شاخص یاب

هندوراس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.7 2017-12
نرخ تورم 4.7 2018-10
نرخ بهره 5.5 2018-11
موازنه تجاری -579 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.42 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 24.16 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 22.98 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 53193 HNL - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 190302 HNL - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 124536 HNL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2211 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4542 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7741 HNL - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1554 HNL - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10193 HNL - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 101 HNL - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2643 HNL - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2076 HNL - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1357 HNL - میلیون 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 % 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.7 % 2017-12
جمعیت 8.87 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 9210 HNL / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 5350 HNL / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 16500 HNL / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 8210 HNL / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.7 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 321 نقاط شاخص 2018-10
CPI مسکن آب و برق 373 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 363 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 3.44 % 2018-10
انتظارات تورم 4.61 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.56 % 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 % 2018-11
عرضه پول M0 23939 HNL - میلیون 2018-08
نرخ بهره سپرده 8.3 % 2017-12
ذخایر ارزی 4392 USD - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 63082 HNL - میلیون 2018-08
عرضه پول M2 240830 HNL - میلیون 2018-08
عرضه پول M3 326184 HNL - میلیون 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -579 USD - میلیون 2018-08
صادرات 365 USD - میلیون 2018-08
واردات 944 USD - میلیون 2018-08
حساب جاری -92.6 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.7 % 2017-12
بدهی خارجی 8638 USD - میلیون 2018-09
حواله 389 USD - میلیون 2018-09
ذخایر طلا 0.69 تن 2018-06
گردش سرمایه 188 USD - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 302 USD - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 1.56 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.42 % 2017-12
بودجه دولت -2.7 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 6890 HNL - میلیون 2018-06
ارزیابی اعتبار 32.5
مخارج نظامی 361 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 4272 HNL - میلیون 2017-12
سرعت اینترنت 3156 KBps 2017-03
آدرس های IP 134210 IP 2017-03
شاخص رقابتی 52.46 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 101 2018-12
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 135 2017-12
آسانی کسب و کار 121 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 3.1 % 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 39764 HNL - میلیون 2018-06
قیمت گازوئیل 1.02 USD / لیتر 2018-10
اعتبار بخش خصوصی 243200 HNL - میلیون 2018-08
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 553 واحد 2018-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 26.79 celsius 2013-09