شاخص یاب

مجارستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2018-03
نرخ بیکاری 3.7 2018-05
نرخ تورم 3.1 2018-06
نرخ بهره 0.9 2018-06
موازنه تجاری 185000 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 282 2018-07
بازار سهام 35118 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.35 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.4 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 139 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6171437 HUF - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1637245 HUF - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 15648 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26778 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 192988 HUF - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 291282 HUF - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1329973 HUF - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 977468 HUF - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3795507 HUF - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 308200 HUF - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.7 % 2018-05
افراد شاغل 4457023 2018-04
افراد بیکار 170627 2018-04
نرخ بیکاری بلند مدت 1.6 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 9.4 % 2018-04
هزینه های کار 130 نقاط شاخص 2018-03
پست های خالی شغلی 79428 2018-03
دستمزد 340559 HUF / ماه 2018-04
حداقل دستمزد 445 EUR / ماه 2018-06
رشد دستمزد 12.6 % 2018-04
جمعیت 9.78 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.5 2018-12
تغییر اشتغال 0.7 % 2018-03
نرخ اشتغال 59.94 % 2018-04
استخدام تمام وقت 4203 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 62.23 % 2018-04
هزینه زندگی خانواده 239100 HUF / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 164300 HUF / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 180 هزار 2018-03
بهره وری 98 نقاط شاخص 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 272000 HUF / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 137900 HUF / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.1 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1274 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 427 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 2.4 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 148 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 105 نقاط شاخص 2018-05
تغییر قیمت تولید کننده 5.3 % 2018-05
قیمت صادرات 99.3 نقاط شاخص 2018-04
قیمت واردات 100 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 3.1 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.9 % 2018-06
نرخ بهره بین بانکی 0.26 % 2018-07
عرضه پول M0 6974 HUF - میلیارد 2018-06
عرضه پول M1 20308 HUF - میلیارد 2018-05
عرضه پول M2 23464 HUF - میلیارد 2018-05
عرضه پول M3 23939 HUF - میلیارد 2018-05
ترازنامه بانک 39332 HUF - میلیارد 2018-05
ذخایر ارزی 24061 EUR - میلیون 2018-06
وام به بخش خصوصی 6868 HUF - میلیارد 2018-05
نرخ بهره سپرده -0.15 % 2018-06
نسبت ذخیره نقدی 1 % 2018-06
ترازنامه بانک مرکزی 10085 HUF - میلیارد 2018-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 131 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 185000 HUF - میلیون 2018-05
صادرات 2857000 HUF - میلیون 2018-05
واردات 2673000 HUF - میلیون 2018-05
حساب جاری 1027 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.8 % 2017-12
بدهی خارجی 103657 EUR - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 99.3 نقاط شاخص 2018-04
گردش سرمایه 1946 EUR - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 454 EUR - میلیون 2018-03
حواله 329 EUR - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 3.1 تن 2018-06
تولید نفت خام 16 BBL/D/1K 2018-03
شاخص تروریسم 0.84 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.6 % 2017-12
بودجه دولت -2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -233 HUF - میلیارد 2018-06
هزینه های دولت 643570 HUF - میلیون 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.5 % 2017-12
درآمدهای دولت 947668 HUF - میلیون 2018-05
بدهی های دولت 28343 HUF - میلیارد 2018-05
هزینه های مالی 1071413 HUF - میلیون 2018-05
درخواست پناهندگی 45 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 46.98
مخارج نظامی 1350 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 15.3 نقاط شاخص 2018-06
تولید صنعتی 0.4 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.9 % 2018-05
تولید صنعتی 0.6 % 2018-05
میزان سفارشات جدید 103 نقاط شاخص 2018-05
تغییرات موجودی انبار 81985 HUF - میلیون 2018-03
ثبت خودرو 12871 2018-05
سرعت اینترنت 14814 KBps 2017-03
آدرس های IP 2456014 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.33 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 60 2018-12
شاخص فساد مالی 45 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 66 2017-12
آسانی کسب و کار 48 2017-12
تولید الکتریسیته 2417 گیگاوات ساعت 2018-04
شاخص PMI تولید 53 2018-06
استخراج معدن 38.2 % 2018-05
تولید فولاد 174 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -5.7 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.5 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.8 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 3918406 HUF - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی 9.62 % 2015-12
اعتبار بخش خصوصی 5878 HUF - میلیارد 2018-05
نرخ وام بانکی 0.9 % 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 564 HUF - میلیارد 2018-05
قیمت گازوئیل 1.39 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 18.8 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 39.39 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 15.1 % 2018-05
شاخص مسکن 131 نقاط شاخص 2018-03
جواز ساختمان 1371 2018-05
نرخ مالکیت مسکن 85.3 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 9 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 27 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 42 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 6.99 mm 2015-12
درجه حرارت 2.61 celsius 2015-12