شاخص یاب

اردن

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 0.71 0.7 0.7 0.82 0.82 0.85
بازار سهام 1914.35 1906 1894 1883 1872 1849