غنا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.5 2017-09
نرخ بیکاری 5.77 2016-12
نرخ تورم 10.6 2018-02
نرخ بهره 20 2018-02
موازنه تجاری -351 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.4 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 4.41 2018-03
بازار سهام 3277 امتیاز 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.5 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.3 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 42.69 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9571 GHS - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23010 GHS - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1708 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3980 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7790 GHS - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3037 GHS - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2452 GHS - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 2375 GHS - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18747 GHS - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3838 GHS - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 308 GHS - میلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.77 % 2016-12
جمعیت 28.21 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 1700 GHS / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 660 GHS / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1950 GHS / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 588 GHS / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 10.6 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 212 نقاط شاخص 2018-02
قیمت تولید 581 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی 7.2 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 % 2018-02
تغییر قیمت تولید کننده 7.7 % 2018-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 20 % 2018-02
ترازنامه بانک 86233 GHS - میلیون 2017-09
ذخایر ارزی 7309 USD - میلیون 2017-11
نرخ بهره سپرده 13.3 % 2015-12
ترازنامه بانک مرکزی 56761 GHS - میلیون 2017-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -351 USD - میلیون 2017-09
صادرات 2889 USD - میلیون 2017-09
واردات 3241 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری -1013 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.9 % 2016-12
گردش سرمایه 40.23 USD - میلیون 2017-09
ذخایر طلا 8.74 تن 2017-12
تولید نفت خام 167 BBL/D/1K 2017-12
شاخص تروریسم 0.33 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.4 % 2016-12
بودجه دولت -8.7 % of GDP 2016-12
درآمدهای دولت 3379 GHS - میلیون 2017-09
ارزیابی اعتبار 31.25
ارزش بودجه دولت -500 GHS - میلیون 2017-09
هزینه های دولت 4469 GHS - میلیون 2017-09
مخارج نظامی 146 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3368 KBps 2017-03
آدرس های IP 124915 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.72 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 111 2018-12
پی ام آی مرکب 54.9 2018-02
شاخص فساد مالی 40 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 81 2017-12
آسانی کسب و کار 120 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 10.7 % 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
نرخ وام بانکی 35.5 % 2017-11
قیمت گازوئیل 1.01 USD / لیتر 2018-02
مخارج خانوار 23 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 0.74 mm 2015-12
درجه حرارت 26.65 celsius 2015-12