شاخص یاب

یونان

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1.14 2019-01
بازار سهام 617 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.19 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2018-09
نرخ بیکاری 18.6 2018-10
نرخ تورم 0.6 2018-12
نرخ بهره 0 2018-12
موازنه تجاری -1548 2018-11
حساب جاری -871 2018-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 179 2017-12
بودجه دولت 0.8 2017-12
اطمینان کسب و کار 102 2018-12
شاخص PMI تولید 53.8 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -35 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.7 2018-10
نرخ مالیات شرکت 29 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2018-09
تولید ناخالص داخلی 200 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 51452 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5171 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 23027 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24574 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1946 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1292 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 5152 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8970 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12300 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 18.6 2018-10
افراد شاغل 3883 2018-10
افراد بیکار 862 2018-10
استخدام تمام وقت 3557 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 337 2018-09
نرخ اشتغال 81.83 2018-10
نرخ بیکاری بلند مدت 13.7 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 38.5 2018-10
هزینه های کار 78.3 2018-09
پست های خالی شغلی 14466 2018-06
حداقل دستمزد 684 2018-12
جمعیت 10.74 2018-12
سن بازنشستگی زنان 67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 67 2018-12
تغییر اشتغال 0.8 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 52.2 2018-09
هزینه زندگی خانواده 1070 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 595 2018-12
بهره وری 98.5 2018-09
دستمزد 1060 2018-02
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1510 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 717 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.6 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2018-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2018-09
اندازه اصل تورم 0.1 2018-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 95 2017-12
قیمت تولید 106 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده 2.9 2018-11
قیمت واردات 106 2018-10
CPI مسکن آب و برق 120 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 122 2018-12
تورم مواد غذایی 1 2018-11
نرخ تورم (ماهانه) -0.7 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2018-12
نرخ بهره بین بانکی -0.31 2018-12
عرضه پول M0 31205 2018-11
عرضه پول M1 120485 2018-11
عرضه پول M2 174954 2018-11
عرضه پول M3 175682 2018-11
ترازنامه بانک 290829 2018-11
ذخایر ارزی 6625 2018-12
وام به بخش خصوصی 83117 2018-11
ترازنامه بانک مرکزی 108397 2018-09
میزان رشد وام -1.8 2018-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 132 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1548 2018-11
حساب جاری -871 2018-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 2017-12
صادرات 3043 2018-11
واردات 4591 2018-11
بدهی خارجی 397352 2018-09
گردش سرمایه -547 2018-10
حواله 68.2 2018-09
ذخایر طلا 113 2018-12
تولید نفت خام 4 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 168 2018-09
شاخص تروریسم 4.14 2016-12
درآمد گردشگری 1408 2018-10
ورود توریست 3024440 2018-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 179 2017-12
بودجه دولت 0.8 2017-12
ارزش بودجه دولت 938 2018-11
هزینه های دولت 9607 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48 2017-12
درآمدهای دولت 47457 2018-11
بدهی های دولت 356034 2018-09
هزینه های مالی 44908 2018-11
درخواست پناهندگی 5585 2018-06
ارزیابی اعتبار 9.78
مخارج نظامی 4959 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 29 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 40.06 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.06 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 102 2018-12
شاخص PMI تولید 53.8 2018-12
تولید صنعتی 3.1 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.1 2018-11
تولید صنعتی 5.3 2018-11
استفاده از ظرفیت 70.7 2018-10
میزان سفارشات جدید -15 2018-10
ثبت خودرو 5337 2018-12
سرعت اینترنت 7862 2017-03
آدرس های IP 3133476 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1321 2018-09
شاخص رقابتی 62.1 2018-12
رتبه رقابتی 57 2018-12
شاخص فساد مالی 48 2017-12
رتبه فساد مالی 59 2017-12
آسانی کسب و کار 72 2018-12
تولید الکتریسیته 3603 2018-10
استخراج معدن -4.1 2018-11
تولید فولاد 140 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -35 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.7 2018-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی -4 2018-10
هزینه های مصرف کننده 32998 2018-09
اعتبار بخش خصوصی 173346 2018-11
نرخ وام بانکی 4.35 2018-11
تسهیلات اعتباری خریدار 20273 2018-11
قیمت گازوئیل 1.71 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 54.3 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 60.3 2018-09
جواز ساختمان 1197 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 73.3 2017-12