ژاپن

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2017-06
نرخ بیکاری 2.8 2017-07
نرخ تورم 0.4 2017-07
نرخ بهره -0.1 2017-09
موازنه تجاری 114 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 250 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 112 2017-09
بازار سهام 20296 امتیاز 2017-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.04 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 % 2017-06
رشد GDP سالانه 2.5 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 4939 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 529242 JPY - بیلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 553555 JPY - بیلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 125446 JPY - بیلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 47608 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38240 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4700 JPY - بیلیون 2015-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28189 JPY - بیلیون 2015-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 103814 JPY - بیلیون 2015-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 233 JPY - بیلیون 2015-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 30780 JPY - بیلیون 2014-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 22201 JPY - بیلیون 2015-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 24767 JPY - بیلیون 2015-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 8424 JPY - بیلیون 2015-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.8 % 2017-07
افراد شاغل 65450 هزار 2017-07
افراد بیکار 1900 هزار 2017-07
استخدام تمام وقت 21289 هزار 2017-07
قسمت مدت زمان اشتغال 7141 هزار 2017-07
نرخ اشتغال 59.1 % 2017-07
نرخ مشارکت نیروی کار 60.8 % 2017-07
نرخ بیکاری بلند مدت 1.3 % 2014-12
نرخ بیکاری جوانان 4.9 % 2017-07
بهره وری 102 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 949 هزار 2017-07
آگهی های کار 395 هزار 2017-07
دستمزد 428 JPY هزار / ماه 2017-07
حداقل دستمزد 823 JPY/Hour 2017-12
رشد دستمزد -0.3 % 2017-07
دستمزد در تولید 594 JPY هزار / ماه 2017-07
جمعیت 127 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 62 2017-12
سن بازنشستگی مردان 62 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.4 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده اصلی 100 نقاط شاخص 2017-07
اندازه اصل تورم 0.5 % 2017-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 98.8 نقاط شاخص 2017-08
قیمت صادرات 94.6 نقاط شاخص 2017-08
قیمت واردات 89.9 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 0.6 % 2017-07
CPI Housing Utilities 99.7 نقاط شاخص 2017-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.5 نقاط شاخص 2017-07
تغییر قیمت تولید کننده 2.9 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.1 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی -0.03 % 2017-09
عرضه پول M0 96319 JPY - بیلیون 2017-08
عرضه پول M1 714373 JPY - بیلیون 2017-08
عرضه پول M2 977953 JPY - بیلیون 2017-08
عرضه پول M3 1305165 JPY - بیلیون 2017-08
ترازنامه بانک مرکزی 511584 JPY - بیلیون 2017-08
ذخایر ارزی 1268006 USD - میلیون 2017-08
وام به بخش خصوصی 448604 JPY - بیلیون 2017-08
نرخ بهره سپرده 0.3 % 2016-12
سرمایه گذاری سهام خارجی -919 JPY - بیلیون 2017-09
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 382 JPY - بیلیون 2017-09
میزان رشد وام 3.2 % 2017-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 231 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 114 JPY - بیلیون 2017-08
صادرات 6278 JPY - بیلیون 2017-08
واردات 6164 JPY - بیلیون 2017-08
حساب جاری 2320 JPY - بیلیون 2017-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.7 % 2016-12
بدهی خارجی 390590 JPY - بیلیون 2017-06
رابطه مبادله 105 نقاط شاخص 2017-08
گردش سرمایه 8395 JPY CML 2017-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11811 JPY صدs Million 2017-07
درآمد گردشگری 21463000 JPY هزار 2017-03
ورود توریست 2681500 2017-07
ذخایر طلا 765 تن 2017-06
تولید نفت خام 4 BBL/D/1K 2017-03
شاخص تروریسم 2.45 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 250 % 2016-12
بودجه دولت -4.5 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 17171 JPY HND Million 2017-03
هزینه های دولت 106215 JPY - بیلیون 2017-06
درخواست پناهندگی 971 افراد 2016-12
ارزیابی اعتبار 77.62
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.47 % 2015-12
مخارج نظامی 41569 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 17 2017-06
شاخص PMI تولید 52.2 2017-08
شاخص PMI خدمات 51.6 نقاط شاخص 2017-08
تولید صنعتی 4.7 % 2017-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.8 % 2017-07
تولید صنعتی 4.7 % 2017-07
استفاده از ظرفیت 100 نقاط شاخص 2017-07
میزان سفارشات جدید 921 JPY - بیلیون 2017-07
سفارشات ماشین آلات 8 % 2017-07
تغییرات موجودی انبار -1248 JPY - بیلیون 2017-06
ورشکستگی 639 بانک اطلاعات شرکتها 2017-08
سود شرکت سهامی 22390 JPY - بیلیون 2017-06
شاخص همزمان 116 2017-07
بررسی ناظران اقتصاد 49.7 2017-08
تولید خودرو 703187 واحد 2017-07
ثبت خودرو 196169 ماشین 2017-08
شاخص اقتصادی مقدم 105 نقاط شاخص 2017-07
تمایلات کسب و کار کوچک 7 2017-06
تولید سیمان 5487 هزاران تن 2017-07
شاخص رقابتی 5.48 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 8 2017-12
پی ام آی مرکب 51.9 2017-08
شاخص فساد مالی 72 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 20 2016-12
آسانی کسب و کار 34 2016-12
استخراج معدن 13.2 % 2017-07
پی ام آی غیر توليدی 23 2017-06
Private Investment 1.5 % 2017-06
تولید فولاد 8588 هزار تن 2017-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.3 2017-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.1 % 2017-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.9 % 2017-07
مخارج خانوار -0.2 % 2017-07
هزینه های مصرف کننده 301186 JPY - بیلیون 2017-06
درآمد قابل تصرف شخص 481 JPY هزار 2017-07
پس انداز های شخصی 29.8 % 2017-07
نرخ وام بانکی 1 % 2017-07
تسهیلات اعتباری خریدار 334522 JPY - بیلیون 2017-03
قیمت گازوئیل 1.19 USD / لیتر 2017-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 62.5 % of GDP 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
خانه های مسکونی نوساز -2.3 % 2017-07
سفارشات ساخت و ساز 14.9 % 2017-07
شاخص مسکن 111 نقاط شاخص 2017-04
نرخ مالکیت مسکن 61.9 % 2013-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30.86 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 8 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 29.6 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.2 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.4 % 2016-12