شاخص یاب

هنگ کنگ

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 7.84 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83
بازار سهام 27090.81 24718 24314 23914 23522 22758
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.98 1.99 2.03 2.07 2.11 2.19