شاخص یاب

ژاپن

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 110 2019-01
بازار سهام 20666 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.01 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.6 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0 2018-09
رشد GDP سالانه -2.5 2018-09
نرخ بیکاری 2.5 2018-11
نرخ تورم 0.3 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2018-12
نرخ بهره -0.1 2018-12
موازنه تجاری -737 2018-11
حساب جاری 757 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.02 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 253 2017-12
بودجه دولت -4.5 2017-12
اطمینان کسب و کار 19 2018-12
شاخص PMI تولید 52.6 2018-12
شاخص PMI خدمات 51 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 42.7 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1 2018-11
نرخ مالیات شرکت 30.86 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.6 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0 2018-09
رشد GDP سالانه -2.5 2018-09
تولید ناخالص داخلی 4872 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 532648 2018-09
تولید ناخالص ملی 554498 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 125712 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 48557 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39002 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4481 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29714 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 109204 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 232 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26248 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21996 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 25234 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9567 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.5 2018-11
افراد شاغل 67130 2018-11
افراد بیکار 1730 2018-11
استخدام تمام وقت 22300 2018-11
قسمت مدت زمان اشتغال 7202 2018-11
نرخ اشتغال 60.4 2018-11
نرخ مشارکت نیروی کار 61.9 2018-11
نرخ بیکاری جوانان 3.5 2018-11
بهره وری 105 2018-10
پست های خالی شغلی 972 2018-11
دستمزد 321210 2018-11
حداقل دستمزد 874 2018-10
رشد دستمزد 2 2018-11
دستمزد در تولید 366945 2018-11
جمعیت 127 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.3 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2018-12
اندازه اصل تورم 0.7 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101 2018-09
قیمت تولید 102 2018-12
قیمت صادرات 96.5 2018-12
قیمت واردات 100 2018-12
تورم مواد غذایی -1.1 2018-12
CPI مسکن آب و برق 99.6 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.1 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 1.5 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.1 2018-12
نرخ بهره بین بانکی -0.08 2019-01
عرضه پول M0 102439 2018-12
عرضه پول M1 774471 2018-12
عرضه پول M2 1014180 2018-12
عرضه پول M3 1343994 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 552084 2018-12
ذخایر ارزی 1270975 2018-12
وام به بخش خصوصی 465227 2018-12
نرخ بهره سپرده 0.32 2017-12
سرمایه گذاری سهام خارجی -428 2019-01
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 2210 2019-01
میزان رشد وام 2.4 2018-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 229 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -737 2018-11
حساب جاری 757 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.02 2017-12
صادرات 6928 2018-11
واردات 7665 2018-11
بدهی خارجی 446531 2018-09
رابطه مبادله 96.2 2018-12
گردش سرمایه 11120 2018-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 22692 2018-11
درآمد گردشگری 22140000 2018-11
ورود توریست 2631800 2018-12
ذخایر طلا 765 2018-12
تولید نفت خام 3 2018-08
شاخص تروریسم 3.6 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 253 2017-12
بودجه دولت -4.5 2017-12
ارزش بودجه دولت -60963 2018-09
هزینه های دولت 107015 2018-09
درخواست پناهندگی 759 2018-02
ارزیابی اعتبار 77.62
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.05 2016-12
مخارج نظامی 46556 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30.86 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 8 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 29.2 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.75 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.45 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 19 2018-12
شاخص PMI تولید 52.6 2018-12
شاخص PMI خدمات 51 2018-12
تولید صنعتی 1.5 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1 2018-11
تولید صنعتی 1.5 2018-11
استفاده از ظرفیت 106 2018-11
میزان سفارشات جدید 1025 2018-11
سفارشات ماشین آلات 0 2018-11
تغییرات موجودی انبار 1157 2018-09
ورشکستگی 622 2018-12
سود شرکت سهامی 18285 2018-09
شاخص همزمان 103 2018-11
بررسی ناظران اقتصاد 48 2018-12
تولید خودرو 758010 2018-10
ثبت خودرو 215152 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 99.3 2018-11
تمایلات کسب و کار کوچک 14 2018-12
سرعت اینترنت 20172 2017-03
آدرس های IP 43689566 2017-03
تولید سیمان 5313 2018-11
شاخص رقابتی 82.47 2018-12
رتبه رقابتی 5 2018-12
پی ام آی مرکب 52 2018-12
شاخص فساد مالی 73 2017-12
رتبه فساد مالی 20 2017-12
آسانی کسب و کار 39 2018-12
استخراج معدن -5.8 2018-11
پی ام آی غیر توليدی 24 2018-12
سرمایه گذاری خصوصی 4.5 2018-09
تولید فولاد 8658 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 42.7 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.4 2018-11
مخارج خانوار -0.6 2019-11
هزینه های مصرف کننده 299903 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 371 2018-11
پس انداز های شخصی 15.5 2018-11
نرخ وام بانکی 1 2018-11
تسهیلات اعتباری خریدار 332525 2018-09
قیمت گازوئیل 1.33 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.4 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
خانه های مسکونی نوساز -0.6 2018-11
سفارشات ساخت و ساز -10.7 2018-11
شاخص مسکن 110 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 61.7 2013-12