شاخص یاب

گواتمالا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.3 2017-06
نرخ تورم 3.36 2018-08
نرخ بهره 2.75 2018-08
موازنه تجاری -713 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.76 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 7.71 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 75.62 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 62445 GTQ - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 37198 GTQ - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3124 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7424 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8152 GTQ - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1403 GTQ - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11723 GTQ - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 229 GTQ - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2977 GTQ - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6556 GTQ - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1939 GTQ - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.3 % 2017-06
جمعیت 16.92 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 3560 GTQ / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1690 GTQ / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8270 GTQ / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3320 GTQ / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.36 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 136 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 129 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 2.16 % 2018-08
CPI مسکن آب و برق 112 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 3.6 % 2018-07
انتظارات تورم 4.25 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.44 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.75 % 2018-08
عرضه پول M0 61260 GTQ - میلیون 2018-08
عرضه پول M1 84556 GTQ - میلیون 2018-08
عرضه پول M2 239696 GTQ - میلیون 2018-08
ذخایر ارزی 12536 USD - میلیون 2018-08
نرخ بهره سپرده 5.4 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -713 USD - میلیون 2018-06
صادرات 887 USD - میلیون 2018-06
واردات 1600 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری 480 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.5 % 2017-12
گردش سرمایه 1846 USD - میلیون 2017-12
حواله 7160 USD - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 6.9 تن 2018-06
تولید نفت خام 9 BBL/D/1K 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 293 USD - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 0.51 2016-12
ورود توریست 654643 افراد 2018-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.76 % 2017-12
بودجه دولت -1.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -1772 GTQ - میلیون 2018-08
هزینه های دولت 26287 GTQ - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 4412 GTQ - میلیون 2018-08
هزینه های مالی 6184 GTQ - میلیون 2018-08
ارزیابی اعتبار 48.75
مخارج نظامی 263 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار -63.8 GTQ - میلیون 2017-12
سرعت اینترنت 3309 KBps 2017-03
آدرس های IP 208790 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.08 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 84 2018-12
شاخص فساد مالی 28 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 143 2017-12
آسانی کسب و کار 97 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 3.4 % 2018-07
تولید فولاد 25 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 223095 GTQ - میلیون 2017-12
قیمت گازوئیل 0.91 USD / لیتر 2018-08
اعتبار بخش خصوصی 124102 GTQ - میلیون 2018-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 7 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 17.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.83 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 25.66 celsius 2013-09