شاخص یاب

هائیتی

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 72.16 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 8.41 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 729 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1653 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16039 HTG - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 14 % 2017-12
جمعیت 10.98 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 14.6 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 366 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 15.5 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 1.5 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 20 % 2018-10
نرخ بهره سپرده 5.6 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -269 USD - میلیون 2018-07
صادرات 103 USD - میلیون 2018-07
واردات 372 USD - میلیون 2018-07
حساب جاری -52.78 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4 % 2017-12
حواله 2722 USD - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 1.8 تن 2018-09
شاخص تروریسم 2.4 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.6 % 2017-12
بودجه دولت -0.97 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2823 KBps 2017-03
آدرس های IP 30781 IP 2017-03
شاخص رقابتی 36.45 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 138 2018-12
شاخص فساد مالی 22 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 157 2017-12
آسانی کسب و کار 182 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
قیمت گازوئیل 0.7 USD / لیتر 2018-10
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 28.58 celsius 2013-09