هند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2017-06
نرخ بیکاری 3.46 2016-12
نرخ تورم 5.21 2017-12
نرخ بهره 6 2017-12
موازنه تجاری -14880 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.5 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 63.86 2018-01
بازار سهام 34987 امتیاز 2018-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.22 % 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.3 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 2264 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 31657 INR - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص ملی 12034713 INR - ده ها میلیون دلار 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9152 INR - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 1862 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6093 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3245 INR - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2235 INR - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5355 INR - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 690 INR - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3885 INR - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 655 INR - میلیارد 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.46 % 2016-12
افراد شاغل 29650 هزار 2012-12
افراد بیکار 44.85 میلیون 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 52.5 % 2013-12
جمعیت 1299 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 60 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2017-12
هزینه زندگی خانواده 17400 INR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 11000 INR / ماه 2017-12
دستمزد 272 INR / روز 2014-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 44000 INR / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 347 INR / روز 2014-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10300 INR / ماه 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 12.9 % 2013-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.21 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 137 نقاط شاخص 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 125 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 116 نقاط شاخص 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 3.58 % 2017-12
قیمت صادرات 372 نقاط شاخص 2016-12
قیمت واردات 518 نقاط شاخص 2016-12
تورم مواد غذایی 4.96 % 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118 نقاط شاخص 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6 % 2017-12
نسبت ذخیره نقدی 4 % 2018-01
نرخ بهره بین بانکی 6.31 % 2018-01
عرضه پول M1 28397 INR - میلیارد 2017-11
عرضه پول M2 29601 INR - میلیارد 2017-12
عرضه پول M3 132784 INR - میلیارد 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 17120 INR - میلیاردها 2017-12
ذخایر ارزی 411120 USD - میلیون 2018-01
میزان رشد وام 10.7 % 2017-12
نرخ بهره معکوس 5.75 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -14880 USD - میلیون 2017-12
صادرات 27030 USD - میلیون 2017-12
واردات 41910 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری -7200 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.7 % 2016-12
بدهی خارجی 495700 USD - میلیون 2017-09
رابطه مبادله 71.8 نقاط شاخص 2016-12
گردش سرمایه -34.56 USD - میلیون 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1571 USD - میلیون 2017-10
حواله 11374 USD - میلیون 2017-09
ورود توریست 1005000 2017-11
ذخایر طلا 558 تن 2017-12
تولید نفت خام 744 BBL/D/1K 2017-03
شاخص تروریسم 7.53 2016-12
فروش اسلحه 42 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.5 % 2016-12
بودجه دولت -3.5 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -6121 INR - میلیارد 2017-11
هزینه های دولت 3963 INR - میلیارد 2017-09
درآمدهای دولت 8667 INR - میلیارد 2017-11
هزینه های مالی 14788 INR - میلیارد 2017-11
ارزیابی اعتبار 47.56
مخارج نظامی 55631 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 64.1 نقاط شاخص 2017-03
شاخص PMI تولید 54.7 2017-12
شاخص PMI خدمات 50.9 نقاط شاخص 2017-12
تولید صنعتی 8.4 % 2017-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.4 % 2017-11
تولید صنعتی 10.2 % 2017-11
تغییرات موجودی انبار 770 INR - میلیارد 2017-09
تولید خودرو 256336 واحد 2017-11
ثبت خودرو 241856 ماشین 2017-11
سرعت اینترنت 6492 KBps 2017-03
آدرس های IP 9378846 IP 2017-03
تولید سیمان 24073 هزاران تن 2017-11
شاخص رقابتی 4.59 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 40 2018-12
پی ام آی مرکب 53 2017-12
شاخص فساد مالی 40 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 79 2016-12
آسانی کسب و کار 100 2017-12
استخراج معدن 1.1 % 2017-11
تولید فولاد 8350 هزار تن 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 128 نقاط شاخص 2017-06
هزینه های مصرف کننده 17060 INR - میلیارد 2017-09
درآمد قابل تصرف شخص 154965120 INR - میلیون 2016-12
پس انداز های شخصی 26099 INR - میلیارد 2016-12
نرخ وام بانکی 9.45 % 2017-12
قیمت گازوئیل 1.1 USD / لیتر 2017-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 10.6 % of GDP 2017-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 140 نقاط شاخص 2017-06
میزان ساخت و ساز 6.8 % 2017-11
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.54 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 24 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 6.3 mm 2015-12
درجه حرارت 18.62 celsius 2015-12