اندونزی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.7 2017-12
نرخ بیکاری 5.5 2017-09
نرخ تورم 3.25 2018-01
نرخ بهره 4.25 2018-02
موازنه تجاری -677 2018-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.9 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 13557 2018-02
بازار سهام 6592 امتیاز 2018-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.41 % 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.7 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.19 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 932 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2508932 IDR - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 862474 IDR - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3974 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10764 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 43801 IDR - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 263182 IDR - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 530437 IDR - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 196056 IDR - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 44515 IDR - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 34919 IDR - میلیارد 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.5 % 2017-09
افراد شاغل 124538849 2017-12
افراد بیکار 7005262 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 69.02 % 2017-12
حداقل دستمزد 3.6 IDR - میلیون / ماه 2018-01
دستمزد در تولید 2636846 IDR / ماه 2017-09
جمعیت 259 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 58 2016-12
سن بازنشستگی مردان 58 2017-12
هزینه زندگی خانواده 2869600 IDR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1678100 IDR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4951000 IDR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3080800 IDR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.25 % 2018-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.62 % 2018-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132 نقاط شاخص 2018-01
قیمت مصرف کننده اصلی 123 نقاط شاخص 2018-01
اندازه اصل تورم 2.69 % 2018-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 139 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 159 نقاط شاخص 2017-12
قیمت صادرات 151 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 140 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 2.95 % 2018-01
CPI مسکن آب و برق 128 نقاط شاخص 2018-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129 نقاط شاخص 2018-01
تغییر قیمت تولید کننده 2.8 % 2017-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.25 % 2018-02
نرخ بهره بین بانکی 5.3 % 2018-02
عرضه پول M0 586580 IDR - میلیارد 2017-12
عرضه پول M1 1391479 IDR - میلیارد 2017-12
عرضه پول M2 5418485 IDR - میلیارد 2017-12
ذخایر ارزی 131980 USD - میلیون 2018-01
وام به بخش خصوصی 4237397 IDR - میلیارد 2017-12
نرخ بهره سپرده 3.5 % 2018-02
نسبت ذخیره نقدی 6.5 % 2017-12
نرخ وام 5 % 2018-02
میزان رشد وام 8.35 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -677 USD - میلیون 2018-01
صادرات 14556 USD - میلیون 2018-01
واردات 15132 USD - میلیون 2018-01
حساب جاری -5761 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.7 % 2017-12
بدهی خارجی 316968 USD - میلیون 2016-12
رابطه مبادله 107 نقاط شاخص 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 112 IDR - تریلیون 2017-12
حواله 2181 USD - میلیون 2017-09
ورود توریست 902602 2017-12
ذخایر طلا 80.56 تن 2017-12
تولید نفت خام 825 BBL/D/1K 2017-03
شاخص تروریسم 4.55 2016-12
فروش اسلحه 94 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.9 % 2016-12
بودجه دولت -2.46 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -305230 IDR - میلیارد 2016-12
هزینه های دولت 271040 IDR - میلیارد 2017-12
درآمدهای دولت 1555120 IDR - میلیارد 2016-12
هزینه های مالی 1860350 IDR - میلیارد 2016-12
ارزیابی اعتبار 46.31
مخارج نظامی 7783 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 111 نقاط شاخص 2017-12
شاخص PMI تولید 49.9 2018-01
تولید صنعتی 5 % 2017-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.5 % 2017-11
استفاده از ظرفیت 75.05 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار -31005 IDR - میلیارد 2017-12
ثبت خودرو 85098 2017-12
سرعت اینترنت 7203 KBps 2017-03
آدرس های IP 2826875 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.68 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 36 2018-12
تولید مس 197122 تن 2017-06
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 90 2016-12
آسانی کسب و کار 72 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 126 نقاط شاخص 2018-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.2 % 2017-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.7 % 2017-12
هزینه های مصرف کننده 1372184 IDR - میلیارد 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 2160905 IDR - میلیارد 2017-12
قیمت گازوئیل 0.48 USD / لیتر 2018-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.9 % of GDP 2017-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 203 نقاط شاخص 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 9.74 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 298 mm 2015-12
درجه حرارت 26.41 celsius 2015-12