شاخص یاب

هند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 2018-03
نرخ بیکاری 3.52 2017-12
نرخ تورم 3.69 2018-08
نرخ بهره 6.5 2018-08
موازنه تجاری -17390 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.7 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 72.23 2018-09
بازار سهام 36431 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.08 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.9 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.2 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 2597 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 33740 INR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص ملی 12865461 INR - ده ها میلیون دلار 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10652 INR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 1964 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6427 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4197 INR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2491 INR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5691 INR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1010 INR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3922 INR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 714 INR - میلیارد 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.52 % 2017-12
افراد شاغل 29650 هزار 2012-12
افراد بیکار 44.85 میلیون 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 52.5 % 2013-12
جمعیت 1284 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
هزینه زندگی خانواده 17400 INR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 11000 INR / ماه 2017-12
دستمزد 272 INR / روز 2014-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 44000 INR / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 347 INR / روز 2014-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10300 INR / ماه 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 12.9 % 2013-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.69 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 140 نقاط شاخص 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 129 نقاط شاخص 2018-12
قیمت تولید 120 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 4.53 % 2018-08
قیمت صادرات 376 نقاط شاخص 2018-12
قیمت واردات 513 نقاط شاخص 2018-12
تورم مواد غذایی 0.29 % 2018-08
CPI مسکن آب و برق 145 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124 نقاط شاخص 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.43 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.5 % 2018-08
نسبت ذخیره نقدی 4 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی 6.98 % 2018-09
عرضه پول M1 31578 INR - میلیارد 2018-07
عرضه پول M2 32981 INR - میلیارد 2018-08
عرضه پول M3 142070 INR - میلیارد 2018-08
ترازنامه بانک مرکزی 16938 INR - میلیاردها 2018-08
ذخایر ارزی 400490 USD - میلیون 2018-09
میزان رشد وام 13.5 % 2018-08
نرخ بهره معکوس 6.25 % 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -17390 USD - میلیون 2018-08
صادرات 27840 USD - میلیون 2018-08
واردات 45240 USD - میلیون 2018-08
حساب جاری -15807 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 % 2017-12
بدهی خارجی 529673 USD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 73.3 نقاط شاخص 2018-12
گردش سرمایه 17.43 USD - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1981 USD - میلیون 2018-07
حواله 12639 USD - میلیون 2018-06
ورود توریست 784814 2018-08
ذخایر طلا 560 تن 2018-06
تولید نفت خام 724 BBL/D/1K 2018-05
شاخص تروریسم 7.53 2016-12
فروش اسلحه 56 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.7 % 2017-12
بودجه دولت -3.53 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -5403 INR - میلیارد 2018-07
هزینه های دولت 3972 INR - میلیارد 2018-06
درآمدهای دولت 3495 INR - میلیارد 2018-07
هزینه های مالی 8897 INR - میلیارد 2018-07
ارزیابی اعتبار 47.56
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 12.74 % of GDP 2017-12
مخارج نظامی 59757 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 59.7 نقاط شاخص 2017-12
شاخص PMI تولید 51.7 2018-08
شاخص PMI خدمات 51.5 نقاط شاخص 2018-08
تولید صنعتی 6.6 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.3 % 2018-07
تولید صنعتی 7 % 2018-07
تغییرات موجودی انبار 237 INR - میلیارد 2018-06
تولید خودرو 274005 واحد 2018-08
ثبت خودرو 261146 2018-08
سرعت اینترنت 6492 KBps 2017-03
آدرس های IP 9378846 IP 2017-03
تولید سیمان 25920 هزاران تن 2018-07
شاخص رقابتی 4.59 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 40 2018-12
پی ام آی مرکب 51.9 2018-08
شاخص فساد مالی 40 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 81 2017-12
آسانی کسب و کار 100 2017-12
استخراج معدن 3.7 % 2018-07
تولید فولاد 9000 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 97 نقاط شاخص 2018-06
هزینه های مصرف کننده 18527 INR - میلیارد 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 169623970 INR - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 26099 INR - میلیارد 2016-12
نرخ وام بانکی 9.45 % 2018-09
قیمت گازوئیل 1.11 USD / لیتر 2018-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 10.9 % of GDP 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 148 نقاط شاخص 2018-03
میزان ساخت و ساز 6.6 % 2018-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 34.61 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.54 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 24 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 6.3 mm 2015-12
درجه حرارت 18.62 celsius 2015-12