ایتالیا

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.2 0.3 0.2 0.3 0.8
نرخ بیکاری 11.60 11.4 10.7 11.2 11.1 8.9
نرخ تورم 0.10 0.2 0.4 0.5 0.6 1.8
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
موازنه تجاری 3669.89 6500 5800 4600 4649 2900
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132.70 131 129 129 134 122
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 1.05 1.05 1.04 1.03 1.02 0.85
بازار سهام 17086.85 16300 16200 16000 15800 13200
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.90 2.11 2.13 2.15 2.17 2.51
6 ماه بیل عملکرد -0.19 -0.2 -0.2 -0.21 -0.21 -0.24
توجه داشته باشید عملکرد 7 سال 1.51 1.27 1.29 1.3 1.31 1.51
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.2 0.3 0.2 0.3 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 0.9 0.8 0.9 1.1 1.6
تولید ناخالص داخلی 1814.76 1860 1890 1910 1732 2240
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 392144.00 391400 392100 392700 391493 404000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 65680.33 66680 67052 67383 67674 69600
تولید ناخالص داخلی سرانه 33704.69 34100 34200 34300 32884 36000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33587.12 33700 33800 33900 33588 35500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7277.30 7186 7200 7176 7167 7340
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16160.70 16153 16200 16200 16144 17700
تولید ناخالص داخلی از ساخت 65673.70 67300 67500 67700 67900 69200
تولید ناخالص داخلی از خدمات 263122.00 263913 264000 264000 264498 272000
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 11.60 11.4 10.7 11.2 11.1 8.9
افراد شاغل 22752.92 22840 22910 22950 22767 24100
افراد بیکار 2989.25 2880 2850 2790 3005 2610
قسمت مدت زمان اشتغال 34549.53 36400 36800 37400 35319 43000
استخدام تمام وقت 139145.24 137000 138000 141000 141744 147000
نرخ اشتغال 57.46 57.6 57.4 57.5 57.66 59
نرخ مشارکت نیروی کار 65.30 64.2 64.4 64.6 64.8 66.3
نرخ بیکاری بلند مدت 6.80 6.2 6 5.8 6.05 4.3
نرخ بیکاری جوانان 37.10 38.1 37.6 37.2 36.97 34.9
بهره وری 110.69 112 113 114 112 121
هزینه های کار 110.69 110 110 110 110 117
دستمزد 2167.84 2340 2340 2340 2370 2420
دستمزد در تولید 111.80 114 115 116 118 128
رشد دستمزد 0.60 0.8 1.1 1.4 1.6 2.5
جمعیت 60.80 61.72 61.78 61.86 61.29 62.5
سن بازنشستگی زنان 63.80 63.8 63.93 63.93 63.8 64.98
سن بازنشستگی مردان 66.30 66.3 66.35 66.35 66.3 66.78
تغییر اشتغال 0.50 0.2 0.3 0.4 0.6 2.1
زندگی خانواده دستمزد 2130.00 2150 2170 2170 2190 2380
زندگی فردی دستمزد 991.00 1000 1020 1020 1050 1220
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1250.00 1390 1400 1400 1189 1480
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2370.00 2380 2400 2400 2415 2560
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 0.10 0.2 0.4 0.5 0.6 1.8
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.2 0.4 0.2 0 0.7
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.90 102 103 104 100 121
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.90 104 105 106 99.92 124
قیمت مصرف کننده اصلی 100.60 103 104 106 99.78 126
اندازه اصل تورم 0.40 0.6 0.8 0.9 0.31 2.3
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106.77 108 108 108 109 116
قیمت تولید 101.70 104 105 106 102 121
تغییر قیمت تولید کننده -0.60 -1.1 -0.2 0.1 0.02 1.8
قیمت صادرات 117.10 118 119 119 120 128
قیمت واردات 102.10 102 103 103 102 115
تورم مواد غذایی 0.00 0.9 0.8 1 -0.08 2.5
CPI حمل و نقل 98.80 101 102 103 98.58 118
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.31 -0.39 -0.25 -0.14 -0.08 1.5
عرضه پول M1 990787.00 1080000 1220000 1290000 1065762 2160000
عرضه پول M2 1395990.00 1540000 1650000 1740000 1399482 2410000
عرضه پول M3 1412018.00 1590000 1680000 1770000 1477319 2450000
ترازنامه بانک 3930265.27 4150000 4260000 4340000 3775007 5140000
ذخایر ارزی 133881.30 136571 137558 138311 138887 140717
وام به بخش خصوصی 783363.00 814000 821000 829000 773441 901000
ترازنامه بانک مرکزی 763099.60 778000 802000 832000 853992 992000
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 176.47 174 174 173 173 168
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری 3669.89 6500 5800 4600 4649 2900
صادرات 35862.59 34600 37300 36500 35700 35400
واردات 32192.70 28100 31500 31900 32800 32500
حساب جاری 2810.00 4990 3650 1870 1560 -1510
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.20 2.4 1.7 1.7 1.46 -0.9
بدهی خارجی 858737.00 899000 903000 906000 908000 940000
رابطه مبادله 114.70 112 112 112 115 119
گردش سرمایه 3573.00 5820 -1170 2850 2450 5210
حواله 159.26 157 155 158 167 160
ذخایر طلا 2451.84 2452 2452 2452 2452 2452
تولید نفت خام 90.00 100 100 100 92.58 103
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -600.00 -450 1790 2250 780 -470
شاخص تروریسم 2.36 3.36 3.36 3.36 2.53 3.36
فروش اسلحه 570.00 675 592 510 545 463
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132.70 131 129 129 134 122
بودجه دولت -2.60 -2.5 -2 -2 -2.91 -0.5
ارزش بودجه دولت -8.62 -2.1 -1.4 -11.6 -4.86 -1
هزینه های دولت 78033.72 78600 78700 78800 78014 81900
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 50.50 49.5 49 49 50.58 46
درآمدهای دولت 34.53 104 32.4 50.6 36.8 112
بدهی های دولت 2212615.50 2278000 2293000 2308000 2266088 2514000
هزینه های مالی 43.16 107 33.8 62.2 37.9 113
درخواست پناهندگی 12350.00 7520 7240 9540 10020 6820
مخارج نظامی 28460.00 28880 28125 27370 27101 25665
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
اطمینان کسب و کار 102.00 104 104 104 105 103
شاخص PMI خدمات 51.00 51.7 52.6 54.4 51.01 53.1
شاخص PMI تولید 52.20 50.5 50.4 50.7 52.37 52.4
تولید صنعتی 1.80 0.7 0.9 1 4.55 0.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.85 -0.3 0.5 -0.4 0.6 0.2
تولید صنعتی 1.70 0.7 1.5 1.4 2.93 1.6
استفاده از ظرفیت 76.10 76.6 76.3 76.5 76.08 78.6
سفارشات کارخانه -6.80 -1.5 -0.4 2.8 -2.2 0.4
میزان سفارشات جدید 104.80 101 110 111 102 101
تغییرات موجودی انبار 484.56 397 934 429 915 488
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -4.00 4.6 9.8 12.2 14.5 18.13
ثبت خودرو 146632.00 111000 192000 167000 134000 121000
ورشکستگی 3800.00 4000 3500 3700 2850 3600
شاخص رقابتی 4.50 4.46 4.49 4.49 4.46 4.61
رتبه رقابتی 44.00 43 42 42 42 39
پی ام آی مرکب 51.10 52.6 51.14 52.3 52.5 52.5
آسانی کسب و کار 50.00 45 44 44 52.9 41
تولید الکتریسیته 24516.00 22890 22920 23817 24150 23000
شاخص فساد مالی 44.00 44 45 45 50.82 48
رتبه فساد مالی 61.00 61 60 60 73.79 57
استخراج معدن 6.80 -5.2 -3.7 -1.2 -1.78 1.1
تولید فولاد 2133.00 1500 2030 2040 2110 1560
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 107.90 112 115 114 111 107
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.60 0.4 0.3 0.4 -0.04 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.40 1.3 1.5 1.4 -0.12 1.2
هزینه های مصرف کننده 235210.79 236000 236000 237000 239299 245000
درآمد قابل تصرف شخص 285893.00 284000 286000 288000 282037 302000
پس انداز های شخصی 9.60 8.5 8.4 8.2 8 7.2
نرخ وام بانکی 2.26 2.24 2.26 2.31 2.05 3.25
تسهیلات اعتباری خریدار 84512.69 90900 95500 99400 86308 166000
قیمت گازوئیل 1.65 1.56 1.49 1.52 1.67 1.88
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 42.10 42.18 40.12 40.12 41.23 34.25
بدهی خانوار به درآمد 61.93 61.04 60.96 60.87 60.79 53.12
مسکن واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
میزان ساخت و ساز -1.10 -0.6 -0.1 0.4 0.31 1.9
شاخص مسکن 84.88 91.6 94.6 97.5 99.4 114
پی ام آی ساخت و ساز 45.90 46.8 48.5 49.5 50.2 52
نرخ مالکیت مسکن 72.90 73.2 73.2 73.2 72.92 73.2
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.80 48.9 48.9 48.9 48.8 48.9
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 41.57 42.6 42.6 42.6 41.57 42.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.08 32.1 32.1 32.1 32.08 32.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 10.5 10.5 10.5 9.49 10.5