شاخص یاب

مجارستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2018-06
نرخ بیکاری 3.6 2018-07
نرخ تورم 3.4 2018-08
نرخ بهره 0.9 2018-09
موازنه تجاری 122000 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 276 2018-09
بازار سهام 35783 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.72 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.8 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 139 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6785046 HUF - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1686048 HUF - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 15648 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26778 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 197766 HUF - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 313130 HUF - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1351069 HUF - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 977840 HUF - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3809368 HUF - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 309431 HUF - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.6 % 2018-07
افراد شاغل 4483602 2018-06
افراد بیکار 166234 2018-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1.6 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 10.2 % 2018-06
هزینه های کار 124 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 79428 2018-03
دستمزد 326724 HUF / ماه 2018-07
حداقل دستمزد 418 EUR / ماه 2018-12
رشد دستمزد 12.8 % 2018-07
جمعیت 9.78 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.5 2018-12
تغییر اشتغال 0.5 % 2018-06
نرخ اشتغال 60.29 % 2018-06
استخدام تمام وقت 4203 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 62.53 % 2018-06
هزینه زندگی خانواده 239100 HUF / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 164300 HUF / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 180 هزار 2018-03
بهره وری 105 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 272000 HUF / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 137900 HUF / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.4 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1278 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 429 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 2.2 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 153 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 108 نقاط شاخص 2018-07
تغییر قیمت تولید کننده 8.4 % 2018-07
قیمت صادرات 105 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 106 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 3.9 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.9 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی 0.2 % 2018-09
عرضه پول M0 7038 HUF - میلیارد 2018-08
عرضه پول M1 21016 HUF - میلیارد 2018-07
عرضه پول M2 24087 HUF - میلیارد 2018-07
عرضه پول M3 24567 HUF - میلیارد 2018-07
ترازنامه بانک 39635 HUF - میلیارد 2018-06
ذخایر ارزی 24264 EUR - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 7040 HUF - میلیارد 2018-06
نرخ بهره سپرده -0.15 % 2018-09
نسبت ذخیره نقدی 1 % 2018-08
ترازنامه بانک مرکزی 9810 HUF - میلیارد 2018-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 131 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 122000 HUF - میلیون 2018-07
صادرات 2736000 HUF - میلیون 2018-07
واردات 2615000 HUF - میلیون 2018-07
حساب جاری 772 EUR - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.8 % 2017-12
بدهی خارجی 103657 EUR - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 98.87 نقاط شاخص 2018-06
گردش سرمایه 1946 EUR - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 454 EUR - میلیون 2018-03
حواله 329 EUR - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 3.1 تن 2018-06
تولید نفت خام 16 BBL/D/1K 2018-05
شاخص تروریسم 0.84 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.6 % 2017-12
بودجه دولت -2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -155 HUF - میلیارد 2018-08
هزینه های دولت 691096 HUF - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.5 % 2017-12
درآمدهای دولت 1124412 HUF - میلیون 2018-07
بدهی های دولت 28073 HUF - میلیارد 2018-07
هزینه های مالی 1205062 HUF - میلیون 2018-07
درخواست پناهندگی 25 افراد 2018-08
ارزیابی اعتبار 46.98
مخارج نظامی 1350 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 13.3 نقاط شاخص 2018-08
تولید صنعتی 6.2 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2 % 2018-07
تولید صنعتی 4.3 % 2018-06
میزان سفارشات جدید 112 نقاط شاخص 2018-07
تغییرات موجودی انبار -141025 HUF - میلیون 2018-06
ثبت خودرو 14192 2018-06
سرعت اینترنت 14814 KBps 2017-03
آدرس های IP 2456014 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.33 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 60 2018-12
شاخص فساد مالی 45 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 66 2017-12
آسانی کسب و کار 48 2017-12
تولید الکتریسیته 2808 گیگاوات ساعت 2018-07
شاخص PMI تولید 56.2 2018-08
استخراج معدن 35.1 % 2018-06
تولید فولاد 179 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.2 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.3 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 4113203 HUF - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 9.62 % 2015-12
اعتبار بخش خصوصی 5977 HUF - میلیارد 2018-07
نرخ وام بانکی 0.9 % 2018-08
تسهیلات اعتباری خریدار 614 HUF - میلیارد 2018-07
قیمت گازوئیل 1.45 USD / لیتر 2018-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 18.8 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 39.39 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 38 % 2018-07
شاخص مسکن 131 نقاط شاخص 2018-03
جواز ساختمان 1218 2018-07
نرخ مالکیت مسکن 85.3 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 9 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 27 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 42 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 6.99 mm 2015-12
درجه حرارت 2.61 celsius 2015-12