ایتالیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2017-06
نرخ بیکاری 11.2 2017-08
نرخ تورم 1.1 2017-09
نرخ بهره 0 2017-09
موازنه تجاری 2769 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 133 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2017-10
بازار سهام 22404 امتیاز 2017-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.01 % 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 1850 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 397445 EUR - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 68866 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 34284 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 34620 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7133 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 15995 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 68414 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 267424 EUR - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.2 % 2017-08
افراد شاغل 23124 هزار 2017-08
افراد بیکار 2903 هزار 2017-08
استخدام تمام وقت 141493 صدها نفر 2017-06
قسمت مدت زمان اشتغال 35765 صدها نفر 2017-06
نرخ اشتغال 58 % 2017-07
نرخ مشارکت نیروی کار 65.4 % 2017-06
نرخ بیکاری بلند مدت 6.8 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 35.5 % 2017-07
هزینه های کار 107 نقاط شاخص 2017-06
بهره وری 107 نقاط شاخص 2017-06
دستمزد 2168 EUR / ماه 2011-12
رشد دستمزد 0.6 % 2017-08
دستمزد در تولید 112 نقاط شاخص 2017-08
جمعیت 60.59 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65.58 2017-12
سن بازنشستگی مردان 66.58 2017-12
تغییر اشتغال 0.3 % 2017-06
هزینه زندگی خانواده 1185 EUR / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 940 EUR / ماه 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2370 EUR / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1250 EUR / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.1 % 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم 0.7 % 2017-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2017-08
تغییر قیمت تولید کننده 1.5 % 2017-08
قیمت صادرات 121 نقاط شاخص 2017-08
قیمت واردات 107 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 1.4 % 2017-09
CPI مسکن آب و برق 100 نقاط شاخص 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2017-10
عرضه پول M1 1068450 EUR - میلیون 2017-08
عرضه پول M2 1457293 EUR - میلیون 2017-08
عرضه پول M3 1476995 EUR - میلیون 2017-08
ترازنامه بانک 3885403 EUR - میلیون 2017-08
ذخایر ارزی 127237 EUR - میلیون 2017-09
وام به بخش خصوصی 735267 EUR - میلیون 2017-08
ترازنامه بانک مرکزی 927752 EUR - میلیون 2017-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 176 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 2769 EUR - میلیون 2017-08
صادرات 29383 EUR - میلیون 2017-08
واردات 26614 EUR - میلیون 2017-08
حساب جاری 3679 EUR - میلیون 2017-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.6 % 2016-12
بدهی خارجی 2114116 EUR - میلیون 2017-06
رابطه مبادله 113 نقاط شاخص 2017-08
گردش سرمایه 7783 EUR - میلیون 2017-08
حواله 180 EUR - میلیون 2017-06
ذخایر طلا 2452 تن 2017-06
تولید نفت خام 27 BBL/D/1K 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 504 EUR - میلیون 2017-07
شاخص تروریسم 2.36 2015-12
درآمد گردشگری 5745 EUR - میلیون 2017-08
فروش اسلحه 802 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 133 % 2016-12
بودجه دولت -2.4 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 17.35 EUR - میلیارد 2017-08
هزینه های دولت 78986 EUR - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.6 % 2016-12
درآمدهای دولت 48.37 EUR - میلیارد 2017-08
بدهی های دولت 2279222 EUR - میلیون 2017-08
هزینه های مالی 31.02 EUR - میلیارد 2017-08
درخواست پناهندگی 12050 افراد 2017-07
ارزیابی اعتبار 59.92
مخارج نظامی 27966 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 110 2017-09
شاخص PMI تولید 56.3 2017-09
شاخص PMI خدمات 53.2 نقاط شاخص 2017-09
تولید صنعتی 5.7 % 2017-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.2 % 2017-08
تولید صنعتی 4.6 % 2017-07
استفاده از ظرفیت 77.4 % 2017-06
سفارشات کارخانه 0.2 % 2017-07
میزان سفارشات جدید 115 نقاط شاخص 2017-07
تغییرات موجودی انبار 1399 EUR - میلیون 2017-06
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 5.8 2017-10
ثبت خودرو 166956 ماشین 2017-09
ورشکستگی 3000 بانک اطلاعات شرکتها 2017-03
شاخص رقابتی 4.54 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 43 2018-12
پی ام آی مرکب 54.3 2017-09
شاخص فساد مالی 47 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 60 2016-12
آسانی کسب و کار 50 2016-12
تولید الکتریسیته 25204 گیگاوات ساعت 2017-08
استخراج معدن 8.4 % 2017-07
تولید فولاد 1093 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 116 2017-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.3 % 2017-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.5 % 2017-08
هزینه های مصرف کننده 239362 EUR - میلیون 2017-06
درآمد قابل تصرف شخص 287135 EUR - میلیون 2017-06
پس انداز های شخصی 7.5 % 2017-06
نرخ وام بانکی 2.13 % 2017-08
تسهیلات اعتباری خریدار 92713 EUR - میلیون 2017-08
قیمت گازوئیل 1.84 USD / لیتر 2017-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 41.8 % of GDP 2017-03
بدهی خانوار به درآمد 61.93 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -0.4 % 2017-07
شاخص مسکن 99.15 نقاط شاخص 2017-06
پی ام آی ساخت و ساز 51.7 2017-09
نرخ مالکیت مسکن 72.9 % 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 27.9 % 2017-01
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.8 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 22 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 41.57 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.08 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 % 2016-12