قزاقستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.26 2013-12
نرخ بیکاری 4.9 2017-08
نرخ تورم 7 2017-08
نرخ بهره 10.25 2017-08
موازنه تجاری 1381 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.1 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 340 2017-09
بازار سهام 2025 امتیاز 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.26 % 2013-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 134 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20936 KZT - میلیارد 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2006 KZT - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 10570 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23420 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 515852 KZT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1046157 KZT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2459295 KZT - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 3142797 KZT - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 413886 KZT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11802909 KZT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1712169 KZT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 240504 KZT - میلیون 2017-03
تولید ناخالص ملی 46193381 KZT - میلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.9 % 2017-08
افراد بیکار 437 هزار 2017-08
نرخ بیکاری بلند مدت 2.1 % 2017-06
دستمزد 143822 KZT / ماه 2017-06
حداقل دستمزد 24459 KZT / ماهانه 2017-01
جمعیت 17.92 میلیون 2016-12
افراد شاغل 8541 هزار 2017-06
هزینه زندگی خانواده 123483 KZT / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 100117 KZT / ماه 2016-12
سن بازنشستگی مردان 63 2017-12
سن بازنشستگی زنان 58 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 107500 KZT / ماه 2016-03
دستمزد در تولید 159703 KZT / ماه 2017-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 57800 KZT / ماه 2016-03
نرخ بیکاری جوانان 3.9 % 2017-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 693 نقاط شاخص 2017-08
اندازه اصل تورم 6.59 % 2017-08
قیمت تولید 906 نقاط شاخص 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 نقاط شاخص 2017-08
قیمت صادرات 94.4 نقاط شاخص 2017-04
تورم مواد غذایی 7.9 % 2017-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114 نقاط شاخص 2016-12
قیمت واردات 100 نقاط شاخص 2017-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 % 2017-08
تغییر قیمت تولید کننده 7.7 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10.25 % 2017-08
عرضه پول M0 1869034 KZT - میلیون 2017-07
عرضه پول M1 5143578 KZT - میلیون 2017-07
عرضه پول M2 13300308 KZT - میلیون 2017-07
عرضه پول M3 19509282 KZT - میلیون 2017-07
ترازنامه بانک 23822807125 KZT Thousand 2017-07
ذخایر ارزی 32946 USD - میلیون 2017-08
ترازنامه بانک مرکزی 7078622 KZT - میلیون 2017-08
نرخ بهره بین بانکی 11.25 % 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1381 USD - میلیون 2017-07
صادرات 3786 USD - میلیون 2017-07
واردات 2405 USD - میلیون 2017-07
حساب جاری -1103 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6 % 2016-12
بدهی خارجی 165501 USD - میلیون 2017-03
گردش سرمایه -2267 USD - میلیون 2017-03
ذخایر طلا 279 تن 2017-06
تولید نفت خام 1805 BBL/D/1K 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5381 USD - میلیون 2017-03
حواله 60.61 USD - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 0.93 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.1 % 2016-12
بودجه دولت -1.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -1282364 KZT - میلیون 2017-07
هزینه های دولت 1235234 KZT - میلیون 2017-03
درآمدهای دولت 7014805 KZT - میلیون 2017-07
بدهی های دولت 13757039 هزار تومان 2017-06
ارزیابی اعتبار 61.25
مخارج نظامی 1504 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 11 2017-06
تولید صنعتی 14.4 % 2017-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.3 % 2017-08
تولید صنعتی 4.9 % 2017-07
تغییرات موجودی انبار 422461 KZT - میلیون 2017-03
ثبت خودرو 3842931 ماشین 2017-07
تولید سیمان 1202 هزاران تن 2017-08
شاخص رقابتی 4.41 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 53 2017-12
تولید مس 32808 تن 2017-08
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 131 2016-12
آسانی کسب و کار 35 2016-12
شاخص اقتصادی مقدم 5.8 % 2017-08
استخراج معدن 10.1 % 2017-07
تولید فولاد 425 هزار تن 2017-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 79 2017-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2 % 2017-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.4 % 2017-08
هزینه های مصرف کننده 5238806 KZT - میلیون 2017-03
تسهیلات اعتباری خریدار 4269705 KZT - میلیون 2017-07
قیمت گازوئیل 0.46 USD / لیتر 2017-08
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 99.2 نقاط شاخص 2017-08
میزان ساخت و ساز -2.7 % 2017-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 31 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31 % 2016-12