غنا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.5 2017-09
نرخ بیکاری 5.77 2016-12
نرخ تورم 11.8 2017-12
نرخ بهره 20 2017-12
موازنه تجاری -407 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.4 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 4.53 2018-01
بازار سهام 2833 امتیاز 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.5 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.3 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 42.69 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9571 GHS - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23010 GHS - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1708 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3980 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7790 GHS - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3037 GHS - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2452 2016-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 2375 GHS - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18747 GHS - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3838 GHS - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 308 GHS - میلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.77 % 2016-12
جمعیت 28.21 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 1700 GHS / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 660 GHS / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1950 GHS / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 588 GHS / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 11.8 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 207 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 570 نقاط شاخص 2017-11
تورم مواد غذایی 8 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 1 % 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 7.1 % 2017-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 20 % 2017-12
ترازنامه بانک 81375 GHS - میلیون 2017-09
ذخایر ارزی 6851 USD - میلیون 2017-09
نرخ بهره سپرده 13.3 % 2015-12
ترازنامه بانک مرکزی 54450 GHS - میلیون 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -407 USD - میلیون 2017-09
صادرات 2834 USD - میلیون 2017-09
واردات 3241 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری -1010 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.9 % 2016-12
گردش سرمایه 1832 USD - میلیون 2017-06
ذخایر طلا 8.74 تن 2017-12
تولید نفت خام 130 BBL/D/1K 2017-09
شاخص تروریسم 0.33 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.4 % 2016-12
بودجه دولت -8.7 % of GDP 2016-12
درآمدهای دولت 3189 GHS - میلیون 2017-06
ارزیابی اعتبار 31.25
ارزش بودجه دولت -1842 GHS - میلیون 2017-06
هزینه های دولت 4604 GHS - میلیون 2017-06
مخارج نظامی 146 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3368 KBps 2017-03
آدرس های IP 124915 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.72 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 111 2018-12
پی ام آی مرکب 53.5 2017-12
شاخص فساد مالی 43 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 70 2016-12
آسانی کسب و کار 120 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 3.2 % 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
نرخ وام بانکی 35.5 % 2017-09
قیمت گازوئیل 0.99 USD / لیتر 2017-12
مخارج خانوار 23 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 0.74 mm 2015-12
درجه حرارت 26.65 celsius 2015-12