شاخص یاب

اندونزی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.42 2018-03
نرخ بیکاری 5.13 2018-03
نرخ تورم 3.12 2018-06
نرخ بهره 5.25 2018-07
موازنه تجاری 1743 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.7 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 14475 2018-07
بازار سهام 5873 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.86 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.42 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.06 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 1016 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2498414 IDR - میلیارد 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 820590 IDR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 4131 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11189 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 84578 IDR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 251075 IDR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 534151 IDR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 194889 IDR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 45013 IDR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 34149 IDR - میلیارد 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.13 % 2018-03
افراد شاغل 124538849 2017-12
افراد بیکار 7005262 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 69.02 % 2017-12
حداقل دستمزد 3.6 IDR - میلیون / ماه 2018-01
دستمزد در تولید 2478868 IDR / ماه 2018-03
جمعیت 262 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 58 2018-12
هزینه زندگی خانواده 2869600 IDR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1678100 IDR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4951000 IDR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3080800 IDR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.12 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.59 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 124 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 2.72 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 140 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 164 نقاط شاخص 2018-05
قیمت صادرات 163 نقاط شاخص 2018-05
قیمت واردات 145 نقاط شاخص 2018-05
تورم مواد غذایی 4.67 % 2018-06
CPI مسکن آب و برق 129 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 132 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 5.92 % 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.25 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی 7.18 % 2018-07
عرضه پول M0 580659 IDR - میلیارد 2018-05
عرضه پول M1 1404661 IDR - میلیارد 2018-05
عرضه پول M2 5436600 IDR - میلیارد 2018-05
ذخایر ارزی 119800 USD - میلیون 2018-06
وام به بخش خصوصی 4328500 IDR - میلیارد 2018-05
نرخ بهره سپرده 4.5 % 2018-07
نسبت ذخیره نقدی 6.5 % 2018-06
نرخ وام 6 % 2018-07
میزان رشد وام 10.26 % 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1743 USD - میلیون 2018-06
صادرات 12999 USD - میلیون 2018-06
واردات 11257 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری -5500 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.7 % 2017-12
بدهی خارجی 352247 USD - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 112 نقاط شاخص 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 109 IDR - تریلیون 2018-03
حواله 2636 USD - میلیون 2018-03
ورود توریست 1200815 2018-05
ذخایر طلا 80.6 تن 2018-06
تولید نفت خام 784 BBL/D/1K 2018-03
شاخص تروریسم 4.55 2016-12
فروش اسلحه 102 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.7 % 2017-12
بودجه دولت -2.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -347357 IDR - میلیارد 2017-12
هزینه های دولت 146089 IDR - میلیارد 2018-03
درآمدهای دولت 1656891 IDR - میلیارد 2017-12
هزینه های مالی 2004247 IDR - میلیارد 2017-12
ارزیابی اعتبار 46.31
مخارج نظامی 7911 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 106 نقاط شاخص 2018-03
شاخص PMI تولید 50.3 2018-06
تولید صنعتی 11.6 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.52 % 2018-05
استفاده از ظرفیت 78.4 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 68766 IDR - میلیارد 2018-03
ثبت خودرو 58837 2018-06
سرعت اینترنت 7203 KBps 2017-03
آدرس های IP 2826875 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.68 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 36 2018-12
تولید مس 197122 تن 2017-06
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 72 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 128 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 7.9 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.3 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 1373538 IDR - میلیارد 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 2240534 IDR - میلیارد 2018-05
قیمت گازوئیل 0.45 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17 % of GDP 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 206 نقاط شاخص 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 9.74 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 298 mm 2015-12
درجه حرارت 26.41 celsius 2015-12