شاخص یاب

ایتالیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2018-09
نرخ بیکاری 10.1 2018-09
نرخ تورم 1.6 2018-10
نرخ بهره 0 2018-10
موازنه تجاری 2564 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.13 2018-11
بازار سهام 18915 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.49 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 % 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.8 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 1935 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 404509 EUR - میلیون 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 74445 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 34878 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35220 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7057 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16278 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 69300 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 271930 EUR - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.1 % 2018-09
افراد شاغل 23308 هزار 2018-09
افراد بیکار 2613 هزار 2018-09
استخدام تمام وقت 141064 صدها نفر 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 35332 صدها نفر 2018-03
نرخ اشتغال 58.8 % 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 65.5 % 2018-09
نرخ بیکاری بلند مدت 6.4 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 31.6 % 2018-09
هزینه های کار 107 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد 2434 EUR / ماه 2017-12
رشد دستمزد 1.9 % 2018-08
دستمزد در تولید 114 نقاط شاخص 2018-08
جمعیت 60.48 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66.58 2018-12
تغییر اشتغال 0.5 % 2018-06
هزینه زندگی خانواده 1440 EUR / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 935 EUR / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2340 EUR / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1130 EUR / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.6 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 0.8 % 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 105 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 4.7 % 2018-09
قیمت صادرات 108 نقاط شاخص 2018-08
قیمت واردات 109 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 1 % 2018-10
CPI مسکن آب و برق 105 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-10
عرضه پول M1 1178020 EUR - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 1546444 EUR - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 1553567 EUR - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک 3740973 EUR - میلیون 2018-09
ذخایر ارزی 128590 EUR - میلیون 2018-10
وام به بخش خصوصی 694968 EUR - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 971604 EUR - میلیون 2018-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 169 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 2564 EUR - میلیون 2018-08
صادرات 30887 EUR - میلیون 2018-08
واردات 28324 EUR - میلیون 2018-08
حساب جاری 4994 EUR - میلیون 2018-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.8 % 2017-12
بدهی خارجی 2138556 EUR - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 99.6 نقاط شاخص 2018-08
گردش سرمایه 6172 EUR - میلیون 2018-08
حواله 142 EUR - میلیون 2018-06
ذخایر طلا 2452 تن 2018-09
تولید نفت خام 80 BBL/D/1K 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1848 EUR - میلیون 2018-08
شاخص تروریسم 2.75 2016-12
درآمد گردشگری 6038 EUR - میلیون 2018-08
فروش اسلحه 660 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132 % 2017-12
بودجه دولت -2.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -33.82 EUR - میلیارد 2018-09
هزینه های دولت 78679 EUR - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 % 2017-12
درآمدهای دولت 29.59 EUR - میلیارد 2018-09
بدهی های دولت 2331254 EUR - میلیون 2018-09
هزینه های مالی 63.41 EUR - میلیارد 2018-09
درخواست پناهندگی 4810 افراد 2018-06
ارزیابی اعتبار 59.92
مخارج نظامی 28417 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 105 نقاط شاخص 2018-10
شاخص PMI تولید 49.2 2018-10
شاخص PMI خدمات 49.2 نقاط شاخص 2018-10
تولید صنعتی 1.3 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.2 % 2018-09
تولید صنعتی 1 % 2018-09
استفاده از ظرفیت 77.9 % 2018-09
سفارشات کارخانه 4.9 % 2018-08
میزان سفارشات جدید 74.9 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات موجودی انبار 158 EUR - میلیون 2018-06
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -43.4 2018-10
ثبت خودرو 146655 2018-10
سرعت اینترنت 9211 KBps 2017-03
آدرس های IP 13315518 IP 2017-03
ورشکستگی 2949 بانک اطلاعات شرکتها 2018-06
شاخص رقابتی 70.77 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 31 2018-12
پی ام آی مرکب 49.3 2018-10
شاخص فساد مالی 50 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 54 2017-12
آسانی کسب و کار 51 2018-12
تولید الکتریسیته 24984 گیگاوات ساعت 2018-09
استخراج معدن -11.2 % 2018-09
تولید فولاد 2176 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 117 نقاط شاخص 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.8 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.5 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 242525 EUR - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 296399 EUR - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 8.6 % 2018-06
نرخ وام بانکی 1.96 % 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 100349 EUR - میلیون 2018-09
قیمت گازوئیل 1.99 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 41 % of GDP 2018-03
بدهی خانوار به درآمد 61.12 % 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 0.6 % 2018-08
شاخص مسکن 99.4 نقاط شاخص 2018-06
پی ام آی ساخت و ساز 55.9 2018-10
نرخ مالکیت مسکن 72.4 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 43 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 39.49 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 11.32 mm 2015-12
درجه حرارت 6.69 celsius 2015-12