شاخص یاب

ایرلند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.50 1.2 -0.8 1 1.1 0.8
نرخ بیکاری 5.30 5.1 4.6 4.5 4.7 5.5
نرخ تورم 0.90 0.9 1 1.1 1.4 2.1
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 3221900.00 4100000 6200000 4900000 5200000 3600000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.00 64 60 60 60 58
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 1.13
1.15 1.14 1.13 1.13 1.1
بازار سهام 5957.17
6437 6380 6323 6267 6047
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.98
1.05 1.11 1.17 1.23 1.53
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.50
1.2 -0.8 1 1.1 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.00
1.2 3.2 3.3 3.8 2.9
تولید ناخالص داخلی 333.73
340 360 360 360 390
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 78200.00
77501 78697 80781 81172 84613
تولید ناخالص ملی 59578.00
62995 61087 61544 61842 68776
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15204.00
16099 15913 15706 15782 17576
تولید ناخالص داخلی سرانه 74433.46
76800 79000 79000 79000 82000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67335.29
72600 73100 73100 73100 74800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 608.00
653 649 628 631 713
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1957.00
1930 1958 2022 2031 2107
تولید ناخالص داخلی از ساخت 24736.00
26250 24240 25552 25676 28659
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7768.00
7790 8103 8024 8063 8505
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8828.00
8624 8768 9119 9163 9416
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 5.30
5.1 4.6 4.5 4.7 5.5
افراد شاغل 2256.50
2350 2400 2450 2500 2500
افراد بیکار 144.30
132 136 138 137 141
تغییر نرخ بیکاری -6483.00
2280 -2640 4750 -12100 1040
قسمت مدت زمان اشتغال 456.80
460 465 470 460 480
استخدام تمام وقت 1805.30
1970 2020 2030 2040 2150
نرخ مشارکت نیروی کار 62.20
62.8 63 63.4 63.6 64.5
نرخ بیکاری بلند مدت 2.00
1.7 1.5 1.5 1.6 2.5
نرخ بیکاری جوانان 12.90
10.5 10.1 9.5 9.5 11
هزینه های کار 78.40
85 82 86 77 92
حداقل دستمزد 1613.95
1614 1660 1660 1660 1720
دستمزد در تولید 866.14
875 895 855 875 895
جمعیت 4.84
4.84 4.88 4.88 4.88 4.94
سن بازنشستگی زنان 66.00
66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.00
66 66 66 66 66
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 31965.00
32800 33200 32600 35038 30200
بهره وری 134.40
145 147 149 151 157
دستمزد 744.08
744 751 738 732 781
درآمد متوسط ساعتی 22.89
23.6 24.2 24.5 24.4 26.6
تغییر اشتغال 0.70
0.5 0.4 0.4 0.6 0.4
نرخ اشتغال 68.50
69.1 69.4 69.2 69.1 68.6
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 0.90
0.9 1 1.1 1.4 2.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.10
0.2 0.4 0.5 -0.3 0.6
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.20
101 102 102 103 104
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.60
101 102 103 103 105
قیمت مصرف کننده اصلی 100.80
101 102 102 102 103
اندازه اصل تورم 0.10
0.5 0.7 0.8 0.9 1.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102.70
104 104 105 105 109
قیمت تولید 96.40
105 102 103 97.85 109
قیمت صادرات 94.50
92 92 95 95 101
قیمت واردات 100.90
98 100 101 102 106
تغییر قیمت تولید کننده -2.60
0.5 0.9 1.1 1.5 1.7
CPI مسکن آب و برق 108.50
105 106 107 110 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.30
102 104 105 105 106
تورم مواد غذایی -2.20
-1 0.5 1.1 1.5 1.7
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.07 0.43
عرضه پول M1 170653.00
165000 167000 169000 178443 201000
عرضه پول M2 212525.00
209000 211000 213000 221016 221000
عرضه پول M3 226949.00
234000 238000 241000 226804 259000
ذخایر ارزی 4105.50
3860 4124 4121 4122 4880
وام به بخش خصوصی 41131.00
48200 49900 51800 42925 65600
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 406.71
382 365 365 365 341
ترازنامه بانک مرکزی 102541.00
107500 109500 111200 100963 122500
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 3221900.00
4100000 6200000 4900000 5200000 3600000
صادرات 11343300.00
11200000 13600000 12700000 11900000 12500000
واردات 8121400.00
7100000 7400000 7800000 6700000 8900000
حساب جاری 10162.00
5850 4850 5400 12500 3560
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.50
8.5 7 7 7 6
بدهی خارجی 2260705.00
2510000 2560000 2590000 2610000 2740000
رابطه مبادله 93.70
93.88 92 94.06 93.14 95.28
گردش سرمایه 14187.00
-4000 1750 -2200 4500 -2100
ورود توریست 3330.80
2850 2020 4980 3020 3600
ذخایر طلا 6.00
6 6 6 6 6
شاخص تروریسم 3.14
3.14 3.14 3.14 3.14 3.14
فروش اسلحه 13.00
32.21 29.89 27.57 25.25 26.74
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -44020.00
7500 9600 21500 4400 4500
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.00
64 60 60 60 58
بودجه دولت -0.30
0.3 0.5 0.5 0.5 0.8
ارزش بودجه دولت 639.00
50 -400 1800 2620 350
هزینه های دولت 7462.00
7425 7605 7708 7746 8106
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 26.10
26 26.5 26.5 26.5 27.2
درآمدهای دولت 12718.00
17100 14200 18500 15100 18800
بدهی های دولت 214945.00
221000 225000 227000 228000 236000
هزینه های مالی 13367.00
17050 14600 16700 12480 18450
مخارج نظامی 1096.15
1130 1132 1133 1134 1156
درخواست پناهندگی 235.00
220 160 150 280 190
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 21.00
19 5 15 21 36
شاخص PMI تولید 54.90
55.2 52 55.9 56.4 52.9
شاخص PMI خدمات 57.20
55.4 51.5 54.9 54.6 53.8
تولید صنعتی 6.70
5.1 6.9 5.1 4.5 3
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.10
-0.2 1.5 -0.4 0.8 0.8
تولید صنعتی 6.90
4.9 6.5 5.8 5.1 2.8
تغییرات موجودی انبار 926.00
507 -420 700 610 340
ثبت خودرو 2874.00
750 18100 4700 5500 950
سرعت اینترنت 15614.31
15462 15674 15480 15667 15477
آدرس های IP 1663376.00
1612867 1620086 1618190 1614928 1617368
استخراج معدن 9.50
3.6 3 2.8 2.5 2.6
شاخص رقابتی 75.68
76.18 76.18 76.18 76.18 78.68
رتبه رقابتی 23.00
23 23 23 23 23
آسانی کسب و کار 23.00
16 15 15 15 14
تولید الکتریسیته 2233.00
2500 2600 2500 2366 2600
شاخص فساد مالی 74.00
74 74 74 74 74
رتبه فساد مالی 19.00
19 19 19 19 19
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.50
102 95 101 104 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.50
0.2 0.6 0.5 -0.4 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.50
3.2 3.4 3.6 3.4 2.5
هزینه های مصرف کننده 25411.00
25326 25826 26250 26377 27650
درآمد قابل تصرف شخص 233013.00
236000 251000 251000 251000 265000
پس انداز های شخصی 10.10
8.5 7.8 7.6 7.7 7.2
اعتبار بخش خصوصی 172337.00
186000 189000 195000 172855 229000
نرخ وام بانکی 1.00
1 1 1 1.25 1.75
تسهیلات اعتباری خریدار 12969.00
13800 14000 14200 13105 16900
قیمت گازوئیل 1.69
1.67 1.64 1.6 1.58 1.46
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 46.30
45.1 41.5 41.5 41.5 38.7
بدهی خانوار به درآمد 147.13
141 134 134 134 125
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص مسکن 107.30
108 110 112 114 125
فروش خانه جدید 678.00
720 740 720 680 800
جواز ساختمان 1639.00
1700 1550 1650 1750 2200
میزان ساخت و ساز 13.90
8.9 7.5 6.8 5.1 4
پی ام آی ساخت و ساز 52.90
55.9 51.2 54.9 54.5 52.9
فروش خانه موجود 3143.00
3380 3420 3600 3220 3580
نرخ مالکیت مسکن 69.80
70.7 71 71 71 71.2
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 12.50
12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00
48 48 48 48 48
نرخ مالیات بر فروش 23.00
23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 14.75
14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.75
10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00
4 4 4 4 4
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 7.77
7.36 5.52 11.09 10.08 9.65
بارش 272.63
117 96.02 98.45 98.45 96.08