شاخص یاب

اندونزی

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 14170 2019-01
بازار سهام 6448 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.09 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.09 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.17 2018-09
نرخ بیکاری 5.34 2018-09
نرخ تورم 3.13 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.62 2018-12
نرخ بهره 6 2019-01
موازنه تجاری -1102 2018-12
حساب جاری -8846 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.7 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.7 2017-12
بودجه دولت -1.76 2018-12
اطمینان کسب و کار 108 2018-09
شاخص PMI تولید 51.2 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 127 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.7 2018-11
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.09 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.17 2018-09
تولید ناخالص داخلی 1016 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2684194 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 880777 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 4131 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11189 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 82332 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 265600 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 559400 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 200700 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 47654 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 36766 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.34 2018-09
افراد شاغل 127067835 2018-12
افراد بیکار 6871264 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 69.2 2018-12
حداقل دستمزد 3.94 2019-01
دستمزد در تولید 2703981 2018-09
جمعیت 262 2017-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 58 2018-12
هزینه زندگی خانواده 2954800 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1456700 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5017000 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3427900 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.13 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.62 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 135 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 127 2018-12
اندازه اصل تورم 3.07 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 143 2018-09
قیمت تولید 166 2018-12
قیمت صادرات 163 2018-11
قیمت واردات 153 2018-11
تورم مواد غذایی 3.41 2018-12
CPI مسکن آب و برق 131 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 134 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 5.06 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6 2019-01
نرخ بهره بین بانکی 7.41 2019-01
عرضه پول M0 586258 2018-11
عرضه پول M1 1405300 2018-11
عرضه پول M2 5670000 2018-11
ذخایر ارزی 120654 2018-12
وام به بخش خصوصی 4533549 2018-11
نرخ بهره سپرده 5.25 2019-01
نسبت ذخیره نقدی 6.5 2018-09
نرخ وام 6.75 2019-01
میزان رشد وام 12.9 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1102 2018-12
حساب جاری -8846 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.7 2017-12
صادرات 14177 2018-12
واردات 15279 2018-12
بدهی خارجی 359794 2018-09
رابطه مبادله 106 2018-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 89.1 2018-09
حواله 2711 2018-09
ورود توریست 1148644 2018-11
ذخایر طلا 78.5 2018-12
تولید نفت خام 787 2018-08
شاخص تروریسم 4.55 2016-12
فروش اسلحه 102 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.7 2017-12
بودجه دولت -1.76 2018-12
ارزش بودجه دولت -259900 2018-12
هزینه های دولت 205839 2018-09
درآمدهای دولت 1894700 2018-12
هزینه های مالی 2202200 2018-12
ارزیابی اعتبار 46.31
مخارج نظامی 7911 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 9.74 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 108 2018-09
شاخص PMI تولید 51.2 2018-12
تولید صنعتی 0.6 2018-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0 2018-10
استفاده از ظرفیت 75.18 2018-12
تغییرات موجودی انبار 45518 2018-09
ثبت خودرو 87846 2018-12
سرعت اینترنت 7203 2017-03
آدرس های IP 2826875 2017-03
شاخص رقابتی 64.94 2018-12
رتبه رقابتی 45 2018-12
تولید مس 191333 2018-04
شاخص فساد مالی 37 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 73 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 127 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.7 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.4 2018-11
هزینه های مصرف کننده 1440842 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 2335900 2018-11
قیمت گازوئیل 0.45 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.9 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 208 2018-12