گواتمالا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.3 2017-06
نرخ تورم 3.92 2018-04
نرخ بهره 2.75 2018-04
موازنه تجاری -841 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.76 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 7.47 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.87 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 68.76 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 68049 GTQ - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 37198 GTQ - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3100 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7367 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10544 GTQ - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2268 GTQ - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11422 GTQ - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 257 GTQ - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3186 GTQ - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6969 GTQ - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1901 GTQ - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.3 % 2017-06
جمعیت 16.92 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 3560 GTQ / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1690 GTQ / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8270 GTQ / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3320 GTQ / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.92 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 127 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 2.49 % 2018-04
CPI مسکن آب و برق 111 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 8 % 2018-04
انتظارات تورم 4.59 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.04 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.75 % 2018-04
عرضه پول M0 59953 GTQ - میلیون 2018-04
عرضه پول M1 84310 GTQ - میلیون 2018-04
عرضه پول M2 234337 GTQ - میلیون 2018-04
ذخایر ارزی 11846 USD - میلیون 2018-04
نرخ بهره سپرده 5.5 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -841 USD - میلیون 2017-12
صادرات 903 USD - میلیون 2017-12
واردات 1744 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری -238 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.5 % 2017-12
گردش سرمایه 1846 USD - میلیون 2017-12
حواله 7160 USD - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 6.9 تن 2018-03
تولید نفت خام 9 BBL/D/1K 2018-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 282 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 0.51 2016-12
ورود توریست 490581 افراد 2017-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.76 % 2017-12
بودجه دولت -1.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 513 GTQ - میلیون 2018-04
هزینه های دولت 26287 GTQ - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 6258 GTQ - میلیون 2018-04
هزینه های مالی 5745 GTQ - میلیون 2018-04
ارزیابی اعتبار 48.75
مخارج نظامی 263 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار -63.8 GTQ - میلیون 2017-12
سرعت اینترنت 3309 KBps 2017-03
آدرس های IP 208790 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.08 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 84 2018-12
شاخص فساد مالی 28 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 143 2017-12
آسانی کسب و کار 97 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.9 % 2018-02
تولید فولاد 20 هزار تن 2018-04
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 223095 GTQ - میلیون 2017-12
قیمت گازوئیل 0.91 USD / لیتر 2018-04
اعتبار بخش خصوصی 122463 GTQ - میلیون 2018-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 7 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 17.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.83 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 25.66 celsius 2013-09