هائیتی

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 63.4 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 8.02 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 729 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1654 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 15851 HTG - میلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 13.19 % 2016-12
جمعیت 10.85 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 13.3 % 2017-12
تورم مواد غذایی 13 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 20 % 2018-01
نرخ بهره سپرده 5.6 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -197 USD - میلیون 2017-09
صادرات 75.94 USD - میلیون 2017-09
واردات 273 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری -68.71 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.9 % 2016-12
حواله 2359 USD - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 1.81 تن 2017-12
شاخص تروریسم 2.4 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.5 % 2016-12
بودجه دولت 3.06 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2823 KBps 2017-03
آدرس های IP 30781 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.22 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 128 2018-12
شاخص فساد مالی 20 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 159 2016-12
آسانی کسب و کار 181 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
قیمت گازوئیل 0.78 USD / لیتر 2018-01
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 28.58 celsius 2013-09