مجارستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2017-12
نرخ بیکاری 3.8 2018-01
نرخ تورم 1.9 2018-02
نرخ بهره 0.9 2018-02
موازنه تجاری 207000 2018-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.1 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 253 2018-03
بازار سهام 37351 امتیاز 2018-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.56 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.4 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 124 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6998646 HUF - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1557715 HUF - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 14840 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25381 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 188929 HUF - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 290880 HUF - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1318531 HUF - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 974223 HUF - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3736857 HUF - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 310184 HUF - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.8 % 2018-01
افراد شاغل 4435893 2017-12
افراد بیکار 173680 2017-12
نرخ بیکاری بلند مدت 1.5 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 10.7 % 2017-12
هزینه های کار 115 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 73216 2017-12
دستمزد 310817 HUF / ماه 2018-01
حداقل دستمزد 445 EUR / ماه 2018-06
رشد دستمزد 13.8 % 2018-01
جمعیت 9.8 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 63.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.5 2018-12
تغییر اشتغال 0.6 % 2017-12
نرخ اشتغال 59.65 % 2017-12
استخدام تمام وقت 4224 هزار 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 61.99 % 2017-12
هزینه زندگی خانواده 239100 HUF / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 164300 HUF / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 179 هزار 2017-09
بهره وری 119 نقاط شاخص 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 272000 HUF / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 137900 HUF / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1252 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده اصلی 423 نقاط شاخص 2018-02
اندازه اصل تورم 2.4 % 2018-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 152 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2018-01
تغییر قیمت تولید کننده 3.3 % 2018-01
قیمت صادرات 101 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 100 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.3 نقاط شاخص 2018-02
تورم مواد غذایی 3.8 % 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.9 % 2018-02
نرخ بهره بین بانکی 0.03 % 2018-03
عرضه پول M0 6778 HUF - میلیارد 2018-02
عرضه پول M1 19450 HUF - میلیارد 2018-01
عرضه پول M2 22495 HUF - میلیارد 2018-01
عرضه پول M3 23001 HUF - میلیارد 2018-01
ترازنامه بانک 38147 HUF - میلیارد 2018-01
ذخایر ارزی 22556 EUR - میلیون 2018-02
وام به بخش خصوصی 6466 HUF - میلیارد 2017-11
نرخ بهره سپرده -0.15 % 2018-01
نسبت ذخیره نقدی 1 % 2018-01
ترازنامه بانک مرکزی 9376 HUF - میلیارد 2017-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 140 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 207000 HUF - میلیون 2018-01
صادرات 2623000 HUF - میلیون 2018-01
واردات 2416000 HUF - میلیون 2018-01
حساب جاری 806 EUR - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.1 % 2016-12
بدهی خارجی 106652 EUR - میلیون 2017-09
رابطه مبادله 100 نقاط شاخص 2017-12
گردش سرمایه 468 EUR - میلیون 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1309 EUR - میلیون 2017-09
حواله 271 EUR - میلیون 2017-09
ذخایر طلا 3.08 تن 2017-12
تولید نفت خام 13 BBL/D/1K 2017-12
شاخص تروریسم 0.84 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.1 % 2016-12
بودجه دولت -1.7 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -334 HUF - میلیارد 2018-02
هزینه های دولت 784100 HUF - میلیون 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.5 % 2016-12
درآمدهای دولت 1030204 HUF - میلیون 2018-01
بدهی های دولت 27091 HUF - میلیارد 2018-01
هزینه های مالی 1289130 HUF - میلیون 2018-01
درخواست پناهندگی 205 افراد 2017-12
ارزیابی اعتبار 46.98
مخارج نظامی 1258 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 15.5 نقاط شاخص 2018-02
تولید صنعتی 6.9 % 2018-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.1 % 2017-11
تولید صنعتی 3.1 % 2017-11
میزان سفارشات جدید 112 نقاط شاخص 2018-01
تغییرات موجودی انبار 171291 HUF - میلیون 2017-12
ثبت خودرو 9967 2018-02
سرعت اینترنت 14814 KBps 2017-03
آدرس های IP 2456014 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.33 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 60 2018-12
شاخص فساد مالی 45 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 66 2017-12
آسانی کسب و کار 48 2017-12
تولید الکتریسیته 2895 گیگاوات ساعت 2018-01
شاخص PMI تولید 57.4 2018-02
استخراج معدن 74.2 % 2017-11
تولید فولاد 155 هزار تن 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.6 نقاط شاخص 2018-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.1 % 2018-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.5 % 2018-01
هزینه های مصرف کننده 4190219 HUF - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 9.62 % 2015-12
اعتبار بخش خصوصی 5814 HUF - میلیارد 2018-01
نرخ وام بانکی 0.9 % 2018-02
تسهیلات اعتباری خریدار 496 HUF - میلیارد 2018-01
قیمت گازوئیل 1.4 USD / لیتر 2018-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 19.5 % of GDP 2017-09
بدهی خانوار به درآمد 39.39 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 43.2 % 2018-01
شاخص مسکن 127 نقاط شاخص 2017-09
جواز ساختمان 925 2018-01
نرخ مالکیت مسکن 86.3 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 9 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 27 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 42 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 6.99 mm 2015-12
درجه حرارت 2.61 celsius 2015-12