هندوراس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.7 2017-12
نرخ تورم 4.2 2018-04
نرخ بهره 5.5 2018-05
موازنه تجاری -306 2018-02
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.45 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 23.84 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 21.52 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 52240 HNL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 190302 HNL - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 124536 HNL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2313 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4392 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7725 HNL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1610 HNL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9821 HNL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 98 HNL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2671 HNL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2031 HNL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1337 HNL - میلیون 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 % 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.7 % 2017-12
جمعیت 8.72 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 9270 HNL / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 5550 HNL / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 17300 HNL / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 8740 HNL / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.2 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 315 نقاط شاخص 2018-04
CPI مسکن آب و برق 362 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 350 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 3.95 % 2018-04
انتظارات تورم 4.8 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.22 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 % 2018-05
عرضه پول M0 26035 HNL - میلیون 2018-02
نرخ بهره سپرده 8.6 % 2016-12
ذخایر ارزی 4589 USD - میلیون 2018-03
عرضه پول M1 65704 HNL - میلیون 2018-02
عرضه پول M2 234934 HNL - میلیون 2018-02
عرضه پول M3 316210 HNL - میلیون 2018-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -306 USD - میلیون 2018-02
صادرات 439 USD - میلیون 2018-02
واردات 745 USD - میلیون 2018-02
حساب جاری -415 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.7 % 2017-12
بدهی خارجی 8562 USD - میلیون 2018-02
حواله 373 USD - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 0.62 تن 2017-12
گردش سرمایه 447 USD - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 393 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 1.56 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.45 % 2016-12
بودجه دولت -2.7 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 7077 HNL - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 32.5
مخارج نظامی 361 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 4272 HNL - میلیون 2017-12
سرعت اینترنت 3156 KBps 2017-03
آدرس های IP 134210 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.92 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 96 2018-12
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 135 2017-12
آسانی کسب و کار 115 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 1.7 % 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 39127 HNL - میلیون 2017-12
قیمت گازوئیل 0.97 USD / لیتر 2018-04
اعتبار بخش خصوصی 226348 HNL - میلیون 2018-03
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 453 واحد 2018-02
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 26.79 celsius 2013-09