جامائیکا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 126.86 127 126 124 123 109
بازار سهام 296151.90 277000 274000 271000 269000 238000
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.5 0.6 0.7 0.8 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.10 0.6 1.1 1.2 1.4 1.6
تولید ناخالص داخلی 14.03 13.8 13.8 13.8 13.8 13.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 4796.00 5010 4803 4801 4800 5190
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8190.00 8550 8229 8233 8237 8178
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 189755.00 188542 189095 188981 187850 187560
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13835.00 12690 13255 13391 12888 12526
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 12396.00 14362 14254 12754 12813 13861
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15827.00 16215 16262 16004 16106 16134
تولید ناخالص داخلی از معادن 3820.00 4033 4136 4232 4324 4979
تولید ناخالص داخلی از خدمات 32902.00 37000 37000 37000 38000 39000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 21410.00 20747 20574 20979 20990 20839
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6198.00 6034 6046 6110 6102 6066
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 12.20 12.7 12.5 12.5 12.4 12
نرخ بیکاری جوانان 26.20 26.72 28.29 28.41 28.76 29.41
جمعیت 2.80 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 4.60 4.7 4.5 4.6 4.4 4.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.7 0.73 0.74 0.74 0.74
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 243.40 242 242 242 242 244
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.75
نرخ بهره سپرده 4.51 4.85 5.01 5.17 5.32 7.41
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -856100.00 -858734 -861660 -862906 -863795 -867255
صادرات 305400.00 351149 361726 370558 378119 408195
واردات 1161500.00 1241647 1253550 1261920 1267900 1282171
حساب جاری -81.00 -71.05 -70.09 -69.52 -69.18 -68.63
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.70 -5.2 -4 -4 -6.45 -6
حواله 2291.50 2318 2317 2317 2316 2275
شاخص تروریسم 0.12 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01
ورود توریست 304572.00 260100 248300 240100 234800 225100
گردش سرمایه -68.80 67.32 78.18 66.81 61.12 60.25
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 128.40 130 127 127 126 138
بودجه دولت -0.20 -2.8 -3.2 -3.6 -4 -3.89
مخارج نظامی 118.80 114 113 112 110 104
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
آسانی کسب و کار 67.00 67 71 74 78 91
شاخص رقابتی 4.25 4.17 4.17 4.17 4.17 4.47
رتبه رقابتی 70.00 73 73 73 73 67
شاخص فساد مالی 39.00 38 37 37 37 36
رتبه فساد مالی 83.00 82 81 79 78 75
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
قیمت گازوئیل 0.91 0.89 0.89 0.88 0.88 0.84
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 27.45 27.95 28.44 28.94 32.36
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 26.4 26.35 26.3 26.25 25.88
نرخ مالیات بر فروش 16.50 16.9 16.95 16.99 17.04 16.72
نرخ تامین اجتماعی 18.75 18.36 18.31 18.25 18.2 18
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00 11.74 11.7 11.67 11.63 11.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.75 6.62 6.6 6.58 6.56 6.5