شاخص یاب

غنا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2018-03
نرخ بیکاری 2.4 2017-12
نرخ تورم 10 2018-06
نرخ بهره 17 2018-06
موازنه تجاری 770 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.5 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 4.78 2018-07
بازار سهام 2865 امتیاز 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.8 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 47.33 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9940 GHS - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23010 GHS - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1814 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4228 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8441 GHS - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3175 GHS - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2543 GHS - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 3606 GHS - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1518 GHS - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 19554 GHS - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3853 GHS - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 329 GHS - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.4 % 2017-12
جمعیت 28.8 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 1700 GHS / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 660 GHS / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1950 GHS / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 588 GHS / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 10 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 220 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 589 نقاط شاخص 2018-05
تورم مواد غذایی 7.3 % 2018-06
CPI مسکن آب و برق 319 نقاط شاخص 2018-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 340 نقاط شاخص 2018-05
نرخ تورم (ماهانه) 1 % 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 7.1 % 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 17 % 2018-06
ترازنامه بانک 97811 GHS - میلیون 2018-03
ذخایر ارزی 6901 USD - میلیون 2018-04
نرخ بهره سپرده 13.3 % 2015-12
ترازنامه بانک مرکزی 58753 GHS - میلیون 2018-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 770 USD - میلیون 2018-03
صادرات 4103 USD - میلیون 2018-03
واردات 3333 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری -930 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 % 2017-12
گردش سرمایه 1335 USD - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 8.7 تن 2018-06
تولید نفت خام 163 BBL/D/1K 2018-03
شاخص تروریسم 0.33 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.5 % 2017-12
بودجه دولت -4.5 % of GDP 2017-12
درآمدهای دولت 5146 GHS - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 31.25
ارزش بودجه دولت -1062 GHS - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 5818 GHS - میلیون 2017-12
مخارج نظامی 186 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3368 KBps 2017-03
آدرس های IP 124915 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.72 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 111 2018-12
پی ام آی مرکب 52.7 2018-06
شاخص فساد مالی 40 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 81 2017-12
آسانی کسب و کار 120 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.3 % 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
نرخ وام بانکی 35.5 % 2018-04
قیمت گازوئیل 1.01 USD / لیتر 2018-06
مخارج خانوار 23 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 0.74 mm 2015-12
درجه حرارت 26.65 celsius 2015-12