هندوراس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.4 2016-12
نرخ تورم 4.73 2017-12
نرخ بهره 5.5 2017-12
موازنه تجاری -532 2017-10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.45 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 23.54 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.5 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 21.52 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 52490 HNL - میلیون 2017-09
تولید ناخالص ملی 181505 HNL - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 106898 HNL - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2313 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4392 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7347 HNL - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1479 HNL - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9925 HNL - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 92 HNL - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2621 HNL - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2049 HNL - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1303 HNL - میلیون 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 % 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.4 % 2016-12
جمعیت 8.72 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 9270 HNL / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 5550 HNL / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 17300 HNL / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 8740 HNL / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.73 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 310 نقاط شاخص 2017-12
CPI مسکن آب و برق 357 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 344 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 5.1 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.65 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 % 2017-12
عرضه پول M0 21768 HNL - میلیون 2017-10
نرخ بهره سپرده 8.6 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -532 USD - میلیون 2017-10
صادرات 292 USD - میلیون 2017-10
واردات 824 USD - میلیون 2017-10
حساب جاری -276 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 % 2016-12
بدهی خارجی 8455 USD - میلیون 2017-11
حواله 402 USD - میلیون 2017-08
ذخایر طلا 0.62 تن 2017-09
گردش سرمایه 280 USD - میلیون 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 189 USD - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 1.56 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.45 % 2016-12
بودجه دولت -2.6 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 6794 HNL - میلیون 2017-06
ارزیابی اعتبار 32.5
مخارج نظامی 346 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 4531 HNL - میلیون 2016-12
سرعت اینترنت 3156 KBps 2017-03
آدرس های IP 134210 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.92 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 96 2018-12
شاخص فساد مالی 30 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 123 2016-12
آسانی کسب و کار 115 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 3.9 % 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 37225 HNL - میلیون 2017-06
قیمت گازوئیل 0.91 USD / لیتر 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2016-12