اندونزی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.42 2018-03
نرخ بیکاری 5.13 2018-03
نرخ تورم 3.41 2018-04
نرخ بهره 4.5 2018-05
موازنه تجاری -1629 2018-04
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.7 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 14115 2018-05
بازار سهام 5976 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.55 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.42 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.06 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 932 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2498414 IDR - میلیارد 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 820590 IDR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 3974 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10764 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 84578 IDR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 251075 IDR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 534151 IDR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 194889 IDR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 45013 IDR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 34149 IDR - میلیارد 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.13 % 2018-03
افراد شاغل 124538849 2017-12
افراد بیکار 7005262 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 69.02 % 2017-12
حداقل دستمزد 3.6 IDR - میلیون / ماه 2018-01
دستمزد در تولید 2636846 IDR / ماه 2017-09
جمعیت 259 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 58 2018-12
هزینه زندگی خانواده 2869600 IDR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1678100 IDR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4951000 IDR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3080800 IDR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.41 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 124 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 2.69 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 140 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 162 نقاط شاخص 2018-03
قیمت صادرات 157 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 144 نقاط شاخص 2018-03
تورم مواد غذایی 5.15 % 2018-04
CPI مسکن آب و برق 129 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 130 نقاط شاخص 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 3.4 % 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 % 2018-05
نرخ بهره بین بانکی 6.39 % 2018-05
عرضه پول M0 549156 IDR - میلیارد 2018-03
عرضه پول M1 1361075 IDR - میلیارد 2018-03
عرضه پول M2 5394900 IDR - میلیارد 2018-03
ذخایر ارزی 124900 USD - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 4241569 IDR - میلیارد 2018-03
نرخ بهره سپرده 3.75 % 2018-05
نسبت ذخیره نقدی 6.5 % 2018-03
نرخ وام 5.25 % 2018-05
میزان رشد وام 8.94 % 2018-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1629 USD - میلیون 2018-04
صادرات 14466 USD - میلیون 2018-04
واردات 16095 USD - میلیون 2018-04
حساب جاری -5500 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.7 % 2017-12
بدهی خارجی 352247 USD - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 109 نقاط شاخص 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 109 IDR - تریلیون 2018-03
حواله 2223 USD - میلیون 2017-12
ورود توریست 1364576 2018-03
ذخایر طلا 80.6 تن 2018-03
تولید نفت خام 790 BBL/D/1K 2018-01
شاخص تروریسم 4.55 2016-12
فروش اسلحه 102 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.7 % 2017-12
بودجه دولت -2.46 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -347357 IDR - میلیارد 2017-12
هزینه های دولت 146089 IDR - میلیارد 2018-03
درآمدهای دولت 1656891 IDR - میلیارد 2017-12
هزینه های مالی 2004247 IDR - میلیارد 2017-12
ارزیابی اعتبار 46.31
مخارج نظامی 7911 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 106 نقاط شاخص 2018-03
شاخص PMI تولید 51.6 2018-04
تولید صنعتی -3.5 % 2018-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.21 % 2018-02
استفاده از ظرفیت 76.27 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار 68766 IDR - میلیارد 2018-03
ثبت خودرو 102256 2018-04
سرعت اینترنت 7203 KBps 2017-03
آدرس های IP 2826875 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.68 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 36 2018-12
تولید مس 197122 تن 2017-06
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 72 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 122 نقاط شاخص 2018-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.5 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.5 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 1373538 IDR - میلیارد 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 2198756 IDR - میلیارد 2018-03
قیمت گازوئیل 0.46 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.9 % of GDP 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 206 نقاط شاخص 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 9.74 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 298 mm 2015-12
درجه حرارت 26.41 celsius 2015-12