شاخص یاب

ایتالیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-03
نرخ بیکاری 10.7 2018-05
نرخ تورم 1.4 2018-06
نرخ بهره 0 2018-06
موازنه تجاری 3378 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-07
بازار سهام 21823 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.58 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 1935 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 402332 EUR - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 72221 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 34878 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35220 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7183 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16235 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 69257 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 271271 EUR - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.7 % 2018-05
افراد شاغل 23382 هزار 2018-05
افراد بیکار 2793 هزار 2018-05
استخدام تمام وقت 141064 صدها نفر 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 35332 صدها نفر 2018-03
نرخ اشتغال 58.8 % 2018-05
نرخ مشارکت نیروی کار 66 % 2018-05
نرخ بیکاری بلند مدت 6.4 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 33.1 % 2018-04
هزینه های کار 105 نقاط شاخص 2018-03
دستمزد 2426 EUR / ماه 2016-12
رشد دستمزد 1 % 2018-05
دستمزد در تولید 113 نقاط شاخص 2018-05
جمعیت 60.48 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66.58 2018-12
تغییر اشتغال 0.1 % 2018-03
هزینه زندگی خانواده 1370 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 855 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2390 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1130 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.4 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 0.9 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2018-05
تغییر قیمت تولید کننده 2.4 % 2018-05
قیمت صادرات 106 نقاط شاخص 2018-04
قیمت واردات 104 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 2.8 % 2018-06
CPI مسکن آب و برق 100 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-06
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-06
عرضه پول M1 1151837 EUR - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 1529525 EUR - میلیون 2018-05
عرضه پول M3 1540231 EUR - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک 3763907 EUR - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 127481 EUR - میلیون 2018-06
وام به بخش خصوصی 732275 EUR - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک مرکزی 963349 EUR - میلیون 2018-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 173 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 3378 EUR - میلیون 2018-05
صادرات 40568 EUR - میلیون 2018-05
واردات 37191 EUR - میلیون 2018-05
حساب جاری 3009 EUR - میلیون 2018-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.8 % 2017-12
بدهی خارجی 2177794 EUR - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 101 نقاط شاخص 2018-04
گردش سرمایه 3143 EUR - میلیون 2018-04
حواله 181 EUR - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 2452 تن 2018-06
تولید نفت خام 92 BBL/D/1K 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2099 EUR - میلیون 2018-04
شاخص تروریسم 2.75 2016-12
درآمد گردشگری 3006 EUR - میلیون 2018-04
فروش اسلحه 660 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132 % 2017-12
بودجه دولت -2.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -19.87 EUR - میلیارد 2018-05
هزینه های دولت 78641 EUR - میلیون 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 % 2017-12
درآمدهای دولت 38.02 EUR - میلیارد 2018-05
بدهی های دولت 2327368 EUR - میلیون 2018-05
هزینه های مالی 57.9 EUR - میلیارد 2018-05
درخواست پناهندگی 5605 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 59.92
مخارج نظامی 28417 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 107 نقاط شاخص 2018-06
شاخص PMI تولید 53.3 2018-06
شاخص PMI خدمات 54.3 نقاط شاخص 2018-06
تولید صنعتی 2.1 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.7 % 2018-05
تولید صنعتی 2.2 % 2018-05
استفاده از ظرفیت 77.5 % 2018-03
سفارشات کارخانه -1.3 % 2018-04
میزان سفارشات جدید 101 نقاط شاخص 2018-04
تغییرات موجودی انبار 717 EUR - میلیون 2018-03
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -37.2 2018-07
ثبت خودرو 174702 2018-06
سرعت اینترنت 9211 KBps 2017-03
آدرس های IP 13315518 IP 2017-03
ورشکستگی 2945 بانک اطلاعات شرکتها 2018-03
شاخص رقابتی 4.54 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 43 2018-12
پی ام آی مرکب 53.9 2018-06
شاخص فساد مالی 50 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 54 2017-12
آسانی کسب و کار 46 2017-12
تولید الکتریسیته 24277 گیگاوات ساعت 2018-03
استخراج معدن 24.8 % 2018-05
تولید فولاد 2180 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 116 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.4 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 242159 EUR - میلیون 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 292224 EUR - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی 7.6 % 2018-03
نرخ وام بانکی 1.94 % 2018-05
تسهیلات اعتباری خریدار 98873 EUR - میلیون 2018-05
قیمت گازوئیل 2 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 40.9 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 61.09 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -4.7 % 2018-03
شاخص مسکن 98.7 نقاط شاخص 2018-03
پی ام آی ساخت و ساز 52.3 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 72.3 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 43 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 39.49 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 11.32 mm 2015-12
درجه حرارت 6.69 celsius 2015-12