ایتالیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2017-12
نرخ بیکاری 11.1 2018-01
نرخ تورم 0.5 2018-02
نرخ بهره 0 2018-03
موازنه تجاری -87.35 2018-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.24 2018-03
بازار سهام 22820 امتیاز 2018-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.93 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 1850 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 401109 EUR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 73424 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 34284 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 34620 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6836 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16267 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 69447 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 270249 EUR - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.1 % 2018-01
افراد شاغل 23066 هزار 2018-01
افراد بیکار 2882 هزار 2018-01
استخدام تمام وقت 142514 صدها نفر 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 35398 صدها نفر 2017-12
نرخ اشتغال 58.1 % 2018-01
نرخ مشارکت نیروی کار 65.5 % 2018-01
نرخ بیکاری بلند مدت 6.2 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 31.5 % 2018-01
هزینه های کار 105 نقاط شاخص 2017-12
بهره وری 105 نقاط شاخص 2017-12
دستمزد 2426 EUR / ماه 2016-12
رشد دستمزد 0.7 % 2018-01
دستمزد در تولید 113 نقاط شاخص 2018-01
جمعیت 60.59 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65.58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66.58 2018-12
تغییر اشتغال -0.3 % 2017-12
هزینه زندگی خانواده 1370 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 855 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2390 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1130 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.5 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2018-02
اندازه اصل تورم 0.6 % 2018-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2018-01
تغییر قیمت تولید کننده 1.7 % 2018-01
قیمت صادرات 122 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 110 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی -0.8 % 2018-02
CPI مسکن آب و برق 102 نقاط شاخص 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-03
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2018-02
عرضه پول M1 1115400 EUR - میلیون 2018-01
عرضه پول M2 1502420 EUR - میلیون 2018-01
عرضه پول M3 1516521 EUR - میلیون 2018-01
ترازنامه بانک 3730498 EUR - میلیون 2018-01
ذخایر ارزی 125191 EUR - میلیون 2018-02
وام به بخش خصوصی 742645 EUR - میلیون 2018-01
ترازنامه بانک مرکزی 956238 EUR - میلیون 2018-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 173 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -87.35 EUR - میلیون 2018-01
صادرات 34695 EUR - میلیون 2018-01
واردات 34783 EUR - میلیون 2018-01
حساب جاری 5872 EUR - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.7 % 2016-12
بدهی خارجی 2116930 EUR - میلیون 2017-09
رابطه مبادله 111 نقاط شاخص 2017-12
گردش سرمایه -201 EUR - میلیون 2017-12
حواله 178 EUR - میلیون 2017-09
ذخایر طلا 2452 تن 2017-12
تولید نفت خام 92 BBL/D/1K 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 518 EUR - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 2.75 2016-12
درآمد گردشگری 2051 EUR - میلیون 2017-12
فروش اسلحه 660 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132 % 2017-12
بودجه دولت -1.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 15.99 EUR - میلیارد 2018-01
هزینه های دولت 78605 EUR - میلیون 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.6 % 2016-12
درآمدهای دولت 36.34 EUR - میلیارد 2018-01
بدهی های دولت 2279881 EUR - میلیون 2018-01
هزینه های مالی 20.35 EUR - میلیارد 2018-01
درخواست پناهندگی 5040 افراد 2017-12
ارزیابی اعتبار 59.92
مخارج نظامی 27966 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 111 نقاط شاخص 2018-02
شاخص PMI تولید 56.8 2018-02
شاخص PMI خدمات 55 نقاط شاخص 2018-02
تولید صنعتی 4 % 2018-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.9 % 2018-01
تولید صنعتی 7.4 % 2018-01
استفاده از ظرفیت 78.5 % 2017-12
سفارشات کارخانه 6.5 % 2017-12
میزان سفارشات جدید 116 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات موجودی انبار -2374 EUR - میلیون 2017-12
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 15.3 2018-02
ثبت خودرو 181734 2018-02
سرعت اینترنت 9211 KBps 2017-03
آدرس های IP 13315518 IP 2017-03
ورشکستگی 3284 بانک اطلاعات شرکتها 2017-06
شاخص رقابتی 4.54 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 43 2018-12
پی ام آی مرکب 56 2018-02
شاخص فساد مالی 50 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 54 2017-12
آسانی کسب و کار 46 2017-12
تولید الکتریسیته 24015 گیگاوات ساعت 2018-01
استخراج معدن -3.5 % 2018-01
تولید فولاد 2018 هزار تن 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 116 نقاط شاخص 2018-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.5 % 2018-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.8 % 2018-01
هزینه های مصرف کننده 241361 EUR - میلیون 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 289878 EUR - میلیون 2017-09
پس انداز های شخصی 8.2 % 2017-09
نرخ وام بانکی 1.89 % 2018-01
تسهیلات اعتباری خریدار 95341 EUR - میلیون 2018-01
قیمت گازوئیل 1.94 USD / لیتر 2018-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 41.2 % of GDP 2017-09
بدهی خانوار به درآمد 61.09 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 2.8 % 2017-12
شاخص مسکن 98.6 نقاط شاخص 2017-09
پی ام آی ساخت و ساز 49.2 2018-02
نرخ مالکیت مسکن 72.3 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.8 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 42.57 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.08 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.49 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 11.32 mm 2015-12
درجه حرارت 6.69 celsius 2015-12