قزاقستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5 2017-12
نرخ تورم 7.1 2017-12
نرخ بهره 9.75 2018-01
موازنه تجاری 1809 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.1 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 325 2018-01
بازار سهام 2319 امتیاز 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.3 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 134 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 34084 KZT - میلیارد 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 6946 KZT - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 10570 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23420 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 515852 KZT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1046157 KZT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2459295 KZT - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 3142797 KZT - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 413886 KZT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11802909 KZT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1712169 KZT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 183371 KZT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 46193381 KZT - میلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5 % 2017-12
افراد بیکار 442 هزار 2017-12
نرخ بیکاری بلند مدت 2.3 % 2017-09
دستمزد 148287 KZT / ماه 2017-09
حداقل دستمزد 24459 KZT / ماهانه 2017-01
جمعیت 17.92 میلیون 2016-12
افراد شاغل 8572 هزار 2017-09
هزینه زندگی خانواده 113900 KZT / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 83600 KZT / ماه 2017-12
سن بازنشستگی مردان 63 2017-12
سن بازنشستگی زنان 58 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 135100 KZT / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 164465 KZT / ماه 2017-09
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 71900 KZT / ماه 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 3.8 % 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.1 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 714 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 6.5 % 2017-12
قیمت تولید 1009 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 نقاط شاخص 2017-12
قیمت صادرات 94.4 نقاط شاخص 2017-04
تورم مواد غذایی 6.9 % 2017-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114 نقاط شاخص 2016-12
قیمت واردات 100 نقاط شاخص 2017-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 % 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 17.6 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9.75 % 2018-01
عرضه پول M0 1766492 KZT - میلیون 2017-11
عرضه پول M1 4917595 KZT - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 13557746 KZT - میلیون 2017-11
عرضه پول M3 19375573 KZT - میلیون 2017-11
ترازنامه بانک 24088753053 هزار تومان 2017-08
ذخایر ارزی 31115 USD - میلیون 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 7078622 KZT - میلیون 2017-08
نرخ بهره بین بانکی 10.68 % 2018-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1809 USD - میلیون 2017-11
صادرات 4574 USD - میلیون 2017-11
واردات 2765 USD - میلیون 2017-11
حساب جاری -2101 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6 % 2016-12
بدهی خارجی 168928 USD - میلیون 2017-09
گردش سرمایه -2860 USD - میلیون 2017-09
ذخایر طلا 296 تن 2017-12
تولید نفت خام 1805 BBL/D/1K 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5165 USD - میلیون 2017-09
حواله 100 USD - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 2.95 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.1 % 2016-12
بودجه دولت -1.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -1347595 KZT - میلیون 2017-11
هزینه های دولت 4045454 KZT - میلیون 2017-09
درآمدهای دولت 11567692 KZT - میلیون 2017-12
بدهی های دولت 15774902 هزار تومان 2017-09
ارزیابی اعتبار 61.25
مخارج نظامی 1504 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 4 نقاط شاخص 2017-12
تولید صنعتی 5.4 % 2017-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 % 2017-12
تولید صنعتی 4.4 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار 1988410 KZT - میلیون 2017-09
سرعت اینترنت 10582 KBps 2017-03
آدرس های IP 1522517 IP 2017-03
ثبت خودرو 3853048 ماشین 2017-11
تولید سیمان 428 هزاران تن 2017-12
شاخص رقابتی 4.35 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 57 2018-12
تولید مس 39641 تن 2017-12
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 131 2016-12
آسانی کسب و کار 36 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 6.4 % 2017-12
استخراج معدن 6.5 % 2017-12
تولید فولاد 380 هزار تن 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 79 نقاط شاخص 2017-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 40.3 % 2017-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.2 % 2017-12
هزینه های مصرف کننده 17351925 KZT - میلیون 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 4552404 KZT - میلیون 2017-11
قیمت گازوئیل 0.54 USD / لیتر 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 101 نقاط شاخص 2017-12
میزان ساخت و ساز -2.7 % 2017-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 31 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 37.87 mm 2015-12
درجه حرارت -3.3 celsius 2015-12