یونان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2017-09
نرخ بیکاری 20.9 2017-11
نرخ تورم -0.2 2018-01
نرخ بهره 0 2018-01
موازنه تجاری -1604 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 179 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.23 2018-02
بازار سهام 846 امتیاز 2018-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.37 % 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 195 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 49772 EUR - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5106 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 22736 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24264 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1480 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1202 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 5651 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8904 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11105 EUR - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 20.9 % 2017-11
افراد شاغل 3675 هزار 2017-11
افراد بیکار 1027 هزار 2017-11
استخدام تمام وقت 3462 هزار 2017-09
قسمت مدت زمان اشتغال 361 هزار 2017-09
نرخ اشتغال 78.16 % 2017-11
نرخ بیکاری بلند مدت 15.3 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 43.7 % 2017-11
هزینه های کار 79.1 نقاط شاخص 2017-09
پست های خالی شغلی 11188 2017-09
حداقل دستمزد 684 EUR / ماه 2018-06
جمعیت 10.76 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 67 2018-12
تغییر اشتغال 0.1 % 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 52.3 % 2017-09
هزینه زندگی خانواده 1020 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 580 EUR / ماه 2017-12
بهره وری 98.2 نقاط شاخص 2017-09
دستمزد 1092 EUR / ماه 2016-04
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1600 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 747 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.2 % 2018-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2018-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100 نقاط شاخص 2018-01
قیمت مصرف کننده اصلی 99 نقاط شاخص 2017-11
اندازه اصل تورم 0.4 % 2017-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 94.42 نقاط شاخص 2016-12
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 2.1 % 2017-12
قیمت واردات 101 نقاط شاخص 2017-12
CPI مسکن آب و برق 119 نقاط شاخص 2018-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی -1.2 % 2018-01
نرخ تورم (ماهانه) -1.6 % 2018-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-01
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2018-02
عرضه پول M0 30070 EUR - میلیون 2017-12
عرضه پول M1 118918 EUR - میلیون 2017-12
عرضه پول M2 170305 EUR - میلیون 2017-12
عرضه پول M3 171039 EUR - میلیون 2017-12
ترازنامه بانک 301453 EUR - میلیون 2017-12
ذخایر ارزی 6529 EUR - میلیون 2018-01
وام به بخش خصوصی 88767 EUR - میلیون 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 124566 EUR - میلیون 2017-11
میزان رشد وام -1.6 % 2017-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 137 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1604 EUR - میلیون 2017-12
صادرات 2613 EUR - میلیون 2017-12
واردات 4217 EUR - میلیون 2017-12
حساب جاری -1241 EUR - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.1 % 2016-12
بدهی خارجی 415919 EUR - میلیون 2017-09
گردش سرمایه -201 EUR - میلیون 2017-12
حواله 89.7 EUR - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 113 تن 2017-12
تولید نفت خام 2 BBL/D/1K 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 286 EUR - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 4.14 2016-12
درآمد گردشگری 182 EUR - میلیون 2017-12
ورود توریست 347476 افراد 2017-11
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 179 % 2016-12
بودجه دولت 0.7 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -3493 EUR - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 9751 EUR - میلیون 2017-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49 % 2016-12
درآمدهای دولت 4784 EUR - میلیون 2018-01
بدهی های دولت 328704 EUR - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 3176 EUR - میلیون 2018-01
درخواست پناهندگی 6205 افراد 2017-10
ارزیابی اعتبار 9.78
مخارج نظامی 4986 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 102 نقاط شاخص 2018-01
شاخص PMI تولید 55.2 2018-01
تولید صنعتی 0.2 % 2017-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.8 % 2017-12
تولید صنعتی 6.3 % 2017-12
استفاده از ظرفیت 70.5 % 2017-12
میزان سفارشات جدید -11 % 2017-12
ثبت خودرو 8876 2018-01
سرعت اینترنت 7862 KBps 2017-03
آدرس های IP 3133476 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار -87.15 EUR - میلیون 2017-09
شاخص رقابتی 4.02 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 87 2018-12
شاخص فساد مالی 44 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 69 2016-12
آسانی کسب و کار 67 2017-12
تولید الکتریسیته 4260 گیگاوات ساعت 2017-11
استخراج معدن -8.8 % 2017-12
تولید فولاد 110 هزار تن 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -51 نقاط شاخص 2018-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.1 % 2017-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.9 % 2017-11
هزینه های مصرف کننده 31993 EUR - میلیون 2017-09
اعتبار بخش خصوصی 183848 EUR - میلیون 2017-12
نرخ وام بانکی 4.69 % 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 22249 EUR - میلیون 2017-12
قیمت گازوئیل 1.98 USD / لیتر 2018-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.9 % of GDP 2017-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 58.9 نقاط شاخص 2017-09
جواز ساختمان 1302 واحد 2017-11
نرخ مالکیت مسکن 73.9 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 29 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 24 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 40.06 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.06 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 8.87 mm 2015-12
درجه حرارت 5.93 celsius 2015-12