ایتالیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-03
نرخ بیکاری 11 2018-03
نرخ تورم 0.5 2018-04
نرخ بهره 0 2018-04
موازنه تجاری 4531 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-05
بازار سهام 22912 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.4 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 1850 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 402272 EUR - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 73424 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 34284 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 34620 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6836 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16267 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 69447 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 270249 EUR - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11 % 2018-03
افراد شاغل 23134 هزار 2018-03
افراد بیکار 2865 هزار 2018-03
استخدام تمام وقت 142514 صدها نفر 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 35398 صدها نفر 2017-12
نرخ اشتغال 58.3 % 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 65.7 % 2018-03
نرخ بیکاری بلند مدت 6.4 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 31.7 % 2018-03
هزینه های کار 105 نقاط شاخص 2017-12
دستمزد 2426 EUR / ماه 2016-12
رشد دستمزد 1 % 2018-03
دستمزد در تولید 113 نقاط شاخص 2018-03
جمعیت 60.59 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65.58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66.58 2018-12
تغییر اشتغال -0.3 % 2017-12
هزینه زندگی خانواده 1370 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 855 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2390 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1130 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.5 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 0.5 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2018-03
تغییر قیمت تولید کننده 2 % 2018-03
قیمت صادرات 106 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 103 نقاط شاخص 2018-03
تورم مواد غذایی 1.2 % 2018-04
CPI مسکن آب و برق 100 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-04
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2018-04
عرضه پول M1 1140307 EUR - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 1522754 EUR - میلیون 2018-03
عرضه پول M3 1535950 EUR - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک 3725748 EUR - میلیون 2018-03
ذخایر ارزی 126184 EUR - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 731634 EUR - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک مرکزی 967658 EUR - میلیون 2018-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 173 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 4531 EUR - میلیون 2018-03
صادرات 41515 EUR - میلیون 2018-03
واردات 36984 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری 3408 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.8 % 2017-12
بدهی خارجی 2131704 EUR - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 102 نقاط شاخص 2018-03
گردش سرمایه -3297 EUR - میلیون 2018-03
حواله 181 EUR - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 2452 تن 2018-03
تولید نفت خام 96 BBL/D/1K 2018-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 673 EUR - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 2.75 2016-12
درآمد گردشگری 2312 EUR - میلیون 2018-03
فروش اسلحه 660 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132 % 2017-12
بودجه دولت -2.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -40.49 EUR - میلیارد 2018-03
هزینه های دولت 78605 EUR - میلیون 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 % 2017-12
درآمدهای دولت 30.64 EUR - میلیارد 2018-03
بدهی های دولت 2302340 EUR - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 71.12 EUR - میلیارد 2018-03
درخواست پناهندگی 5605 افراد 2018-02
ارزیابی اعتبار 59.92
مخارج نظامی 28417 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 108 نقاط شاخص 2018-04
شاخص PMI تولید 53.5 2018-04
شاخص PMI خدمات 52.6 نقاط شاخص 2018-04
تولید صنعتی 3.6 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.2 % 2018-03
تولید صنعتی 3.1 % 2018-03
استفاده از ظرفیت 77.5 % 2018-03
سفارشات کارخانه 0.5 % 2018-03
میزان سفارشات جدید 124 نقاط شاخص 2018-03
تغییرات موجودی انبار -2374 EUR - میلیون 2017-12
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -16.7 2018-05
ثبت خودرو 171379 2018-04
سرعت اینترنت 9211 KBps 2017-03
آدرس های IP 13315518 IP 2017-03
ورشکستگی 2945 بانک اطلاعات شرکتها 2018-03
شاخص رقابتی 4.54 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 43 2018-12
پی ام آی مرکب 52.9 2018-04
شاخص فساد مالی 50 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 54 2017-12
آسانی کسب و کار 46 2017-12
تولید الکتریسیته 22931 گیگاوات ساعت 2018-02
استخراج معدن -8.1 % 2018-03
تولید فولاد 2280 هزار تن 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 117 نقاط شاخص 2018-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.9 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 241361 EUR - میلیون 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 292932 EUR - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 8.2 % 2017-12
نرخ وام بانکی 1.97 % 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 97058 EUR - میلیون 2018-03
قیمت گازوئیل 2.01 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 41.2 % of GDP 2017-09
بدهی خانوار به درآمد 61.09 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -2 % 2018-02
شاخص مسکن 98.7 نقاط شاخص 2017-12
پی ام آی ساخت و ساز 51 2018-04
نرخ مالکیت مسکن 72.3 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 43 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 39.49 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 11.32 mm 2015-12
درجه حرارت 6.69 celsius 2015-12