شاخص یاب

هندوراس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.7 2017-12
نرخ تورم 4 2018-05
نرخ بهره 5.5 2018-06
موازنه تجاری -454 2018-04
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.45 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 23.93 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 22.98 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 52687 HNL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 190302 HNL - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 124536 HNL - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2211 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4542 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7532 HNL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1527 HNL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10249 HNL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 99 HNL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2643 HNL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2062 HNL - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1349 HNL - میلیون 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.7 % 2017-12
جمعیت 8.87 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 9270 HNL / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 5550 HNL / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 17300 HNL / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 8740 HNL / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4 % 2018-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 316 نقاط شاخص 2018-06
CPI مسکن آب و برق 363 نقاط شاخص 2018-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 352 نقاط شاخص 2018-05
تورم مواد غذایی 3.38 % 2018-05
انتظارات تورم 4.8 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.41 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 % 2018-06
عرضه پول M0 25261 HNL - میلیون 2018-04
نرخ بهره سپرده 8.3 % 2017-12
ذخایر ارزی 4651 USD - میلیون 2018-05
عرضه پول M1 63046 HNL - میلیون 2018-04
عرضه پول M2 235295 HNL - میلیون 2018-04
عرضه پول M3 316653 HNL - میلیون 2018-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -454 USD - میلیون 2018-04
صادرات 414 USD - میلیون 2018-04
واردات 868 USD - میلیون 2018-04
حساب جاری -415 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.7 % 2017-12
بدهی خارجی 8526 USD - میلیون 2018-04
حواله 456 USD - میلیون 2018-05
ذخایر طلا 0.62 تن 2017-12
گردش سرمایه 447 USD - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 318 USD - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 1.56 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.45 % 2016-12
بودجه دولت -2.7 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 6905 HNL - میلیون 2018-03
ارزیابی اعتبار 32.5
مخارج نظامی 361 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 4272 HNL - میلیون 2017-12
سرعت اینترنت 3156 KBps 2017-03
آدرس های IP 134210 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.92 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 96 2018-12
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 135 2017-12
آسانی کسب و کار 115 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 4.2 % 2018-04
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 39155 HNL - میلیون 2018-03
قیمت گازوئیل 0.99 USD / لیتر 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 232376 HNL - میلیون 2018-05
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 575 واحد 2018-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 26.79 celsius 2013-09