گواتمالا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.1 2016-06
نرخ تورم 4.36 2017-06
نرخ بهره 3 2017-07
موازنه تجاری -506 2017-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.22 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 7.27 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.95 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 68.76 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 61032 GTQ - میلیون 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 36219 GTQ - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3100 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7367 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7954 GTQ - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1373 GTQ - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11383 GTQ - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 507 GTQ - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2831 GTQ - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6324 GTQ - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1794 GTQ - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.1 % 2016-06
جمعیت 16.18 میلیون 2015-12
نرخ مشارکت نیروی کار 61.1 % 2015-12
هزینه زندگی خانواده 3167 GTQ / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 2089 GTQ / ماه 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8220 GTQ / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2560 GTQ / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.36 % 2017-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130 نقاط شاخص 2017-06
تورم مواد غذایی 9.55 % 2017-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.86 % 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3 % 2017-07
عرضه پول M0 57862 GTQ - میلیون 2017-06
عرضه پول M1 78598 GTQ - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 219652 GTQ - میلیون 2017-06
ذخایر ارزی 10794 USD - میلیون 2017-06
نرخ بهره سپرده 5.5 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -506 USD - میلیون 2017-03
صادرات 1094 USD - میلیون 2017-03
واردات 1600 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری 44.6 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2016-12
گردش سرمایه 1042 USD - میلیون 2015-12
حواله 6461 USD - میلیون 2015-12
ذخایر طلا 6.89 تن 2017-03
تولید نفت خام 8 BBL/D/1K 2017-02
شاخص تروریسم 1.14 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.22 % 2016-12
بودجه دولت -1.4 % of GDP 2015-12
ارزش بودجه دولت 2.1 GTQ - میلیون 2017-06
هزینه های دولت 26548 GTQ - میلیون 2016-12
درآمدهای دولت 4854 GTQ - میلیون 2017-06
هزینه های مالی 4852 GTQ - میلیون 2017-06
ارزیابی اعتبار 48.75
مخارج نظامی 259 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 771 GTQ - میلیون 2016-12
شاخص رقابتی 4.08 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 78 2017-12
شاخص فساد مالی 28 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 136 2016-12
آسانی کسب و کار 88 2016-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.37 % 2017-05
تولید فولاد 25 هزار تن 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 216547 GTQ - میلیون 2016-12
قیمت گازوئیل 0.73 USD / لیتر 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 7 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 17.5 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.83 % 2016-12