ایتالیا

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 0.4 0.3 0.4 0.5 0.8
نرخ بیکاری 11.40 11 10.7 10.5 11.17 8.9
نرخ تورم 0.10 0.2 0.4 0.3 0.23 1.8
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
موازنه تجاری 2519.37 6500 5800 4600 4980 2900
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132.70 131 129 129 129 122
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 1.09 1.11 1.1 1.09 1.08 0.9
بازار سهام 17166.76 16100 15900 15800 15600 13000
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.45 1.28 1.3 1.31 1.32 1.52
6 ماه بیل عملکرد -0.26 -0.29 -0.26 -0.22 -0.2 0.1
توجه داشته باشید عملکرد 7 سال 0.76 0.45 0.47 0.54 0.59 0.71
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 0.4 0.3 0.4 0.5 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.80 1.1 0.8 0.9 1.1 1.6
تولید ناخالص داخلی 1814.76 1860 1890 1910 1930 2240
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 389234.52 391400 392100 392700 393300 404000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 65680.33 66687 67055 67380 67400 69600
تولید ناخالص داخلی سرانه 33704.69 34100 34200 34300 34500 36000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33587.12 33700 33800 33900 34100 35500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7277.30 7177 7189 7164 7200 7340
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16160.70 16153 16200 16200 16300 17700
تولید ناخالص داخلی از ساخت 65673.70 67300 67500 67700 67900 69200
تولید ناخالص داخلی از خدمات 263122.00 263913 264000 264000 265000 272000
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 11.40 11 10.7 10.5 11.17 8.9
افراد شاغل 22767.79 22840 22910 22950 22782 24100
افراد بیکار 2932.21 2880 2850 2790 2913 2610
قسمت مدت زمان اشتغال 34549.53 36400 36800 37400 38200 43000
استخدام تمام وقت 139145.24 137000 138000 141000 142000 147000
نرخ اشتغال 57.26 57.6 57.4 57.5 57.39 59
نرخ مشارکت نیروی کار 65.33 64.2 64.4 64.6 64.8 66.3
نرخ بیکاری بلند مدت 6.90 6.2 6 5.8 5.6 4.3
نرخ بیکاری جوانان 39.20 38.1 37.6 37.2 36.9 34.9
بهره وری 110.69 112 113 114 114 121
هزینه های کار 110.69 110 110 110 110 117
دستمزد 2167.84 2340 2340 2340 2370 2420
دستمزد در تولید 111.70 114 115 116 118 128
رشد دستمزد 0.60 1 1.4 1.6 1.89 2.5
جمعیت 60.80 61.72 61.78 61.86 61.94 62.5
سن بازنشستگی زنان 63.80 63.8 63.93 63.93 63.93 64.98
سن بازنشستگی مردان 66.30 66.3 66.35 66.35 66.35 66.78
تغییر اشتغال 0.50 0.2 0.3 0.4 0.6 2.1
زندگی خانواده دستمزد 2130.00 2150 2170 2170 2190 2380
زندگی فردی دستمزد 991.00 1000 1020 1020 1050 1220
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1250.00 1390 1400 1400 1400 1480
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2370.00 2380 2400 2400 2420 2560
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 0.10 0.2 0.4 0.3 0.23 1.8
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.2 0.4 0.2 0.02 0.7
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.70 102 103 104 100 121
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.10 104 105 106 100 124
قیمت مصرف کننده اصلی 100.80 103 104 106 101 126
اندازه اصل تورم 0.50 0.6 0.8 0.9 0.45 2.3
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106.77 108 108 108 109 116
قیمت تولید 101.60 104 105 106 102 121
تغییر قیمت تولید کننده -1.10 -1.1 -0.2 0.1 1.13 1.8
قیمت صادرات 116.00 118 119 119 120 128
قیمت واردات 101.30 102 103 103 104 115
تورم مواد غذایی 0.10 0.9 0.8 1 -0.63 2.5
CPI حمل و نقل 99.50 101 102 103 99.57 118
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.30 -0.39 -0.25 -0.14 -0.08 1.5
عرضه پول M1 983436.00 1080000 1220000 1290000 1069442 2160000
عرضه پول M2 1390679.00 1540000 1650000 1740000 1406540 2410000
عرضه پول M3 1406683.00 1590000 1680000 1770000 1482331 2450000
ترازنامه بانک 3919758.23 4150000 4260000 4340000 3784921 5140000
ذخایر ارزی 135208.40 136571 137558 138311 138887 140717
وام به بخش خصوصی 784173.00 814000 821000 829000 774688 901000
ترازنامه بانک مرکزی 762465.50 778000 802000 832000 864097 992000
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 177.17 176 176 175 175 171
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری 2519.37 6500 5800 4600 4980 2900
صادرات 27094.75 34600 37300 36500 35700 35400
واردات 24575.39 28100 31500 31900 32800 32500
حساب جاری 3367.70 4990 3650 1870 1560 -1510
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.20 2.4 1.7 1.7 1.7 -0.9
بدهی خارجی 858737.00 899000 903000 906000 908000 940000
رابطه مبادله 114.50 112 112 112 113 119
گردش سرمایه 9131.30 5820 -1170 2850 2450 5210
حواله 159.26 157 155 158 167 160
ذخایر طلا 2451.84 2452 2452 2452 2452 2452
تولید نفت خام 101.00 100 100 100 100 103
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6747.00 -450 1790 2250 780 -470
شاخص تروریسم 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36
فروش اسلحه 570.00 675 592 510 545 463
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132.70 131 129 129 129 122
بودجه دولت -2.60 -2.5 -2 -2 -2 -0.5
ارزش بودجه دولت 4.01 -2.1 -1.4 -11.6 -4.99 -1
هزینه های دولت 78033.72 78600 78700 78800 78900 81900
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 50.50 49.5 49 49 49 46
درآمدهای دولت 37.14 104 32.4 50.6 36.8 112
بدهی های دولت 2224704.60 2278000 2293000 2308000 2290339 2514000
هزینه های مالی 33.14 107 33.8 62.2 37.9 113
درخواست پناهندگی 11315.00 7520 7240 9540 10020 6820
مخارج نظامی 28460.00 28880 28125 27370 27101 25665
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
اطمینان کسب و کار 101.90 104 104 104 105 103
شاخص PMI خدمات 50.70 51.7 52.6 54.4 51.11 53.1
شاخص PMI تولید 51.00 50.5 50.4 50.7 52.22 52.4
تولید صنعتی 4.10 0.7 0.9 1 3.69 0.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.72 -0.3 0.5 -0.4 0.6 0.2
تولید صنعتی 6.10 0.7 1.5 1.4 3.95 1.6
استفاده از ظرفیت 76.40 76.6 76.3 76.5 76.8 78.6
سفارشات کارخانه -10.80 -1.5 -0.4 2.8 -2.2 0.4
میزان سفارشات جدید 105.80 101 110 111 102 101
تغییرات موجودی انبار 484.56 397 934 429 915 488
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 0.50 4.6 9.8 12.2 14.5 18.13
ثبت خودرو 153617.00 111000 192000 167000 134000 121000
ورشکستگی 3600.00 4000 3500 3700 2850 3600
شاخص رقابتی 4.50 4.46 4.49 4.49 4.46 4.61
رتبه رقابتی 44.00 43 42 42 42 39
پی ام آی مرکب 51.10 52.6 51.71 52.3 52.5 52.5
آسانی کسب و کار 45.00 45 44 44 44 41
تولید الکتریسیته 24516.00 22890 22920 23817 24150 23000
شاخص فساد مالی 44.00 44 45 45 45 48
رتبه فساد مالی 61.00 61 60 60 60 57
استخراج معدن -17.70 -5.2 -3.7 -1.2 -5.24 1.1
تولید فولاد 1078.00 1500 2030 2040 2110 1560
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 108.70 112 115 114 111 107
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.30 0.4 0.3 0.4 0.5 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.20 1.3 1.5 1.4 1.6 1.2
هزینه های مصرف کننده 235210.79 236000 236000 237000 237000 245000
درآمد قابل تصرف شخص 285893.00 284000 286000 288000 282037 302000
پس انداز های شخصی 9.60 8.5 8.4 8.2 8 7.2
نرخ وام بانکی 2.44 2.24 2.26 2.31 2.48 3.25
تسهیلات اعتباری خریدار 84353.26 90900 95500 99400 86732 166000
قیمت گازوئیل 1.66 1.56 1.49 1.52 1.68 1.88
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 42.10 42.18 40.12 40.12 40.12 34.25
بدهی خانوار به درآمد 62.63 61.94 61.73 61.52 60.65 53.12
مسکن واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
میزان ساخت و ساز 4.20 -0.6 -0.1 0.4 1.29 1.9
شاخص مسکن 84.88 91.6 94.6 97.5 99.4 114
پی ام آی ساخت و ساز 45.10 46.8 48.5 49.5 50.2 52
نرخ مالکیت مسکن 73.20 73.2 73.2 73.2 73.2 73.2
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.90 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 42.57 42.6 42.6 42.6 42.6 42.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.08 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.49 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5