هندوراس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.4 2016-12
نرخ تورم 4.33 2018-02
نرخ بهره 5.5 2018-03
موازنه تجاری -573 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.45 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 23.57 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 21.52 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 52240 HNL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 190302 HNL - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 124536 HNL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2313 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4392 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7725 HNL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1610 HNL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9821 HNL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 98 HNL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2671 HNL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2031 HNL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1337 HNL - میلیون 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 % 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.4 % 2016-12
جمعیت 8.72 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 9270 HNL / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 5550 HNL / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 17300 HNL / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 8740 HNL / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.33 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 313 نقاط شاخص 2018-02
CPI مسکن آب و برق 359 نقاط شاخص 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 346 نقاط شاخص 2018-02
تورم مواد غذایی 4.44 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.64 % 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 % 2018-03
عرضه پول M0 28601 HNL - میلیون 2017-12
نرخ بهره سپرده 8.6 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -573 USD - میلیون 2017-11
صادرات 353 USD - میلیون 2017-12
واردات 790 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری -415 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 % 2016-12
بدهی خارجی 8600 USD - میلیون 2017-12
حواله 402 USD - میلیون 2017-08
ذخایر طلا 0.62 تن 2017-09
گردش سرمایه 447 USD - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 393 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 1.56 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.45 % 2016-12
بودجه دولت -2.6 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 7077 HNL - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 32.5
مخارج نظامی 346 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 4272 HNL - میلیون 2017-12
سرعت اینترنت 3156 KBps 2017-03
آدرس های IP 134210 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.92 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 96 2018-12
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 135 2017-12
آسانی کسب و کار 115 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 3.4 % 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 39127 HNL - میلیون 2017-12
قیمت گازوئیل 0.97 USD / لیتر 2018-02
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 26.79 celsius 2013-09