ژاپن

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2017-12
نرخ بیکاری 2.4 2018-01
نرخ تورم 1.5 2018-02
نرخ بهره -0.1 2018-03
موازنه تجاری 3.41 2018-02
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 253 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 105 2018-03
بازار سهام 20579 امتیاز 2018-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.02 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 % 2017-12
رشد GDP سالانه 1.6 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 4940 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 535480 JPY - بیلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 558614 JPY - بیلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 128004 JPY - بیلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 47608 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38240 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4272 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28365 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 107760 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 214 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26248 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21865 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 24251 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 8743 JPY - بیلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.4 % 2018-01
افراد شاغل 65950 هزار 2018-01
افراد بیکار 1600 هزار 2018-01
استخدام تمام وقت 21178 هزار 2018-01
قسمت مدت زمان اشتغال 7205 هزار 2018-01
نرخ اشتغال 59.1 % 2018-01
نرخ مشارکت نیروی کار 60.5 % 2018-01
نرخ بیکاری بلند مدت 1.3 % 2014-12
نرخ بیکاری جوانان 3.3 % 2018-01
بهره وری 103 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 929 هزار 2018-01
آگهی های کار 357 هزار 2018-02
دستمزد 303430 JPY/Month 2018-01
حداقل دستمزد 848 JPY / ساعت 2018-12
رشد دستمزد 0.7 % 2018-01
دستمزد در تولید 338254 JPY/Month 2018-01
جمعیت 127 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.5 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2018-02
اندازه اصل تورم 1 % 2018-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 100 نقاط شاخص 2018-02
قیمت صادرات 96.1 نقاط شاخص 2018-02
قیمت واردات 96.6 نقاط شاخص 2018-02
تورم مواد غذایی 3 % 2018-02
CPI مسکن آب و برق 99.6 نقاط شاخص 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.4 نقاط شاخص 2018-02
تغییر قیمت تولید کننده 2.5 % 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.1 % 2018-03
نرخ بهره بین بانکی -0.04 % 2018-03
عرضه پول M0 98610 JPY - بیلیون 2018-02
عرضه پول M1 734055 JPY - بیلیون 2018-02
عرضه پول M2 987418 JPY - بیلیون 2018-02
عرضه پول M3 1320632 JPY - بیلیون 2018-02
ترازنامه بانک مرکزی 533179 JPY - بیلیون 2018-02
ذخایر ارزی 1261749 USD - میلیون 2018-02
وام به بخش خصوصی 453679 JPY - بیلیون 2018-02
نرخ بهره سپرده 0.3 % 2016-12
سرمایه گذاری سهام خارجی 1153 JPY - بیلیون 2018-03
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 854 JPY - بیلیون 2018-03
میزان رشد وام 2.1 % 2018-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 229 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 3.41 JPY - بیلیون 2018-02
صادرات 6463 JPY - بیلیون 2018-02
واردات 6460 JPY - بیلیون 2018-02
حساب جاری 607 JPY - بیلیون 2018-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.7 % 2016-12
بدهی خارجی 404921 JPY - بیلیون 2017-12
رابطه مبادله 99.5 نقاط شاخص 2018-02
گردش سرمایه 11814 JPY CML 2018-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18142 JPY - صدها میلیون 2018-01
درآمد گردشگری 18713000 JPY هزار 2017-12
ورود توریست 2509300 2018-02
ذخایر طلا 765 تن 2017-12
تولید نفت خام 4 BBL/D/1K 2017-12
شاخص تروریسم 3.6 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 253 % 2017-12
بودجه دولت -4.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -49945 JPY - HND - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 106174 JPY - بیلیون 2017-12
درخواست پناهندگی 1982 افراد 2017-10
ارزیابی اعتبار 77.62
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.39 % 2015-12
مخارج نظامی 41569 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 25 نقاط شاخص 2017-12
شاخص PMI تولید 53.2 2018-03
شاخص PMI خدمات 51.7 نقاط شاخص 2018-02
تولید صنعتی 2.5 % 2018-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) -6.8 % 2018-01
تولید صنعتی 2.5 % 2018-01
استفاده از ظرفیت 97.2 نقاط شاخص 2018-01
میزان سفارشات جدید 1008 JPY - بیلیون 2018-01
سفارشات ماشین آلات 4.5 % 2018-01
تغییرات موجودی انبار 1203 JPY - بیلیون 2017-12
ورشکستگی 617 بانک اطلاعات شرکتها 2018-02
سود شرکت سهامی 20941 JPY - بیلیون 2017-12
شاخص همزمان 115 2018-01
بررسی ناظران اقتصاد 48.6 2018-02
تولید خودرو 640043 واحد 2018-01
ثبت خودرو 259780 2018-02
شاخص اقتصادی مقدم 106 نقاط شاخص 2018-01
تمایلات کسب و کار کوچک 15 2017-12
سرعت اینترنت 20172 KBps 2017-03
آدرس های IP 43689566 IP 2017-03
تولید سیمان 4496 هزاران تن 2018-02
شاخص رقابتی 5.49 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 9 2018-12
پی ام آی مرکب 52.2 2018-02
شاخص فساد مالی 73 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 20 2017-12
آسانی کسب و کار 34 2017-12
استخراج معدن -3.9 % 2018-01
پی ام آی غیر توليدی 23 2017-12
سرمایه گذاری خصوصی 4.3 % 2017-12
تولید فولاد 9030 هزار تن 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 44.3 نقاط شاخص 2018-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.8 % 2018-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.6 % 2018-01
مخارج خانوار 1.9 % 2018-01
هزینه های مصرف کننده 300525 JPY - بیلیون 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 360 JPY هزار 2018-01
پس انداز های شخصی 50.1 % 2017-12
نرخ وام بانکی 1 % 2018-02
تسهیلات اعتباری خریدار 337012 JPY - بیلیون 2017-12
قیمت گازوئیل 1.35 USD / لیتر 2018-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.1 % of GDP 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
خانه های مسکونی نوساز -13.2 % 2018-01
سفارشات ساخت و ساز 0.9 % 2018-01
شاخص مسکن 110 نقاط شاخص 2017-11
نرخ مالکیت مسکن 61.7 % 2013-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30.86 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 8 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 29.2 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.75 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.45 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 102 mm 2015-12
درجه حرارت 4.06 celsius 2015-12