یونان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2017-03
نرخ بیکاری 21.7 2017-05
نرخ تورم 1 2017-07
نرخ بهره 0 2017-08
موازنه تجاری -1498 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 179 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.18 2017-08
بازار سهام 831 امتیاز 2017-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.58 % 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.4 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 195 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 42827 EUR - میلیون 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5415 EUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 22736 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24264 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1585 EUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 604 EUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 4764 EUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9267 EUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7545 EUR - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 21.7 % 2017-05
افراد شاغل 3755 هزار 2017-05
افراد بیکار 1037 هزار 2017-05
استخدام تمام وقت 3274 هزار 2017-03
قسمت مدت زمان اشتغال 385 هزار 2017-03
نرخ اشتغال 78.36 % 2017-05
نرخ بیکاری بلند مدت 16.3 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 44.4 % 2017-05
هزینه های کار 88.8 نقاط شاخص 2017-03
پست های خالی شغلی 6315 2016-12
حداقل دستمزد 684 EUR / ماه 2017-06
جمعیت 10.76 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 67 2017-12
سن بازنشستگی مردان 67 2017-12
تغییر اشتغال 1 % 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 51.9 % 2017-03
هزینه زندگی خانواده 623 EUR / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 475 EUR / ماه 2016-12
بهره وری 90.2 نقاط شاخص 2017-03
دستمزد 1092 EUR / ماه 2016-04
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1370 EUR / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 786 EUR / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده اصلی 99.3 نقاط شاخص 2017-05
اندازه اصل تورم -0.1 % 2017-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 95.34 نقاط شاخص 2016-12
قیمت تولید 99.2 نقاط شاخص 2017-06
تغییر قیمت تولید کننده 1.4 % 2017-06
قیمت واردات 94.21 نقاط شاخص 2017-06
CPI Housing Utilities 120 نقاط شاخص 2017-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی -1.5 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) -1.7 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-08
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2017-08
عرضه پول M0 29338 EUR - میلیون 2017-06
عرضه پول M1 110306 EUR - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 159457 EUR - میلیون 2017-06
عرضه پول M3 160964 EUR - میلیون 2017-06
ترازنامه بانک 333128 EUR - میلیون 2017-06
ذخایر ارزی 5982 EUR - میلیون 2017-07
وام به بخش خصوصی 92010 EUR - میلیون 2017-06
ترازنامه بانک مرکزی 139372 EUR - میلیون 2017-06
میزان رشد وام -1.6 % 2017-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 137 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1498 EUR - میلیون 2017-06
صادرات 2379 EUR - میلیون 2017-06
واردات 3877 EUR - میلیون 2017-06
حساب جاری 842 EUR - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.6 % 2016-12
بدهی خارجی 432180 EUR - میلیون 2017-03
گردش سرمایه 655 EUR - میلیون 2017-06
حواله 80 EUR - میلیون 2017-06
ذخایر طلا 113 تن 2017-03
تولید نفت خام 3 BBL/D/1K 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 537 EUR - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 4.22 2015-12
درآمد گردشگری 2047 EUR - میلیون 2017-06
ورود توریست 1922299 افراد 2017-05
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 179 % 2016-12
بودجه دولت 0.7 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -354 EUR - میلیون 2017-06
هزینه های دولت 9413 EUR - میلیون 2017-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49 % 2016-12
درآمدهای دولت 27342 EUR - میلیون 2017-07
بدهی های دولت 325389 EUR - میلیون 2017-06
هزینه های مالی 28663 EUR - میلیون 2017-07
درخواست پناهندگی 2610 افراد 2017-04
ارزیابی اعتبار 9.78
مخارج نظامی 4986 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 98.2 2017-07
شاخص PMI تولید 50.5 2017-07
تولید صنعتی 1.6 % 2017-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.8 % 2017-06
تولید صنعتی 2.8 % 2017-06
استفاده از ظرفیت 69.4 % 2017-06
میزان سفارشات جدید -25 % 2017-06
ثبت خودرو 8421 ماشین 2017-07
تغییرات موجودی انبار -517 EUR - میلیون 2017-03
شاخص رقابتی 4 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 86 2017-12
شاخص فساد مالی 44 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 69 2016-12
آسانی کسب و کار 61 2016-12
تولید الکتریسیته 3275 گیگاوات ساعت 2017-04
استخراج معدن -3.6 % 2017-06
تولید فولاد 120 هزار تن 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -61.5 2017-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.8 % 2017-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.3 % 2017-05
هزینه های مصرف کننده 30812 EUR - میلیون 2017-03
اعتبار بخش خصوصی 190689 EUR - میلیون 2017-06
نرخ وام بانکی 5 % 2017-06
تسهیلات اعتباری خریدار 23971 EUR - میلیون 2017-06
قیمت گازوئیل 1.77 USD / لیتر 2017-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.3 % of GDP 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 59.6 نقاط شاخص 2016-12
جواز ساختمان 1237 واحد 2017-05
نرخ مالکیت مسکن 73.9 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 29 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 24 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 40.06 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.56 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.5 % 2016-12