شاخص یاب

مجارستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2018-09
نرخ بیکاری 3.8 2018-09
نرخ تورم 3.8 2018-10
نرخ بهره 0.9 2018-11
موازنه تجاری 88000 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 283 2018-11
بازار سهام 39431 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.52 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 % 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.8 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 139 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6785046 HUF - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1686048 HUF - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 15648 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26778 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 197766 HUF - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 313130 HUF - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1351069 HUF - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 977840 HUF - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3809368 HUF - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 309431 HUF - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.8 % 2018-09
افراد شاغل 4486797 2018-08
افراد بیکار 178243 2018-08
نرخ بیکاری بلند مدت 1.4 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 10 % 2018-08
هزینه های کار 124 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 83611 2018-06
دستمزد 321172 HUF / ماه 2018-08
حداقل دستمزد 418 EUR / ماه 2018-12
رشد دستمزد 10.1 % 2018-08
جمعیت 9.78 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.5 2018-12
تغییر اشتغال 0.5 % 2018-06
نرخ اشتغال 60.37 % 2018-08
استخدام تمام وقت 4233 هزار 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 62.77 % 2018-08
هزینه زندگی خانواده 221500 HUF / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 144800 HUF / ماه 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 185 هزار 2018-06
بهره وری 105 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 281600 HUF / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 140400 HUF / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.8 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1289 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 432 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 2.6 % 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 153 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 107 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 6.7 % 2018-09
قیمت صادرات 106 نقاط شاخص 2018-08
قیمت واردات 108 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 4.5 % 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.9 % 2018-11
نرخ بهره بین بانکی 0.13 % 2018-11
عرضه پول M0 6854 HUF - میلیارد 2018-10
عرضه پول M1 21136 HUF - میلیارد 2018-09
عرضه پول M2 24215 HUF - میلیارد 2018-09
عرضه پول M3 24690 HUF - میلیارد 2018-09
ترازنامه بانک 39953 HUF - میلیارد 2018-08
ذخایر ارزی 24669 EUR - میلیون 2018-10
وام به بخش خصوصی 7223 HUF - میلیارد 2018-08
نرخ بهره سپرده -0.15 % 2018-11
نسبت ذخیره نقدی 1 % 2018-08
ترازنامه بانک مرکزی 9924 HUF - میلیارد 2018-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 132 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 88000 HUF - میلیون 2018-09
صادرات 2812000 HUF - میلیون 2018-09
واردات 2724000 HUF - میلیون 2018-09
حساب جاری 772 EUR - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.8 % 2017-12
بدهی خارجی 105322 EUR - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 98.06 نقاط شاخص 2018-08
گردش سرمایه 1329 EUR - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 101 EUR - میلیون 2018-06
حواله 329 EUR - میلیون 2018-06
ذخایر طلا 3.1 تن 2018-09
تولید نفت خام 16 BBL/D/1K 2018-07
شاخص تروریسم 0.84 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.6 % 2017-12
بودجه دولت -2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -182 HUF - میلیارد 2018-10
هزینه های دولت 691096 HUF - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.5 % 2017-12
درآمدهای دولت 1225893 HUF - میلیون 2018-09
بدهی های دولت 28418 HUF - میلیارد 2018-09
هزینه های مالی 1060843 HUF - میلیون 2018-09
درخواست پناهندگی 25 افراد 2018-08
ارزیابی اعتبار 46.98
مخارج نظامی 1350 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 13.1 نقاط شاخص 2018-10
تولید صنعتی -0.6 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.1 % 2018-09
تولید صنعتی 1.5 % 2018-08
میزان سفارشات جدید 93.7 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات موجودی انبار -141025 HUF - میلیون 2018-06
ثبت خودرو 10923 2018-10
سرعت اینترنت 14814 KBps 2017-03
آدرس های IP 2456014 IP 2017-03
شاخص رقابتی 64.31 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 48 2018-12
شاخص فساد مالی 45 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 66 2017-12
آسانی کسب و کار 53 2018-12
تولید الکتریسیته 2679 گیگاوات ساعت 2018-09
شاخص PMI تولید 57.28 2018-10
استخراج معدن 57 % 2018-08
تولید فولاد 154 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.5 نقاط شاخص 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.4 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 4113203 HUF - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 9.62 % 2015-12
اعتبار بخش خصوصی 6064 HUF - میلیارد 2018-09
نرخ وام بانکی 0.9 % 2018-10
تسهیلات اعتباری خریدار 652 HUF - میلیارد 2018-09
قیمت گازوئیل 1.41 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 18.5 % of GDP 2018-03
بدهی خانوار به درآمد 33.39 % 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 25.8 % 2018-09
شاخص مسکن 131 نقاط شاخص 2018-06
جواز ساختمان 1148 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 85.3 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 9 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 27 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 42 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 6.99 mm 2015-12
درجه حرارت 2.61 celsius 2015-12