شاخص یاب

اندونزی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.21 3.5 -1.2 -0.3 3.4 -0.8
نرخ بیکاری 5.13 5 5 4.9 4.9 5.3
نرخ تورم 3.20 3.5 3.6 3.9 4 3.8
نرخ بهره 5.50 5.75 6 6 5.75 5.5
موازنه تجاری -1021.40 300 1700 -600 300 300
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.70 29.3 29.3 30.9 30.9 32.2
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 14816.00
14701 14753 14804 14857 15066
بازار سهام 5957.74
5994 5924 5855 5786 5520
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.18
8.05 8.15 8.25 8.35 8.76
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.21
3.5 -1.2 -0.3 3.4 -0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.27
5.1 5.2 5 4.9 5.1
تولید ناخالص داخلی 1015.54
1070 1070 1126 1126 1150
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2603700.00
2617298 2639396 2623530 2731281 2918253
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 828544.11
844497 907323 861619 869143 1003183
تولید ناخالص داخلی سرانه 4130.66
4251 4251 4332 4332 4567
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11188.74
11406 11406 11733 11733 12037
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 84110.00
81993 46079 88806 88231 50947
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 253443.60
257504 276867 263629 265862 306119
تولید ناخالص داخلی از ساخت 546090.80
549911 558020 560858 572849 616975
تولید ناخالص داخلی از معادن 199227.90
200465 206251 204634 208990 228042
تولید ناخالص داخلی از خدمات 46530.70
44971 46830 47263 48811 51777
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 35639.30
34992 36735 35857 37386 40616
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 5.13
5 5 4.9 4.9 5.3
افراد شاغل 127067835.00
127067835 127067835 128000000 128000000 129000000
افراد بیکار 6871264.00
6871264 6871264 6775000 6775000 6610000
نرخ مشارکت نیروی کار 69.20
69.2 69.2 69.3 69.3 69.1
حداقل دستمزد 3.60
3.6 3.6 3.8 3.8 4.1
دستمزد در تولید 2478868.00
2630000 2630000 2740000 2740000 3100000
جمعیت 261.90
264 264 266 266 271
سن بازنشستگی زنان 58.00
58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 58.00
58 58 58 58 58
هزینه زندگی خانواده 2869600.00
3000000 3000000 3150000 3150000 3230000
هزینه زندگی انفرادی 1678100.00
1740000 1740000 1820000 1820000 1890000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3080800.00
3200000 3200000 3270000 3270000 3330000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4951000.00
5100000 5100000 5240000 5240000 5310000
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 3.20
3.5 3.6 3.9 4 3.8
نرخ تورم (ماهانه) -0.05
0.1 0.6 0.5 0.7 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134.07
135 136 138 139 147
قیمت مصرف کننده اصلی 125.32
126 126 127 128 135
اندازه اصل تورم 2.90
3 2.8 2.9 2.8 3.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 141.48
143 143 144 145 151
قیمت تولید 166.01
166 170 174 176 189
قیمت صادرات 166.00
168 170 171 173 182
قیمت واردات 148.64
150 152 153 155 162
تورم مواد غذایی 4.90
4.5 4.6 4 3.5 4
تغییر قیمت تولید کننده 6.60
6.8 6.9 7.1 6.8 5
CPI مسکن آب و برق 129.74
132 133 134 134 143
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 131.08
144 146 146 137 158
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 5.50
5.75 6 6 5.75 5.5
نرخ بهره بین بانکی 7.13
7.38 7.63 7.63 7.38 7.13
عرضه پول M0 583200.00
595000 620000 634000 645000 650000
عرضه پول M1 1383396.80
1410000 1450000 1462000 1436000 1470000
عرضه پول M2 5505634.50
5600000 5720000 5830000 5910000 6270000
ذخایر ارزی 117900.00
117500 116300 115900 115400 172000
وام به بخش خصوصی 4391869.00
4400000 4510000 4620000 4690000 4950000
نرخ بهره سپرده 4.75
5 5.25 5.25 5 4.75
نرخ وام 6.25
6.5 6.75 6.75 6.5 6.25
میزان رشد وام 11.34
11.1 6.8 6.4 5.9 5.9
نسبت ذخیره نقدی 6.50
6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -1021.40
300 1700 -600 300 300
صادرات 15818.10
13900 15600 14500 14000 16500
واردات 16839.50
13600 13900 15100 13700 16200
حساب جاری -8028.00
-5000 -1400 -5660 -5000 -3100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.70
-2.2 -2.2 -2.3 -2.3 -2.2
بدهی خارجی 352246.73
380000 380000 410000 410000 420000
رابطه مبادله 111.71
112 112 112 112 112
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 95.70
95 94.7 94.2 93.8 98.8
حواله 2636.30
2600 2530 2490 2450 2610
ورود توریست 1536489.00
1550000 1510000 1490000 1470000 1580000
ذخایر طلا 80.60
80.6 80.6 80.6 80.6 80.6
تولید نفت خام 779.00
782 787 791 794 805
شاخص تروریسم 4.55
4.4 4.4 4.3 4.3 4.1
فروش اسلحه 102.00
99 99 97 97 95
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.70
29.3 29.3 30.9 30.9 32.2
بودجه دولت -2.50
-2.3 -2.3 -2.4 -2.4 -2.3
ارزش بودجه دولت -347356.70
-370000 -370000 -390000 -390000 -410000
هزینه های دولت 193616.31
198620 285134 153393 203104 315259
درآمدهای دولت 1656890.70
1670000 1670000 1700000 1700000 1720000
هزینه های مالی 2004247.20
2040000 2040000 2090000 2090000 2130000
مخارج نظامی 7910.80
7930 7930 7950 7950 7980
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 112.82
112 109 107 106 108
شاخص PMI تولید 51.90
51.2 50.5 51 51.2 51.5
تولید صنعتی 1.00
3.4 4.7 5.3 6 6.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -8.13
3.7 2.4 1.5 -0.6 1.8
استفاده از ظرفیت 78.40
77.2 77.7 78.1 78.5 79.8
تغییرات موجودی انبار 81439.27
48000 -26800 61500 48200 -296000
ثبت خودرو 102197.00
105000 98000 102000 75000 109000
سرعت اینترنت 7203.29
7700 7700 8300 8300 8900
آدرس های IP 2826875.00
2850000 2880000 2910000 2930000 2990000
شاخص رقابتی 4.68
4.68 4.68 4.73 4.73 4.9
رتبه رقابتی 36.00
36 36 35 35 33
تولید مس 197122.00
215000 280000 274000 269000 268000
شاخص فساد مالی 37.00
36 36 35 35 30
رتبه فساد مالی 96.00
97 97 98 98 100
آسانی کسب و کار 72.00
70 70 68 68 65
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 121.60
122 123 123 122 128
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -9.20
-0.6 5.1 3.6 6.4 3.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.90
3.5 4.3 3.9 3.6 5.1
هزینه های مصرف کننده 1394664.40
1407096 1443537 1442214 1463003 1596050
تسهیلات اعتباری خریدار 2253510.00
2270000 2290000 2310000 2330000 2460000
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.00
16.9 16.9 16.8 16.8 17
قیمت گازوئیل 0.44
0.44 0.41 0.39 0.37 0.29
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 206.89
208 209 210 210 217
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 9.74
9.74 9.74 9.74 9.74 9.74
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74
5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00
4 4 4 4 4
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 26.41
25.58 25.74 25.77 26.35 26.32
بارش 297.99
176 261 278 243 244