گواتمالا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.1 2016-06
نرخ تورم 4.2 2017-10
نرخ بهره 3 2017-09
موازنه تجاری -698 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.22 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 7.33 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 68.76 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 62424 GTQ - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 36219 GTQ - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3100 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7367 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7726 GTQ - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1578 GTQ - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10756 GTQ - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 460 GTQ - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2820 GTQ - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6891 GTQ - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1883 GTQ - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.1 % 2016-06
جمعیت 16.56 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 3560 GTQ / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1690 GTQ / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8270 GTQ / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3320 GTQ / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.2 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132 نقاط شاخص 2017-10
CPI مسکن آب و برق 109 نقاط شاخص 2017-10
تورم مواد غذایی 9.44 % 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.54 % 2017-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3 % 2017-09
عرضه پول M0 57807 GTQ - میلیون 2017-09
عرضه پول M1 78372 GTQ - میلیون 2017-09
عرضه پول M2 222037 GTQ - میلیون 2017-09
ذخایر ارزی 11494 USD - میلیون 2017-10
نرخ بهره سپرده 5.5 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -698 USD - میلیون 2017-08
صادرات 898 USD - میلیون 2017-08
واردات 1597 USD - میلیون 2017-08
حساب جاری 587 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2016-12
گردش سرمایه 805 USD - میلیون 2016-12
حواله 7160 USD - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 6.89 تن 2017-06
تولید نفت خام 8 BBL/D/1K 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 266 USD - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 1.14 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.22 % 2016-12
بودجه دولت -1.1 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -1260 GTQ - میلیون 2017-09
هزینه های دولت 26548 GTQ - میلیون 2016-12
درآمدهای دولت 4037 GTQ - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 5297 GTQ - میلیون 2017-09
ارزیابی اعتبار 48.75
مخارج نظامی 259 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 771 GTQ - میلیون 2016-12
سرعت اینترنت 3309 KBps 2017-03
آدرس های IP 208790 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.08 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 84 2018-12
شاخص فساد مالی 28 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 136 2016-12
آسانی کسب و کار 97 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.4 % 2017-08
تولید فولاد 25 هزار تن 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 216547 GTQ - میلیون 2016-12
قیمت گازوئیل 0.79 USD / لیتر 2017-10
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 7 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 17.5 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.83 % 2016-12