شاخص یاب

ژاپن

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2018-03
نرخ بیکاری 2.2 2018-05
نرخ تورم 0.7 2018-05
نرخ بهره -0.1 2018-06
موازنه تجاری -578 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 253 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 112 2018-07
بازار سهام 22734 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.04 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 % 2018-03
رشد GDP سالانه -0.6 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 4872 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 533911 JPY - بیلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 556369 JPY - بیلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 127504 JPY - بیلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 48557 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39002 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4272 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28365 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 107760 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 214 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26248 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21865 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 24251 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 8743 JPY - بیلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.2 % 2018-05
افراد شاغل 66730 هزار 2018-05
افراد بیکار 1510 هزار 2018-05
استخدام تمام وقت 22309 هزار 2018-05
قسمت مدت زمان اشتغال 7252 هزار 2018-05
نرخ اشتغال 60.3 % 2018-05
نرخ مشارکت نیروی کار 61.7 % 2018-05
نرخ بیکاری جوانان 3.4 % 2018-05
بهره وری 96.7 نقاط شاخص 2018-04
پست های خالی شغلی 964 هزار 2018-05
آگهی های کار 379 هزار 2018-03
دستمزد 309902 JPY/Month 2018-05
حداقل دستمزد 848 JPY / ساعت 2018-12
رشد دستمزد 2.1 % 2018-05
دستمزد در تولید 329384 JPY/Month 2018-05
جمعیت 127 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.7 % 2018-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2018-05
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2018-05
اندازه اصل تورم 0.7 % 2018-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 101 نقاط شاخص 2018-06
قیمت صادرات 97.2 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 101 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 0.8 % 2018-05
CPI مسکن آب و برق 99.6 نقاط شاخص 2018-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.6 نقاط شاخص 2018-05
تغییر قیمت تولید کننده 2.8 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.1 % 2018-06
نرخ بهره بین بانکی -0.04 % 2018-07
عرضه پول M0 99061 JPY - بیلیون 2018-06
عرضه پول M1 759469 JPY - بیلیون 2018-06
عرضه پول M2 1007171 JPY - بیلیون 2018-06
عرضه پول M3 1333208 JPY - بیلیون 2018-06
ترازنامه بانک مرکزی 537017 JPY - بیلیون 2018-06
ذخایر ارزی 1258700 USD - میلیون 2018-06
وام به بخش خصوصی 456476 JPY - بیلیون 2018-06
نرخ بهره سپرده 0.3 % 2016-12
سرمایه گذاری سهام خارجی 74.3 JPY - بیلیون 2018-07
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 818 JPY - بیلیون 2018-07
میزان رشد وام 2.2 % 2018-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 229 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -578 JPY - بیلیون 2018-05
صادرات 6323 JPY - بیلیون 2018-05
واردات 6902 JPY - بیلیون 2018-05
حساب جاری 1938 JPY - بیلیون 2018-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.02 % 2017-12
بدهی خارجی 413448 JPY - بیلیون 2018-03
رابطه مبادله 96.6 نقاط شاخص 2018-06
گردش سرمایه 33063 JPY CML 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5651 JPY - صدها میلیون 2018-05
درآمد گردشگری 23582000 JPY هزار 2018-03
ورود توریست 2675000 2018-05
ذخایر طلا 765 تن 2018-06
تولید نفت خام 4 BBL/D/1K 2018-03
شاخص تروریسم 3.6 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 253 % 2017-12
بودجه دولت -4.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 53517 JPY - HND - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 106654 JPY - بیلیون 2018-03
درخواست پناهندگی 1648 افراد 2017-12
ارزیابی اعتبار 77.62
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.05 % 2016-12
مخارج نظامی 46556 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 21 نقاط شاخص 2018-06
شاخص PMI تولید 53 2018-06
شاخص PMI خدمات 51.4 نقاط شاخص 2018-06
تولید صنعتی 4.2 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.2 % 2018-05
تولید صنعتی 4.32 % 2018-05
استفاده از ظرفیت 102 نقاط شاخص 2018-05
میزان سفارشات جدید 1122 JPY - بیلیون 2018-05
سفارشات ماشین آلات -3.7 % 2018-05
تغییرات موجودی انبار 456 JPY - بیلیون 2018-03
ورشکستگی 690 بانک اطلاعات شرکتها 2018-06
سود شرکت سهامی 20165 JPY - بیلیون 2018-03
شاخص همزمان 116 2018-05
بررسی ناظران اقتصاد 48.1 2018-06
تولید خودرو 667610 واحد 2018-04
ثبت خودرو 252477 2018-06
شاخص اقتصادی مقدم 107 نقاط شاخص 2018-05
تمایلات کسب و کار کوچک 14 2018-06
سرعت اینترنت 20172 KBps 2017-03
آدرس های IP 43689566 IP 2017-03
تولید سیمان 4825 هزاران تن 2018-05
شاخص رقابتی 5.49 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 9 2018-12
پی ام آی مرکب 52.1 2018-06
شاخص فساد مالی 73 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 20 2017-12
آسانی کسب و کار 34 2017-12
استخراج معدن -6.8 % 2018-05
پی ام آی غیر توليدی 24 2018-06
سرمایه گذاری خصوصی 3.4 % 2018-03
تولید فولاد 9093 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.7 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.7 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.6 % 2018-05
مخارج خانوار -3.9 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 299481 JPY - بیلیون 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 324 JPY هزار 2018-05
پس انداز های شخصی 50.1 % 2017-12
نرخ وام بانکی 1 % 2018-05
تسهیلات اعتباری خریدار 342789 JPY - بیلیون 2018-03
قیمت گازوئیل 1.38 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.4 % of GDP 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
خانه های مسکونی نوساز 1.3 % 2018-05
سفارشات ساخت و ساز -18.7 % 2018-05
شاخص مسکن 114 نقاط شاخص 2018-03
نرخ مالکیت مسکن 61.7 % 2013-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30.86 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 8 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 29.2 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.75 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.45 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 102 mm 2015-12
درجه حرارت 4.06 celsius 2015-12