آلمان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2017-09
نرخ بیکاری 3.6 2017-09
نرخ تورم 1.6 2017-10
نرخ بهره 0 2017-10
موازنه تجاری 24100 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.3 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.18 2017-11
بازار سهام 12994 امتیاز 2017-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.36 % 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 3467 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 726 EUR - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص ملی 823 EUR - میلیارد 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 148 EUR - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 45552 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44072 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5.46 EUR - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 36.77 EUR - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 169 EUR - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 129 EUR - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 119 EUR - میلیارد 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.6 % 2017-09
افراد شاغل 44303 هزار 2017-09
افراد بیکار 2389 هزار 2017-10
تغییر نرخ بیکاری -11 هزار 2017-10
نرخ بیکاری بلند مدت 1.7 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 6.4 % 2017-09
هزینه های کار 112 نقاط شاخص 2017-06
بهره وری 106 نقاط شاخص 2017-08
پست های خالی شغلی 663 هزار 2017-10
دستمزد 3745 EUR / ماه 2016-12
حداقل دستمزد 8.84 EUR / ساعت 2017-01
رشد دستمزد 1.2 % 2017-06
دستمزد در تولید 110 نقاط شاخص 2017-08
جمعیت 82.8 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65.42 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65.42 2017-12
تغییر اشتغال 0.3 % 2017-06
نرخ اشتغال 74.8 % 2017-06
استخدام تمام وقت 29311 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 60.8 % 2017-03
هزینه زندگی خانواده 1990 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1240 EUR / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 10850 هزار 2017-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3550 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2050 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.6 % 2017-10
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 نقاط شاخص 2017-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2017-10
قیمت مصرف کننده اصلی 109 نقاط شاخص 2017-10
اندازه اصل تورم 1.2 % 2017-10
قیمت تولید 105 نقاط شاخص 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده 3.1 % 2017-09
قیمت صادرات 106 نقاط شاخص 2017-09
قیمت واردات 101 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 3.2 % 2017-09
CPI مسکن آب و برق 110 نقاط شاخص 2017-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 نقاط شاخص 2017-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-10
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2017-11
عرضه پول M1 2008 EUR - میلیارد 2017-09
عرضه پول M2 2861 EUR - میلیارد 2017-09
عرضه پول M3 2899 EUR - میلیارد 2017-09
ترازنامه بانک 7857308 EUR - میلیون 2017-09
ذخایر ارزی 172047 EUR - میلیون 2017-10
وام به بخش خصوصی 1378 EUR - میلیارد 2017-06
ترازنامه بانک مرکزی 1664 EUR - میلیارد 2017-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 150 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 24100 EUR - میلیون 2017-09
صادرات 110400 EUR - میلیون 2017-09
واردات 86300 EUR - میلیون 2017-09
حساب جاری 25400 EUR - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.3 % 2016-12
بدهی خارجی 4676221 EUR - میلیون 2017-06
گردش سرمایه 28644 EUR - میلیون 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6195 EUR - میلیون 2017-08
ذخایر طلا 3374 تن 2017-06
تولید نفت خام 43 BBL/D/1K 2017-06
شاخص تروریسم 4.31 2015-12
ورود توریست 35555 هزار 2016-12
فروش اسلحه 2813 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.3 % 2016-12
بودجه دولت 0.8 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 9.83 EUR - میلیارد 2017-03
هزینه های دولت 140 EUR - میلیارد 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 44.3 % 2016-12
درآمدهای دولت 338 EUR - میلیارد 2017-03
بدهی های دولت 1786779 EUR - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 328 EUR - میلیارد 2017-03
درخواست پناهندگی 14565 2017-09
ارزیابی اعتبار 99.87
مخارج نظامی 40985 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 117 2017-10
شاخص PMI تولید 60.6 2017-10
شاخص PMI خدمات 54.7 نقاط شاخص 2017-10
پی ام آی مرکب 56.6 نقاط شاخص 2017-10
تولید صنعتی 3.6 % 2017-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.6 % 2017-09
تولید صنعتی 4.3 % 2017-09
استفاده از ظرفیت 87.1 % 2017-12
سفارشات کارخانه 1 % 2017-09
میزان سفارشات جدید 121 نقاط شاخص 2017-09
تغییرات موجودی انبار -5.48 EUR - میلیارد 2017-06
ورشکستگی 1633 بانک اطلاعات شرکتها 2017-07
سود شرکت سهامی 189 EUR - میلیارد 2017-06
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 18.7 2017-11
تولید خودرو 414100 واحد 2017-10
ثبت خودرو 272855 ماشین 2017-10
سرعت اینترنت 15299 KBps 2017-03
آدرس های IP 38794861 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.65 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 5 2018-12
شاخص فساد مالی 81 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 10 2016-12
آسانی کسب و کار 20 2017-12
استخراج معدن 9.3 % 2017-09
تولید فولاد 3510 هزار تن 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 10.7 2017-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 % 2017-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.1 % 2017-09
هزینه های مصرف کننده 399 EUR - میلیارد 2017-06
درآمد قابل تصرف شخص 478 EUR - میلیارد 2017-06
پس انداز های شخصی 9.7 % 2017-06
تسهیلات اعتباری خریدار 234378 EUR - میلیون 2017-06
اعتبار بخش خصوصی 2822521 EUR - میلیون 2017-09
نرخ وام بانکی 2.5 % 2017-09
قیمت گازوئیل 1.57 USD / لیتر 2017-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 53.1 % of GDP 2017-03
بدهی خانوار به درآمد 82.68 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 4.4 % 2017-09
شاخص مسکن 141 نقاط شاخص 2017-09
جواز ساختمان 26943 2017-08
سفارشات ساخت و ساز 1 % 2017-08
پی ام آی ساخت و ساز 53.3 2017-10
نرخ مالکیت مسکن 51.9 % 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 29.72 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.5 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 39.76 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.33 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.43 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 33 mm 2015-12
درجه حرارت 6 celsius 2015-12