شاخص یاب

اندونزی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.42 1.4 -1.2 -0.3 1.4 -0.8
نرخ بیکاری 5.13 5 5.7 4.9 4.9 6
نرخ تورم 3.12 4.2 4.3 4.2 4.5 3.8
نرخ بهره 5.25 5.25 5.5 5.5 5.5 5.5
موازنه تجاری 1742.60 -1718 -200 -1745 -1756 300
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.70 32 32 33 33 35
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 14365.00
14488 14630 14773 14918 15512
بازار سهام 5861.51
5550 5372 5200 5034 4420
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.51
8.07 8.35 8.64 8.94 10.26
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.42
1.4 -1.2 -0.3 1.4 -0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.06
5 5.5 5 5 5.1
تولید ناخالص داخلی 1015.54
1070 1070 1126 1126 1150
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2498413.60
2616022 2646923 2623334 2597096 2926575
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 820589.64
844085 909910 861619 821714 1006044
تولید ناخالص داخلی سرانه 4130.66
4251 4251 4332 4332 4567
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11188.74
11406 11406 11733 11733 12037
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 84577.50
81953 46210 88806 85393 51093
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 251075.10
257379 277657 263629 251703 306992
تولید ناخالص داخلی از ساخت 534150.70
549643 559611 560858 551507 618735
تولید ناخالص داخلی از معادن 194889.10
200368 206839 204634 204675 228692
تولید ناخالص داخلی از خدمات 45012.80
44950 46963 47263 44870 51925
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 34149.20
34975 36840 35857 34206 40732
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 5.13
5 5.7 4.9 4.9 6
افراد شاغل 124538849.00
126640107 127877582 128262152 128646721 134463754
افراد بیکار 7005262.00
7001339 7380609 7002350 6996862 7509728
نرخ مشارکت نیروی کار 69.02
68.27 68.8 68.55 68.7 69.1
حداقل دستمزد 3.60
3.6 3.6 3.8 3.91 4.1
دستمزد در تولید 2478868.00
3342000 3602000 4081000 2479361 4562000
جمعیت 261.90
264 265 266 266 274
سن بازنشستگی زنان 58.00
58 58 58 58 60
سن بازنشستگی مردان 58.00
58 58 58 58 60
هزینه زندگی خانواده 2869600.00
3000000 3000000 3100000 2871432 3100000
هزینه زندگی انفرادی 1678100.00
1533739 1529286 1534575 1539864 1547861
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3080800.00
4000000 4000000 4300000 3008930 4500000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4951000.00
4800000 4800000 5000000 5191127 5700000
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 3.12
4.2 4.3 4.2 4.5 3.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.59
0.33 0.6 0.39 0.4 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133.77
136 137 138 140 148
قیمت مصرف کننده اصلی 124.43
125 127 127 128 139
اندازه اصل تورم 2.72
2.65 3.8 2.6 2.58 4.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 140.30
140 143 140 140 151
قیمت تولید 164.16
166 170 173 174 189
قیمت صادرات 162.80
164 150 164 164 155
قیمت واردات 145.11
146 139 146 146 147
تورم مواد غذایی 4.67
4.5 4.6 4 3.5 4
تغییر قیمت تولید کننده 4.90
6.5 6.8 6.5 6.26 5
CPI مسکن آب و برق 129.21
133 133 134 135 144
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 132.14
145 147 147 138 159
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 5.25
5.25 5.5 5.5 5.5 5.5
نرخ بهره بین بانکی 7.27
7.27 7.52 7.52 7.52 7.52
عرضه پول M0 580658.79
562110 538000 563536 563564 560000
عرضه پول M1 1404660.70
1397462 1459000 1398115 1398167 1649900
عرضه پول M2 5436600.00
5560503 5670000 5740018 5829302 6690000
ذخایر ارزی 119800.00
118078 133000 117294 117168 152000
وام به بخش خصوصی 4328500.00
4449874 45020050 4613859 4694735 5007960
نرخ بهره سپرده 4.50
4.5 4.75 4.75 4.75 4.75
نرخ وام 6.00
6 6.25 6.25 6.25 6.25
میزان رشد وام 10.26
10.99 6.8 11.49 11.58 5.9
نسبت ذخیره نقدی 6.50
6.5 5.5 6.5 6.5 6
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 1742.60
-1718 -200 -1745 -1756 300
صادرات 12999.20
15501 14600 15571 15569 16500
واردات 11256.60
17219 14800 17316 17325 16200
حساب جاری -5500.00
-5500 -1400 -5669 -5694 -3100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.70
-2.2 -2.2 -2.3 -2.3 -2.2
بدهی خارجی 352246.73
363171 333682 380045 385350 377248
رابطه مبادله 112.17
112 108 112 112 105
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 108.90
118 125 115 119 134
حواله 2636.30
2601 2350 2760 2733 2600
ورود توریست 1200815.00
1159300 1203098 1170900 1171500 1485815
ذخایر طلا 80.60
80.58 80.58 80.58 80.58 80.58
تولید نفت خام 784.00
805 805 815 766 830
شاخص تروریسم 4.55
4.48 4.9 4.5 4.49 4
فروش اسلحه 102.00
79.16 58 74.01 74.31 64
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.70
32 32 33 33 35
بودجه دولت -2.50
-2.13 -2.2 -2.1 -2.05 -2
ارزش بودجه دولت -347356.70
-385283 -319636 -410977 -420004 -297086
هزینه های دولت 146088.51
198523 285947 153393 193132 316158
درآمدهای دولت 1656890.70
1684777 2294149 1711225 1722630 2735670
هزینه های مالی 2004247.20
2070060 2613785 2122202 2142634 3032756
مخارج نظامی 7910.80
7757 8134 7840 7850 13162
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 106.28
112 109 107 112 108
شاخص PMI تولید 50.30
50.6 50.5 50.97 50.96 51.5
تولید صنعتی 4.70
4.59 4.7 4.56 4.56 6.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.70
0.53 2.4 0.51 0.51 1.8
استفاده از ظرفیت 78.40
77.73 77.2 77.19 77.05 77.8
تغییرات موجودی انبار 68765.60
25228 -22800 64813 48103 -29600
ثبت خودرو 100468.00
100510 99220 101045 100923 115000
سرعت اینترنت 7203.29
9476 9816 10142 10458 13118
آدرس های IP 2826875.00
2796091 2796265 2796270 2797720 2799337
شاخص رقابتی 4.68
4.52 4.7 4.63 4.67 4.9
رتبه رقابتی 36.00
33 33 32 32 30
تولید مس 197122.00
215348 280000 215626 215666 330000
شاخص فساد مالی 37.00
36 42 36 36 45
رتبه فساد مالی 96.00
97 80 97 96 77
آسانی کسب و کار 72.00
66 85 58 56 79
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 128.10
128 123 128 128 123
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 7.90
-0.6 5.1 3.6 6.4 3.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.30
7.32 9.2 7.21 7.16 12
هزینه های مصرف کننده 1373537.50
1406410 1447654 1442214 1392750 1600602
تسهیلات اعتباری خریدار 2240534.00
2304817 2351852 2398381 2444632 2895490
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.00
16.97 17.5 16.99 17 17.7
قیمت گازوئیل 0.45
0.43 0.4 0.38 0.36 0.2
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 205.64
207 217 209 211 231
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 26 26 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 9.74
9.74 9.74 16.25 18 15.74
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74
5.74 11.74 5.74 5.74 11.74
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00
3.79 4 4.2 4.33 4
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 26.41
25.58 25.74 25.77 26.35 26.32
بارش 297.99
176 261 278 243 244