مجارستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.6 0.4 0.4 0.6 0.6
نرخ بیکاری 4.10 4.2 4.3 4.4 4.4 5
نرخ تورم 2.20 2.7 2.6 2.4 2.2 2.5
نرخ بهره 0.90 0.9 0.9 0.9 1.25 2
موازنه تجاری 286000.00 157694 152706 150321 144743 103416
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.10 73.1 72.9 72.9 72.9 69.5
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 264.19 264 262 259 256 227
بازار سهام 39279.75 37600 37200 36800 36500 32300
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.33 2.76 2.78 2.81 2.84 3.14
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.6 0.4 0.4 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60 3.4 3.3 3 2.9 2.4
تولید ناخالص داخلی 124.34 134 126 123 120 145
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6407295.00 6629885 5944684 6361074 6342331 6546760
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1390926.00 1376151 1368859 1365511 1362419 1334557
تولید ناخالص داخلی سرانه 14840.39 15100 15380 15380 15380 15790
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25381.29 25750 25801 25852 25902 25914
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 199019.00 192331 188454 185348 183175 178379
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 223174.00 223082 222035 221481 220725 216149
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1304056.00 1319677 1314521 1311062 1305750 1275119
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 985320.00 983610 982685 981793 980903 973214
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3626858.00 3646571 3652440 3655205 3656492 3633363
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 281664.00 280306 279873 279109 278466 272716
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 4.10 4.2 4.3 4.4 4.4 5
افراد شاغل 4450651.00 4436207 4430135 4429485 4425326 4391962
افراد بیکار 188517.00 187000 191370 193194 195622 215408
نرخ بیکاری بلند مدت 1.90 1.87 1.93 2 2.1 3.01
نرخ بیکاری جوانان 11.00 11.27 11.43 11.57 11.71 12.83
هزینه های کار 121.10 115 120 120 116 117
پست های خالی شغلی 65711.00 64663 63046 62251 61507 56199
دستمزد 292440.00 292465 292666 291920 291465 287132
رشد دستمزد 13.20 14 12 9.8 5.1 2.8
حداقل دستمزد 411.52 364 425 439 440 400
جمعیت 9.80 9.8 9.76 9.76 9.76 9.73
سن بازنشستگی زنان 62.50 62.5 62.5 62.5 62 62.5
سن بازنشستگی مردان 62.50 62.5 62.5 62.5 62 62.5
نرخ مشارکت نیروی کار 62.25 62.06 62.02 61.99 61.95 61.62
هزینه زندگی خانواده 239100.00 226817 226868 226894 226920 226500
هزینه زندگی انفرادی 164300.00 153176 153587 153792 153998 151109
قسمت مدت زمان اشتغال 193.70 190 190 189 189 184
بهره وری 101.10 111 95.97 100 103 107
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 272000.00 236186 235857 235692 235528 236075
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 137900.00 118631 119002 119187 119373 118751
تغییر اشتغال 0.30 0.28 0.23 0.21 0.17 0.12
نرخ اشتغال 59.72 59.57 59.45 59.43 59.38 58.91
استخدام تمام وقت 4128.90 4114 4105 4099 4091 4026
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 2.20 2.7 2.6 2.4 2.2 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.7 0.23 0.21 0.21 0.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.30 100 100 100 100 100
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1241.30 1242 1245 1246 1246 1241
قیمت مصرف کننده اصلی 420.90 424 426 429 430 437
اندازه اصل تورم 2.70 1.9 3.15 3.23 3.3 2.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 145.36 145 144 144 144 144
قیمت تولید 104.10 102 102 102 103 103
تغییر قیمت تولید کننده 4.10 3.6 3 3 3.23 2.1
قیمت صادرات 100.60 101 101 101 101 101
قیمت واردات 100.60 101 101 101 101 101
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.20 104 104 104 104 104
تورم مواد غذایی 3.20 3.56 3.84 4.07 4.24 4.78
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 0.90 0.9 0.9 0.9 1.25 2
نرخ بهره بین بانکی 0.03 0.05 0.14 0.22 0.3 0.97
عرضه پول M0 5944.30 5912 5904 5896 5888 5816
عرضه پول M1 17957.90 17870 17948 17967 17963 17805
عرضه پول M2 21265.00 21027 21045 21041 21032 20943
عرضه پول M3 21884.50 21641 21652 21645 21636 21545
ذخایر ارزی 22558.80 22088 22030 21978 21927 21491
ترازنامه بانک 37413.10 37027 36996 36958 36919 36566
وام به بخش خصوصی 6336.70 6378 6379 6376 6373 6342
نرخ بهره سپرده -0.15 -0.02 0.21 0.44 0.67 2.22
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 140.20 132 130 128 126 113
نسبت ذخیره نقدی 1.00 1.09 1.18 1.26 1.34 2.02
ترازنامه بانک مرکزی 9150.10 9108 9067 9027 8988 8685
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 286000.00 157694 152706 150321 144743 103416
صادرات 2716000.00 2496492 2556122 2576648 2555583 2525449
واردات 2430000.00 2310800 2329904 2329966 2322840 2295502
حساب جاری 1750.00 1582 1235 1314 1453 1178
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.80 4.4 4 4 4 3.4
بدهی خارجی 109435.34 109192 108975 108614 108396 104603
رابطه مبادله 100.00 100 99.87 99.8 99.75 99.71
گردش سرمایه 3849.60 1780 787 2103 1490 1203
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2678.80 601 536 531 653 694
حواله 227.00 210 208 206 204 192
ذخایر طلا 3.08 2.77 3.05 2.98 2.96 3.03
شاخص تروریسم 0.23 0.32 0.38 0.45 0.52 0.74
تولید نفت خام 15.00 15.76 16.09 16.4 16.69 18.55
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.10 73.1 72.9 72.9 72.9 69.5
بودجه دولت -1.70 -1.4 -1.1 -1.1 -1.1 -0.4
ارزش بودجه دولت -181.90 -236 -77.32 -70.41 -68.93 -200
هزینه های دولت 683022.00 704081 640492 679852 651411 676921
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.50 48.54 48.85 49.17 49.48 49.32
درآمدهای دولت 892571.00 918040 873281 836273 805595 650690
بدهی های دولت 26376.22 26377 26352 26319 26286 26003
هزینه های مالی 1154767.00 1119922 1062246 1018650 975814 758938
مخارج نظامی 1257.80 1278 1300 1322 1344 1456
درخواست پناهندگی 265.00 4436 4680 4721 4725 4726
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 10.50 9.02 6.31 4.05 2.22 -4.09
تولید صنعتی 5.40 3.2 3.41 3.36 3.24 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.50 0.56 0.45 0.5 0.47 0.46
تولید صنعتی 6.80 4.05 4.8 5.23 5.51 6.41
میزان سفارشات جدید 115.80 111 110 111 111 112
تغییرات موجودی انبار -168730.00 214664 57167 -111307 89150 116700
ثبت خودرو 9607.00 9398 9445 9481 9493 9551
سرعت اینترنت 14814.21 14776 14638 14509 14431 13120
آدرس های IP 2456014.00 2407299 2389089 2388456 2380499 2334032
استخراج معدن 38.20 12.53 6.39 3.07 1.25 -0.94
شاخص PMI تولید 58.28 56.17 54.78 53.89 53.35 52.5
تولید فولاد 169.00 164 163 162 161 157
شاخص رقابتی 4.33 4.29 4.29 4.29 4.29 4.35
رتبه رقابتی 60.00 64 64 64 64 56
آسانی کسب و کار 48.00 49 51 52 53 48
تولید الکتریسیته 2554.00 2788 2836 2836 2826 2822
شاخص فساد مالی 48.00 47 48 48 49 53
رتبه فساد مالی 57.00 56 56 56 56 54
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -13.80 -16.94 -20.73 -22.6 -24.41 -29.57
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.90 0.6 0.25 0.25 0.25 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.00 2.5 4.02 3.83 3.67 1.4
هزینه های مصرف کننده 3903301.00 3874953 3765989 3850860 3784916 3808197
پس انداز های شخصی 9.62 9.63 9.82 10.01 10.2 10.96
اعتبار بخش خصوصی 5872.50 5857 5846 5834 5820 5704
نرخ وام بانکی 0.90 1.03 1.19 1.36 1.52 2.79
تسهیلات اعتباری خریدار 468.16 464 463 462 460 447
قیمت گازوئیل 1.33 1.34 1.34 1.34 1.33 1.29
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 20.10 18.29 18.29 18.29 18.29 18.29
بدهی خانوار به درآمد 39.39 34.17 33.13 32.1 31.07 23.82
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
میزان ساخت و ساز 23.80 19.18 13.81 10.08 7.6 2.97
شاخص مسکن 120.56 120 119 116 113 86.29
جواز ساختمان 1089.00 1180 1182 1184 1186 1193
نرخ مالکیت مسکن 86.30 86.03 86.3 86.57 86.84 89.1
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 9.00 19 13.5 10.75 8 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 17 18 18 19 24
نرخ مالیات بر فروش 27.00 26 26 26 26 25
نرخ تامین اجتماعی 47.00 46.9 46.87 46.84 46.81 46.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.50 28.67 28.72 28.78 28.83 29.43
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.50 16.94 16.53 16.13 15.72 13.02
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
درجه حرارت 2.00 4.23 7.36 15.83 12.7 6.51
بارش 6.00 50.37 50.37 50.37 50.37 50.37