گواتمالا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.1 2016-06
نرخ تورم 5.68 2017-12
نرخ بهره 2.75 2017-12
موازنه تجاری -698 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.22 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 7.33 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 68.76 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 63349 GTQ - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 37198 GTQ - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3100 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7367 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8067 GTQ - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1807 GTQ - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11170 GTQ - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 240 GTQ - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2952 GTQ - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6409 GTQ - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1946 GTQ - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.1 % 2016-06
جمعیت 16.56 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 3560 GTQ / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1690 GTQ / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8270 GTQ / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3320 GTQ / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.68 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134 نقاط شاخص 2017-12
CPI مسکن آب و برق 110 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 12.35 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.95 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.75 % 2017-12
عرضه پول M0 57636 GTQ - میلیون 2017-11
عرضه پول M1 79771 GTQ - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 224064 GTQ - میلیون 2017-11
ذخایر ارزی 11770 USD - میلیون 2017-12
نرخ بهره سپرده 5.5 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -698 USD - میلیون 2017-08
صادرات 898 USD - میلیون 2017-08
واردات 1597 USD - میلیون 2017-08
حساب جاری 587 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2016-12
گردش سرمایه 805 USD - میلیون 2016-12
حواله 7160 USD - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 6.89 تن 2017-12
تولید نفت خام 8 BBL/D/1K 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 266 USD - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 0.51 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.22 % 2016-12
بودجه دولت -1.1 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -1284 GTQ - میلیون 2017-11
هزینه های دولت 26287 GTQ - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 4434 GTQ - میلیون 2017-11
هزینه های مالی 5717 GTQ - میلیون 2017-11
ارزیابی اعتبار 48.75
مخارج نظامی 259 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار -63.8 GTQ - میلیون 2017-12
سرعت اینترنت 3309 KBps 2017-03
آدرس های IP 208790 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.08 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 84 2018-12
شاخص فساد مالی 28 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 136 2016-12
آسانی کسب و کار 97 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.3 % 2017-11
تولید فولاد 25 هزار تن 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 223095 GTQ - میلیون 2017-12
قیمت گازوئیل 0.83 USD / لیتر 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 7 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 17.5 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.83 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 25.66 celsius 2013-09