شاخص یاب

گواتمالا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.3 2017-06
نرخ تورم 4.34 2018-10
نرخ بهره 2.75 2018-10
موازنه تجاری -774 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.76 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 7.68 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 75.62 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64368 GTQ - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 37198 GTQ - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3124 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7424 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8039 GTQ - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1626 GTQ - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11100 GTQ - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 213 GTQ - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2951 GTQ - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7406 GTQ - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2060 GTQ - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.3 % 2017-06
جمعیت 16.92 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 4850 GTQ / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 2500 GTQ / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8230 GTQ / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3180 GTQ / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.34 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 137 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 130 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 2.63 % 2018-10
CPI مسکن آب و برق 112 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 7.9 % 2018-10
انتظارات تورم 3.9 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.34 % 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.75 % 2018-10
عرضه پول M0 63698 GTQ - میلیون 2018-10
عرضه پول M1 84274 GTQ - میلیون 2018-10
عرضه پول M2 241188 GTQ - میلیون 2018-10
ذخایر ارزی 12357 USD - میلیون 2018-10
نرخ بهره سپرده 5.4 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -774 USD - میلیون 2018-07
صادرات 880 USD - میلیون 2018-07
واردات 1653 USD - میلیون 2018-07
حساب جاری 106 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.5 % 2017-12
گردش سرمایه 1846 USD - میلیون 2017-12
حواله 8192 USD - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 6.9 تن 2018-09
تولید نفت خام 9 BBL/D/1K 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 244 USD - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 0.51 2016-12
ورود توریست 551230 افراد 2018-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.76 % 2017-12
بودجه دولت -1.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -1698 GTQ - میلیون 2018-09
هزینه های دولت 26287 GTQ - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 4022 GTQ - میلیون 2018-09
هزینه های مالی 5721 GTQ - میلیون 2018-09
ارزیابی اعتبار 48.75
مخارج نظامی 263 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار -63.8 GTQ - میلیون 2017-12
سرعت اینترنت 3309 KBps 2017-03
آدرس های IP 208790 IP 2017-03
شاخص رقابتی 53.36 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 96 2018-12
شاخص فساد مالی 28 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 143 2017-12
آسانی کسب و کار 98 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 3 % 2018-09
تولید فولاد 25 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 223095 GTQ - میلیون 2017-12
قیمت گازوئیل 0.89 USD / لیتر 2018-10
اعتبار بخش خصوصی 126685 GTQ - میلیون 2018-10
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 7 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 17.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.83 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 25.66 celsius 2013-09