شاخص یاب

یونان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-06
نرخ بیکاری 18.9 2018-08
نرخ تورم 1.8 2018-10
نرخ بهره 0 2018-10
موازنه تجاری -1872 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 179 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.14 2018-11
بازار سهام 626 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.57 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 200 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 48178 EUR - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5143 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 23027 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24574 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1704 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1061 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 5680 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9197 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 9354 EUR - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 18.9 % 2018-08
افراد شاغل 3861 هزار 2018-08
افراد بیکار 896 هزار 2018-08
استخدام تمام وقت 3498 هزار 2018-06
قسمت مدت زمان اشتغال 362 هزار 2018-06
نرخ اشتغال 81.17 % 2018-08
نرخ بیکاری بلند مدت 13.7 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 36.8 % 2018-08
هزینه های کار 90 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 14466 2018-06
حداقل دستمزد 684 EUR / ماه 2018-12
جمعیت 10.74 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 67 2018-12
تغییر اشتغال 0.8 % 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 52.1 % 2018-06
هزینه زندگی خانواده 1070 EUR / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 595 EUR / ماه 2018-12
بهره وری 93.2 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد 1060 EUR / ماه 2018-02
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1510 EUR / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 717 EUR / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.8 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 100 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 0.1 % 2018-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 95 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 109 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 6.8 % 2018-09
قیمت واردات 106 نقاط شاخص 2018-09
CPI مسکن آب و برق 123 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 127 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 1.4 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 2 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-10
عرضه پول M0 30859 EUR - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 120192 EUR - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 174920 EUR - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 175668 EUR - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک 291281 EUR - میلیون 2018-09
ذخایر ارزی 6520 EUR - میلیون 2018-10
وام به بخش خصوصی 85191 EUR - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 108397 EUR - میلیون 2018-09
میزان رشد وام -1.8 % 2018-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 132 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1872 EUR - میلیون 2018-09
صادرات 2655 EUR - میلیون 2018-09
واردات 4528 EUR - میلیون 2018-09
حساب جاری 1564 EUR - میلیون 2018-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 % 2017-12
بدهی خارجی 395304 EUR - میلیون 2018-06
گردش سرمایه 1326 EUR - میلیون 2018-08
حواله 70.8 EUR - میلیون 2018-08
ذخایر طلا 113 تن 2018-09
تولید نفت خام 4 BBL/D/1K 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 127 EUR - میلیون 2018-08
شاخص تروریسم 4.14 2016-12
درآمد گردشگری 3604 EUR - میلیون 2018-08
ورود توریست 3024440 افراد 2018-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 179 % 2017-12
بودجه دولت 0.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 1498 EUR - میلیون 2018-09
هزینه های دولت 9681 EUR - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48 % 2017-12
درآمدهای دولت 42436 EUR - میلیون 2018-10
بدهی های دولت 345379 EUR - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 40786 EUR - میلیون 2018-10
درخواست پناهندگی 5585 افراد 2018-06
ارزیابی اعتبار 9.78
مخارج نظامی 4959 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 101 نقاط شاخص 2018-10
شاخص PMI تولید 53.1 2018-10
تولید صنعتی 2 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.9 % 2018-09
تولید صنعتی 1.3 % 2018-09
استفاده از ظرفیت 70.7 % 2018-10
میزان سفارشات جدید -15 % 2018-10
ثبت خودرو 7115 2018-10
سرعت اینترنت 7862 KBps 2017-03
آدرس های IP 3133476 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 33.68 EUR - میلیون 2018-06
شاخص رقابتی 62.1 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 57 2018-12
شاخص فساد مالی 48 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 59 2017-12
آسانی کسب و کار 72 2018-12
تولید الکتریسیته 3890 گیگاوات ساعت 2018-09
استخراج معدن -14.7 % 2018-09
تولید فولاد 145 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -38.3 نقاط شاخص 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.9 % 2018-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.2 % 2018-08
هزینه های مصرف کننده 32619 EUR - میلیون 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 176690 EUR - میلیون 2018-09
نرخ وام بانکی 4.45 % 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 20769 EUR - میلیون 2018-09
قیمت گازوئیل 1.86 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 55.7 % of GDP 2018-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 60.3 نقاط شاخص 2018-09
جواز ساختمان 1015 واحد 2018-08
نرخ مالکیت مسکن 73.3 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 29 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 24 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 40.06 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.06 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 8.87 mm 2015-12
درجه حرارت 5.93 celsius 2015-12