شاخص یاب

اندونزی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.09 2018-09
نرخ بیکاری 5.34 2018-06
نرخ تورم 3.16 2018-10
نرخ بهره 6 2018-11
موازنه تجاری -1820 2018-10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.7 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 14608 2018-11
بازار سهام 6012 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.07 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.09 % 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.17 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 1016 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2684194 IDR - میلیارد 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 880777 IDR - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 4131 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11189 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 82332 IDR - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 265600 IDR - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 559400 IDR - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 200700 IDR - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 47654 IDR - میلیارد 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 36766 IDR - میلیارد 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.34 % 2018-06
افراد شاغل 127067835 2018-12
افراد بیکار 6871264 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 69.2 % 2018-12
حداقل دستمزد 3.6 IDR - میلیون / ماه 2018-01
دستمزد در تولید 2478868 IDR / ماه 2018-03
جمعیت 262 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 58 2018-12
هزینه زندگی خانواده 2954800 IDR / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1456700 IDR / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5017000 IDR / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3427900 IDR / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.16 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.28 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 126 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 2.94 % 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 143 نقاط شاخص 2018-09
قیمت تولید 167 نقاط شاخص 2018-09
قیمت صادرات 171 نقاط شاخص 2018-09
قیمت واردات 150 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 4.36 % 2018-10
CPI مسکن آب و برق 131 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 131 نقاط شاخص 2018-10
تغییر قیمت تولید کننده 7.3 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6 % 2018-11
نرخ بهره بین بانکی 7.72 % 2018-11
عرضه پول M0 590805 IDR - میلیارد 2018-09
عرضه پول M1 1411673 IDR - میلیارد 2018-09
عرضه پول M2 5606300 IDR - میلیارد 2018-09
ذخایر ارزی 115200 USD - میلیون 2018-10
وام به بخش خصوصی 4486735 IDR - میلیارد 2018-09
نرخ بهره سپرده 5.25 % 2018-11
نسبت ذخیره نقدی 6.5 % 2018-08
نرخ وام 6.75 % 2018-11
میزان رشد وام 12.75 % 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1820 USD - میلیون 2018-10
صادرات 15800 USD - میلیون 2018-10
واردات 17620 USD - میلیون 2018-10
حساب جاری -8846 USD - میلیون 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.7 % 2017-12
بدهی خارجی 355740 USD - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 114 نقاط شاخص 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 89.1 IDR - تریلیون 2018-09
حواله 2809 USD - میلیون 2018-06
ورود توریست 1351675 2018-09
ذخایر طلا 80.6 تن 2018-09
تولید نفت خام 787 BBL/D/1K 2018-07
شاخص تروریسم 4.55 2016-12
فروش اسلحه 102 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.7 % 2017-12
بودجه دولت -2.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -347357 IDR - میلیارد 2017-12
هزینه های دولت 205839 IDR - میلیارد 2018-09
درآمدهای دولت 1656891 IDR - میلیارد 2017-12
هزینه های مالی 2004247 IDR - میلیارد 2017-12
ارزیابی اعتبار 46.31
مخارج نظامی 7911 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 108 نقاط شاخص 2018-09
شاخص PMI تولید 50.5 2018-10
تولید صنعتی 9 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 12.92 % 2018-07
استفاده از ظرفیت 75.33 % 2018-09
تغییرات موجودی انبار 45518 IDR - میلیارد 2018-09
ثبت خودرو 106050 2018-10
سرعت اینترنت 7203 KBps 2017-03
آدرس های IP 2826875 IP 2017-03
شاخص رقابتی 64.94 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 45 2018-12
تولید مس 218520 تن 2017-12
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 73 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 119 نقاط شاخص 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.6 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.8 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 1440842 IDR - میلیارد 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 2296057 IDR - میلیارد 2018-09
قیمت گازوئیل 0.42 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17 % of GDP 2018-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 208 نقاط شاخص 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 9.74 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 298 mm 2015-12
درجه حرارت 26.41 celsius 2015-12