 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2285345 KZT - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2882529 KZT - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5794668 KZT - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 6857123 KZT - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1079573 KZT - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29385665 KZT - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4128406 KZT - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 989451 KZT - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 46193381 KZT - میلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.9 % 2018-02
افراد بیکار 441 هزار 2018-02
نرخ بیکاری بلند مدت 2.2 % 2017-12
دستمزد 168220 KZT / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 24459 KZT / ماهانه 2017-01
جمعیت 17.92 میلیون 2017-12
افراد شاغل 8541 هزار 2017-12
هزینه زندگی خانواده 113900 KZT / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 83600 KZT / ماه 2017-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 135100 KZT / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 189386 KZT / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 71900 KZT / ماه 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 4.1 % 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6.5 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 723 نقاط شاخص 2018-02
اندازه اصل تورم 6.13 % 2018-02
قیمت تولید 1042 نقاط شاخص 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 نقاط شاخص 2018-02
قیمت صادرات 100 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی 5.6 % 2018-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 101 نقاط شاخص 2018-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 % 2018-02
تغییر قیمت تولید کننده 13.7 % 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9.5 % 2018-03
عرضه پول M0 1817235 KZT - میلیون 2018-01
عرضه پول M1 4995811 KZT - میلیون 2018-01
عرضه پول M2 13338598 KZT - میلیون 2018-01
عرضه پول M3 18939905 KZT - میلیون 2018-01
ترازنامه بانک 23786181406 هزار تومان 2018-01
ذخایر ارزی 31434 USD - میلیون 2018-02
ترازنامه بانک مرکزی 7392940 KZT - میلیون 2017-12
نرخ بهره بین بانکی 10.5 % 2018-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1597 USD - میلیون 2018-01
صادرات 4074 USD - میلیون 2018-01
واردات 2476 USD - میلیون 2018-01
حساب جاری -80.9 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6 % 2016-12
بدهی خارجی 168928 USD - میلیون 2017-09
گردش سرمایه 1202 USD - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 296 تن 2017-12
تولید نفت خام 1856 BBL/D/1K 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5165 USD - میلیون 2017-09
حواله 100 USD - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 2.95 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.4 % 2017-12
بودجه دولت -1.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -59249 KZT - میلیون 2018-02
هزینه های دولت 4045454 KZT - میلیون 2017-09
درآمدهای دولت 1808701 KZT - میلیون 2018-02
بدهی های دولت 16923846 هزار تومان 2017-12
ارزیابی اعتبار 61.25
مخارج نظامی 1504 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 4 نقاط شاخص 2017-12
تولید صنعتی 6.1 % 2018-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.5 % 2018-02
تولید صنعتی 6 % 2018-02
تغییرات موجودی انبار 1988410 KZT - میلیون 2017-09
سرعت اینترنت 10582 KBps 2017-03
آدرس های IP 1522517 IP 2017-03
ثبت خودرو 3841624 2018-01
تولید سیمان 432 هزاران تن 2018-02
شاخص رقابتی 4.35 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 57 2018-12
تولید مس 34528 تن 2018-02
شاخص فساد مالی 31 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 122 2017-12
آسانی کسب و کار 36 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 5.6 % 2018-02
استخراج معدن 6.5 % 2018-02
تولید فولاد 350 هزار تن 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 79 نقاط شاخص 2017-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 % 2018-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.8 % 2018-02
هزینه های مصرف کننده 17351925 KZT - میلیون 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 4522494 KZT - میلیون 2018-01
قیمت گازوئیل 0.56 USD / لیتر 2018-02
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 102 نقاط شاخص 2018-02
میزان ساخت و ساز 12.4 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 11 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 37.87 mm 2015-12
درجه حرارت -3.3 celsius 2015-12