شاخص یاب

ایتالیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-06
نرخ بیکاری 10.4 2018-07
نرخ تورم 1.6 2018-08
نرخ بهره 0 2018-09
موازنه تجاری 5676 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-09
بازار سهام 21537 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.84 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 1935 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 402976 EUR - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 74445 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 34878 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35220 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7057 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16278 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 69300 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 271930 EUR - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.4 % 2018-07
افراد شاغل 23292 هزار 2018-07
افراد بیکار 2705 هزار 2018-07
استخدام تمام وقت 141064 صدها نفر 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 35332 صدها نفر 2018-03
نرخ اشتغال 58.7 % 2018-07
نرخ مشارکت نیروی کار 65.7 % 2018-07
نرخ بیکاری بلند مدت 6.7 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 30.8 % 2018-07
هزینه های کار 107 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد 2434 EUR / ماه 2017-12
رشد دستمزد 2 % 2018-07
دستمزد در تولید 114 نقاط شاخص 2018-07
جمعیت 60.48 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66.58 2018-12
تغییر اشتغال 0.5 % 2018-06
هزینه زندگی خانواده 1370 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 855 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2390 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1130 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.6 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 0.8 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2018-07
تغییر قیمت تولید کننده 3.2 % 2018-07
قیمت صادرات 108 نقاط شاخص 2018-07
قیمت واردات 109 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 2.2 % 2018-08
CPI مسکن آب و برق 103 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 نقاط شاخص 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-08
عرضه پول M1 1146957 EUR - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 1516770 EUR - میلیون 2018-07
عرضه پول M3 1526871 EUR - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک 3723450 EUR - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 124722 EUR - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 705513 EUR - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک مرکزی 963559 EUR - میلیون 2018-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 173 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 5676 EUR - میلیون 2018-07
صادرات 42733 EUR - میلیون 2018-07
واردات 37056 EUR - میلیون 2018-07
حساب جاری 8607 EUR - میلیون 2018-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.8 % 2017-12
بدهی خارجی 2177794 EUR - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 99.4 نقاط شاخص 2018-07
گردش سرمایه 10388 EUR - میلیون 2018-07
حواله 154 EUR - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 2452 تن 2018-06
تولید نفت خام 93 BBL/D/1K 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 817 EUR - میلیون 2018-07
شاخص تروریسم 2.75 2016-12
درآمد گردشگری 5495 EUR - میلیون 2018-07
فروش اسلحه 660 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132 % 2017-12
بودجه دولت -2.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 12.12 EUR - میلیارد 2018-07
هزینه های دولت 78679 EUR - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 % 2017-12
درآمدهای دولت 56.83 EUR - میلیارد 2018-07
بدهی های دولت 2341686 EUR - میلیون 2018-07
هزینه های مالی 44.71 EUR - میلیارد 2018-07
درخواست پناهندگی 4810 افراد 2018-06
ارزیابی اعتبار 59.92
مخارج نظامی 28417 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 105 نقاط شاخص 2018-08
شاخص PMI تولید 50.1 2018-08
شاخص PMI خدمات 52.6 نقاط شاخص 2018-08
تولید صنعتی -1.3 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.8 % 2018-07
تولید صنعتی -1.2 % 2018-07
استفاده از ظرفیت 78 % 2018-06
سفارشات کارخانه -2.3 % 2018-07
میزان سفارشات جدید 119 نقاط شاخص 2018-07
تغییرات موجودی انبار 158 EUR - میلیون 2018-06
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -34.7 2018-09
ثبت خودرو 91551 2018-08
سرعت اینترنت 9211 KBps 2017-03
آدرس های IP 13315518 IP 2017-03
ورشکستگی 2945 بانک اطلاعات شرکتها 2018-03
شاخص رقابتی 4.54 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 43 2018-12
پی ام آی مرکب 51.7 2018-08
شاخص فساد مالی 50 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 54 2017-12
آسانی کسب و کار 46 2017-12
تولید الکتریسیته 24570 گیگاوات ساعت 2018-06
استخراج معدن 2.8 % 2018-07
تولید فولاد 2210 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 115 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.6 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 242525 EUR - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 292224 EUR - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی 7.6 % 2018-03
نرخ وام بانکی 1.92 % 2018-07
تسهیلات اعتباری خریدار 100242 EUR - میلیون 2018-07
قیمت گازوئیل 2.02 USD / لیتر 2018-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 40.9 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 61.14 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 0 % 2018-05
شاخص مسکن 98.7 نقاط شاخص 2018-03
پی ام آی ساخت و ساز 53.5 2018-08
نرخ مالکیت مسکن 72.4 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 43 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 39.49 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 11.32 mm 2015-12
درجه حرارت 6.69 celsius 2015-12