شاخص یاب

گواتمالا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 7.72 7.72 7.72 7.72 7.72 7.72