شاخص یاب

اندونزی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.21 2018-06
نرخ بیکاری 5.13 2018-03
نرخ تورم 3.2 2018-08
نرخ بهره 5.5 2018-08
موازنه تجاری -1021 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.7 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 14816 2018-09
بازار سهام 5958 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.18 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.21 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.27 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 1016 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2603700 IDR - میلیارد 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 828544 IDR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 4131 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11189 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 84110 IDR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 253444 IDR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 546091 IDR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 199228 IDR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 46531 IDR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 35639 IDR - میلیارد 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.13 % 2018-03
افراد شاغل 127067835 2018-12
افراد بیکار 6871264 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 69.2 % 2018-12
حداقل دستمزد 3.6 IDR - میلیون / ماه 2018-01
دستمزد در تولید 2478868 IDR / ماه 2018-03
جمعیت 262 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 58 2018-12
هزینه زندگی خانواده 2869600 IDR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1678100 IDR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4951000 IDR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3080800 IDR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.2 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.05 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 125 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 2.9 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 141 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 166 نقاط شاخص 2018-07
قیمت صادرات 166 نقاط شاخص 2018-07
قیمت واردات 149 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 4.9 % 2018-08
CPI مسکن آب و برق 130 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 131 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 6.6 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 % 2018-08
نرخ بهره بین بانکی 7.13 % 2018-09
عرضه پول M0 583200 IDR - میلیارد 2018-07
عرضه پول M1 1383397 IDR - میلیارد 2018-07
عرضه پول M2 5505634 IDR - میلیارد 2018-07
ذخایر ارزی 117900 USD - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 4391869 IDR - میلیارد 2018-07
نرخ بهره سپرده 4.75 % 2018-08
نسبت ذخیره نقدی 6.5 % 2018-08
نرخ وام 6.25 % 2018-08
میزان رشد وام 11.34 % 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1021 USD - میلیون 2018-08
صادرات 15818 USD - میلیون 2018-08
واردات 16840 USD - میلیون 2018-08
حساب جاری -8028 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.7 % 2017-12
بدهی خارجی 352247 USD - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 112 نقاط شاخص 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 95.7 IDR - تریلیون 2018-06
حواله 2636 USD - میلیون 2018-03
ورود توریست 1536489 2018-07
ذخایر طلا 80.6 تن 2018-06
تولید نفت خام 779 BBL/D/1K 2018-05
شاخص تروریسم 4.55 2016-12
فروش اسلحه 102 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.7 % 2017-12
بودجه دولت -2.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -347357 IDR - میلیارد 2017-12
هزینه های دولت 193616 IDR - میلیارد 2018-06
درآمدهای دولت 1656891 IDR - میلیارد 2017-12
هزینه های مالی 2004247 IDR - میلیارد 2017-12
ارزیابی اعتبار 46.31
مخارج نظامی 7911 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 113 نقاط شاخص 2018-06
شاخص PMI تولید 51.9 2018-08
تولید صنعتی 1 % 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -8.13 % 2018-06
استفاده از ظرفیت 78.4 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 81439 IDR - میلیارد 2018-06
ثبت خودرو 102197 2018-08
سرعت اینترنت 7203 KBps 2017-03
آدرس های IP 2826875 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.68 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 36 2018-12
تولید مس 197122 تن 2017-06
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 72 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 122 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -9.2 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.9 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 1394664 IDR - میلیارد 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 2253510 IDR - میلیارد 2018-07
قیمت گازوئیل 0.44 USD / لیتر 2018-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17 % of GDP 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 207 نقاط شاخص 2018-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 9.74 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 298 mm 2015-12
درجه حرارت 26.41 celsius 2015-12