گواتمالا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.1 2016-06
نرخ تورم 4.71 2018-01
نرخ بهره 2.75 2018-02
موازنه تجاری -688 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.22 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 7.39 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 68.76 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 63349 GTQ - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 37198 GTQ - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3100 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7367 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8067 GTQ - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1807 GTQ - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11170 GTQ - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 240 GTQ - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2952 GTQ - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6409 GTQ - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1946 GTQ - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.1 % 2016-06
جمعیت 16.56 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 3560 GTQ / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1690 GTQ / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8270 GTQ / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3320 GTQ / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.71 % 2018-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133 نقاط شاخص 2018-02
CPI مسکن آب و برق 111 نقاط شاخص 2018-02
تورم مواد غذایی 10.5 % 2018-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 % 2018-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.75 % 2018-02
عرضه پول M0 61039 GTQ - میلیون 2018-02
عرضه پول M1 82767 GTQ - میلیون 2018-02
عرضه پول M2 230223 GTQ - میلیون 2018-02
ذخایر ارزی 11475 USD - میلیون 2018-02
نرخ بهره سپرده 5.5 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -688 USD - میلیون 2017-11
صادرات 880 USD - میلیون 2017-11
واردات 1569 USD - میلیون 2017-11
حساب جاری 199 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2016-12
گردش سرمایه 805 USD - میلیون 2016-12
حواله 7160 USD - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 6.89 تن 2017-12
تولید نفت خام 10 BBL/D/1K 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 285 USD - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 0.51 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.22 % 2016-12
بودجه دولت -1.1 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 1638 GTQ - میلیون 2018-01
هزینه های دولت 26287 GTQ - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 5963 GTQ - میلیون 2018-01
هزینه های مالی 4326 GTQ - میلیون 2018-01
ارزیابی اعتبار 48.75
مخارج نظامی 259 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار -63.8 GTQ - میلیون 2017-12
سرعت اینترنت 3309 KBps 2017-03
آدرس های IP 208790 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.08 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 84 2018-12
شاخص فساد مالی 28 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 143 2017-12
آسانی کسب و کار 97 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.1 % 2018-01
تولید فولاد 25 هزار تن 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 223095 GTQ - میلیون 2017-12
قیمت گازوئیل 0.83 USD / لیتر 2018-02
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 7 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 17.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.83 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 25.66 celsius 2013-09