یونان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2017-12
نرخ بیکاری 20.8 2018-02
نرخ تورم 0 2018-04
نرخ بهره 0 2018-04
موازنه تجاری -1630 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 179 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.18 2018-05
بازار سهام 783 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.54 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 195 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 46798 EUR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 6857 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 22736 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24264 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1608 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1908 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 5202 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9053 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7768 EUR - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 20.8 % 2018-02
افراد شاغل 3655 هزار 2018-02
افراد بیکار 1037 هزار 2018-02
استخدام تمام وقت 3380 هزار 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 356 هزار 2017-12
نرخ اشتغال 77.9 % 2018-02
نرخ بیکاری بلند مدت 15.3 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 45.4 % 2018-02
هزینه های کار 94.1 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 2825 2017-12
حداقل دستمزد 684 EUR / ماه 2018-06
جمعیت 10.76 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 67 2018-12
تغییر اشتغال -0.1 % 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 51.8 % 2017-12
هزینه زندگی خانواده 1020 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 580 EUR / ماه 2017-12
بهره وری 93 نقاط شاخص 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1600 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 747 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 99.3 نقاط شاخص 2018-03
اندازه اصل تورم -0.2 % 2018-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 95 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2018-03
تغییر قیمت تولید کننده 0.6 % 2018-03
قیمت واردات 101 نقاط شاخص 2018-03
CPI مسکن آب و برق 119 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 1 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-04
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2018-04
عرضه پول M0 30125 EUR - میلیون 2018-03
عرضه پول M1 114384 EUR - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 166723 EUR - میلیون 2018-03
عرضه پول M3 167574 EUR - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک 295261 EUR - میلیون 2018-03
ذخایر ارزی 6707 EUR - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 87434 EUR - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک مرکزی 117829 EUR - میلیون 2018-03
میزان رشد وام -2 % 2018-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 137 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1630 EUR - میلیون 2018-03
صادرات 2886 EUR - میلیون 2018-03
واردات 4515 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری -1294 EUR - میلیون 2018-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 % 2017-12
بدهی خارجی 404995 EUR - میلیون 2017-12
گردش سرمایه -1509 EUR - میلیون 2018-02
حواله 55.5 EUR - میلیون 2018-02
ذخایر طلا 113 تن 2018-03
تولید نفت خام 4 BBL/D/1K 2018-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 234 EUR - میلیون 2018-02
شاخص تروریسم 4.14 2016-12
درآمد گردشگری 152 EUR - میلیون 2018-02
ورود توریست 469535 افراد 2018-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 179 % 2017-12
بودجه دولت 0.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -1088 EUR - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 10968 EUR - میلیون 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48 % 2017-12
درآمدهای دولت 15515 EUR - میلیون 2018-04
بدهی های دولت 343740 EUR - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 15322 EUR - میلیون 2018-04
درخواست پناهندگی 3945 افراد 2018-02
ارزیابی اعتبار 9.78
مخارج نظامی 4959 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 104 نقاط شاخص 2018-04
شاخص PMI تولید 52.9 2018-04
تولید صنعتی 1.1 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.5 % 2018-03
تولید صنعتی -1.1 % 2018-03
استفاده از ظرفیت 71.5 % 2018-04
میزان سفارشات جدید -17 % 2018-04
ثبت خودرو 10494 2018-04
سرعت اینترنت 7862 KBps 2017-03
آدرس های IP 3133476 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار -1084 EUR - میلیون 2017-12
شاخص رقابتی 4.02 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 87 2018-12
شاخص فساد مالی 48 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 59 2017-12
آسانی کسب و کار 67 2017-12
تولید الکتریسیته 4034 گیگاوات ساعت 2018-02
استخراج معدن -10.2 % 2018-03
تولید فولاد 140 هزار تن 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -48.8 نقاط شاخص 2018-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.3 % 2018-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.1 % 2018-02
هزینه های مصرف کننده 32009 EUR - میلیون 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 180220 EUR - میلیون 2018-03
نرخ وام بانکی 4.64 % 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 21243 EUR - میلیون 2018-03
قیمت گازوئیل 1.9 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.3 % of GDP 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 59.2 نقاط شاخص 2017-12
جواز ساختمان 989 واحد 2018-02
نرخ مالکیت مسکن 73.9 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 29 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 24 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 40.06 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.06 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 8.87 mm 2015-12
درجه حرارت 5.93 celsius 2015-12