ژاپن

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.3 0.3 0.22 0.5 0.5
نرخ بیکاری 3.10 3.1 3 3.2 3.3 3.8
نرخ تورم 0.30 0.2 0.3 0.5 0.6 2
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.1
موازنه تجاری -1086.90 497 479 250 300 410
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 229.20 230 231 233 234 243
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 112.20 120 121 122 123 141
بازار سهام 19283.54 19000 18800 18600 18400 15500
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.07 0.06 0.06 0.06 0.9 0.07
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.3 0.3 0.22 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 1.1 1.2 1.3 1.1 1.7
رشد GDP سالانه 1.00 1.6 1 1.5 0.5 2.9
تولید ناخالص داخلی 4123.26 4510 4510 4510 4510 5150
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 524291.30 523712 525330 524477 525589 525660
تولید ناخالص ملی 549544.00 550679 551635 552574 553658 566336
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 122051.20 122209 122364 122500 122614 109000
تولید ناخالص داخلی سرانه 44656.80 45100 45100 45100 45100 46200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35804.23 36000 36000 36000 36000 37000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4700.10 6252 6226 6201 6175 5654
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28188.70 27988 28217 28445 28674 31700
تولید ناخالص داخلی از ساخت 103814.20 110709 110510 110312 110113 113000
تولید ناخالص داخلی از معادن 233.30 178 193 208 223 216
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 30779.50 30827 30815 30803 30791 30566
تولید ناخالص داخلی از خدمات 22201.40 96133 95605 95077 94549 97135
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 24766.70 23660 23653 23646 23640 23480
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 8424.00 6939 7067 7196 7324 9865
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 3.10 3.1 3 3.2 3.3 3.8
افراد شاغل 64750.00 64438 64430 64436 64431 64433
افراد بیکار 2090.00 2031 2019 2028 2021 2024
قسمت مدت زمان اشتغال 7159.00 7182 7225 7267 7308 7805
استخدام تمام وقت 20856.00 20857 20866 20868 20868 20868
نرخ اشتغال 58.40 58.32 58.11 58.23 58.25 58.22
نرخ مشارکت نیروی کار 60.10 60.36 60.36 60.36 60.36 60.36
نرخ بیکاری بلند مدت 1.30 1.31 1.3 1.29 1.28 1.72
نرخ بیکاری جوانان 4.90 5.21 5.2 5.2 5.2 5.2
بهره وری 99.30 103 99.02 103 99.04 99.04
پست های خالی شغلی 971.38 979 993 1006 1017 1062
آگهی های کار 325.01 426 413 415 416 416
دستمزد 660.70 310 539 308 672 701
دستمزد در تولید 798.13 350 556 332 808 822
رشد دستمزد 0.10 0.14 0.14 0.18 0.16 0.16
حداقل دستمزد 823.00 823 823 823 823 900
جمعیت 126.86 127 127 127 127 126
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 63
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 63
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم 0.30 0.2 0.3 0.5 0.6 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.10 99 100 101 103 113
قیمت مصرف کننده اصلی 99.80 100 100 102 103 111
اندازه اصل تورم -0.20 -0.2 0.1 0.1 0.4 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.50 102 104 101 104 104
قیمت تولید 97.70 103 103 98.85 98.9 105
قیمت صادرات 95.50 95.23 94.12 94.02 94.13 94.13
قیمت واردات 92.30 83.23 83.21 83.14 83.2 83.18
تورم مواد غذایی 2.50 1.2 1.3 1.3 1.3 1.5
تغییر قیمت تولید کننده 0.50 2.33 4.03 4.4 3.9 1
CPI حمل و نقل 98.40 98.66 98.64 98.58 98.58 98.58
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.1
نرخ بهره بین بانکی -0.02 0 0 0.01 0.01 0.13
عرضه پول M0 94996.20 93955 94232 94141 94154 94159
عرضه پول M1 692747.90 693661 694147 694324 694372 694401
عرضه پول M2 961574.90 965962 974423 983003 991387 1086393
عرضه پول M3 1283110.00 1290127 1299319 1306885 1313152 1340502
ترازنامه بانک مرکزی 481981.70 495202 514273 533271 552128 766462
ذخایر ارزی 1231573.00 1228479 1231858 1233409 1234527 1244866
وام به بخش خصوصی 444605.30 445156 444765 444669 444655 444644
نرخ بهره سپرده 0.40 0.38 0.37 0.36 0.35 0.5
سرمایه گذاری سهام خارجی -127.90 -16.97 -8.14 -8.05 -8.05 -8.05
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 48.20 132 186 186 186 186
میزان رشد وام 2.50 2.44 2.43 2.43 2.43 2.43
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 243.08 243 244 245 245 254
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری -1086.90 497 479 250 300 410
صادرات 5421.95 5785 5765 5850 5900 6450
واردات 6508.82 5288 5286 5600 5600 6040
حساب جاری 1112.00 1659 1490 1592 1538 1550
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.90 2.3 2.3 3.2 3.87 2.44
بدهی خارجی 368563.00 379520 382461 385513 388592 415943
رابطه مبادله 103.50 103 103 102 102 102
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 21030.00 13619 12528 12330 12330 12340
گردش سرمایه 3697.00 20823 18724 18940 18922 18922
درآمد گردشگری 17085000.00 16773951 16008005 16368155 16200275 16253401
ورود توریست 2295700.00 2124014 2132994 2141107 2144671 2146418
ذخایر طلا 765.20 765 765 765 765 765
شاخص تروریسم 2.45 1.9 2.15 2.4 2.65 0.11
تولید نفت خام 4.00 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 229.20 230 231 233 234 243
بودجه دولت -6.00 -6.61 -6.32 -6.03 -5.73 -5.66
ارزش بودجه دولت -51875.00 23263 -116033 -41217 -68656 -69641
هزینه های دولت 106449.20 106797 107172 107565 107963 113066
مخارج نظامی 46345.80 46349 46449 46548 46649 46423
درخواست پناهندگی 1046.00 1051 1052 1052 1052 1052
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.10 42.59 43.12 43.65 43.37 42.88
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
اطمینان کسب و کار 10.00 5 5 13.73 10 2
شاخص PMI تولید 53.50 52.3 51.6 51.3 51.4 51
شاخص PMI خدمات 51.90 52.5 51.4 51.5 52.1 50.8
تولید صنعتی 3.20 2.3 2.3 2.5 2.86 4.39
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.70 0.1 0.1 0.1 0.4 0.1
تولید صنعتی 3.17 1.62 1.62 4.3 1.2 3
استفاده از ظرفیت 99.20 99.23 99.28 99.28 99.28 99.28
میزان سفارشات جدید 1183.70 1080 1078 1078 1078 1078
سفارشات ماشین آلات 6.70 0.46 0.43 0.49 0.5 0.49
تغییرات موجودی انبار 1396.90 731 519 392 351 577
ورشکستگی 605.00 648 644 650 651 651
سود شرکت سهامی 16963.94 17166 18673 17476 18848 18441
شاخص همزمان 114.80 116 116 116 117 117
بررسی ناظران اقتصاد 49.80 48.38 47.64 46.91 46.39 44.96
تولید خودرو 681032.00 702541 698843 695655 695501 696194
ثبت خودرو 229100.00 253852 197027 235995 196392 198859
شاخص اقتصادی مقدم 104.80 108 108 108 108 108
تمایلات کسب و کار کوچک 1.00 1.25 3.05 2.51 3.32 2.82
تولید فولاد 8711.28 8739 8739 8739 8739 8739
استخراج معدن 1.40 -0.82 -1.28 -1.44 -1.53 -1.62
تولید سیمان 5570.00 5151 5126 5108 5111 5113
شاخص رقابتی 5.48 5.46 5.46 5.46 5.46 5.45
رتبه رقابتی 8.00 7 7 7 9 6
پی ام آی مرکب 52.30 51.19 50.64 51.08 51.12 51.04
آسانی کسب و کار 34.00 31.73 32.13 32.52 32.92 30.85
شاخص فساد مالی 72.00 72 71 71 70 73
رتبه فساد مالی 20.00 16.69 16.94 17.2 17.45 19.9
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.20 43.91 43.85 43.68 43.62 43.61
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.70 0.7 0.7 0.05 1.2 1.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.60 1 1 0.16 0.5 0.9
مخارج خانوار -0.30 -0.48 -0.63 -0.7 0.5 2
هزینه های مصرف کننده 297004.80 297419 297887 298136 298499 302478
درآمد قابل تصرف شخص 769.63 363 459 397 439 430
پس انداز های شخصی 49.60 3.39 22.02 10.87 19.24 15.86
نرخ وام بانکی 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 1.2
تسهیلات اعتباری خریدار 235780.00 244892 246141 247192 248260 256235
قیمت گازوئیل 1.16 1.14 1.16 1.1 1 0.94
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 65.90 65.96 65.92 65.92 65.92 65.92
مسکن واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
خانه های مسکونی نوساز 3.90 0.7 0.7 0.5 0.45 1.5
سفارشات ساخت و ساز 7.10 2 2 4.58 3 2.2
شاخص مسکن 107.40 108 108 108 108 108
نرخ مالکیت مسکن 61.90 61.91 61.95 61.99 62.03 62.49
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات شرکت 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.62
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 50.84 50.84 55.95 55.95 55.95
نرخ مالیات بر فروش 8.00 8 8 8 8 10
نرخ تامین اجتماعی 29.60 29.25 29.25 29.6 29.6 29.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.20 15.02 15.02 15.2 15.2 15.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.40 14.22 14.22 14.39 14.39 14.39