شاخص یاب

ژاپن

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.30 0.7 0.3 0.3 0.3 0.5
نرخ بیکاری 2.30 2.3 2.2 2.2 2.4 2.8
نرخ تورم 1.20 1.3 1.3 1.4 1.1 1.5
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 0 0.1
موازنه تجاری 139.56 62.98 -122 4.08 -167 410
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 253.00 254 256 256 256 258
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 112.82
114 115 116 116 118
بازار سهام 21680.34
23944 23633 23325 23022 21848
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.10
0.15 0.16 0.18 0.2 0.29
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.30
0.7 0.3 0.3 0.3 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.30
1.1 0.9 0.7 1.3 1
رشد GDP سالانه -1.20
1.7 1.8 1.9 1.28 2.9
تولید ناخالص داخلی 4872.14
4900 5110 5110 5110 5400
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 535945.10
540872 538326 541293 542912 547920
تولید ناخالص ملی 557744.40
567021 562054 566507 564995 574409
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 129309.90
129000 129000 131000 131000 131000
تولید ناخالص داخلی سرانه 48556.93
49500 50100 50100 50100 51000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39002.22
40000 41500 41500 41500 43000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4272.10
4319 4311 4302 4328 4375
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28365.30
28677 28621 28564 28734 29051
تولید ناخالص داخلی از ساخت 107759.60
108945 108729 108514 109160 110365
تولید ناخالص داخلی از معادن 213.80
216 216 215 217 219
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26247.90
26537 26484 26432 26589 26882
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21864.70
22105 22061 22018 22149 22393
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 24250.60
24517 24469 24420 24566 24837
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 8743.10
8839 8822 8804 8857 8954
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 2.30
2.3 2.2 2.2 2.4 2.8
افراد شاغل 66650.00
66754 66884 67011 67127 67877
افراد بیکار 1600.00
1593 1573 1556 1541 1483
قسمت مدت زمان اشتغال 7193.00
7250 7289 7330 7372 7743
استخدام تمام وقت 22241.00
22187 22183 22186 22186 22186
نرخ اشتغال 60.50
59.2 61.2 59.5 61.2 60.5
نرخ مشارکت نیروی کار 61.90
60.8 61.5 61.5 61.35 62.5
نرخ بیکاری جوانان 3.40
3.65 3.61 3.62 3.62 3.62
بهره وری 102.00
99.59 104 100 105 100
پست های خالی شغلی 980.59
975 975 975 975 976
دستمزد 302743.00
689000 328000 559000 314000 707000
دستمزد در تولید 338951.00
825000 356000 578000 352000 846000
رشد دستمزد 1.10
1.52 1.6 1.48 1.56 1.53
حداقل دستمزد 848.00
848 870 870 870 900
جمعیت 126.71
126 127 126 126 124
سن بازنشستگی زنان 62.00
62 62 62 62 63
سن بازنشستگی مردان 62.00
62 62 62 62 63
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 1.20
1.3 1.3 1.4 1.1 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.2 0.2 0.3 0.08 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.70
103 102 102 103 106
قیمت مصرف کننده اصلی 101.30
102 102 102 102 105
اندازه اصل تورم 1.00
1 1.1 1.2 1.1 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101.10
104 101 104 101 104
قیمت تولید 102.30
103 103 104 105 108
قیمت صادرات 97.60
97.6 97.4 97.1 97.1 97.4
قیمت واردات 103.30
100 100 100 100 103
تورم مواد غذایی 1.80
1.6 1.7 2.6 1.4 1.9
تغییر قیمت تولید کننده 2.90
3.2 2.9 2.7 2.5 1.8
CPI مسکن آب و برق 99.60
101 101 101 101 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.80
100 101 101 101 104
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره -0.10
-0.1 -0.1 -0.1 0 0.1
نرخ بهره بین بانکی -0.11
-0.09 -0.09 -0.09 -0.09 0.01
عرضه پول M0 100117.40
99969 100021 100002 99996 99998
عرضه پول M1 763800.50
768848 777414 785834 794129 864420
عرضه پول M2 1007530.80
1013597 1020170 1027026 1034004 1095879
عرضه پول M3 1342560.40
1347802 1355709 1363624 1371484 1439583
ترازنامه بانک مرکزی 551805.40
556508 566804 576522 585855 659114
ذخایر ارزی 1252873.00
1253078 1252264 1252831 1253725 1261845
وام به بخش خصوصی 460417.30
460490 460392 460367 460364 460360
نرخ بهره سپرده 0.32
0.32 0.32 0.32 0.32 0.42
سرمایه گذاری سهام خارجی 360.90
-120 -40.01 -40.04 -40.04 250
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 1620.80
163 176 176 176 176
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 229.40
226 227 228 228 227
میزان رشد وام 2.20
2.2 2.4 2.3 2.21 2.4
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 139.56
62.98 -122 4.08 -167 410
صادرات 6726.65
6724 6700 6690 6685 6450
واردات 6587.09
6586 6822 6686 6852 6040
حساب جاری 1821.60
1775 1861 1800 1816 1807
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.02
3.5 3 3 3 3.12
بدهی خارجی 426882.00
429624 432772 432465 432932 424855
رابطه مبادله 95.00
97.31 97.21 96.71 96.71 94.36
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12535.00
12482 12519 12534 12539 12540
گردش سرمایه 31777.00
5107 42654 12661 18373 12456
درآمد گردشگری 18476000.00
19902735 19106635 19636085 19289822 19429676
ورود توریست 2159600.00
2188000 2257500 2293000 2310600 2334700
ذخایر طلا 765.20
765 765 765 765 765
شاخص تروریسم 3.60
2.2 3.6 1.5 1.5 1.3
تولید نفت خام 3.00
3.21 3.22 3.22 3.22 3.22
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 253.00
254 256 256 256 258
بودجه دولت -4.50
-4.4 -4.5 -4.5 -4.5 -4.4
ارزش بودجه دولت -113831.00
-54452 -54475 -54475 -54475 -54453
هزینه های دولت 107015.20
107732 107559 107566 108406 109136
مخارج نظامی 46555.98
46566 46686 46807 46927 47183
درخواست پناهندگی 759.00
270 277 270 269 271
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.05
39.05 39.05 39.05 39.05 39.05
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 19.00
17 21 20 18.3 2
شاخص PMI خدمات 52.40
52.5 52 51.3 51.55 50.8
شاخص PMI تولید 52.90
51.9 52 53 51.86 51
تولید صنعتی -2.50
3 -2.32 0.3 0.9 4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.40
0.7 0.5 -0.2 0.1 0.1
تولید صنعتی -2.50
2.5 -2.34 -2.31 -2.32 3
استفاده از ظرفیت 101.20
101 101 101 101 101
میزان سفارشات جدید 899.96
1038 1045 1048 1048 1048
سفارشات ماشین آلات -18.30
-0.6 1.7 -1.4 0.17 0.2
تغییرات موجودی انبار 443.30
226 285 327 393 423
ورشکستگی 730.00
695 698 694 693 693
سود شرکت سهامی 26401.12
24598 22164 26552 23405 25516
شاخص همزمان 114.60
113 113 112 112 112
بررسی ناظران اقتصاد 49.50
49.18 49.03 49.09 49.06 49.07
تولید خودرو 595931.00
688575 826652 794641 673450 694206
ثبت خودرو 227172.00
229486 253838 273989 260056 234962
شاخص اقتصادی مقدم 103.90
104 104 104 104 104
تمایلات کسب و کار کوچک 14.00
13 15 12 10 -4
سرعت اینترنت 20171.96
22872 23231 23638 24122 27785
آدرس های IP 43689566.00
43485720 43487420 43486465 43487120 43487808
سرمایه گذاری خصوصی 12.80
10.53 9.97 5.91 7.43 8.34
استخراج معدن -0.20
-2.19 -1.74 -1.52 -1.42 -1.31
پی ام آی غیر توليدی 22.00
24 24 26 21 21
تولید فولاد 8418.41
8641 8719 8651 8622 8648
تولید سیمان 4996.00
4982 4988 4990 4990 4990
شاخص رقابتی 82.47
82.97 82.97 82.97 82.97 85.47
رتبه رقابتی 5.00
5 5 5 5 5
پی ام آی مرکب 52.50
51.81 51.57 51.49 51.49 51.5
آسانی کسب و کار 39.00
36 37 38 36 42
شاخص فساد مالی 73.00
73 73 73 73 73
رتبه فساد مالی 20.00
20 20 20 20 20
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.00
44 43.9 43.9 42.96 43.9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20
0.8 0.05 0.06 0.06 1.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.10
-0.9 1.7 2.1 1.49 0.9
مخارج خانوار -1.60
0.71 -0.82 -0.7 -0.67 2
هزینه های مصرف کننده 300651.10
303005 301729 303101 304560 306953
درآمد قابل تصرف شخص 365.45
767 365 610 427 820
پس انداز های شخصی 12.50
50 5 42 10 48
نرخ وام بانکی 1.00
1 1 1 1 1.1
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.40
58.8 58 57.5 57.3 57.83
تسهیلات اعتباری خریدار 334396.00
337370 337479 336246 337233 336742
قیمت گازوئیل 1.41
1.39 1.36 1.34 1.31 1.22
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
خانه های مسکونی نوساز -1.50
0.6 -1.08 -1.03 -1.04 1.5
سفارشات ساخت و ساز 1.00
2.2 -1.28 -1.29 -1.29 2.2
شاخص مسکن 112.36
112 115 114 115 118
نرخ مالکیت مسکن 61.70
61.8 61.82 61.84 61.86 62.11
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.86
30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95
55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
نرخ مالیات بر فروش 8.00
8 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 29.20
29.2 29.2 29.2 29.2 29.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.75
14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.45
14.45 14.45 14.45 14.45 14.45
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 4.06
8.85 2.06 19.56 16.55 12.24
بارش 102.03
108 82.4 136 136 139