ژاپن

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2017-09
نرخ بیکاری 2.8 2017-09
نرخ تورم 0.7 2017-09
نرخ بهره -0.1 2017-10
موازنه تجاری 670 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 250 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 112 2017-11
بازار سهام 22386 امتیاز 2017-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.04 % 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 % 2017-09
رشد GDP سالانه 1.4 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 4939 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 530797 JPY - بیلیون 2017-09
تولید ناخالص ملی 556587 JPY - بیلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 124610 JPY - بیلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 47608 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38240 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4700 JPY - بیلیون 2015-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28189 JPY - بیلیون 2015-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 103814 JPY - بیلیون 2015-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 233 JPY - بیلیون 2015-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 30780 JPY - بیلیون 2014-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 22201 JPY - بیلیون 2015-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 24767 JPY - بیلیون 2015-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 8424 JPY - بیلیون 2015-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.8 % 2017-09
افراد شاغل 65500 هزار 2017-09
افراد بیکار 1880 هزار 2017-09
استخدام تمام وقت 21297 هزار 2017-09
قسمت مدت زمان اشتغال 7065 هزار 2017-09
نرخ اشتغال 59.4 % 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 61.1 % 2017-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1.3 % 2014-12
نرخ بیکاری جوانان 5.1 % 2017-09
بهره وری 104 نقاط شاخص 2017-08
پست های خالی شغلی 968 هزار 2017-09
آگهی های کار 391 هزار 2017-09
دستمزد 299264 JPY/Month 2017-09
حداقل دستمزد 823 JPY / ساعت 2017-12
رشد دستمزد 0.9 % 2017-09
دستمزد در تولید 335 JPY هزار / ماه 2017-09
جمعیت 127 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 62 2017-12
سن بازنشستگی مردان 62 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.7 % 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده اصلی 100 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم 0.7 % 2017-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 99.4 نقاط شاخص 2017-10
قیمت صادرات 95.6 نقاط شاخص 2017-09
قیمت واردات 91.6 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 1 % 2017-09
CPI مسکن آب و برق 99.7 نقاط شاخص 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.8 نقاط شاخص 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده 3.4 % 2017-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.1 % 2017-10
نرخ بهره بین بانکی -0.03 % 2017-11
عرضه پول M0 96540 JPY - بیلیون 2017-10
عرضه پول M1 721483 JPY - بیلیون 2017-10
عرضه پول M2 981903 JPY - بیلیون 2017-10
عرضه پول M3 1313364 JPY - بیلیون 2017-10
ترازنامه بانک مرکزی 518046 JPY - بیلیون 2017-10
ذخایر ارزی 1260900 USD - میلیون 2017-10
وام به بخش خصوصی 450429 JPY - بیلیون 2017-10
نرخ بهره سپرده 0.3 % 2016-12
سرمایه گذاری سهام خارجی 182 JPY - بیلیون 2017-11
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی -105 JPY - بیلیون 2017-11
میزان رشد وام 2.8 % 2017-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 231 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 670 JPY - بیلیون 2017-09
صادرات 6811 JPY - بیلیون 2017-09
واردات 6141 JPY - بیلیون 2017-09
حساب جاری 2271 JPY - بیلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.7 % 2016-12
بدهی خارجی 390590 JPY - بیلیون 2017-06
رابطه مبادله 104 نقاط شاخص 2017-09
گردش سرمایه 20327 JPY CML 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 21495 JPY - صدها میلیون 2017-09
درآمد گردشگری 15118000 JPY هزار 2017-08
ورود توریست 2280100 2017-09
ذخایر طلا 765 تن 2017-06
تولید نفت خام 4 BBL/D/1K 2017-03
شاخص تروریسم 2.45 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 250 % 2016-12
بودجه دولت -4.5 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -99315 JPY - HND - میلیون 2017-06
هزینه های دولت 106332 JPY - بیلیون 2017-09
درخواست پناهندگی 1360 افراد 2017-04
ارزیابی اعتبار 77.62
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.47 % 2015-12
مخارج نظامی 41569 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 22 2017-09
شاخص PMI تولید 52.8 2017-10
شاخص PMI خدمات 53.4 نقاط شاخص 2017-10
تولید صنعتی 2.6 % 2017-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1 % 2017-09
تولید صنعتی 2.7 % 2017-09
استفاده از ظرفیت 102 نقاط شاخص 2017-09
میزان سفارشات جدید 1011 JPY - بیلیون 2017-09
سفارشات ماشین آلات -8.1 % 2017-09
تغییرات موجودی انبار -1248 JPY - بیلیون 2017-06
ورشکستگی 733 بانک اطلاعات شرکتها 2017-10
سود شرکت سهامی 22390 JPY - بیلیون 2017-06
شاخص همزمان 116 2017-09
بررسی ناظران اقتصاد 52.2 2017-10
تولید خودرو 738821 واحد 2017-09
ثبت خودرو 200547 ماشین 2017-10
شاخص اقتصادی مقدم 107 نقاط شاخص 2017-09
تمایلات کسب و کار کوچک 10 2017-09
سرعت اینترنت 20172 KBps 2017-03
آدرس های IP 43689566 IP 2017-03
تولید سیمان 4980 هزاران تن 2017-09
شاخص رقابتی 5.49 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 9 2018-12
پی ام آی مرکب 53.4 2017-10
شاخص فساد مالی 72 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 20 2016-12
آسانی کسب و کار 34 2017-12
استخراج معدن -1.9 % 2017-09
پی ام آی غیر توليدی 23 2017-09
سرمایه گذاری خصوصی 1.5 % 2017-06
تولید فولاد 8623 هزار تن 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 44.5 2017-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 % 2017-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.2 % 2017-09
مخارج خانوار -0.3 % 2017-09
هزینه های مصرف کننده 299374 JPY - بیلیون 2017-09
درآمد قابل تصرف شخص 359 JPY هزار 2017-09
پس انداز های شخصی 11.2 % 2017-09
نرخ وام بانکی 1 % 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 330872 JPY - بیلیون 2017-06
قیمت گازوئیل 1.2 USD / لیتر 2017-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.6 % of GDP 2017-03
مسکن سازی آخرین مرجع
خانه های مسکونی نوساز -2.9 % 2017-09
سفارشات ساخت و ساز -11.6 % 2017-09
شاخص مسکن 111 نقاط شاخص 2017-04
نرخ مالکیت مسکن 61.9 % 2013-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30.86 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 8 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 29.6 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.2 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.4 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 102 mm 2015-12
درجه حرارت 4 celsius 2015-12