شاخص یاب

ایتالیا

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1.14 2019-01
بازار سهام 19708 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.74 2019-01
توجه داشته باشید عملکرد 2 سال 0.32 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.7 2018-09
نرخ بیکاری 10.5 2018-11
نرخ تورم 1.1 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2018-12
نرخ بهره 0 2018-12
موازنه تجاری 3843 2018-11
حساب جاری 4806 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.8 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132 2017-12
بودجه دولت -2.3 2017-12
اطمینان کسب و کار 104 2018-12
شاخص PMI تولید 49.2 2018-12
شاخص PMI خدمات 50.5 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 113 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 2018-11
نرخ مالیات شرکت 24 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 43 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.7 2018-09
تولید ناخالص داخلی 1935 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 403919 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 74584 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 34878 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35220 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7182 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16532 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 70584 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 271273 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.5 2018-11
افراد شاغل 23238 2018-11
افراد بیکار 2735 2018-11
استخدام تمام وقت 144859 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 35081 2018-09
نرخ اشتغال 58.6 2018-11
نرخ مشارکت نیروی کار 65.7 2018-11
نرخ بیکاری بلند مدت 6.4 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 31.6 2018-11
هزینه های کار 107 2018-06
دستمزد 2434 2017-12
رشد دستمزد 1.7 2018-11
دستمزد در تولید 114 2018-11
جمعیت 60.48 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66.58 2018-12
تغییر اشتغال 0.5 2018-06
هزینه زندگی خانواده 1440 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 935 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2340 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1130 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.1 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2018-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2018-12
اندازه اصل تورم 0.6 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 2018-09
قیمت تولید 106 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده 4.5 2018-11
قیمت صادرات 110 2018-11
قیمت واردات 111 2018-11
تورم مواد غذایی 0.8 2018-12
CPI مسکن آب و برق 105 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2018-12
نرخ بهره بین بانکی -0.31 2018-12
عرضه پول M1 1157592 2018-11
عرضه پول M2 1523575 2018-11
عرضه پول M3 1530254 2018-11
ترازنامه بانک 3688861 2018-11
ذخایر ارزی 133193 2018-12
وام به بخش خصوصی 696772 2018-11
ترازنامه بانک مرکزی 979768 2018-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 169 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 3843 2018-11
حساب جاری 4806 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.8 2017-12
صادرات 41131 2018-11
واردات 37288 2018-11
بدهی خارجی 2139097 2018-09
رابطه مبادله 98.8 2018-11
گردش سرمایه 9983 2018-11
حواله 148 2018-09
ذخایر طلا 2452 2018-12
تولید نفت خام 83 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 846 2018-11
شاخص تروریسم 2.75 2016-12
درآمد گردشگری 2234 2018-11
فروش اسلحه 660 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132 2017-12
بودجه دولت -2.3 2017-12
ارزش بودجه دولت -10.4 2018-11
هزینه های دولت 78350 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2017-12
درآمدهای دولت 43.4 2018-11
بدهی های دولت 2345344 2018-11
هزینه های مالی 53.8 2018-11
درخواست پناهندگی 4810 2018-06
ارزیابی اعتبار 59.92
مخارج نظامی 28417 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 43 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 39.49 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 104 2018-12
شاخص PMI تولید 49.2 2018-12
شاخص PMI خدمات 50.5 2018-12
تولید صنعتی -2.6 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.6 2018-11
تولید صنعتی -2.4 2018-11
استفاده از ظرفیت 77.9 2018-09
سفارشات کارخانه -0.2 2018-11
میزان سفارشات جدید 109 2018-11
تغییرات موجودی انبار 1089 2018-09
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -51.9 2018-12
ثبت خودرو 124078 2018-12
سرعت اینترنت 9211 2017-03
آدرس های IP 13315518 2017-03
ورشکستگی 2949 2018-06
شاخص رقابتی 70.77 2018-12
رتبه رقابتی 31 2018-12
پی ام آی مرکب 50 2018-12
شاخص فساد مالی 50 2017-12
رتبه فساد مالی 54 2017-12
آسانی کسب و کار 51 2018-12
تولید الکتریسیته 24827 2018-11
استخراج معدن -9.7 2018-11
تولید فولاد 2186 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 113 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.6 2018-11
هزینه های مصرف کننده 242025 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 295698 2018-09
پس انداز های شخصی 8.3 2018-09
نرخ وام بانکی 1.94 2018-11
تسهیلات اعتباری خریدار 102500 2018-11
قیمت گازوئیل 1.83 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 41 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 61.12 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 0.6 2018-08
شاخص مسکن 98.4 2018-09
پی ام آی ساخت و ساز 52.8 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 72.4 2017-12