مجارستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2017-09
نرخ بیکاری 4.1 2017-09
نرخ تورم 2.2 2017-10
نرخ بهره 0.9 2017-10
موازنه تجاری 286000 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.1 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 264 2017-11
بازار سهام 39280 امتیاز 2017-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.34 % 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 124 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6407295 HUF - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1390926 HUF - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 14840 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25381 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 199019 HUF - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 223174 HUF - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1304056 HUF - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 985320 HUF - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3626858 HUF - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 281664 HUF - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.1 % 2017-09
افراد شاغل 4450651 2017-08
افراد بیکار 188517 2017-08
نرخ بیکاری بلند مدت 1.9 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 11 % 2017-08
هزینه های کار 121 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 65711 2017-06
دستمزد 292440 HUF / ماه 2017-08
حداقل دستمزد 412 EUR / ماه 2017-06
رشد دستمزد 13.2 % 2017-08
جمعیت 9.8 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62.5 2017-12
سن بازنشستگی مردان 62.5 2017-12
تغییر اشتغال 0.3 % 2017-06
نرخ اشتغال 59.72 % 2017-08
استخدام تمام وقت 4129 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 62.25 % 2017-08
هزینه زندگی خانواده 239100 HUF / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 164300 HUF / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 194 هزار 2017-03
بهره وری 101 نقاط شاخص 2017-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 272000 HUF / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 137900 HUF / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.2 % 2017-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1241 نقاط شاخص 2017-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100 نقاط شاخص 2017-10
قیمت مصرف کننده اصلی 421 نقاط شاخص 2017-10
اندازه اصل تورم 2.7 % 2017-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 145 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 104 نقاط شاخص 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده 4.1 % 2017-09
قیمت صادرات 101 نقاط شاخص 2017-08
قیمت واردات 101 نقاط شاخص 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 نقاط شاخص 2017-10
تورم مواد غذایی 3.2 % 2017-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.9 % 2017-10
نرخ بهره بین بانکی 0.03 % 2017-11
عرضه پول M0 5944 HUF - میلیارد 2017-09
عرضه پول M1 17958 HUF - میلیارد 2017-09
عرضه پول M2 21265 HUF - میلیارد 2017-09
عرضه پول M3 21884 HUF - میلیارد 2017-09
ترازنامه بانک 37413 HUF - میلیارد 2017-09
ذخایر ارزی 22559 EUR - میلیون 2017-10
وام به بخش خصوصی 6337 HUF - میلیارد 2017-09
نرخ بهره سپرده -0.15 % 2017-10
نسبت ذخیره نقدی 1 % 2017-10
ترازنامه بانک مرکزی 9150 HUF - میلیارد 2017-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 140 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 286000 HUF - میلیون 2017-09
صادرات 2716000 HUF - میلیون 2017-09
واردات 2430000 HUF - میلیون 2017-09
حساب جاری 1750 EUR - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.8 % 2016-12
بدهی خارجی 109435 EUR - میلیون 2017-06
رابطه مبادله 100 نقاط شاخص 2017-08
گردش سرمایه 3850 EUR - میلیون 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2679 EUR - میلیون 2017-03
حواله 227 EUR - میلیون 2016-09
ذخایر طلا 3.08 تن 2017-06
تولید نفت خام 15 BBL/D/1K 2017-06
شاخص تروریسم 0.23 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.1 % 2016-12
بودجه دولت -1.7 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -182 HUF - میلیارد 2017-10
هزینه های دولت 683022 HUF - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.5 % 2016-12
درآمدهای دولت 892571 HUF - میلیون 2017-09
بدهی های دولت 26376 HUF - میلیارد 2017-09
هزینه های مالی 1154767 HUF - میلیون 2017-09
درخواست پناهندگی 265 افراد 2017-08
ارزیابی اعتبار 46.98
مخارج نظامی 1258 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 10.5 2017-10
تولید صنعتی 5.4 % 2017-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.5 % 2017-08
تولید صنعتی 6.8 % 2017-08
میزان سفارشات جدید 116 نقاط شاخص 2017-08
تغییرات موجودی انبار -168730 HUF - میلیون 2017-06
ثبت خودرو 9607 ماشین 2017-09
سرعت اینترنت 14814 KBps 2017-03
آدرس های IP 2456014 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.33 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 60 2018-12
شاخص فساد مالی 48 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 57 2016-12
آسانی کسب و کار 48 2017-12
تولید الکتریسیته 2554 گیگاوات ساعت 2017-08
شاخص PMI تولید 58.28 2017-10
استخراج معدن 38.2 % 2017-08
تولید فولاد 169 هزار تن 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -13.8 2017-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.9 % 2017-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6 % 2017-09
هزینه های مصرف کننده 3903301 HUF - میلیون 2017-06
پس انداز های شخصی 9.62 % 2015-12
اعتبار بخش خصوصی 5872 HUF - میلیارد 2017-09
نرخ وام بانکی 0.9 % 2017-10
تسهیلات اعتباری خریدار 468 HUF - میلیارد 2017-09
قیمت گازوئیل 1.33 USD / لیتر 2017-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 20.1 % of GDP 2017-03
بدهی خانوار به درآمد 39.39 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 23.8 % 2017-09
شاخص مسکن 121 نقاط شاخص 2017-06
جواز ساختمان 1089 2017-09
نرخ مالکیت مسکن 86.3 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 9 % 2017-01
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 27 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 47 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.5 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 6 mm 2015-12
درجه حرارت 2 celsius 2015-12