قزاقستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.9 2018-04
نرخ تورم 6.5 2018-04
نرخ بهره 9.25 2018-04
موازنه تجاری 2282 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.4 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 329 2018-05
بازار سهام 2498 امتیاز 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 134 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11573 KZT - میلیارد 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11596 KZT - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 10570 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23420 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2285345 KZT - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2882529 KZT - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5794668 KZT - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 6857123 KZT - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1079573 KZT - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29385665 KZT - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4128406 KZT - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 989451 KZT - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 51966817 KZT - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.9 % 2018-04
افراد بیکار 437 هزار 2018-04
نرخ بیکاری بلند مدت 2 % 2018-03
دستمزد 152013 KZT / ماه 2018-04
حداقل دستمزد 24459 KZT / ماهانه 2017-01
جمعیت 17.92 میلیون 2017-12
افراد شاغل 8539 هزار 2018-03
هزینه زندگی خانواده 113900 KZT / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 83600 KZT / ماه 2017-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 135100 KZT / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 172254 KZT / ماه 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 71900 KZT / ماه 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 4.1 % 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6.5 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 729 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 6.24 % 2018-04
قیمت تولید 1033 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 نقاط شاخص 2018-04
قیمت صادرات 101 نقاط شاخص 2018-02
تورم مواد غذایی 5.1 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 100 نقاط شاخص 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 15.8 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9.25 % 2018-04
عرضه پول M0 1810244 KZT - میلیون 2018-03
عرضه پول M1 4807409 KZT - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 13351482 KZT - میلیون 2018-03
عرضه پول M3 18631041 KZT - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک 23768636918 هزار تومان 2018-03
ذخایر ارزی 31791 USD - میلیون 2018-04
ترازنامه بانک مرکزی 6338617 KZT - میلیون 2018-03
نرخ بهره بین بانکی 10.25 % 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 2282 USD - میلیون 2018-03
صادرات 5004 USD - میلیون 2018-03
واردات 2723 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری -95.2 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6 % 2016-12
بدهی خارجی 167485 USD - میلیون 2017-12
گردش سرمایه 1202 USD - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 303 تن 2018-03
تولید نفت خام 1847 BBL/D/1K 2018-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4883 USD - میلیون 2017-12
حواله 100 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 2.95 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.4 % 2017-12
بودجه دولت -1.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -86402 KZT - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 5744571 KZT - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 2652774 KZT - میلیون 2018-03
بدهی های دولت 17790933 هزار تومان 2018-03
ارزیابی اعتبار 61.25
مخارج نظامی 1184 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 8 نقاط شاخص 2018-03
تولید صنعتی 4.5 % 2018-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.2 % 2018-04
تولید صنعتی 4.9 % 2018-04
تغییرات موجودی انبار 2481680 KZT - میلیون 2017-12
سرعت اینترنت 10582 KBps 2017-03
آدرس های IP 1522517 IP 2017-03
ثبت خودرو 3839450 2018-03
تولید سیمان 685 هزاران تن 2018-03
شاخص رقابتی 4.35 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 57 2018-12
تولید مس 33389 تن 2018-03
شاخص فساد مالی 31 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 122 2017-12
آسانی کسب و کار 36 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 4.4 % 2018-04
استخراج معدن 4.4 % 2018-04
تولید فولاد 350 هزار تن 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 81 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 % 2018-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.1 % 2018-04
هزینه های مصرف کننده 26838792 KZT - میلیون 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 4574472 KZT - میلیون 2018-03
قیمت گازوئیل 0.54 USD / لیتر 2018-04
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 102 نقاط شاخص 2018-04
میزان ساخت و ساز 18.5 % 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 11 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 37.87 mm 2015-12
درجه حرارت -3.3 celsius 2015-12