شاخص یاب

قزاقستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.9 2018-09
نرخ تورم 5.3 2018-10
نرخ بهره 9.25 2018-10
موازنه تجاری 2254 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.4 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 375 2018-11
بازار سهام 2210 امتیاز 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 159 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 24251 KZT - میلیارد 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4293 KZT - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 10857 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24056 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 557312 KZT - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1141788 KZT - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2858784 KZT - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 4025773 KZT - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 422205 KZT - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13289406 KZT - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1952147 KZT - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 519618 KZT - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 51966817 KZT - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.9 % 2018-09
افراد بیکار 442 هزار 2018-09
نرخ بیکاری بلند مدت 2.2 % 2018-09
دستمزد 160555 KZT / ماه 2018-09
حداقل دستمزد 28284 KZT / ماهانه 2018-01
جمعیت 17.92 میلیون 2017-12
افراد شاغل 8728 هزار 2018-09
هزینه زندگی خانواده 128600 KZT / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 85600 KZT / ماه 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 137400 KZT / ماه 2018-12
دستمزد در تولید 183106 KZT / ماه 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 73200 KZT / ماه 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 3.9 % 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.3 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 740 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 6.28 % 2018-10
قیمت تولید 1175 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2018-10
قیمت صادرات 99.9 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 4.3 % 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 99.6 نقاط شاخص 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-10
تغییر قیمت تولید کننده 22.9 % 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9.25 % 2018-10
عرضه پول M0 2067026 KZT - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 5122707 KZT - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 13677123 KZT - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 19715125 KZT - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک 24133873848 هزار تومان 2018-08
ذخایر ارزی 29092 USD - میلیون 2018-10
ترازنامه بانک مرکزی 8254850 KZT - میلیون 2018-08
نرخ بهره بین بانکی 10.25 % 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 2254 USD - میلیون 2018-08
صادرات 5082 USD - میلیون 2018-08
واردات 2829 USD - میلیون 2018-08
حساب جاری -118 USD - میلیون 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.2 % 2017-12
بدهی خارجی 164422 USD - میلیون 2018-06
گردش سرمایه 406 USD - میلیون 2018-06
ذخایر طلا 326 تن 2018-09
تولید نفت خام 1892 BBL/D/1K 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5588 USD - میلیون 2018-06
حواله 106 USD - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 2.95 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.4 % 2017-12
بودجه دولت -2.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -254604 KZT - میلیون 2018-09
هزینه های دولت 2366066 KZT - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 8304836 KZT - میلیون 2018-09
بدهی های دولت 16711326 هزار تومان 2018-09
ارزیابی اعتبار 61.25
هزینه های مالی 8137232 KZT - میلیون 2018-09
مخارج نظامی 1184 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 7 نقاط شاخص 2018-09
تولید صنعتی 4.7 % 2018-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.8 % 2018-09
تولید صنعتی 7.6 % 2018-09
تغییرات موجودی انبار 1219290 KZT - میلیون 2018-06
سرعت اینترنت 10582 KBps 2017-03
آدرس های IP 1522517 IP 2017-03
ثبت خودرو 4007968 2018-08
تولید سیمان 984 هزاران تن 2018-09
شاخص رقابتی 61.8 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 59 2018-12
تولید مس 39220 تن 2018-09
شاخص فساد مالی 31 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 122 2017-12
آسانی کسب و کار 28 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 6.5 % 2018-09
استخراج معدن 5.2 % 2018-09
تولید فولاد 365 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 79 نقاط شاخص 2018-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -6.7 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.6 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 12204622 KZT - میلیون 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 5096087 KZT - میلیون 2018-09
قیمت گازوئیل 0.49 USD / لیتر 2018-10
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 102 نقاط شاخص 2018-10
میزان ساخت و ساز -1.4 % 2018-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 11 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 37.87 mm 2015-12
درجه حرارت -3.3 celsius 2015-12