شاخص یاب

غنا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 4.94 4.95 5.01 5.07 5.13 5.26
بازار سهام 2436.12 2472 2448 2424 2400 2353