ایتالیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2017-09
نرخ بیکاری 11 2017-11
نرخ تورم 0.9 2017-12
نرخ بهره 0 2017-12
موازنه تجاری 4830 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 133 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.22 2018-01
بازار سهام 23495 امتیاز 2018-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2 % 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 1850 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 400177 EUR - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 71399 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 34284 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 34620 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6850 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16056 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 69269 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 269365 EUR - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11 % 2017-11
افراد شاغل 23183 هزار 2017-11
افراد بیکار 2855 هزار 2017-11
استخدام تمام وقت 143176 صدها نفر 2017-09
قسمت مدت زمان اشتغال 35826 صدها نفر 2017-09
نرخ اشتغال 58.4 % 2017-11
نرخ مشارکت نیروی کار 65.41 % 2017-09
نرخ بیکاری بلند مدت 6.6 % 2017-06
نرخ بیکاری جوانان 32.7 % 2017-11
هزینه های کار 107 نقاط شاخص 2017-09
بهره وری 107 نقاط شاخص 2017-09
دستمزد 2168 EUR / ماه 2011-12
رشد دستمزد 0.7 % 2017-11
دستمزد در تولید 112 نقاط شاخص 2017-11
جمعیت 60.59 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65.58 2017-12
سن بازنشستگی مردان 66.58 2017-12
تغییر اشتغال 0.4 % 2017-09
هزینه زندگی خانواده 1370 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 855 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2390 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1130 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.9 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 0.4 % 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 104 نقاط شاخص 2017-11
تغییر قیمت تولید کننده 2.5 % 2017-11
قیمت صادرات 120 نقاط شاخص 2017-10
قیمت واردات 107 نقاط شاخص 2017-10
تورم مواد غذایی 1.5 % 2017-12
CPI مسکن آب و برق 100 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-12
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2018-01
عرضه پول M1 1091998 EUR - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 1474960 EUR - میلیون 2017-11
عرضه پول M3 1495137 EUR - میلیون 2017-11
ترازنامه بانک 3920180 EUR - میلیون 2017-11
ذخایر ارزی 126073 EUR - میلیون 2017-12
وام به بخش خصوصی 741129 EUR - میلیون 2017-11
ترازنامه بانک مرکزی 950916 EUR - میلیون 2017-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 176 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 4830 EUR - میلیون 2017-11
صادرات 40672 EUR - میلیون 2017-11
واردات 35842 EUR - میلیون 2017-11
حساب جاری 6551 EUR - میلیون 2017-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.6 % 2016-12
بدهی خارجی 2116930 EUR - میلیون 2017-09
رابطه مبادله 112 نقاط شاخص 2017-10
گردش سرمایه 5968 EUR - میلیون 2017-10
حواله 171 EUR - میلیون 2017-09
ذخایر طلا 2452 تن 2017-12
تولید نفت خام 99 BBL/D/1K 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3334 EUR - میلیون 2017-10
شاخص تروریسم 2.75 2016-12
درآمد گردشگری 3470 EUR - میلیون 2017-10
فروش اسلحه 802 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 133 % 2016-12
بودجه دولت -2.4 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -35.2 EUR - میلیارد 2017-10
هزینه های دولت 79135 EUR - میلیون 2017-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.6 % 2016-12
درآمدهای دولت 35.42 EUR - میلیارد 2017-10
بدهی های دولت 2289693 EUR - میلیون 2017-10
هزینه های مالی 70.63 EUR - میلیارد 2017-10
درخواست پناهندگی 10390 افراد 2017-09
ارزیابی اعتبار 59.92
مخارج نظامی 27966 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 110 نقاط شاخص 2017-12
شاخص PMI تولید 57.4 2017-12
شاخص PMI خدمات 55.4 نقاط شاخص 2017-12
تولید صنعتی 2.2 % 2017-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0 % 2017-11
تولید صنعتی 2.7 % 2017-11
استفاده از ظرفیت 78 % 2017-09
سفارشات کارخانه 1.9 % 2017-10
میزان سفارشات جدید 110 نقاط شاخص 2017-10
تغییرات موجودی انبار -1415 EUR - میلیون 2017-09
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 15.3 2017-12
ثبت خودرو 121100 ماشین 2017-12
سرعت اینترنت 9211 KBps 2017-03
آدرس های IP 13315518 IP 2017-03
ورشکستگی 3284 بانک اطلاعات شرکتها 2017-06
شاخص رقابتی 4.54 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 43 2018-12
پی ام آی مرکب 56.5 2017-12
شاخص فساد مالی 47 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 60 2016-12
آسانی کسب و کار 46 2017-12
تولید الکتریسیته 25204 گیگاوات ساعت 2017-08
استخراج معدن -11.2 % 2017-11
تولید فولاد 2184 هزار تن 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 117 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.1 % 2017-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.4 % 2017-11
هزینه های مصرف کننده 241913 EUR - میلیون 2017-09
درآمد قابل تصرف شخص 289878 EUR - میلیون 2017-09
پس انداز های شخصی 8.2 % 2017-09
نرخ وام بانکی 1.99 % 2017-11
تسهیلات اعتباری خریدار 94691 EUR - میلیون 2017-11
قیمت گازوئیل 1.9 USD / لیتر 2017-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 41.4 % of GDP 2017-06
بدهی خانوار به درآمد 61.09 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 3.2 % 2017-10
شاخص مسکن 98.6 نقاط شاخص 2017-09
پی ام آی ساخت و ساز 51.5 2017-12
نرخ مالکیت مسکن 72.3 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 27.9 % 2017-01
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.8 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 22 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 41.57 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.08 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 11.32 mm 2015-12
درجه حرارت 6.69 celsius 2015-12