شاخص یاب

جامائیکا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 130.50 128 129 130 131 132
بازار سهام 374631.75 370475 366354 362308 358262 350345