شاخص یاب

اندونزی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.09 -1.2 -0.3 3.4 2.6 -0.8
نرخ بیکاری 5.34 5 5.7 5.7 5.7 5.3
نرخ تورم 3.16 3.6 3.8 3.9 4.2 3.8
نرخ بهره 6.00 6 6 6 6.5 5.75
موازنه تجاری -1819.90 1700 -600 300 1500 300
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.70 29.3 30.9 30.9 30.9 32.2
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 14608.00
15093 15145 15198 15252 15467
بازار سهام 6012.35
5870 5796 5723 5650 5371
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.07
8.12 8.22 8.31 8.41 8.82
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.09
-1.2 -0.3 3.4 2.6 -0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.17
5.2 5.1 4.9 5.2 5.3
تولید ناخالص داخلی 1015.54
1070 1126 1126 1126 1150
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2684193.60
2639396 2626029 2731281 2739092 2921027
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 880777.29
907323 862440 869143 871628 1004137
تولید ناخالص داخلی سرانه 4130.66
4251 4332 4332 4332 4567
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11188.74
11406 11733 11733 11733 12037
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 82332.00
46079 88891 88231 88484 50996
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 265600.00
276867 263880 265862 279411 306410
تولید ناخالص داخلی از ساخت 559400.00
558020 561392 572849 588489 617562
تولید ناخالص داخلی از معادن 200700.00
206251 204828 208990 211136 228259
تولید ناخالص داخلی از خدمات 47654.30
46830 47308 48811 48950 51826
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 36766.40
36735 35891 37386 37493 40655
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 5.34
5 5.7 5.7 5.7 5.3
افراد شاغل 127067835.00
127067835 128000000 128000000 128000000 129000000
افراد بیکار 6871264.00
6871264 6775000 6775000 6775000 6610000
نرخ مشارکت نیروی کار 69.20
69.2 69.3 69.3 69.3 69.1
حداقل دستمزد 3.60
3.6 3.8 3.8 3.8 4.1
دستمزد در تولید 2478868.00
2630000 2740000 2740000 2850000 3100000
جمعیت 261.90
264 266 266 266 271
سن بازنشستگی زنان 58.00
58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 58.00
58 58 58 58 58
هزینه زندگی خانواده 2954800.00
3000000 3150000 3150000 3150000 3230000
هزینه زندگی انفرادی 1456700.00
1740000 1820000 1820000 1820000 1890000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3427900.00
3200000 3270000 3270000 3270000 3330000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5017000.00
5100000 5240000 5240000 5240000 5310000
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 3.16
3.6 3.8 3.9 4.2 3.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.28
0.6 0.5 0.7 0.8 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134.20
136 138 139 139 147
قیمت مصرف کننده اصلی 126.03
126 127 128 129 135
اندازه اصل تورم 2.94
2.8 2.9 2.8 2.7 3.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 142.90
143 144 145 146 151
قیمت تولید 167.20
170 174 176 178 189
قیمت صادرات 171.40
170 171 173 175 182
قیمت واردات 150.36
152 153 155 156 162
تورم مواد غذایی 4.36
4.6 4 3.5 3.8 4
تغییر قیمت تولید کننده 7.30
6.9 7.1 6.8 6.5 5
CPI مسکن آب و برق 130.55
133 133 134 135 143
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 131.36
146 146 137 137 158
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 6.00
6 6 6 6.5 5.75
نرخ بهره بین بانکی 7.53
7.53 7.53 7.53 8.03 7.28
عرضه پول M0 590804.87
620000 634000 645000 582000 650000
عرضه پول M1 1411672.60
1450000 1462000 1436000 1452000 1470000
عرضه پول M2 5606300.00
5720000 5830000 5910000 5990000 6270000
ذخایر ارزی 115200.00
116300 115900 115400 115800 172000
وام به بخش خصوصی 4486735.00
4510000 4620000 4690000 4750000 4950000
نرخ بهره سپرده 5.25
5.25 5.25 5.25 5.75 5
نرخ وام 6.75
6.75 6.75 6.75 7.25 6.5
میزان رشد وام 12.75
6.8 6.4 5.9 5.7 5.9
نسبت ذخیره نقدی 6.50
6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -1819.90
1700 -600 300 1500 300
صادرات 15800.00
15600 14500 14000 14700 16500
واردات 17620.00
13900 15100 13700 13200 16200
حساب جاری -8846.10
-1400 -5660 -5000 -3900 -3100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.70
-2.2 -2.3 -2.3 -2.3 -2.2
بدهی خارجی 355740.40
380000 410000 410000 410000 420000
رابطه مبادله 113.97
112 112 112 113 112
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 89.10
94.7 94.2 93.8 94.5 98.8
حواله 2809.00
2530 2490 2450 2510 2610
ورود توریست 1351675.00
1510000 1490000 1470000 1520000 1580000
ذخایر طلا 80.60
80.6 80.6 80.6 80.6 80.6
تولید نفت خام 787.00
787 791 794 797 805
شاخص تروریسم 4.55
4.4 4.3 4.3 4.3 4.1
فروش اسلحه 102.00
99 97 97 97 95
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.70
29.3 30.9 30.9 30.9 32.2
بودجه دولت -2.50
-2.3 -2.4 -2.4 -2.4 -2.3
ارزش بودجه دولت -347356.70
-319636 -390000 -390000 -390000 -297086
هزینه های دولت 205839.31
285134 153539 203104 203684 315559
درآمدهای دولت 1656890.70
1670000 1700000 1700000 1700000 1720000
هزینه های مالی 2004247.20
2040000 2090000 2090000 2090000 2130000
مخارج نظامی 7910.80
7930 7950 7950 7950 7980
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 108.05
107 107 106 106 108
شاخص PMI تولید 50.50
50.5 51 51.2 50.9 51.5
تولید صنعتی 9.00
4.7 5.3 6 5.7 6.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 12.92
2.4 1.5 -0.6 0.7 1.8
استفاده از ظرفیت 75.33
77.7 78.1 78.5 78.7 79.8
تغییرات موجودی انبار 45518.35
-26800 61500 48200 25400 -29600
ثبت خودرو 106050.00
98000 102000 75000 97000 109000
سرعت اینترنت 7203.29
7700 8300 8300 8300 8900
آدرس های IP 2826875.00
2880000 2910000 2930000 2950000 2990000
شاخص رقابتی 64.94
65.44 65.44 65.44 65.44 67.94
رتبه رقابتی 45.00
45 45 45 45 45
تولید مس 218520.00
280000 274000 269000 266000 268000
شاخص فساد مالی 37.00
37 37 37 37 37
رتبه فساد مالی 96.00
96 96 96 96 96
آسانی کسب و کار 73.00
70 68 68 68 65
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 119.20
123 123 122 122 128
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.60
5.1 3.6 6.4 -0.4 3.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.80
4.3 3.9 3.6 2.8 5.1
هزینه های مصرف کننده 1440841.50
1443537 1443588 1463003 1467187 1597567
تسهیلات اعتباری خریدار 2296057.00
2290000 2310000 2330000 2350000 2460000
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.00
16.9 16.8 16.8 16.8 17
قیمت گازوئیل 0.42
0.41 0.41 0.4 0.39 0.36
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص مسکن 207.69
209 210 210 212 217
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 9.74
9.74 9.74 9.74 9.74 9.74
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74
5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00
4 4 4 4 4
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 26.41
25.74 25.77 26.35 26.35 26.32
بارش 297.99
261 278 243 243 244