شاخص یاب

ایسلند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 120.15 118 119 120 121 123
بازار سهام 1246.38 1202 1189 1176 1164 1139
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.28 5.54 5.61 5.67 5.74 5.88