شاخص یاب

یونان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-06
نرخ بیکاری 19.1 2018-06
نرخ تورم 1 2018-08
نرخ بهره 0 2018-09
موازنه تجاری -20950 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 179 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-09
بازار سهام 699 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.63 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 200 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 48178 EUR - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5143 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 23027 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24574 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1704 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1061 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 5680 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9197 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 9354 EUR - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 19.1 % 2018-06
افراد شاغل 3920 هزار 2018-06
افراد بیکار 862 هزار 2018-06
استخدام تمام وقت 3498 هزار 2018-06
قسمت مدت زمان اشتغال 362 هزار 2018-06
نرخ اشتغال 81.96 % 2018-06
نرخ بیکاری بلند مدت 14.5 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 39.1 % 2018-06
هزینه های کار 90 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 14351 2018-03
حداقل دستمزد 684 EUR / ماه 2018-12
جمعیت 10.74 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 67 2018-12
تغییر اشتغال 0.8 % 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 52.1 % 2018-06
هزینه زندگی خانواده 1020 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 580 EUR / ماه 2017-12
بهره وری 93.2 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد 1060 EUR / ماه 2018-02
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1600 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 747 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 98.2 نقاط شاخص 2018-07
اندازه اصل تورم -0.3 % 2018-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 95 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 108 نقاط شاخص 2018-07
تغییر قیمت تولید کننده 8.2 % 2018-07
قیمت واردات 105 نقاط شاخص 2018-07
CPI مسکن آب و برق 120 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 1 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-08
عرضه پول M0 30839 EUR - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 117729 EUR - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 172000 EUR - میلیون 2018-07
عرضه پول M3 172783 EUR - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک 292559 EUR - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 6083 EUR - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 85561 EUR - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک مرکزی 109342 EUR - میلیون 2018-06
میزان رشد وام -2.5 % 2018-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 132 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -20950 EUR - میلیون 2018-07
صادرات 2938 EUR - میلیون 2018-07
واردات 5033 EUR - میلیون 2018-07
حساب جاری 1577 EUR - میلیون 2018-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 % 2017-12
بدهی خارجی 401887 EUR - میلیون 2018-03
گردش سرمایه 1174 EUR - میلیون 2018-07
حواله 78.6 EUR - میلیون 2018-07
ذخایر طلا 113 تن 2018-06
تولید نفت خام 4 BBL/D/1K 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 267 EUR - میلیون 2018-07
شاخص تروریسم 4.14 2016-12
درآمد گردشگری 3384 EUR - میلیون 2018-07
ورود توریست 3164181 افراد 2018-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 179 % 2017-12
بودجه دولت 0.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 695 EUR - میلیون 2018-07
هزینه های دولت 9681 EUR - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48 % 2017-12
درآمدهای دولت 31851 EUR - میلیون 2018-08
بدهی های دولت 345379 EUR - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 33089 EUR - میلیون 2018-08
درخواست پناهندگی 5585 افراد 2018-06
ارزیابی اعتبار 9.78
مخارج نظامی 4959 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 105 نقاط شاخص 2018-08
شاخص PMI تولید 53.9 2018-08
تولید صنعتی 1.9 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.7 % 2018-07
تولید صنعتی 4.1 % 2018-07
استفاده از ظرفیت 69.6 % 2018-08
میزان سفارشات جدید -3 % 2018-08
ثبت خودرو 7681 2018-08
سرعت اینترنت 7862 KBps 2017-03
آدرس های IP 3133476 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 33.68 EUR - میلیون 2018-06
شاخص رقابتی 4.02 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 87 2018-12
شاخص فساد مالی 48 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 59 2017-12
آسانی کسب و کار 67 2017-12
تولید الکتریسیته 4132 گیگاوات ساعت 2018-07
استخراج معدن 9.6 % 2018-07
تولید فولاد 130 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -47.8 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 % 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.8 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 32619 EUR - میلیون 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 177419 EUR - میلیون 2018-07
نرخ وام بانکی 4.87 % 2018-07
تسهیلات اعتباری خریدار 20793 EUR - میلیون 2018-07
قیمت گازوئیل 1.91 USD / لیتر 2018-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.2 % of GDP 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 59.5 نقاط شاخص 2018-06
جواز ساختمان 1374 واحد 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 73.3 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 29 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 24 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 40.06 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.06 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 8.87 mm 2015-12
درجه حرارت 5.93 celsius 2015-12