هند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 2017-12
نرخ بیکاری 3.52 2017-12
نرخ تورم 4.58 2018-04
نرخ بهره 6 2018-04
موازنه تجاری -13720 2018-04
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.7 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 68.33 2018-05
بازار سهام 34661 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.87 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.2 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 2264 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 32496 INR - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص ملی 12865461 INR - ده ها میلیون دلار 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10519 INR - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1862 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6093 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5722 INR - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2380 INR - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5248 INR - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 880 INR - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3995 INR - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 642 INR - میلیارد 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.52 % 2017-12
افراد شاغل 29650 هزار 2012-12
افراد بیکار 44.85 میلیون 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 52.5 % 2013-12
جمعیت 1284 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
هزینه زندگی خانواده 17400 INR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 11000 INR / ماه 2017-12
دستمزد 272 INR / روز 2014-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 44000 INR / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 347 INR / روز 2014-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10300 INR / ماه 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 12.9 % 2013-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.58 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 137 نقاط شاخص 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 129 نقاط شاخص 2018-12
قیمت تولید 117 نقاط شاخص 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 3.18 % 2018-04
قیمت صادرات 372 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 523 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 2.8 % 2018-04
CPI مسکن آب و برق 143 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 122 نقاط شاخص 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.44 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6 % 2018-04
نسبت ذخیره نقدی 4 % 2018-05
نرخ بهره بین بانکی 6.31 % 2018-05
عرضه پول M1 29755 INR - میلیارد 2018-02
عرضه پول M2 32378 INR - میلیارد 2018-04
عرضه پول M3 139621 INR - میلیارد 2018-04
ترازنامه بانک مرکزی 16299 INR - میلیاردها 2018-04
ذخایر ارزی 417700 USD - میلیون 2018-05
میزان رشد وام 12.6 % 2018-04
نرخ بهره معکوس 5.75 % 2018-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -13720 USD - میلیون 2018-04
صادرات 25910 USD - میلیون 2018-04
واردات 39630 USD - میلیون 2018-04
حساب جاری -13465 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.7 % 2016-12
بدهی خارجی 513438 USD - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 71.1 نقاط شاخص 2017-12
گردش سرمایه 33.39 USD - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4007 USD - میلیون 2018-02
حواله 11624 USD - میلیون 2017-12
ورود توریست 1026000 2018-03
ذخایر طلا 558 تن 2018-03
تولید نفت خام 716 BBL/D/1K 2018-01
شاخص تروریسم 7.53 2016-12
فروش اسلحه 56 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.7 % 2017-12
بودجه دولت -3.24 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -7157 INR - میلیارد 2018-02
هزینه های دولت 3228 INR - میلیارد 2017-12
درآمدهای دولت 12835 INR - میلیارد 2018-02
هزینه های مالی 19992 INR - میلیارد 2018-02
ارزیابی اعتبار 47.56
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 12.74 % of GDP 2017-12
مخارج نظامی 59757 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 59.7 نقاط شاخص 2017-12
شاخص PMI تولید 51.6 2018-04
شاخص PMI خدمات 51.4 نقاط شاخص 2018-04
تولید صنعتی 4.4 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 9 % 2018-03
تولید صنعتی 4.4 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار 229 INR - میلیارد 2017-12
تولید خودرو 248696 واحد 2018-04
ثبت خودرو 256459 2018-04
سرعت اینترنت 6492 KBps 2017-03
آدرس های IP 9378846 IP 2017-03
تولید سیمان 28473 هزاران تن 2018-03
شاخص رقابتی 4.59 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 40 2018-12
پی ام آی مرکب 51.9 2018-04
شاخص فساد مالی 40 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 81 2017-12
آسانی کسب و کار 100 2017-12
استخراج معدن 2.8 % 2018-03
تولید فولاد 9227 هزار تن 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.1 نقاط شاخص 2018-03
هزینه های مصرف کننده 19190 INR - میلیارد 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 169623970 INR - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 26099 INR - میلیارد 2016-12
نرخ وام بانکی 9.45 % 2018-05
قیمت گازوئیل 1.12 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 11.1 % of GDP 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 138 نقاط شاخص 2017-09
میزان ساخت و ساز 4.1 % 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 34.61 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.54 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 24 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 6.3 mm 2015-12
درجه حرارت 18.62 celsius 2015-12