هند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2017-03
نرخ بیکاری 4.9 2013-12
نرخ تورم 3.36 2017-08
نرخ بهره 6 2017-08
موازنه تجاری -11644 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.5 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 64.79 2017-09
بازار سهام 31922 امتیاز 2017-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.42 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.7 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 2264 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 31101 INR - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص ملی 12034713 INR Tens Of Million 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9275 INR - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 1862 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6093 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3897 INR - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2339 INR - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5131 INR - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 859 INR - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3494 INR - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 653 INR - میلیارد 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.9 % 2013-12
افراد شاغل 29650 هزار 2012-12
افراد بیکار 48.26 میلیون 2014-12
نرخ مشارکت نیروی کار 52.5 % 2013-12
جمعیت 1299 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 60 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2017-12
هزینه زندگی خانواده 19735 INR / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 12110 INR / ماه 2016-12
دستمزد 272 INR / روز 2014-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 50300 INR / ماه 2016-06
دستمزد در تولید 347 INR / روز 2014-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 11900 INR / ماه 2016-06
نرخ بیکاری جوانان 12.9 % 2013-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.36 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 136 نقاط شاخص 2017-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 125 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 115 نقاط شاخص 2017-08
تغییر قیمت تولید کننده 3.24 % 2017-08
قیمت صادرات 372 نقاط شاخص 2016-12
قیمت واردات 518 نقاط شاخص 2016-12
تورم مواد غذایی 1.52 % 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117 نقاط شاخص 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.97 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6 % 2017-08
نسبت ذخیره نقدی 4 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی 6.11 % 2017-09
عرضه پول M1 26777 INR - میلیارد 2017-07
عرضه پول M2 28226 INR - میلیارد 2017-09
عرضه پول M3 129913 INR - میلیارد 2017-09
ترازنامه بانک مرکزی 17272 INR Billions 2017-08
ذخایر ارزی 402510 USD - میلیون 2017-09
میزان رشد وام 6.5 % 2017-09
نرخ بهره معکوس 5.75 % 2017-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -11644 USD - میلیون 2017-08
صادرات 23819 USD - میلیون 2017-08
واردات 35463 USD - میلیون 2017-08
حساب جاری -14300 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.7 % 2016-12
بدهی خارجی 471852 USD - میلیون 2017-03
رابطه مبادله 71.8 نقاط شاخص 2016-12
گردش سرمایه 8.42 USD - میلیون 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3409 USD - میلیون 2017-07
حواله 10098 USD - میلیون 2017-06
ورود توریست 724000 2017-08
ذخایر طلا 558 تن 2017-06
تولید نفت خام 744 BBL/D/1K 2017-03
شاخص تروریسم 7.48 2015-12
فروش اسلحه 42 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.5 % 2016-12
بودجه دولت -3.5 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -5049 INR - میلیارد 2017-07
هزینه های دولت 3911 INR - میلیارد 2017-06
درآمدهای دولت 3035 INR - میلیارد 2017-07
هزینه های مالی 8084 INR - میلیارد 2017-07
ارزیابی اعتبار 47.56
مخارج نظامی 55631 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 64.1 2017-03
شاخص PMI تولید 51.2 2017-08
شاخص PMI خدمات 47.5 نقاط شاخص 2017-08
تولید صنعتی 1.2 % 2017-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.1 % 2017-07
تولید صنعتی 0.1 % 2017-07
تغییرات موجودی انبار 740 INR - میلیارد 2017-06
تولید خودرو 257605 واحد 2017-08
ثبت خودرو 261052 ماشین 2017-08
تولید سیمان 22704 هزاران تن 2017-07
شاخص رقابتی 4.52 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 39 2017-12
پی ام آی مرکب 49 2017-08
شاخص فساد مالی 40 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 79 2016-12
آسانی کسب و کار 130 2016-12
استخراج معدن 4.8 % 2017-07
تمایلات کسب و کار MNI 66 2016-08
تولید فولاد 8474 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 128 2017-06
هزینه های مصرف کننده 16805 INR - میلیارد 2017-06
درآمد قابل تصرف شخص 154965120 INR - میلیون 2016-12
پس انداز های شخصی 26099 INR - میلیارد 2016-12
نرخ وام بانکی 9.55 % 2017-09
قیمت گازوئیل 1.08 USD / لیتر 2017-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 10.7 % of GDP 2017-03
تمایلات مصرف کننده MNI 113 2016-08
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 238 نقاط شاخص 2015-03
میزان ساخت و ساز 2.4 % 2017-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.54 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2017-07
نرخ تامین اجتماعی 24 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 % 2016-12