شاخص یاب

هند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 2018-06
نرخ بیکاری 3.52 2017-12
نرخ تورم 3.31 2018-10
نرخ بهره 6.5 2018-10
موازنه تجاری -17130 2018-10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.7 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 71.98 2018-11
بازار سهام 35648 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.83 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.2 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 2597 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 33740 INR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص ملی 12865461 INR - ده ها میلیون دلار 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10652 INR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 1964 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6427 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4197 INR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2491 INR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5691 INR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1010 INR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3922 INR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 714 INR - میلیارد 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.52 % 2017-12
افراد شاغل 29650 هزار 2012-12
افراد بیکار 44.85 میلیون 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 52.5 % 2013-12
جمعیت 1284 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
هزینه زندگی خانواده 19400 INR / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 10300 INR / ماه 2018-12
دستمزد 272 INR / روز 2014-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 43200 INR / ماه 2018-12
دستمزد در تولید 347 INR / روز 2014-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10900 INR / ماه 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 12.9 % 2013-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.31 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 141 نقاط شاخص 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 129 نقاط شاخص 2018-12
قیمت تولید 122 نقاط شاخص 2018-10
تغییر قیمت تولید کننده 5.28 % 2018-10
قیمت صادرات 376 نقاط شاخص 2018-12
قیمت واردات 513 نقاط شاخص 2018-12
تورم مواد غذایی -0.86 % 2018-10
CPI مسکن آب و برق 146 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 127 نقاط شاخص 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.29 % 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.5 % 2018-10
نسبت ذخیره نقدی 4 % 2018-11
نرخ بهره بین بانکی 6.94 % 2018-11
عرضه پول M1 32917 INR - میلیارد 2018-09
عرضه پول M2 33430 INR - میلیارد 2018-10
عرضه پول M3 144413 INR - میلیارد 2018-10
ترازنامه بانک مرکزی 17751 INR - میلیاردها 2018-10
ذخایر ارزی 393010 USD - میلیون 2018-11
میزان رشد وام 14.6 % 2018-10
نرخ بهره معکوس 6.25 % 2018-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -17130 USD - میلیون 2018-10
صادرات 26980 USD - میلیون 2018-10
واردات 44110 USD - میلیون 2018-10
حساب جاری -15807 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 % 2017-12
بدهی خارجی 514395 USD - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 73.3 نقاط شاخص 2018-12
گردش سرمایه 17.43 USD - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1898 USD - میلیون 2018-08
حواله 12639 USD - میلیون 2018-06
ورود توریست 719121 2018-09
ذخایر طلا 573 تن 2018-09
تولید نفت خام 697 BBL/D/1K 2018-07
شاخص تروریسم 7.53 2016-12
فروش اسلحه 56 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.7 % 2017-12
بودجه دولت -3.53 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -5947 INR - میلیارد 2018-09
هزینه های دولت 3972 INR - میلیارد 2018-06
درآمدهای دولت 7095 INR - میلیارد 2018-09
هزینه های مالی 13042 INR - میلیارد 2018-09
ارزیابی اعتبار 47.56
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 12.74 % of GDP 2017-12
مخارج نظامی 59757 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 64.9 نقاط شاخص 2018-06
شاخص PMI تولید 53.1 2018-10
شاخص PMI خدمات 52.2 نقاط شاخص 2018-10
تولید صنعتی 4.5 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 % 2018-09
تولید صنعتی 4.6 % 2018-09
تغییرات موجودی انبار 237 INR - میلیارد 2018-06
تولید خودرو 249913 واحد 2018-10
ثبت خودرو 242233 2018-10
سرعت اینترنت 6492 KBps 2017-03
آدرس های IP 9378846 IP 2017-03
تولید سیمان 25625 هزاران تن 2018-09
شاخص رقابتی 62.02 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 58 2018-12
پی ام آی مرکب 53 2018-10
شاخص فساد مالی 40 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 81 2017-12
آسانی کسب و کار 77 2018-12
استخراج معدن 0.2 % 2018-09
تولید فولاد 8520 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 95 نقاط شاخص 2018-09
هزینه های مصرف کننده 18527 INR - میلیارد 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 169623970 INR - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 26099 INR - میلیارد 2016-12
نرخ وام بانکی 9.45 % 2018-11
قیمت گازوئیل 1.08 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 11.4 % of GDP 2018-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 148 نقاط شاخص 2018-03
میزان ساخت و ساز 4.3 % 2018-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 34.61 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 24 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 6.3 mm 2015-12
درجه حرارت 18.62 celsius 2015-12