شاخص یاب

قزاقستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 379.67 387 389 392 394 399
بازار سهام 2323.35 2282 2259 2236 2213 2169