هند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2017-03
نرخ بیکاری 4.9 2013-12
نرخ تورم 2.36 2017-07
نرخ بهره 6 2017-08
موازنه تجاری -11450 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.5 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 64.09 2017-08
بازار سهام 31525 امتیاز 2017-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.35 % 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.1 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 2264 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 32284 INR - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص ملی 12034713 INR Tens Of Million 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9190 INR - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 1862 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6093 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4493 INR - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2198 INR - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5332 INR - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 988 INR - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3710 INR - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 593 INR - میلیارد 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.9 % 2013-12
افراد شاغل 29650 هزار 2012-12
افراد بیکار 48.26 میلیون 2014-12
نرخ مشارکت نیروی کار 52.5 % 2013-12
جمعیت 1299 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 60 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2017-12
هزینه زندگی خانواده 19735 INR / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 12110 INR / ماه 2016-12
دستمزد 272 INR / روز 2014-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 50300 INR / ماه 2016-06
دستمزد در تولید 347 INR / روز 2014-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 11900 INR / ماه 2016-06
نرخ بیکاری جوانان 12.9 % 2013-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.36 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134 نقاط شاخص 2017-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 125 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 114 نقاط شاخص 2017-07
تغییر قیمت تولید کننده 1.88 % 2017-07
قیمت صادرات 300 نقاط شاخص 2015-12
قیمت واردات 518 نقاط شاخص 2015-12
تورم مواد غذایی -0.29 % 2017-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116 نقاط شاخص 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.53 % 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6 % 2017-08
نسبت ذخیره نقدی 4 % 2017-08
نرخ بهره بین بانکی 6.15 % 2017-08
عرضه پول M1 27100 INR - میلیارد 2017-06
عرضه پول M2 27846 INR - میلیارد 2017-07
عرضه پول M3 128808 INR - میلیارد 2017-07
ترازنامه بانک مرکزی 17519 INR Billions 2017-07
ذخایر ارزی 393610 USD - میلیون 2017-08
میزان رشد وام 6.3 % 2017-08
نرخ بهره معکوس 5.75 % 2017-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -11450 USD - میلیون 2017-07
صادرات 22544 USD - میلیون 2017-07
واردات 33994 USD - میلیون 2017-07
حساب جاری -3433 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.7 % 2016-12
بدهی خارجی 471852 USD - میلیون 2017-03
رابطه مبادله 57.9 نقاط شاخص 2015-12
گردش سرمایه 23.54 USD - میلیون 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2544 USD - میلیون 2017-06
حواله 9534 USD - میلیون 2017-03
ورود توریست 670000 2017-06
ذخایر طلا 558 تن 2017-03
تولید نفت خام 744 BBL/D/1K 2017-03
شاخص تروریسم 7.48 2015-12
فروش اسلحه 42 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.5 % 2016-12
بودجه دولت -3.5 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -4417 INR - میلیارد 2017-06
هزینه های دولت 3022 INR - میلیارد 2017-03
درآمدهای دولت 2090 INR - میلیارد 2017-06
هزینه های مالی 6507 INR - میلیارد 2017-06
ارزیابی اعتبار 47.56
مخارج نظامی 55631 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 57.2 2016-06
شاخص PMI تولید 47.9 2017-07
شاخص PMI خدمات 45.9 نقاط شاخص 2017-07
تولید صنعتی -0.1 % 2017-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -10.3 % 2017-04
تولید صنعتی -0.4 % 2017-06
تغییرات موجودی انبار 769 INR - میلیارد 2017-03
تولید خودرو 249639 واحد 2017-07
ثبت خودرو 263294 ماشین 2017-07
تولید سیمان 24591 هزاران تن 2017-06
شاخص رقابتی 4.52 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 39 2017-12
پی ام آی مرکب 46 2017-07
شاخص فساد مالی 40 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 79 2016-12
آسانی کسب و کار 130 2016-12
استخراج معدن 0.4 % 2017-06
تمایلات کسب و کار MNI 66 2016-08
تولید فولاد 7950 هزار تن 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 136 2016-12
هزینه های مصرف کننده 18483 INR - میلیارد 2017-03
درآمد قابل تصرف شخص 154965120 INR - میلیون 2016-12
پس انداز های شخصی 26099 INR - میلیارد 2016-12
نرخ وام بانکی 9.55 % 2017-08
قیمت گازوئیل 1.02 USD / لیتر 2017-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 10.2 % of GDP 2016-12
تمایلات مصرف کننده MNI 113 2016-08
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 238 نقاط شاخص 2015-03
میزان ساخت و ساز 0.4 % 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.54 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2017-07
نرخ تامین اجتماعی 24 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 % 2016-12