هائیتی

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 64.68 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 8.02 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 729 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1654 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16039 HTG - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 13.19 % 2016-12
جمعیت 10.85 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 12.9 % 2018-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 330 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی 13 % 2018-03
نرخ تورم (ماهانه) 1 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 20 % 2018-04
نرخ بهره سپرده 5.6 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -252 USD - میلیون 2017-12
صادرات 73.87 USD - میلیون 2017-12
واردات 326 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری -59.79 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.9 % 2016-12
حواله 2359 USD - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 1.8 تن 2018-03
شاخص تروریسم 2.4 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.6 % 2017-12
بودجه دولت 2.21 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2823 KBps 2017-03
آدرس های IP 30781 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.22 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 128 2018-12
شاخص فساد مالی 22 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 157 2017-12
آسانی کسب و کار 181 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
قیمت گازوئیل 0.79 USD / لیتر 2018-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 28.58 celsius 2013-09