اندونزی

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.20 0.2 3.7 3.5 -1 -0.8
نرخ بیکاری 5.61 5.6 5.6 5.6 5.6 6
نرخ تورم 3.02 3.4 3.7 3.6 4.2 3.8
نرخ بهره 4.75 4.75 4.5 4.5 4.5 5
موازنه تجاری 992.10 470 1234 1142 66 548
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.00 29 29 29 29 30
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 13370.00 13700 13800 14000 14100 16100
بازار سهام 5298.95 5110 5050 5000 4950 4170
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.52 8.06 8.14 8.22 8.12 9.48
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.20 0.2 3.7 3.5 -1 -0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.02 5.2 5.1 5.1 5 5.1
تولید ناخالص داخلی 861.93 917 917 917 917 938
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2428722.30 2386145 2380003 2473553 2552587 2916976
تولید ناخالص ملی 701250.16 785000 787000 771000 783000 835117
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 767669.58 766000 791000 816000 859000 968000
تولید ناخالص داخلی سرانه 3834.06 3842 3875 3908 3940 4311
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10385.30 10483 10584 10685 10787 12455
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 79310.50 80500 81500 80000 40300 42200
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 236374.00 245000 248000 250010 261000 303000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 511165.20 514000 530000 529000 536944 598813
تولید ناخالص داخلی از معادن 190172.90 185213 182699 181907 185557 198750
تولید ناخالص داخلی از خدمات 40097.80 42273 43085 43983 44692 55313
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 30453.90 30500 33800 34450 34700 54300
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 5.61 5.6 5.6 5.6 5.6 6
افراد شاغل 120647697.00 122524014 122238619 121953223 121667827 128453451
افراد بیکار 7024172.00 7334431 7294815 7205007 7255199 7509728
نرخ مشارکت نیروی کار 68.06 67.5 67.5 67.8 67.8 68.2
دستمزد در تولید 2030.84 2582 2648 2714 2850 3685
حداقل دستمزد 3.35 3.6 3.6 3.02 3.6 4.5
جمعیت 258.70 259 260 261 262 271
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 60
سن بازنشستگی مردان 58.00 58 58 58 58 60
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2700000.00 3200000 3400000 3600000 3600000 4500000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4000000.00 4500000 4500000 4500000 4500000 5700000
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم 3.02 3.4 3.7 3.6 4.2 3.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.42 0.1 0.7 0.7 0.8 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 126.71 128 129 130 133 149
قیمت مصرف کننده اصلی 119.23 121 122 123 124 140
اندازه اصل تورم 3.07 3.7 4 4.2 4.5 4.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 132.45 133 133 134 135 144
قیمت تولید 153.51 156 158 160 163 189
قیمت صادرات 139.30 141 143 145 147 155
قیمت واردات 130.11 129 130 131 133 139
تورم مواد غذایی 5.69 5.9 6.5 6.3 5.8 4
CPI حمل و نقل 134.22 134 134 134 134 142
تغییر قیمت تولید کننده 8.60 7.3 5.2 4.9 5.1 3.6
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره 4.75 4.75 4.5 4.5 4.5 5
نرخ بهره بین بانکی 6.89 6.5 6.5 6.3 6.3 6.2
عرضه پول M0 476850.39 509000 530000 517000 522000 560000
عرضه پول M1 1182739.80 1178944 1179366 1179695 1179797 1179832
عرضه پول M2 4867620.10 4870000 5060000 5180000 5200000 6690000
ذخایر ارزی 116361.53 111000 112000 113000 115000 129000
وام به بخش خصوصی 3852095.00 3860415 3894827 3854388 3936994 4016469
نرخ بهره سپرده 8.30 6 6 5 5 7
نسبت ذخیره نقدی 6.50 5.5 5.5 5.5 5.5 6
نرخ وام 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 6.25
میزان رشد وام 8.50 8.1 7.5 7.3 7.1 5.9
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری 992.10 470 1234 1142 66 548
صادرات 13772.40 11203 12891 11766 11400 13100
واردات 12780.30 10700 11600 10600 11300 13000
حساب جاری -4493.00 -4092 -3858 -3145 -3640 -5630
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.06 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -1.5
بدهی خارجی 310670.25 318553 321835 340000 328397 385917
رابطه مبادله 107.06 108 109 110 111 112
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 99700.00 0 0 0 132804 167064
حواله 2192.00 2200 2182 2420 2169 2143
ورود توریست 855545.00 918840 938490 1050000 1113980 1375815
ذخایر طلا 78.07 78.07 78.07 78.07 78.07 78.07
تولید نفت خام 847.00 770 780 770 780 830
شاخص تروریسم 4.43 5.2 5.2 5.2 5.2 4
فروش اسلحه 4.00 6 6 5 7 7
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.00 29 29 29 29 30
بودجه دولت -2.53 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -2.5
ارزش بودجه دولت -298494.80 -334582 -334582 -334582 -334582 -297086
هزینه های دولت 187185.50 145000 189000 210000 291000 309000
درآمدهای دولت 1508020.40 2085590 2085590 2085590 2085590 2735670
هزینه های مالی 1806515.20 2420172 2420172 2420172 2420172 3032756
مخارج نظامی 8070.70 8726 9285 9210 9500 15162
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
اطمینان کسب و کار 107.89 100 102 104 101 108
شاخص PMI تولید 49.00 50.8 50.2 50.5 51 51.5
تولید صنعتی -2.73 5.9 6.1 7.2 6.5 6.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.00 4.5 3.7 2.1 3 1.8
استفاده از ظرفیت 76.28 76.8 77.5 77 77.5 77.8
تغییرات موجودی انبار 60856.23 50630 53112 54157 -17600 -29600
ثبت خودرو 99900.00 101510 92470 102740 89900 118000
شاخص رقابتی 4.52 4.6 4.6 4.6 4.6 4.9
رتبه رقابتی 41.00 36 35 35 35 30
تولید مس 146991.00 220000 294000 300840 320000 390000
شاخص فساد مالی 36.00 39 39 39 39 48.78
رتبه فساد مالی 88.00 82 82 82 82 77
آسانی کسب و کار 91.00 105 105 105 104 96
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 115.40 109 107 108 111 116
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.00 4 2 3.11 5.5 2.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.00 12.4 13.3 13.3 13.8 12
هزینه های مصرف کننده 1307683.80 1297090 1310905 1358502 1350803 1464301
تسهیلات اعتباری خریدار 1959061.00 1985815 2011323 2034215 2045216 2124610
قیمت گازوئیل 0.48 0.51 0.51 0.52 0.54 0.6
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.80 16.9 17 17.1 17.3 17.7
مسکن واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
شاخص مسکن 194.37 198 200 201 202 237
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 15.74 12.74 12.74 15.74 12.74 12.74
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.74 9.74 9.74 11.74 9.74 9.74
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 3 3 4 3 3