هند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2017-06
نرخ بیکاری 3.46 2016-12
نرخ تورم 3.58 2017-10
نرخ بهره 6 2017-10
موازنه تجاری -14019 2017-10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.5 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 64.89 2017-11
بازار سهام 33575 امتیاز 2017-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.9 % 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.7 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 2264 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 31101 INR - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص ملی 12034713 INR - ده ها میلیون دلار 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9275 INR - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 1862 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6093 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3897 INR - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2339 INR - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5131 INR - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 859 INR - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3494 INR - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 653 INR - میلیارد 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.46 % 2016-12
افراد شاغل 29650 هزار 2012-12
افراد بیکار 44.85 میلیون 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 52.5 % 2013-12
جمعیت 1299 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 60 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2017-12
هزینه زندگی خانواده 17400 INR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 11000 INR / ماه 2017-12
دستمزد 272 INR / روز 2014-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 44000 INR / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 347 INR / روز 2014-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10300 INR / ماه 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 12.9 % 2013-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.58 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 136 نقاط شاخص 2017-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 125 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 116 نقاط شاخص 2017-10
تغییر قیمت تولید کننده 3.59 % 2017-10
قیمت صادرات 372 نقاط شاخص 2016-12
قیمت واردات 518 نقاط شاخص 2016-12
تورم مواد غذایی 1.9 % 2017-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118 نقاط شاخص 2017-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.67 % 2017-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6 % 2017-10
نسبت ذخیره نقدی 4 % 2017-11
نرخ بهره بین بانکی 6.11 % 2017-11
عرضه پول M1 28813 INR - میلیارد 2017-09
عرضه پول M2 29069 INR - میلیارد 2017-10
عرضه پول M3 131812 INR - میلیارد 2017-10
ترازنامه بانک مرکزی 17025 INR - میلیاردها 2017-10
ذخایر ارزی 399290 USD - میلیون 2017-11
میزان رشد وام 7.2 % 2017-10
نرخ بهره معکوس 5.75 % 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -14019 USD - میلیون 2017-10
صادرات 23098 USD - میلیون 2017-10
واردات 37117 USD - میلیون 2017-10
حساب جاری -14300 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.7 % 2016-12
بدهی خارجی 485800 USD - میلیون 2017-06
رابطه مبادله 71.8 نقاط شاخص 2016-12
گردش سرمایه 8.42 USD - میلیون 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1108 USD - میلیون 2017-09
حواله 10098 USD - میلیون 2017-06
ورود توریست 876000 2017-10
ذخایر طلا 558 تن 2017-06
تولید نفت خام 744 BBL/D/1K 2017-03
شاخص تروریسم 7.48 2015-12
فروش اسلحه 42 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.5 % 2016-12
بودجه دولت -3.5 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -4989 INR - میلیارد 2017-09
هزینه های دولت 3911 INR - میلیارد 2017-06
درآمدهای دولت 6502 INR - میلیارد 2017-09
هزینه های مالی 11492 INR - میلیارد 2017-09
ارزیابی اعتبار 47.56
مخارج نظامی 55631 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 64.1 2017-03
شاخص PMI تولید 50.3 2017-10
شاخص PMI خدمات 51.7 نقاط شاخص 2017-10
تولید صنعتی 3.8 % 2017-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.1 % 2017-07
تولید صنعتی 3.4 % 2017-09
تغییرات موجودی انبار 740 INR - میلیارد 2017-06
تولید خودرو 232516 واحد 2017-10
ثبت خودرو 246983 ماشین 2017-10
سرعت اینترنت 6492 KBps 2017-03
آدرس های IP 9378846 IP 2017-03
تولید سیمان 22912 هزاران تن 2017-09
شاخص رقابتی 4.59 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 40 2018-12
پی ام آی مرکب 51.3 2017-10
شاخص فساد مالی 40 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 79 2016-12
آسانی کسب و کار 100 2017-12
استخراج معدن 7.9 % 2017-09
تولید فولاد 8200 هزار تن 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 128 2017-06
هزینه های مصرف کننده 16805 INR - میلیارد 2017-06
درآمد قابل تصرف شخص 154965120 INR - میلیون 2016-12
پس انداز های شخصی 26099 INR - میلیارد 2016-12
نرخ وام بانکی 9.45 % 2017-11
قیمت گازوئیل 1.07 USD / لیتر 2017-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 10.7 % of GDP 2017-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 141 نقاط شاخص 2017-03
میزان ساخت و ساز 5.2 % 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.54 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2017-07
نرخ تامین اجتماعی 24 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 6 mm 2015-12
درجه حرارت 18 celsius 2015-12