قزاقستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.26 2013-12
نرخ بیکاری 4.9 2017-07
نرخ تورم 7.1 2017-07
نرخ بهره 10.5 2017-07
موازنه تجاری 1540 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.1 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 332 2017-08
بازار سهام 1868 امتیاز 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.26 % 2013-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 134 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10206 KZT - میلیارد 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2006 KZT - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 10570 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23420 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 209470 KZT - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 334070 KZT - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1278038 KZT - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 1525693 KZT - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 253340 KZT - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5838012 KZT - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 886814 KZT - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 240504 KZT - میلیون 2017-03
تولید ناخالص ملی 46193381 KZT - میلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.9 % 2017-07
افراد بیکار 436 هزار 2017-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1.9 % 2017-03
دستمزد 143822 KZT / ماه 2017-06
حداقل دستمزد 24459 KZT / ماهانه 2017-01
جمعیت 17.92 میلیون 2016-12
افراد شاغل 8893 هزار 2017-03
هزینه زندگی خانواده 123483 KZT / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 100117 KZT / ماه 2016-12
سن بازنشستگی مردان 63 2017-12
سن بازنشستگی زنان 58 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 107500 KZT / ماه 2016-03
دستمزد در تولید 159703 KZT / ماه 2017-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 57800 KZT / ماه 2016-03
نرخ بیکاری جوانان 3.9 % 2017-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.1 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 692 نقاط شاخص 2017-07
اندازه اصل تورم 6.61 % 2017-07
قیمت تولید 889 نقاط شاخص 2017-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 نقاط شاخص 2017-07
قیمت صادرات 94.4 نقاط شاخص 2017-04
تورم مواد غذایی 8.5 % 2017-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 نقاط شاخص 2016-12
قیمت واردات 100 نقاط شاخص 2017-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2017-07
تغییر قیمت تولید کننده 4.8 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10.5 % 2017-07
عرضه پول M0 1830669 KZT - میلیون 2017-06
عرضه پول M1 5010955 KZT - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 13600013 KZT - میلیون 2017-06
عرضه پول M3 19690737 KZT - میلیون 2017-06
ترازنامه بانک 24901102830 KZT Thousand 2017-04
ذخایر ارزی 32913 USD - میلیون 2017-07
ترازنامه بانک مرکزی 6537016 KZT - میلیون 2017-04
نرخ بهره بین بانکی 11.5 % 2017-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1540 USD - میلیون 2017-06
صادرات 4163 USD - میلیون 2017-06
واردات 2624 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری -1103 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6 % 2016-12
بدهی خارجی 165501 USD - میلیون 2017-03
گردش سرمایه -2267 USD - میلیون 2017-03
ذخایر طلا 268 تن 2017-03
تولید نفت خام 1805 BBL/D/1K 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5381 USD - میلیون 2017-03
حواله 60.61 USD - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 0.93 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.1 % 2016-12
بودجه دولت -1.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -287473 KZT - میلیون 2017-06
هزینه های دولت 1235234 KZT - میلیون 2017-03
درآمدهای دولت 5010193 KZT - میلیون 2017-06
بدهی های دولت 13757039 هزار تومان 2017-06
ارزیابی اعتبار 61.25
مخارج نظامی 1504 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 11 2017-06
تولید صنعتی 7.7 % 2017-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2 % 2017-04
تولید صنعتی 4.9 % 2017-07
تغییرات موجودی انبار 422461 KZT - میلیون 2017-03
ثبت خودرو 3850831 ماشین 2017-05
تولید سیمان 1149 هزاران تن 2017-06
شاخص رقابتی 4.41 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 53 2017-12
تولید مس 36995 تن 2017-06
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 131 2016-12
آسانی کسب و کار 35 2016-12
شاخص اقتصادی مقدم 5.5 % 2017-07
استخراج معدن 10.1 % 2017-07
تولید فولاد 410 هزار تن 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 78 2016-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.1 % 2017-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.2 % 2017-07
هزینه های مصرف کننده 5238806 KZT - میلیون 2017-03
تسهیلات اعتباری خریدار 4211732 KZT - میلیون 2017-06
قیمت گازوئیل 0.49 USD / لیتر 2017-07
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 99.1 نقاط شاخص 2017-07
میزان ساخت و ساز 4.5 % 2017-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 31 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31 % 2016-12