مجارستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2017-09
نرخ بیکاری 3.8 2017-11
نرخ تورم 2.1 2017-12
نرخ بهره 0.9 2017-12
موازنه تجاری 224000 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.1 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 253 2018-01
بازار سهام 40022 امتیاز 2018-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.12 % 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 124 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6701873 HUF - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1573885 HUF - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 14840 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25381 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 189014 HUF - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 266376 HUF - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1282779 HUF - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 990945 HUF - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3711003 HUF - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 301942 HUF - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.8 % 2017-11
افراد شاغل 4450230 2017-10
افراد بیکار 177520 2017-10
نرخ بیکاری بلند مدت 1.8 % 2017-06
نرخ بیکاری جوانان 10.5 % 2017-10
هزینه های کار 111 نقاط شاخص 2017-09
پست های خالی شغلی 73713 2017-09
دستمزد 295836 HUF / ماه 2017-10
حداقل دستمزد 413 EUR / ماه 2017-12
رشد دستمزد 13 % 2017-11
جمعیت 9.8 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62.5 2017-12
سن بازنشستگی مردان 62.5 2017-12
تغییر اشتغال 0.3 % 2017-06
نرخ اشتغال 59.78 % 2017-10
استخدام تمام وقت 4181 هزار 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 62.17 % 2017-10
هزینه زندگی خانواده 239100 HUF / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 164300 HUF / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 190 هزار 2017-06
بهره وری 108 نقاط شاخص 2017-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 272000 HUF / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 137900 HUF / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.1 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1245 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 422 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 2.6 % 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 144 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 104 نقاط شاخص 2017-11
تغییر قیمت تولید کننده 4.5 % 2017-11
قیمت صادرات 103 نقاط شاخص 2017-10
قیمت واردات 102 نقاط شاخص 2017-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 3.4 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.9 % 2017-12
نرخ بهره بین بانکی 0.02 % 2018-01
عرضه پول M0 6300 HUF - میلیارد 2017-12
عرضه پول M1 18792 HUF - میلیارد 2017-11
عرضه پول M2 21967 HUF - میلیارد 2017-11
عرضه پول M3 22510 HUF - میلیارد 2017-11
ترازنامه بانک 37413 HUF - میلیارد 2017-09
ذخایر ارزی 23368 EUR - میلیون 2017-12
وام به بخش خصوصی 6337 HUF - میلیارد 2017-09
نرخ بهره سپرده -0.15 % 2017-10
نسبت ذخیره نقدی 1 % 2017-10
ترازنامه بانک مرکزی 9150 HUF - میلیارد 2017-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 140 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 224000 HUF - میلیون 2017-11
صادرات 2821000 HUF - میلیون 2017-11
واردات 2597000 HUF - میلیون 2017-11
حساب جاری 806 EUR - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.8 % 2016-12
بدهی خارجی 106652 EUR - میلیون 2017-09
رابطه مبادله 100 نقاط شاخص 2017-10
گردش سرمایه 468 EUR - میلیون 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 398 EUR - میلیون 2017-06
حواله 248 EUR - میلیون 2017-06
ذخایر طلا 3.08 تن 2017-12
تولید نفت خام 15 BBL/D/1K 2017-09
شاخص تروریسم 0.84 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.1 % 2016-12
بودجه دولت -1.7 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -335 HUF - میلیارد 2017-12
هزینه های دولت 678252 HUF - میلیون 2017-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.5 % 2016-12
درآمدهای دولت 1261422 HUF - میلیون 2017-11
بدهی های دولت 26934 HUF - میلیارد 2017-11
هزینه های مالی 1436545 HUF - میلیون 2017-11
درخواست پناهندگی 225 افراد 2017-11
ارزیابی اعتبار 46.98
مخارج نظامی 1258 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 13.4 نقاط شاخص 2017-12
تولید صنعتی 3.4 % 2017-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.5 % 2017-08
تولید صنعتی 6.8 % 2017-08
میزان سفارشات جدید 92.1 نقاط شاخص 2017-11
تغییرات موجودی انبار 5292 HUF - میلیون 2017-09
ثبت خودرو 12368 ماشین 2017-11
سرعت اینترنت 14814 KBps 2017-03
آدرس های IP 2456014 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.33 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 60 2018-12
شاخص فساد مالی 48 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 57 2016-12
آسانی کسب و کار 48 2017-12
تولید الکتریسیته 2876 گیگاوات ساعت 2017-10
شاخص PMI تولید 60 2017-12
استخراج معدن 38.2 % 2017-08
تولید فولاد 169 هزار تن 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.7 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 % 2017-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.4 % 2017-11
هزینه های مصرف کننده 3883716 HUF - میلیون 2017-09
پس انداز های شخصی 9.62 % 2015-12
اعتبار بخش خصوصی 5829 HUF - میلیارد 2017-11
نرخ وام بانکی 0.9 % 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 485 HUF - میلیارد 2017-11
قیمت گازوئیل 1.38 USD / لیتر 2017-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 19.7 % of GDP 2017-06
بدهی خانوار به درآمد 39.39 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 30.7 % 2017-11
شاخص مسکن 121 نقاط شاخص 2017-06
جواز ساختمان 960 2017-11
نرخ مالکیت مسکن 86.3 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 9 % 2017-01
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 27 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 47 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.5 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 6.99 mm 2015-12
درجه حرارت 2.61 celsius 2015-12