شاخص یاب

ژاپن

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-06
نرخ بیکاری 2.5 2018-07
نرخ تورم 1.3 2018-08
نرخ بهره -0.1 2018-09
موازنه تجاری -445 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 253 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 113 2018-09
بازار سهام 23870 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.13 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 % 2018-06
رشد GDP سالانه 3 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 4872 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 537599 JPY - بیلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 562569 JPY - بیلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 129862 JPY - بیلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 48557 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39002 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4272 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28365 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 107760 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 214 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26248 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21865 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 24251 JPY - بیلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 8743 JPY - بیلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.5 % 2018-07
افراد شاغل 66360 هزار 2018-07
افراد بیکار 1720 هزار 2018-07
استخدام تمام وقت 22274 هزار 2018-07
قسمت مدت زمان اشتغال 7270 هزار 2018-07
نرخ اشتغال 60 % 2018-07
نرخ مشارکت نیروی کار 61.5 % 2018-07
نرخ بیکاری جوانان 3.8 % 2018-07
بهره وری 99.4 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 964 هزار 2018-07
دستمزد 431722 JPY/Month 2018-07
حداقل دستمزد 848 JPY / ساعت 2018-12
رشد دستمزد 1.5 % 2018-07
دستمزد در تولید 600465 JPY/Month 2018-07
جمعیت 127 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.3 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 0.9 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2018-08
قیمت صادرات 97.1 نقاط شاخص 2018-08
قیمت واردات 101 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 2.1 % 2018-08
CPI مسکن آب و برق 99.6 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 3 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.1 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی -0.04 % 2018-09
عرضه پول M0 99978 JPY - بیلیون 2018-08
عرضه پول M1 759410 JPY - بیلیون 2018-08
عرضه پول M2 1006108 JPY - بیلیون 2018-08
عرضه پول M3 1337718 JPY - بیلیون 2018-08
ترازنامه بانک مرکزی 550936 JPY - بیلیون 2018-08
ذخایر ارزی 1259300 USD - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 458295 JPY - بیلیون 2018-08
نرخ بهره سپرده 0.3 % 2016-12
سرمایه گذاری سهام خارجی -1482 JPY - بیلیون 2018-09
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 2312 JPY - بیلیون 2018-09
میزان رشد وام 2.2 % 2018-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 229 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -445 JPY - بیلیون 2018-08
صادرات 6692 JPY - بیلیون 2018-08
واردات 7136 JPY - بیلیون 2018-08
حساب جاری 2010 JPY - بیلیون 2018-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.02 % 2017-12
بدهی خارجی 426882 JPY - بیلیون 2018-06
رابطه مبادله 96 نقاط شاخص 2018-08
گردش سرمایه -8462 JPY CML 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11334 JPY - صدها میلیون 2018-07
درآمد گردشگری 17929000 JPY هزار 2018-07
ورود توریست 2832000 2018-07
ذخایر طلا 765 تن 2018-06
تولید نفت خام 4 BBL/D/1K 2018-05
شاخص تروریسم 3.6 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 253 % 2017-12
بودجه دولت -4.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 53517 JPY - HND - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 106792 JPY - بیلیون 2018-06
درخواست پناهندگی 1648 افراد 2017-12
ارزیابی اعتبار 77.62
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.05 % 2016-12
مخارج نظامی 46556 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 21 نقاط شاخص 2018-06
شاخص PMI تولید 52.9 2018-09
شاخص PMI خدمات 51.5 نقاط شاخص 2018-08
تولید صنعتی 2.2 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.2 % 2018-07
تولید صنعتی 2.4 % 2018-07
استفاده از ظرفیت 99.2 نقاط شاخص 2018-07
میزان سفارشات جدید 1139 JPY - بیلیون 2018-07
سفارشات ماشین آلات 11 % 2018-07
تغییرات موجودی انبار 443 JPY - بیلیون 2018-06
ورشکستگی 694 بانک اطلاعات شرکتها 2018-08
سود شرکت سهامی 26401 JPY - بیلیون 2018-06
شاخص همزمان 116 2018-07
بررسی ناظران اقتصاد 48.1 2018-08
تولید خودرو 702993 واحد 2018-06
ثبت خودرو 200355 2018-08
شاخص اقتصادی مقدم 104 نقاط شاخص 2018-07
تمایلات کسب و کار کوچک 14 2018-06
سرعت اینترنت 20172 KBps 2017-03
آدرس های IP 43689566 IP 2017-03
تولید سیمان 5196 هزاران تن 2018-07
شاخص رقابتی 5.49 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 9 2018-12
پی ام آی مرکب 52 2018-08
شاخص فساد مالی 73 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 20 2017-12
آسانی کسب و کار 34 2017-12
استخراج معدن -10.1 % 2018-07
پی ام آی غیر توليدی 24 2018-06
سرمایه گذاری خصوصی 12.8 % 2018-06
تولید فولاد 8420 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.3 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.5 % 2018-07
مخارج خانوار 0.1 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 301316 JPY - بیلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 485 JPY هزار 2018-07
پس انداز های شخصی 31.6 % 2018-07
نرخ وام بانکی 1 % 2018-07
تسهیلات اعتباری خریدار 342789 JPY - بیلیون 2018-03
قیمت گازوئیل 1.36 USD / لیتر 2018-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.4 % of GDP 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
خانه های مسکونی نوساز -0.7 % 2018-07
سفارشات ساخت و ساز -9.3 % 2018-07
شاخص مسکن 112 نقاط شاخص 2018-05
نرخ مالکیت مسکن 61.7 % 2013-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30.86 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 8 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 29.2 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.75 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.45 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 102 mm 2015-12
درجه حرارت 4.06 celsius 2015-12