ژاپن

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2017-06
نرخ بیکاری 2.8 2017-06
نرخ تورم 0.4 2017-06
نرخ بهره -0.1 2017-07
موازنه تجاری 419 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 250 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 109 2017-08
بازار سهام 19470 امتیاز 2017-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.03 % 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 % 2017-06
رشد GDP سالانه 4 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 4939 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 531531 JPY - بیلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 549235 JPY - بیلیون 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 127143 JPY - بیلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 47608 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38240 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4700 JPY - بیلیون 2015-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28189 JPY - بیلیون 2015-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 103814 JPY - بیلیون 2015-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 233 JPY - بیلیون 2015-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 30780 JPY - بیلیون 2014-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 22201 JPY - بیلیون 2015-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 24767 JPY - بیلیون 2015-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 8424 JPY - بیلیون 2015-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.8 % 2017-06
افراد شاغل 65310 هزار 2017-06
افراد بیکار 1890 هزار 2017-06
استخدام تمام وقت 21263 هزار 2017-06
قسمت مدت زمان اشتغال 7133 هزار 2017-06
نرخ اشتغال 59.3 % 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 61 % 2017-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1.3 % 2014-12
نرخ بیکاری جوانان 5 % 2017-04
بهره وری 101 نقاط شاخص 2017-05
پست های خالی شغلی 962 هزار 2017-06
آگهی های کار 363 هزار 2017-06
دستمزد 526 JPY هزار / ماه 2017-06
حداقل دستمزد 823 JPY/Hour 2017-12
رشد دستمزد -0.4 % 2017-06
دستمزد در تولید 558 JPY هزار / ماه 2017-06
جمعیت 127 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 62 2017-12
سن بازنشستگی مردان 62 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.4 % 2017-06
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2017-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 نقاط شاخص 2017-06
قیمت مصرف کننده اصلی 100 نقاط شاخص 2017-06
اندازه اصل تورم 0.4 % 2017-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 98.8 نقاط شاخص 2017-07
قیمت صادرات 93.8 نقاط شاخص 2017-06
قیمت واردات 91.2 نقاط شاخص 2017-06
تورم مواد غذایی 0.8 % 2017-06
CPI Housing Utilities 99.7 نقاط شاخص 2017-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.3 نقاط شاخص 2017-06
تغییر قیمت تولید کننده 2.6 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.1 % 2017-07
نرخ بهره بین بانکی -0.04 % 2017-08
عرضه پول M0 95041 JPY - بیلیون 2017-06
عرضه پول M1 712525 JPY - بیلیون 2017-06
عرضه پول M2 976595 JPY - بیلیون 2017-06
عرضه پول M3 1301854 JPY - بیلیون 2017-07
ترازنامه بانک مرکزی 505560 JPY - بیلیون 2017-07
ذخایر ارزی 1249847 USD - میلیون 2017-06
وام به بخش خصوصی 446927 JPY - بیلیون 2017-06
نرخ بهره سپرده 0.3 % 2016-12
سرمایه گذاری سهام خارجی -302 JPY - بیلیون 2017-08
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی -146 JPY - بیلیون 2017-08
میزان رشد وام 3.3 % 2017-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 231 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 419 JPY - بیلیون 2017-07
صادرات 6495 JPY - بیلیون 2017-07
واردات 6076 JPY - بیلیون 2017-07
حساب جاری 935 JPY - بیلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.7 % 2016-12
بدهی خارجی 387147 JPY - بیلیون 2017-03
رابطه مبادله 103 نقاط شاخص 2017-06
گردش سرمایه 20600 JPY CML 2017-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 14614 JPY صدs Million 2017-06
درآمد گردشگری 21463000 JPY هزار 2017-03
ورود توریست 2346500 2017-06
ذخایر طلا 765 تن 2017-03
تولید نفت خام 4 BBL/D/1K 2017-02
شاخص تروریسم 2.45 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 250 % 2016-12
بودجه دولت -4.5 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 17171 JPY HND Million 2017-03
هزینه های دولت 106143 JPY - بیلیون 2017-06
درخواست پناهندگی 971 افراد 2016-12
ارزیابی اعتبار 77.62
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.47 % 2015-12
مخارج نظامی 41569 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 17 2017-06
شاخص PMI تولید 52.1 2017-07
شاخص PMI خدمات 52 نقاط شاخص 2017-07
تولید صنعتی 5.5 % 2017-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.2 % 2017-06
تولید صنعتی 6.71 % 2017-05
استفاده از ظرفیت 102 نقاط شاخص 2017-06
میزان سفارشات جدید 934 JPY - بیلیون 2017-05
سفارشات ماشین آلات -1.9 % 2017-06
تغییرات موجودی انبار -876 JPY - بیلیون 2017-06
ورشکستگی 706 بانک اطلاعات شرکتها 2017-06
سود شرکت سهامی 20131 JPY - بیلیون 2017-03
شاخص همزمان 117 2017-06
بررسی ناظران اقتصاد 49.7 2017-07
تولید خودرو 740349 واحد 2017-06
ثبت خودرو 241127 ماشین 2017-07
شاخص اقتصادی مقدم 106 نقاط شاخص 2017-06
تمایلات کسب و کار کوچک 7 2017-06
تولید سیمان 4851 هزاران تن 2017-06
شاخص رقابتی 5.48 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 8 2017-12
پی ام آی مرکب 51.8 2017-07
شاخص فساد مالی 72 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 20 2016-12
آسانی کسب و کار 34 2016-12
استخراج معدن 7.46 % 2017-05
پی ام آی غیر توليدی 23 2017-06
Private Investment 4.5 % 2017-03
تولید فولاد 8391 هزار تن 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.8 2017-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 % 2017-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.1 % 2017-06
مخارج خانوار 2.3 % 2017-06
هزینه های مصرف کننده 301474 JPY - بیلیون 2017-06
درآمد قابل تصرف شخص 594 JPY هزار 2017-06
پس انداز های شخصی 42.1 % 2017-06
نرخ وام بانکی 0.95 % 2017-06
تسهیلات اعتباری خریدار 334522 JPY - بیلیون 2017-03
قیمت گازوئیل 1.17 USD / لیتر 2017-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 62.5 % of GDP 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
خانه های مسکونی نوساز 1.7 % 2017-06
سفارشات ساخت و ساز 2.3 % 2017-06
شاخص مسکن 111 نقاط شاخص 2017-04
نرخ مالکیت مسکن 61.9 % 2013-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30.86 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 8 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 29.6 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.2 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.4 % 2016-12