شاخص یاب

هند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 2018-03
نرخ بیکاری 3.52 2017-12
نرخ تورم 5 2018-06
نرخ بهره 6.25 2018-06
موازنه تجاری -16600 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.7 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 68.74 2018-07
بازار سهام 36449 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.79 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.7 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 2597 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 34768 INR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص ملی 12865461 INR - ده ها میلیون دلار 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11185 INR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 1964 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6427 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4759 INR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2414 INR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5942 INR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 1152 INR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4157 INR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 651 INR - میلیارد 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.52 % 2017-12
افراد شاغل 29650 هزار 2012-12
افراد بیکار 44.85 میلیون 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 52.5 % 2013-12
جمعیت 1284 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
هزینه زندگی خانواده 17400 INR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 11000 INR / ماه 2017-12
دستمزد 272 INR / روز 2014-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 44000 INR / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 347 INR / روز 2014-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10300 INR / ماه 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 12.9 % 2013-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 139 نقاط شاخص 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 129 نقاط شاخص 2018-12
قیمت تولید 119 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 5.77 % 2018-06
قیمت صادرات 372 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 523 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 2.91 % 2018-06
CPI مسکن آب و برق 142 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124 نقاط شاخص 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.57 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.25 % 2018-06
نسبت ذخیره نقدی 4 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی 6.52 % 2018-07
عرضه پول M1 31639 INR - میلیارد 2018-05
عرضه پول M2 32739 INR - میلیارد 2018-06
عرضه پول M3 140522 INR - میلیارد 2018-06
ترازنامه بانک مرکزی 16484 INR - میلیاردها 2018-06
ذخایر ارزی 405080 USD - میلیون 2018-07
میزان رشد وام 12.8 % 2018-07
نرخ بهره معکوس 6 % 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -16600 USD - میلیون 2018-06
صادرات 27700 USD - میلیون 2018-06
واردات 44300 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری -13000 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 % 2017-12
بدهی خارجی 529673 USD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 71.1 نقاط شاخص 2017-12
گردش سرمایه -42.87 USD - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3971 USD - میلیون 2018-05
حواله 12004 USD - میلیون 2018-03
ورود توریست 606043 2018-05
ذخایر طلا 560 تن 2018-06
تولید نفت خام 732 BBL/D/1K 2018-03
شاخص تروریسم 7.53 2016-12
فروش اسلحه 56 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.7 % 2017-12
بودجه دولت -3.53 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -3455 INR - میلیارد 2018-05
هزینه های دولت 3310 INR - میلیارد 2018-03
درآمدهای دولت 1275 INR - میلیارد 2018-05
هزینه های مالی 4730 INR - میلیارد 2018-05
ارزیابی اعتبار 47.56
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 12.74 % of GDP 2017-12
مخارج نظامی 59757 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 59.7 نقاط شاخص 2017-12
شاخص PMI تولید 53.1 2018-06
شاخص PMI خدمات 52.6 نقاط شاخص 2018-06
تولید صنعتی 3.2 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.8 % 2018-05
تولید صنعتی 2.8 % 2018-05
تغییرات موجودی انبار 259 INR - میلیارد 2018-03
تولید خودرو 232042 واحد 2018-06
ثبت خودرو 246637 2018-06
سرعت اینترنت 6492 KBps 2017-03
آدرس های IP 9378846 IP 2017-03
تولید سیمان 25871 هزاران تن 2018-05
شاخص رقابتی 4.59 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 40 2018-12
پی ام آی مرکب 53.3 2018-06
شاخص فساد مالی 40 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 81 2017-12
آسانی کسب و کار 100 2017-12
استخراج معدن 5.7 % 2018-05
تولید فولاد 8822 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.1 نقاط شاخص 2018-03
هزینه های مصرف کننده 18988 INR - میلیارد 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 169623970 INR - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 26099 INR - میلیارد 2016-12
نرخ وام بانکی 9.45 % 2018-06
قیمت گازوئیل 1.1 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 10.9 % of GDP 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 148 نقاط شاخص 2018-03
میزان ساخت و ساز 3.6 % 2018-05
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 34.61 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.54 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 24 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 6.3 mm 2015-12
درجه حرارت 18.62 celsius 2015-12