ژاپن

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2017-09
نرخ بیکاری 2.7 2017-11
نرخ تورم 0.6 2017-11
نرخ بهره -0.1 2017-12
موازنه تجاری 113 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 250 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 111 2018-01
بازار سهام 23763 امتیاز 2018-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.08 % 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 % 2017-09
رشد GDP سالانه 2.5 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 4940 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 534107 JPY - بیلیون 2017-09
تولید ناخالص ملی 560125 JPY - بیلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 127826 JPY - بیلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 47608 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38240 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4272 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28365 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 107760 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 214 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 30780 JPY - بیلیون 2014-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21865 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 24251 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 8743 JPY - بیلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.7 % 2017-11
افراد شاغل 65580 هزار 2017-11
افراد بیکار 1850 هزار 2017-11
استخدام تمام وقت 21366 هزار 2017-11
قسمت مدت زمان اشتغال 7064 هزار 2017-11
نرخ اشتغال 59 % 2017-11
نرخ مشارکت نیروی کار 60.6 % 2017-11
نرخ بیکاری بلند مدت 1.3 % 2014-12
نرخ بیکاری جوانان 4.1 % 2017-11
بهره وری 104 نقاط شاخص 2017-08
پست های خالی شغلی 989 هزار 2017-11
آگهی های کار 356 هزار 2017-11
دستمزد 314402 JPY/Month 2017-11
حداقل دستمزد 848 JPY / ساعت 2018-12
رشد دستمزد 0.9 % 2017-11
دستمزد در تولید 355153 JPY/Month 2017-11
جمعیت 127 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 62 2017-12
سن بازنشستگی مردان 62 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.6 % 2017-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 % 2017-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2017-11
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2017-11
اندازه اصل تورم 0.9 % 2017-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 100 نقاط شاخص 2017-12
قیمت صادرات 97.7 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 97 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی -0.1 % 2017-11
CPI مسکن آب و برق 99.7 نقاط شاخص 2017-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.9 نقاط شاخص 2017-11
تغییر قیمت تولید کننده 3.1 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.1 % 2017-12
نرخ بهره بین بانکی -0.03 % 2018-01
عرضه پول M0 99097 JPY - بیلیون 2017-12
عرضه پول M1 734660 JPY - بیلیون 2017-12
عرضه پول M2 991096 JPY - بیلیون 2017-12
عرضه پول M3 1316338 JPY - بیلیون 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 521416 JPY - بیلیون 2017-12
ذخایر ارزی 1264300 USD - میلیون 2017-12
وام به بخش خصوصی 454068 JPY - بیلیون 2017-12
نرخ بهره سپرده 0.3 % 2016-12
سرمایه گذاری سهام خارجی 499 JPY - بیلیون 2018-01
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 954 JPY - بیلیون 2018-01
میزان رشد وام 2.5 % 2017-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 231 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 113 JPY - بیلیون 2017-11
صادرات 6920 JPY - بیلیون 2017-11
واردات 6807 JPY - بیلیون 2017-11
حساب جاری 1347 JPY - بیلیون 2017-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.7 % 2016-12
بدهی خارجی 408292 JPY - بیلیون 2017-09
رابطه مبادله 101 نقاط شاخص 2017-12
گردش سرمایه 13829 JPY CML 2017-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6484 JPY - صدها میلیون 2017-11
درآمد گردشگری 22937000 JPY هزار 2017-10
ورود توریست 2521300 2017-12
ذخایر طلا 765 تن 2017-12
تولید نفت خام 4 BBL/D/1K 2017-03
شاخص تروریسم 3.6 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 250 % 2016-12
بودجه دولت -4.5 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -91308 JPY - HND - میلیون 2017-09
هزینه های دولت 106161 JPY - بیلیون 2017-09
درخواست پناهندگی 1360 افراد 2017-04
ارزیابی اعتبار 77.62
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.47 % 2015-12
مخارج نظامی 41569 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 25 نقاط شاخص 2017-12
شاخص PMI تولید 54 2017-12
شاخص PMI خدمات 51.1 نقاط شاخص 2017-12
تولید صنعتی 3.6 % 2017-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.5 % 2017-11
تولید صنعتی 3.6 % 2017-11
استفاده از ظرفیت 102 نقاط شاخص 2017-11
میزان سفارشات جدید 1149 JPY - بیلیون 2017-11
سفارشات ماشین آلات 5.7 % 2017-11
تغییرات موجودی انبار 515 JPY - بیلیون 2017-09
ورشکستگی 696 بانک اطلاعات شرکتها 2017-12
سود شرکت سهامی 17893 JPY - بیلیون 2017-09
شاخص همزمان 118 2017-11
بررسی ناظران اقتصاد 53.9 2017-12
تولید خودرو 729799 واحد 2017-11
ثبت خودرو 228363 ماشین 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 109 نقاط شاخص 2017-11
تمایلات کسب و کار کوچک 15 2017-12
سرعت اینترنت 20172 KBps 2017-03
آدرس های IP 43689566 IP 2017-03
تولید سیمان 5342 هزاران تن 2017-11
شاخص رقابتی 5.49 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 9 2018-12
پی ام آی مرکب 52.2 2017-12
شاخص فساد مالی 72 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 20 2016-12
آسانی کسب و کار 34 2017-12
استخراج معدن 1.5 % 2017-11
پی ام آی غیر توليدی 23 2017-12
سرمایه گذاری خصوصی 4.2 % 2017-09
تولید فولاد 8702 هزار تن 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 44.7 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.9 % 2017-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.2 % 2017-11
مخارج خانوار 1.7 % 2017-11
هزینه های مصرف کننده 299651 JPY - بیلیون 2017-09
درآمد قابل تصرف شخص 361 JPY هزار 2017-11
پس انداز های شخصی 11.9 % 2017-11
نرخ وام بانکی 1 % 2017-11
تسهیلات اعتباری خریدار 332149 JPY - بیلیون 2017-09
قیمت گازوئیل 1.26 USD / لیتر 2017-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.4 % of GDP 2017-06
مسکن سازی آخرین مرجع
خانه های مسکونی نوساز -0.4 % 2017-11
سفارشات ساخت و ساز 20.5 % 2017-11
شاخص مسکن 110 نقاط شاخص 2017-09
نرخ مالکیت مسکن 61.9 % 2013-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30.86 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 8 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 29.6 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.2 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.4 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 102 mm 2015-12
درجه حرارت 4.06 celsius 2015-12