شاخص یاب

ژاپن

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-09
نرخ بیکاری 2.3 2018-09
نرخ تورم 1.2 2018-09
نرخ بهره -0.1 2018-10
موازنه تجاری 140 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 253 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 114 2018-11
بازار سهام 21846 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.11 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 % 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 % 2018-06
رشد GDP سالانه -1.2 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی 4872 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 535945 JPY - بیلیون 2018-09
تولید ناخالص ملی 562569 JPY - بیلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 129862 JPY - بیلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 48557 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39002 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4272 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28365 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 107760 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 214 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26248 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21865 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 24251 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 8743 JPY - بیلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.3 % 2018-09
افراد شاغل 66650 هزار 2018-09
افراد بیکار 1600 هزار 2018-09
استخدام تمام وقت 22241 هزار 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 7193 هزار 2018-09
نرخ اشتغال 60.5 % 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 61.9 % 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 3.4 % 2018-09
بهره وری 102 نقاط شاخص 2018-08
پست های خالی شغلی 981 هزار 2018-09
دستمزد 302743 JPY/Month 2018-09
حداقل دستمزد 848 JPY / ساعت 2018-12
رشد دستمزد 1.1 % 2018-09
دستمزد در تولید 338951 JPY/Month 2018-09
جمعیت 127 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.2 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 1 % 2018-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101 نقاط شاخص 2018-09
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2018-10
قیمت صادرات 97.6 نقاط شاخص 2018-09
قیمت واردات 102 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 1.8 % 2018-09
CPI مسکن آب و برق 99.6 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.8 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 2.9 % 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.1 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی -0.1 % 2018-11
عرضه پول M0 100117 JPY - بیلیون 2018-10
عرضه پول M1 763800 JPY - بیلیون 2018-10
عرضه پول M2 1007531 JPY - بیلیون 2018-10
عرضه پول M3 1342560 JPY - بیلیون 2018-10
ترازنامه بانک مرکزی 551805 JPY - بیلیون 2018-10
ذخایر ارزی 1252873 USD - میلیون 2018-10
وام به بخش خصوصی 460417 JPY - بیلیون 2018-10
نرخ بهره سپرده 0.32 % 2017-12
سرمایه گذاری سهام خارجی 108 JPY - بیلیون 2018-11
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی -167 JPY - بیلیون 2018-11
میزان رشد وام 2.2 % 2018-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 229 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 140 JPY - بیلیون 2018-09
صادرات 6727 JPY - بیلیون 2018-09
واردات 6587 JPY - بیلیون 2018-09
حساب جاری 1822 JPY - بیلیون 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.02 % 2017-12
بدهی خارجی 426882 JPY - بیلیون 2018-06
رابطه مبادله 95.9 نقاط شاخص 2018-09
گردش سرمایه 31777 JPY CML 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12535 JPY - صدها میلیون 2018-09
درآمد گردشگری 17647000 JPY هزار 2018-08
ورود توریست 2159600 2018-09
ذخایر طلا 765 تن 2018-09
تولید نفت خام 3 BBL/D/1K 2018-07
شاخص تروریسم 3.6 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 253 % 2017-12
بودجه دولت -4.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -113831 JPY - HND - میلیون 2018-06
هزینه های دولت 106792 JPY - بیلیون 2018-06
درخواست پناهندگی 759 افراد 2018-02
ارزیابی اعتبار 77.62
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.05 % 2016-12
مخارج نظامی 46556 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 19 نقاط شاخص 2018-09
شاخص PMI تولید 52.9 2018-10
شاخص PMI خدمات 52.4 نقاط شاخص 2018-10
تولید صنعتی -2.5 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.4 % 2018-09
تولید صنعتی 0.3 % 2018-08
استفاده از ظرفیت 101 نقاط شاخص 2018-09
میزان سفارشات جدید 900 JPY - بیلیون 2018-09
سفارشات ماشین آلات -18.3 % 2018-09
تغییرات موجودی انبار 443 JPY - بیلیون 2018-06
ورشکستگی 730 بانک اطلاعات شرکتها 2018-10
سود شرکت سهامی 26401 JPY - بیلیون 2018-06
شاخص همزمان 115 2018-09
بررسی ناظران اقتصاد 49.5 2018-10
تولید خودرو 595931 واحد 2018-08
ثبت خودرو 227172 2018-10
شاخص اقتصادی مقدم 104 نقاط شاخص 2018-09
تمایلات کسب و کار کوچک 14 2018-09
سرعت اینترنت 20172 KBps 2017-03
آدرس های IP 43689566 IP 2017-03
تولید سیمان 4996 هزاران تن 2018-09
شاخص رقابتی 82.47 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 5 2018-12
پی ام آی مرکب 52.5 2018-10
شاخص فساد مالی 73 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 20 2017-12
آسانی کسب و کار 39 2018-12
استخراج معدن -7.2 % 2018-08
پی ام آی غیر توليدی 22 2018-09
سرمایه گذاری خصوصی 12.8 % 2018-06
تولید فولاد 8418 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 43 نقاط شاخص 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.1 % 2018-09
مخارج خانوار -1.6 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 301316 JPY - بیلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 365 JPY هزار 2018-09
پس انداز های شخصی 12.5 % 2018-09
نرخ وام بانکی 1 % 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 334396 JPY - بیلیون 2018-06
قیمت گازوئیل 1.41 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.4 % of GDP 2018-03
مسکن سازی آخرین مرجع
خانه های مسکونی نوساز -1.5 % 2018-09
سفارشات ساخت و ساز 1 % 2018-09
شاخص مسکن 112 نقاط شاخص 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 61.7 % 2013-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30.86 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 8 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 29.2 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.75 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.45 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 102 mm 2015-12
درجه حرارت 4.06 celsius 2015-12