شاخص یاب

یونان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-03
نرخ بیکاری 20.2 2018-04
نرخ تورم 1 2018-06
نرخ بهره 0 2018-06
موازنه تجاری -1467 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 179 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-07
بازار سهام 760 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.87 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 200 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 44129 EUR - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5133 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 23027 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24574 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1743 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 788 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 5209 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9195 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7259 EUR - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 20.2 % 2018-04
افراد شاغل 3801 هزار 2018-04
افراد بیکار 941 هزار 2018-04
استخدام تمام وقت 3366 هزار 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 357 هزار 2018-03
نرخ اشتغال 80.15 % 2018-04
نرخ بیکاری بلند مدت 14.5 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 42.3 % 2018-04
هزینه های کار 90.3 نقاط شاخص 2018-03
پست های خالی شغلی 2825 2017-12
حداقل دستمزد 684 EUR / ماه 2018-06
جمعیت 10.74 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 67 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 % 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 51.6 % 2018-03
هزینه زندگی خانواده 1020 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 580 EUR / ماه 2017-12
بهره وری 91.1 نقاط شاخص 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1600 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 747 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 99.6 نقاط شاخص 2018-05
اندازه اصل تورم 0.2 % 2018-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 95 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 108 نقاط شاخص 2018-05
تغییر قیمت تولید کننده 7 % 2018-05
قیمت واردات 105 نقاط شاخص 2018-05
CPI مسکن آب و برق 119 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 1.3 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 1 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-06
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-06
عرضه پول M0 30390 EUR - میلیون 2018-05
عرضه پول M1 115783 EUR - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 169226 EUR - میلیون 2018-05
عرضه پول M3 170044 EUR - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک 296018 EUR - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 6370 EUR - میلیون 2018-06
وام به بخش خصوصی 86593 EUR - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک مرکزی 114322 EUR - میلیون 2018-05
میزان رشد وام -3.2 % 2018-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 132 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1467 EUR - میلیون 2018-05
صادرات 2942 EUR - میلیون 2018-05
واردات 4408 EUR - میلیون 2018-05
حساب جاری -1344 EUR - میلیون 2018-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 % 2017-12
بدهی خارجی 401887 EUR - میلیون 2018-03
گردش سرمایه -978 EUR - میلیون 2018-04
حواله 81.7 EUR - میلیون 2018-04
ذخایر طلا 113 تن 2018-06
تولید نفت خام 3 BBL/D/1K 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 375 EUR - میلیون 2018-04
شاخص تروریسم 4.14 2016-12
درآمد گردشگری 490 EUR - میلیون 2018-04
ورود توریست 2365125 افراد 2018-05
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 179 % 2017-12
بودجه دولت 0.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -959 EUR - میلیون 2018-05
هزینه های دولت 9263 EUR - میلیون 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48 % 2017-12
درآمدهای دولت 18436 EUR - میلیون 2018-05
بدهی های دولت 343740 EUR - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 19235 EUR - میلیون 2018-05
درخواست پناهندگی 4385 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 9.78
مخارج نظامی 4959 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 102 نقاط شاخص 2018-06
شاخص PMI تولید 53.5 2018-06
تولید صنعتی 1 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.5 % 2018-05
تولید صنعتی 0.3 % 2018-05
استفاده از ظرفیت 69.8 % 2018-06
میزان سفارشات جدید -19 % 2018-06
ثبت خودرو 12566 2018-06
سرعت اینترنت 7862 KBps 2017-03
آدرس های IP 3133476 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار -37.02 EUR - میلیون 2018-03
شاخص رقابتی 4.02 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 87 2018-12
شاخص فساد مالی 48 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 59 2017-12
آسانی کسب و کار 67 2017-12
تولید الکتریسیته 3345 گیگاوات ساعت 2018-04
استخراج معدن 6.8 % 2018-05
تولید فولاد 145 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -52.4 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 % 2018-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.3 % 2018-04
هزینه های مصرف کننده 31047 EUR - میلیون 2018-03
اعتبار بخش خصوصی 179187 EUR - میلیون 2018-05
نرخ وام بانکی 4.66 % 2018-05
تسهیلات اعتباری خریدار 21171 EUR - میلیون 2018-05
قیمت گازوئیل 1.91 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.2 % of GDP 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 58.9 نقاط شاخص 2018-03
جواز ساختمان 1058 واحد 2018-04
نرخ مالکیت مسکن 73.9 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 29 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 24 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 40.06 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.06 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 8.87 mm 2015-12
درجه حرارت 5.93 celsius 2015-12