غنا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.1 2017-12
نرخ بیکاری 5.77 2016-12
نرخ تورم 9.6 2018-04
نرخ بهره 17 2018-05
موازنه تجاری 410 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.5 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 4.64 2018-05
بازار سهام 3310 امتیاز 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.1 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.1 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 42.69 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9793 GHS - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23010 GHS - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1708 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3980 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8441 GHS - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3175 GHS - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2543 GHS - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 3606 GHS - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1518 GHS - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 19554 GHS - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3853 GHS - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 329 GHS - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.77 % 2016-12
جمعیت 28.21 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 1700 GHS / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 660 GHS / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1950 GHS / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 588 GHS / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 9.6 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 216 نقاط شاخص 2018-04
قیمت تولید 585 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 7.4 % 2018-04
CPI مسکن آب و برق 318 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 338 نقاط شاخص 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 % 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 6.4 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 17 % 2018-05
ترازنامه بانک 93249 GHS - میلیون 2018-01
ذخایر ارزی 6942 USD - میلیون 2018-02
نرخ بهره سپرده 13.3 % 2015-12
ترازنامه بانک مرکزی 56751 GHS - میلیون 2018-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 410 USD - میلیون 2017-12
صادرات 3748 USD - میلیون 2017-12
واردات 3338 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری -930 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.9 % 2016-12
گردش سرمایه 40.23 USD - میلیون 2017-09
ذخایر طلا 8.7 تن 2018-03
تولید نفت خام 178 BBL/D/1K 2018-01
شاخص تروریسم 0.33 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.5 % 2017-12
بودجه دولت -4.5 % of GDP 2017-12
درآمدهای دولت 3379 GHS - میلیون 2017-09
ارزیابی اعتبار 31.25
ارزش بودجه دولت -500 GHS - میلیون 2017-09
هزینه های دولت 4469 GHS - میلیون 2017-09
مخارج نظامی 186 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3368 KBps 2017-03
آدرس های IP 124915 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.72 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 111 2018-12
پی ام آی مرکب 54.5 2018-04
شاخص فساد مالی 40 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 81 2017-12
آسانی کسب و کار 120 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.3 % 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
نرخ وام بانکی 35.5 % 2018-02
قیمت گازوئیل 1.02 USD / لیتر 2018-04
مخارج خانوار 23 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 0.74 mm 2015-12
درجه حرارت 26.65 celsius 2015-12