شاخص یاب

ایرلند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.14 1.13 1.13 1.12 1.12 1.1
بازار سهام 5828.38 5411 5347 5285 5223 5101
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.97 0.91 0.95 1 1.05 1.15