شاخص یاب

غنا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2018-03
نرخ بیکاری 2.4 2017-12
نرخ تورم 9.9 2018-08
نرخ بهره 17 2018-09
موازنه تجاری 540 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.5 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 4.77 2018-09
بازار سهام 2821 امتیاز 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.8 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 47.33 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9940 GHS - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 24374 GHS - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1814 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4228 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8441 GHS - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3175 GHS - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2543 GHS - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 3606 GHS - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1518 GHS - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 19554 GHS - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3853 GHS - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 329 GHS - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.4 % 2017-12
جمعیت 28.8 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 1700 GHS / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 660 GHS / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1950 GHS / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 588 GHS / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 9.9 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 221 نقاط شاخص 2018-08
قیمت تولید 597 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 7.9 % 2018-08
CPI مسکن آب و برق 321 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 360 نقاط شاخص 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-07
تغییر قیمت تولید کننده 7 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 17 % 2018-09
ترازنامه بانک 98164 GHS - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 7294 USD - میلیون 2018-06
نرخ بهره سپرده 13.3 % 2015-12
ترازنامه بانک مرکزی 62727 GHS - میلیون 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 540 USD - میلیون 2018-06
صادرات 3763 USD - میلیون 2018-06
واردات 3222 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری 255 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 % 2017-12
گردش سرمایه -516 USD - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 8.7 تن 2018-06
تولید نفت خام 160 BBL/D/1K 2018-05
بدهی خارجی 17286 USD - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 0.33 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.5 % 2017-12
بودجه دولت -4.5 % of GDP 2017-12
درآمدهای دولت 3124 GHS - میلیون 2018-03
ارزیابی اعتبار 31.25
ارزش بودجه دولت -1082 GHS - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 3882 GHS - میلیون 2018-03
مخارج نظامی 186 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3368 KBps 2017-03
آدرس های IP 124915 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.72 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 111 2018-12
پی ام آی مرکب 51.8 2018-08
شاخص فساد مالی 40 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 81 2017-12
آسانی کسب و کار 120 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 3.2 % 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
نرخ وام بانکی 34.5 % 2018-05
قیمت گازوئیل 1.03 USD / لیتر 2018-08
مخارج خانوار 23.3 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 0.74 mm 2015-12
درجه حرارت 26.65 celsius 2015-12