مجارستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2018-03
نرخ بیکاری 3.9 2018-03
نرخ تورم 2.3 2018-04
نرخ بهره 0.9 2018-05
موازنه تجاری 174000 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 274 2018-05
بازار سهام 35758 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.14 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.4 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 124 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6998646 HUF - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1557715 HUF - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 14840 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25381 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 188929 HUF - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 290880 HUF - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1318531 HUF - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 974223 HUF - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3736857 HUF - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 310184 HUF - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.9 % 2018-03
افراد شاغل 4435200 2018-02
افراد بیکار 178000 2018-02
نرخ بیکاری بلند مدت 1.5 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 10.4 % 2018-02
هزینه های کار 115 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 73216 2017-12
دستمزد 331505 HUF / ماه 2018-03
حداقل دستمزد 445 EUR / ماه 2018-06
رشد دستمزد 11.3 % 2018-03
جمعیت 9.8 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 63.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.5 2018-12
تغییر اشتغال 0.6 % 2017-12
نرخ اشتغال 68.7 % 2018-02
استخدام تمام وقت 4207 هزار 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.03 % 2018-02
هزینه زندگی خانواده 239100 HUF / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 164300 HUF / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 191 هزار 2017-12
بهره وری 119 نقاط شاخص 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 272000 HUF / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 137900 HUF / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.3 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1262 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 424 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 2.4 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 152 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 104 نقاط شاخص 2018-03
تغییر قیمت تولید کننده 3.5 % 2018-03
قیمت صادرات 100 نقاط شاخص 2018-02
قیمت واردات 100 نقاط شاخص 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 4.1 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.9 % 2018-05
نرخ بهره بین بانکی 0.12 % 2018-05
عرضه پول M0 6755 HUF - میلیارد 2018-04
عرضه پول M1 19875 HUF - میلیارد 2018-03
عرضه پول M2 23021 HUF - میلیارد 2018-03
عرضه پول M3 23512 HUF - میلیارد 2018-03
ترازنامه بانک 38307 HUF - میلیارد 2018-02
ذخایر ارزی 23168 EUR - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 6564 HUF - میلیارد 2018-02
نرخ بهره سپرده -0.15 % 2018-05
نسبت ذخیره نقدی 1 % 2018-03
ترازنامه بانک مرکزی 9344 HUF - میلیارد 2018-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 131 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 174000 HUF - میلیون 2018-03
صادرات 2850000 HUF - میلیون 2018-03
واردات 2675000 HUF - میلیون 2018-03
حساب جاری 197 EUR - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.8 % 2017-12
بدهی خارجی 103482 EUR - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 100 نقاط شاخص 2018-02
گردش سرمایه 976 EUR - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1064 EUR - میلیون 2017-12
حواله 268 EUR - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 3.1 تن 2018-03
تولید نفت خام 13 BBL/D/1K 2018-01
شاخص تروریسم 0.84 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.6 % 2017-12
بودجه دولت -2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -209 HUF - میلیارد 2018-04
هزینه های دولت 784100 HUF - میلیون 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.5 % 2017-12
درآمدهای دولت 1131159 HUF - میلیون 2018-04
بدهی های دولت 27645 HUF - میلیارد 2018-04
هزینه های مالی 1367893 HUF - میلیون 2018-04
درخواست پناهندگی 55 افراد 2018-02
ارزیابی اعتبار 46.98
مخارج نظامی 1350 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 13.8 نقاط شاخص 2018-05
تولید صنعتی -2.4 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.7 % 2018-03
تولید صنعتی 3.8 % 2018-02
میزان سفارشات جدید 95 نقاط شاخص 2018-03
تغییرات موجودی انبار 171291 HUF - میلیون 2017-12
ثبت خودرو 12056 2018-04
سرعت اینترنت 14814 KBps 2017-03
آدرس های IP 2456014 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.33 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 60 2018-12
شاخص فساد مالی 45 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 66 2017-12
آسانی کسب و کار 48 2017-12
تولید الکتریسیته 2441 گیگاوات ساعت 2018-03
شاخص PMI تولید 53.3 2018-04
استخراج معدن 72.3 % 2018-02
تولید فولاد 165 هزار تن 2018-04
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.5 نقاط شاخص 2018-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.1 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 4190219 HUF - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 9.62 % 2015-12
اعتبار بخش خصوصی 5768 HUF - میلیارد 2018-03
نرخ وام بانکی 0.9 % 2018-05
تسهیلات اعتباری خریدار 525 HUF - میلیارد 2018-03
قیمت گازوئیل 1.44 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 19.5 % of GDP 2017-09
بدهی خانوار به درآمد 39.39 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 1.4 % 2018-03
شاخص مسکن 126 نقاط شاخص 2017-12
جواز ساختمان 1133 2018-03
نرخ مالکیت مسکن 85.3 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 9 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 27 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 42 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 6.99 mm 2015-12
درجه حرارت 2.61 celsius 2015-12