شاخص یاب

ساحل عاج

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.6 2017-12
نرخ تورم 0.9 2018-08
نرخ بهره 4.5 2018-08
موازنه تجاری -15.23 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.5 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 554 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.6 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 40.39 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18345800000 XOF - THO 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4629190000 CFA هزار 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1633 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3601 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.6 % 2017-12
افراد شاغل 7644539 2013-12
افراد بیکار 426225 2013-12
جمعیت 23.8 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.9 % 2018-08
تورم مواد غذایی 1.5 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 نقاط شاخص 2018-08
CPI مسکن آب و برق 114 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 % 2018-08
عرضه پول M0 3246722 XOF - میلیون 2018-04
عرضه پول M2 8989344 XOF - میلیون 2018-04
نرخ بهره سپرده 6.93 % 2016-12
نرخ بهره بین بانکی 4.44 % 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -15.23 CFA - فرانک - میلیون 2018-06
صادرات 486 XOF - میلیارد 2018-06
واردات 501 XOF - میلیارد 2018-06
حساب جاری -995 CFA - فرانک - میلیارد 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 % 2017-12
تولید نفت خام 52 BBL/D/1K 2018-05
شاخص تروریسم 3.7 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.5 % 2017-12
بودجه دولت -4.5 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 2264800000 CFA هزار 2016-12
ارزیابی اعتبار 37.5
مخارج نظامی 486 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 8.6 % 2018-07
سرعت اینترنت 2590 KBps 2017-03
آدرس های IP 492392 IP 2017-03
استفاده از ظرفیت 73.9 % 2018-06
شاخص رقابتی 3.93 امتیاز 2016-12
رتبه رقابتی 99 2017-12
شاخص فساد مالی 36 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 103 2017-12
آسانی کسب و کار 139 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 5.7 % 2018-02
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 11759100000 CFA هزار 2016-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.9 % 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 60 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 24.75 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.45 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.3 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 11.8 mm 2015-12
درجه حرارت 25.3 celsius 2015-12