هند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 2017-12
نرخ بیکاری 3.46 2016-12
نرخ تورم 4.44 2018-02
نرخ بهره 6 2018-02
موازنه تجاری -11979 2018-02
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.5 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 65.11 2018-03
بازار سهام 33006 امتیاز 2018-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.56 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.2 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 2264 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 32496 INR - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص ملی 12865461 INR - ده ها میلیون دلار 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10519 INR - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1862 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6093 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5722 INR - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2380 INR - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5248 INR - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 880 INR - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3995 INR - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 642 INR - میلیارد 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.46 % 2016-12
افراد شاغل 29650 هزار 2012-12
افراد بیکار 44.85 میلیون 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 52.5 % 2013-12
جمعیت 1299 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
هزینه زندگی خانواده 17400 INR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 11000 INR / ماه 2017-12
دستمزد 272 INR / روز 2014-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 44000 INR / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 347 INR / روز 2014-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10300 INR / ماه 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 12.9 % 2013-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.44 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 136 نقاط شاخص 2018-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 129 نقاط شاخص 2018-12
قیمت تولید 116 نقاط شاخص 2018-02
تغییر قیمت تولید کننده 2.48 % 2018-02
قیمت صادرات 372 نقاط شاخص 2016-12
قیمت واردات 518 نقاط شاخص 2016-12
تورم مواد غذایی 3.26 % 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120 نقاط شاخص 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 % 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6 % 2018-02
نسبت ذخیره نقدی 4 % 2018-03
نرخ بهره بین بانکی 6.23 % 2018-03
عرضه پول M1 29204 INR - میلیارد 2018-01
عرضه پول M2 30479 INR - میلیارد 2018-02
عرضه پول M3 136776 INR - میلیارد 2018-03
ترازنامه بانک مرکزی 17014 INR - میلیاردها 2018-02
ذخایر ارزی 421490 USD - میلیون 2018-03
میزان رشد وام 11.5 % 2018-03
نرخ بهره معکوس 5.75 % 2018-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -11979 USD - میلیون 2018-02
صادرات 25834 USD - میلیون 2018-02
واردات 37814 USD - میلیون 2018-02
حساب جاری -13465 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.7 % 2016-12
بدهی خارجی 495700 USD - میلیون 2017-09
رابطه مبادله 71.8 نقاط شاخص 2016-12
گردش سرمایه 33.39 USD - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1921 USD - میلیون 2018-01
حواله 11624 USD - میلیون 2017-12
ورود توریست 1066000 2018-01
ذخایر طلا 558 تن 2017-12
تولید نفت خام 720 BBL/D/1K 2017-12
شاخص تروریسم 7.53 2016-12
فروش اسلحه 56 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.5 % 2016-12
بودجه دولت -3.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -6766 INR - میلیارد 2018-01
هزینه های دولت 3228 INR - میلیارد 2017-12
درآمدهای دولت 11634 INR - میلیارد 2018-01
هزینه های مالی 18399 INR - میلیارد 2018-01
ارزیابی اعتبار 47.56
مخارج نظامی 55631 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 59.7 نقاط شاخص 2017-12
شاخص PMI تولید 52.1 2018-02
شاخص PMI خدمات 47.8 نقاط شاخص 2018-02
تولید صنعتی 7.5 % 2018-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.5 % 2018-01
تولید صنعتی 8.7 % 2018-01
تغییرات موجودی انبار 229 INR - میلیارد 2017-12
تولید خودرو 255196 واحد 2018-02
ثبت خودرو 242411 2018-02
سرعت اینترنت 6492 KBps 2017-03
آدرس های IP 9378846 IP 2017-03
تولید سیمان 27151 هزاران تن 2018-01
شاخص رقابتی 4.59 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 40 2018-12
پی ام آی مرکب 49.7 2018-02
شاخص فساد مالی 40 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 81 2017-12
آسانی کسب و کار 100 2017-12
استخراج معدن 0.1 % 2018-01
تولید فولاد 9028 هزار تن 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 97 نقاط شاخص 2017-12
هزینه های مصرف کننده 19190 INR - میلیارد 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 169623970 INR - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 26099 INR - میلیارد 2016-12
نرخ وام بانکی 9.45 % 2018-03
قیمت گازوئیل 1.1 USD / لیتر 2018-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 11.1 % of GDP 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 140 نقاط شاخص 2017-06
میزان ساخت و ساز 6.7 % 2018-01
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 34.61 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.54 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 24 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 6.3 mm 2015-12
درجه حرارت 18.62 celsius 2015-12