قزاقستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.9 2017-10
نرخ تورم 7.7 2017-10
نرخ بهره 10.25 2017-10
موازنه تجاری 1647 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.1 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 332 2017-11
بازار سهام 2070 امتیاز 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.3 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 134 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20936 KZT - میلیارد 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3835 KZT - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 10570 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23420 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 515852 KZT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1046157 KZT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2459295 KZT - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 3142797 KZT - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 413886 KZT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11802909 KZT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1712169 KZT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 183371 KZT - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 46193381 KZT - میلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.9 % 2017-10
افراد بیکار 439 هزار 2017-09
نرخ بیکاری بلند مدت 2.1 % 2017-06
دستمزد 148287 KZT / ماه 2017-09
حداقل دستمزد 24459 KZT / ماهانه 2017-01
جمعیت 17.92 میلیون 2016-12
افراد شاغل 8572 هزار 2017-09
هزینه زندگی خانواده 113900 KZT / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 83600 KZT / ماه 2017-12
سن بازنشستگی مردان 63 2017-12
سن بازنشستگی زنان 58 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 135100 KZT / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 164465 KZT / ماه 2017-09
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 71900 KZT / ماه 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 3.8 % 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.7 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 703 نقاط شاخص 2017-10
اندازه اصل تورم 6.66 % 2017-10
قیمت تولید 956 نقاط شاخص 2017-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 نقاط شاخص 2017-10
قیمت صادرات 94.4 نقاط شاخص 2017-04
تورم مواد غذایی 8.2 % 2017-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114 نقاط شاخص 2016-12
قیمت واردات 100 نقاط شاخص 2017-04
نرخ تورم (ماهانه) 1.2 % 2017-10
تغییر قیمت تولید کننده 12.1 % 2017-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10.25 % 2017-10
عرضه پول M0 1816089 KZT - میلیون 2017-09
عرضه پول M1 5476568 KZT - میلیون 2017-09
عرضه پول M2 14083769 KZT - میلیون 2017-09
عرضه پول M3 20508529 KZT - میلیون 2017-09
ترازنامه بانک 24088753053 هزار تومان 2017-08
ذخایر ارزی 31844 USD - میلیون 2017-10
ترازنامه بانک مرکزی 7078622 KZT - میلیون 2017-08
نرخ بهره بین بانکی 11.25 % 2017-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1647 USD - میلیون 2017-09
صادرات 4134 USD - میلیون 2017-09
واردات 2487 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری -2101 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6 % 2016-12
بدهی خارجی 167890 USD - میلیون 2017-06
گردش سرمایه -857 USD - میلیون 2017-06
ذخایر طلا 279 تن 2017-06
تولید نفت خام 1805 BBL/D/1K 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5046 USD - میلیون 2017-06
حواله 90.27 USD - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 0.93 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.1 % 2016-12
بودجه دولت -1.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -1228747 KZT - میلیون 2017-09
هزینه های دولت 2710196 KZT - میلیون 2017-06
درآمدهای دولت 8793615 KZT - میلیون 2017-09
بدهی های دولت 15774902 هزار تومان 2017-09
ارزیابی اعتبار 61.25
مخارج نظامی 1504 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 9 2017-09
تولید صنعتی 0.6 % 2017-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.2 % 2017-10
تولید صنعتی 1.1 % 2017-10
تغییرات موجودی انبار 1125017 KZT - میلیون 2017-06
سرعت اینترنت 10582 KBps 2017-03
آدرس های IP 1522517 IP 2017-03
ثبت خودرو 3919818 ماشین 2017-08
تولید سیمان 1044 هزاران تن 2017-09
شاخص رقابتی 4.35 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 57 2018-12
تولید مس 31431 تن 2017-09
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 131 2016-12
آسانی کسب و کار 36 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 1.4 % 2017-10
استخراج معدن 0.1 % 2017-10
تولید فولاد 380 هزار تن 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 79 2017-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2 % 2017-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.1 % 2017-10
هزینه های مصرف کننده 10942979 KZT - میلیون 2017-06
تسهیلات اعتباری خریدار 4443223 KZT - میلیون 2017-09
قیمت گازوئیل 0.51 USD / لیتر 2017-10
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 100 نقاط شاخص 2017-10
میزان ساخت و ساز -2.7 % 2017-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 31 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 37 mm 2015-12
درجه حرارت -3 celsius 2015-12