شاخص یاب

گواتمالا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.3 2017-06
نرخ تورم 4.09 2018-05
نرخ بهره 2.75 2018-06
موازنه تجاری -841 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.76 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 7.47 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.99 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 75.62 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 62445 GTQ - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 37198 GTQ - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3124 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7424 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8152 GTQ - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1403 GTQ - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11723 GTQ - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 229 GTQ - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2977 GTQ - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6556 GTQ - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1939 GTQ - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.3 % 2017-06
جمعیت 16.92 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 3560 GTQ / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1690 GTQ / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8270 GTQ / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3320 GTQ / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.09 % 2018-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 135 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 128 نقاط شاخص 2018-05
اندازه اصل تورم 2.46 % 2018-05
CPI مسکن آب و برق 112 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 نقاط شاخص 2018-05
تورم مواد غذایی 7.8 % 2018-05
انتظارات تورم 4.59 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.47 % 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.75 % 2018-06
عرضه پول M0 61351 GTQ - میلیون 2018-06
عرضه پول M1 84144 GTQ - میلیون 2018-06
عرضه پول M2 235782 GTQ - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 11979 USD - میلیون 2018-06
نرخ بهره سپرده 5.4 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -841 USD - میلیون 2017-12
صادرات 903 USD - میلیون 2017-12
واردات 1744 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری -238 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.5 % 2017-12
گردش سرمایه 1846 USD - میلیون 2017-12
حواله 7160 USD - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 6.9 تن 2018-06
تولید نفت خام 9 BBL/D/1K 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 282 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 0.51 2016-12
ورود توریست 654643 افراد 2018-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.76 % 2017-12
بودجه دولت -1.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -1536 GTQ - میلیون 2018-06
هزینه های دولت 26287 GTQ - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 4503 GTQ - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 6039 GTQ - میلیون 2018-06
ارزیابی اعتبار 48.75
مخارج نظامی 263 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار -63.8 GTQ - میلیون 2017-12
سرعت اینترنت 3309 KBps 2017-03
آدرس های IP 208790 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.08 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 84 2018-12
شاخص فساد مالی 28 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 143 2017-12
آسانی کسب و کار 97 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.3 % 2018-04
تولید فولاد 25 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 223095 GTQ - میلیون 2017-12
قیمت گازوئیل 0.9 USD / لیتر 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 123236 GTQ - میلیون 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 7 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 17.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.83 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 25.66 celsius 2013-09