شاخص یاب

اندونزی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 14180.00 14513 14581 14650 14718 14856
بازار سهام 6426.19 6098 6017 5936 5857 5701
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.10 8.11 8.22 8.33 8.43 8.65