اندونزی

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.77 0.4 3.7 3.5 -1.5 -0.8
نرخ بیکاری 5.61 5.6 5.6 5.6 5.6 6
نرخ تورم 3.49 4.1 4.2 4.7 4.2 3.8
نرخ بهره 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 5
موازنه تجاری 1395.80 868 -184 1255 16.6 300
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.00 29 29 29 29 35
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 13327.00 13700 13800 14000 14100 16100
بازار سهام 5372.75 5110 5050 5000 4950 4170
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.57 8.06 8.14 8.22 8.12 9.48
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.77 0.4 3.7 3.5 -1.5 -0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.94 5.2 5.1 5.1 5 5.1
تولید ناخالص داخلی 861.93 917 917 917 917 938
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2385577.10 2380003 2473553 2552587 2505452 2916976
تولید ناخالص ملی 701250.16 785000 787000 771000 783000 835117
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 804145.64 766000 791000 816000 859000 968000
تولید ناخالص داخلی سرانه 3834.06 3842 3875 3908 3940 4311
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10385.30 10483 10584 10685 10787 12455
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 45636.50 80500 81500 81000 47300 48200
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 245436.80 245000 248000 250010 261000 303000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 508180.60 514000 530000 529000 528534 589595
تولید ناخالص داخلی از معادن 196384.70 200213 201699 198907 200557 204750
تولید ناخالص داخلی از خدمات 40746.10 42273 43085 43983 44692 55313
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 30895.90 30500 33800 34450 34700 54300
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 5.61 5.6 5.6 5.6 5.6 6
افراد شاغل 120647697.00 122524014 122238619 121953223 121667827 128453451
افراد بیکار 7024172.00 7334431 7294815 7205007 7255199 7509728
نرخ مشارکت نیروی کار 68.06 67.5 67.5 67.8 67.8 68.2
دستمزد در تولید 2353.10 2506 2614 2850 2788 3368
حداقل دستمزد 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 4.5
جمعیت 258.70 259 260 261 262 271
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 60
سن بازنشستگی مردان 58.00 58 58 58 58 60
زندگی خانواده دستمزد 3181234.00 3116451 3004287 2898616 2800423 1604161
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2700000.00 3200000 3400000 3600000 3600000 4500000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4000000.00 4500000 4500000 4500000 4500000 5700000
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم 3.49 4.1 4.2 4.7 4.2 3.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.97 0.2 0.5 0.4 0.2 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 127.94 128 129 130 133 149
قیمت مصرف کننده اصلی 119.90 121 122 123 124 140
اندازه اصل تورم 3.35 3.5 3.7 3.8 4.1 4.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 133.92 134 136 138 140 151
قیمت تولید 154.81 156 158 160 163 189
قیمت صادرات 141.30 144 144 143 141 155
قیمت واردات 130.66 132 133 134 135 147
تورم مواد غذایی 4.11 5.9 6.5 6.3 5.8 4
CPI حمل و نقل 127.35 127 127 126 126 142
تغییر قیمت تولید کننده 8.00 7.3 5.2 4.9 5.1 3.6
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 5
نرخ بهره بین بانکی 6.83 6.8 6.6 6.6 6.5 6.2
عرضه پول M0 508123.74 509000 513000 517000 522000 560000
عرضه پول M1 1237524.30 1258944 1289366 1319695 1359797 1649900
عرضه پول M2 5003680.33 5030000 5060000 5180000 5200000 6690000
ذخایر ارزی 116890.00 116400 118000 115000 115000 129000
وام به بخش خصوصی 3925076.00 4024489 4121699 4224388 4263123 4552000
نرخ بهره سپرده 8.30 6 6 5 5 7
نسبت ذخیره نقدی 6.50 6.5 6.5 6.5 5.5 6
نرخ وام 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 6.25
میزان رشد وام 7.90 8.1 7.5 7.3 7.1 5.9
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری 1395.80 868 -184 1255 16.6 300
صادرات 13384.80 12819 12530 12947 13359 16500
واردات 11989.00 11951 12714 11692 13343 16200
حساب جاری -1812.00 -1500 -1300 -900 -1600 -3100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.80 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -2.2
بدهی خارجی 316968.36 327190 324811 340000 320053 397249
رابطه مبادله 108.17 109 108 107 104 106
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 101300.00 100905 103575 105682 106162 127611
حواله 2096.00 2500 2400 2320 2200 2600
ورود توریست 957828.00 918840 938490 1050000 1113980 1485815
ذخایر طلا 78.07 78.07 78.07 78.07 78.07 78.07
تولید نفت خام 847.00 770 780 770 780 830
شاخص تروریسم 4.43 5.2 5.2 5.2 5.2 4
فروش اسلحه 4.00 6 6 5 7 7
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.00 29 29 29 29 35
بودجه دولت -2.53 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -2.5
ارزش بودجه دولت -298494.80 -334582 -334582 -334582 -334582 -297086
هزینه های دولت 261108.59 135687 189422 191867 268681 291858
درآمدهای دولت 1508020.40 2085590 2085590 2085590 2085590 2735670
هزینه های مالی 1806515.20 2420172 2420172 2420172 2420172 3032756
مخارج نظامی 8070.70 8726 9285 9210 9500 15162
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
اطمینان کسب و کار 106.70 107 110 109 107 108
شاخص PMI تولید 50.40 50.1 50.9 49.5 51 51.5
تولید صنعتی -2.30 -0.8 1.3 4.9 6.5 6.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.90 -2 -3 2.1 3 1.8
استفاده از ظرفیت 76.28 76.4 77.2 77 77.5 77.8
تغییرات موجودی انبار -30471.34 49806 53296 54952 -17600 -29600
ثبت خودرو 86573.00 107510 100100 93837 96320 126000
شاخص رقابتی 4.52 4.6 4.6 4.6 4.6 4.9
رتبه رقابتی 41.00 36 35 35 35 30
تولید مس 195896.00 220000 210000 240840 230000 330000
شاخص فساد مالی 37.00 39 39 39 39 45
رتبه فساد مالی 90.00 82 82 82 82 77
آسانی کسب و کار 91.00 87 87 87 87 79
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 115.30 116 117 115 114 116
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.00 4 2 3.11 5.5 2.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.50 10.1 6.7 10.8 11 12
هزینه های مصرف کننده 1307300.00 1297090 1310905 1358502 1350803 1624301
تسهیلات اعتباری خریدار 1984887.00 2019982 2059456 2034215 2117247 2258463
قیمت گازوئیل 0.48 0.5 0.51 0.52 0.54 0.6
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.80 16.9 17 17.1 17.3 17.7
مسکن واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
شاخص مسکن 195.17 195 197 198 199 222
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 15.74 15.74 15.74 15.8 15.74 15.74
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.74 11.74 11.74 11.74 11.74 11.74
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4