ژاپن

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2018-03
نرخ بیکاری 2.5 2018-03
نرخ تورم 0.6 2018-04
نرخ بهره -0.1 2018-04
موازنه تجاری 626 2018-04
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 253 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 109 2018-05
بازار سهام 22451 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.04 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.9 % 2018-03
رشد GDP سالانه -0.6 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 4940 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 533080 JPY - بیلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 555521 JPY - بیلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 127107 JPY - بیلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 47608 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38240 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4272 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28365 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 107760 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 214 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26248 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21865 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 24251 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 8743 JPY - بیلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.5 % 2018-03
افراد شاغل 66940 هزار 2018-03
افراد بیکار 1730 هزار 2018-03
استخدام تمام وقت 21859 هزار 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 7079 هزار 2018-03
نرخ اشتغال 59.6 % 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 61.2 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 3.8 % 2018-03
بهره وری 101 نقاط شاخص 2018-02
پست های خالی شغلی 987 هزار 2018-03
آگهی های کار 379 هزار 2018-03
دستمزد 321181 JPY/Month 2018-03
حداقل دستمزد 848 JPY / ساعت 2018-12
رشد دستمزد 2.1 % 2018-03
دستمزد در تولید 351076 JPY/Month 2018-03
جمعیت 127 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.6 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 0.7 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 100 نقاط شاخص 2018-04
قیمت صادرات 95.8 نقاط شاخص 2018-04
قیمت واردات 96 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 0.7 % 2018-04
CPI مسکن آب و برق 99.6 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.3 نقاط شاخص 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 2 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.1 % 2018-04
نرخ بهره بین بانکی -0.03 % 2018-05
عرضه پول M0 99125 JPY - بیلیون 2018-04
عرضه پول M1 755344 JPY - بیلیون 2018-04
عرضه پول M2 1002505 JPY - بیلیون 2018-04
عرضه پول M3 1327550 JPY - بیلیون 2018-04
ترازنامه بانک مرکزی 535051 JPY - بیلیون 2018-04
ذخایر ارزی 1256018 USD - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 456623 JPY - بیلیون 2018-04
نرخ بهره سپرده 0.3 % 2016-12
سرمایه گذاری سهام خارجی 99.1 JPY - بیلیون 2018-05
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 949 JPY - بیلیون 2018-05
میزان رشد وام 2.1 % 2018-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 229 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 626 JPY - بیلیون 2018-04
صادرات 6822 JPY - بیلیون 2018-04
واردات 6196 JPY - بیلیون 2018-04
حساب جاری 3122 JPY - بیلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.02 % 2017-12
بدهی خارجی 404921 JPY - بیلیون 2017-12
رابطه مبادله 99.8 نقاط شاخص 2018-04
گردش سرمایه 45639 JPY CML 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9283 JPY - صدها میلیون 2018-03
درآمد گردشگری 16296000 JPY هزار 2018-02
ورود توریست 2900700 2018-04
ذخایر طلا 765 تن 2018-03
تولید نفت خام 4 BBL/D/1K 2018-01
شاخص تروریسم 3.6 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 253 % 2017-12
بودجه دولت -4.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -49945 JPY - HND - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 106218 JPY - بیلیون 2018-03
درخواست پناهندگی 1982 افراد 2017-10
ارزیابی اعتبار 77.62
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.39 % 2015-12
مخارج نظامی 46556 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 24 نقاط شاخص 2018-03
شاخص PMI تولید 52.5 2018-05
شاخص PMI خدمات 52.5 نقاط شاخص 2018-04
تولید صنعتی 2.4 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.4 % 2018-03
تولید صنعتی 1.72 % 2018-02
استفاده از ظرفیت 102 نقاط شاخص 2018-03
میزان سفارشات جدید 883 JPY - بیلیون 2018-03
سفارشات ماشین آلات -3.9 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار 1203 JPY - بیلیون 2017-12
ورشکستگی 650 بانک اطلاعات شرکتها 2018-04
سود شرکت سهامی 20941 JPY - بیلیون 2017-12
شاخص همزمان 116 2018-03
بررسی ناظران اقتصاد 49 2018-04
تولید خودرو 810942 واحد 2018-03
ثبت خودرو 193585 2018-04
شاخص اقتصادی مقدم 104 نقاط شاخص 2018-03
تمایلات کسب و کار کوچک 15 2018-03
سرعت اینترنت 20172 KBps 2017-03
آدرس های IP 43689566 IP 2017-03
تولید سیمان 5430 هزاران تن 2018-03
شاخص رقابتی 5.49 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 9 2018-12
پی ام آی مرکب 53.1 2018-04
شاخص فساد مالی 73 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 20 2017-12
آسانی کسب و کار 34 2017-12
استخراج معدن -9.5 % 2018-02
پی ام آی غیر توليدی 23 2018-03
سرمایه گذاری خصوصی 4.3 % 2017-12
تولید فولاد 9082 هزار تن 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.6 نقاط شاخص 2018-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.7 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1 % 2018-03
مخارج خانوار -0.7 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 299442 JPY - بیلیون 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 373 JPY هزار 2018-03
پس انداز های شخصی 50.1 % 2017-12
نرخ وام بانکی 1 % 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 337012 JPY - بیلیون 2017-12
قیمت گازوئیل 1.32 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.1 % of GDP 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
خانه های مسکونی نوساز -8.3 % 2018-03
سفارشات ساخت و ساز -4 % 2018-03
شاخص مسکن 109 نقاط شاخص 2017-12
نرخ مالکیت مسکن 61.7 % 2013-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30.86 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 8 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 29.2 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.75 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.45 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 102 mm 2015-12
درجه حرارت 4.06 celsius 2015-12