شاخص یاب

قزاقستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.8 2018-06
نرخ تورم 5.9 2018-06
نرخ بهره 9 2018-07
موازنه تجاری 2368 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.4 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 343 2018-07
بازار سهام 2400 امتیاز 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 159 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11573 KZT - میلیارد 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2180 KZT - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 10857 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24056 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 233697 KZT - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 392043 KZT - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1501518 KZT - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 1818996 KZT - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 214115 KZT - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6448631 KZT - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 955423 KZT - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 276434 KZT - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 51966817 KZT - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.8 % 2018-06
افراد بیکار 437 هزار 2018-05
نرخ بیکاری بلند مدت 2 % 2018-03
دستمزد 152013 KZT / ماه 2018-04
حداقل دستمزد 24459 KZT / ماهانه 2017-01
جمعیت 17.92 میلیون 2017-12
افراد شاغل 8539 هزار 2018-03
هزینه زندگی خانواده 113900 KZT / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 83600 KZT / ماه 2017-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 135100 KZT / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 172254 KZT / ماه 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 71900 KZT / ماه 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 4.1 % 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.9 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 732 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 6.37 % 2018-06
قیمت تولید 1091 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 نقاط شاخص 2018-06
قیمت صادرات 99.9 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 3.8 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 99.6 نقاط شاخص 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 22.2 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9 % 2018-07
عرضه پول M0 1940652 KZT - میلیون 2018-05
عرضه پول M1 5044409 KZT - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 13591199 KZT - میلیون 2018-05
عرضه پول M3 18836925 KZT - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک 23507207068 هزار تومان 2018-05
ذخایر ارزی 30563 USD - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک مرکزی 6702883 KZT - میلیون 2018-05
نرخ بهره بین بانکی 10 % 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 2368 USD - میلیون 2018-03
صادرات 5008 USD - میلیون 2018-03
واردات 2720 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری -95.2 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.2 % 2017-12
بدهی خارجی 166645 USD - میلیون 2018-03
گردش سرمایه -23.5 USD - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 314 تن 2018-06
تولید نفت خام 1805 BBL/D/1K 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6682 USD - میلیون 2018-03
حواله 77 USD - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 2.95 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.4 % 2017-12
بودجه دولت -1.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -137915 KZT - میلیون 2018-05
هزینه های دولت 1050769 KZT - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 4357618 KZT - میلیون 2018-05
بدهی های دولت 17790933 هزار تومان 2018-03
ارزیابی اعتبار 61.25
مخارج نظامی 1184 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 9 نقاط شاخص 2018-06
تولید صنعتی 4.2 % 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.5 % 2018-06
تولید صنعتی 3.5 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 461010 KZT - میلیون 2018-03
سرعت اینترنت 10582 KBps 2017-03
آدرس های IP 1522517 IP 2017-03
ثبت خودرو 3837946 2018-04
تولید سیمان 1163 هزاران تن 2018-05
شاخص رقابتی 4.35 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 57 2018-12
تولید مس 31862 تن 2018-05
شاخص فساد مالی 31 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 122 2017-12
آسانی کسب و کار 36 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 5.3 % 2018-06
استخراج معدن 4.8 % 2018-06
تولید فولاد 435 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 81 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.7 % 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.7 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 5792503 KZT - میلیون 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 4744183 KZT - میلیون 2018-05
قیمت گازوئیل 0.52 USD / لیتر 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 103 نقاط شاخص 2018-06
میزان ساخت و ساز 3.1 % 2018-05
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 11 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 37.87 mm 2015-12
درجه حرارت -3.3 celsius 2015-12