شاخص یاب

غنا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2018-06
نرخ بیکاری 2.4 2017-12
نرخ تورم 9.5 2018-10
نرخ بهره 17 2018-10
موازنه تجاری 540 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.5 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 4.85 2018-11
بازار سهام 2693 امتیاز 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.4 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 47.33 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 37333 GHS - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 33745 GHS - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1814 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4228 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6268 GHS - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3264 GHS - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4491 GHS - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 6357 GHS - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1260 GHS - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14673 GHS - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2198 GHS - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 185 GHS - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.4 % 2017-12
جمعیت 28.8 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 1720 GHS / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 900 GHS / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2030 GHS / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 870 GHS / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 9.5 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 221 نقاط شاخص 2018-09
قیمت تولید 600 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 8.7 % 2018-09
CPI مسکن آب و برق 322 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 361 نقاط شاخص 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 5.6 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 17 % 2018-10
ترازنامه بانک 103127 GHS - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 6693 USD - میلیون 2018-08
نرخ بهره سپرده 13.17 % 2016-03
ترازنامه بانک مرکزی 61994 GHS - میلیون 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 540 USD - میلیون 2018-06
صادرات 3763 USD - میلیون 2018-06
واردات 3222 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری -539 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.2 % 2017-12
گردش سرمایه -516 USD - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 8.7 تن 2018-09
تولید نفت خام 174 BBL/D/1K 2018-07
بدهی خارجی 17286 USD - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 0.33 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.5 % 2017-12
بودجه دولت -4.5 % of GDP 2017-12
درآمدهای دولت 3124 GHS - میلیون 2018-03
ارزیابی اعتبار 31.25
هزینه های مالی 3882 GHS - میلیون 2018-03
ارزش بودجه دولت -1082 GHS - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 7679 GHS - میلیون 2017-12
مخارج نظامی 186 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3368 KBps 2017-03
آدرس های IP 124915 IP 2017-03
شاخص رقابتی 51.33 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 106 2018-12
پی ام آی مرکب 50.2 2018-10
شاخص فساد مالی 40 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 81 2017-12
آسانی کسب و کار 114 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 6.6 % 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
نرخ وام بانکی 34.5 % 2018-05
قیمت گازوئیل 1.07 USD / لیتر 2018-10
مخارج خانوار 23.3 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 0.74 mm 2015-12
درجه حرارت 26.65 celsius 2015-12