شاخص یاب

آلمان

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1.14 2019-01
بازار سهام 11206 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.26 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 2018-09
نرخ بیکاری 3.3 2018-11
نرخ تورم 1.7 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2018-12
نرخ بهره 0 2018-12
موازنه تجاری 20500 2018-11
حساب جاری 21400 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.9 2017-12
بودجه دولت 1.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 101 2018-12
شاخص PMI تولید 51.5 2018-12
شاخص PMI خدمات 51.8 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 10.4 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.4 2018-11
نرخ مالیات شرکت 29.79 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 2018-09
تولید ناخالص داخلی 3677 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 745 2018-09
تولید ناخالص ملی 866 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 154 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 46747 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45229 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6.24 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 43.69 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 178 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 138 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 126 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.3 2018-11
افراد شاغل 44845 2018-11
افراد بیکار 2210 2018-12
تغییر نرخ بیکاری -14 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 1.4 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 6.1 2018-11
هزینه های کار 115 2018-09
بهره وری 102 2018-10
پست های خالی شغلی 781 2018-12
دستمزد 3875 2018-06
حداقل دستمزد 9.19 2019-01
رشد دستمزد 1.5 2018-09
دستمزد در تولید 114 2018-10
جمعیت 82.85 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65.58 2018-12
تغییر اشتغال 0.2 2018-06
نرخ اشتغال 75.4 2018-06
استخدام تمام وقت 29382 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 60.9 2018-06
هزینه زندگی خانواده 1990 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1240 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 10897 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3550 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2050 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.7 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 2018-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 112 2018-12
اندازه اصل تورم 2.66 2018-12
قیمت تولید 105 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده 3.3 2018-11
قیمت صادرات 102 2018-11
قیمت واردات 104 2018-11
تورم مواد غذایی 1 2018-12
CPI مسکن آب و برق 112 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2018-12
نرخ بهره بین بانکی -0.31 2018-12
عرضه پول M1 2197 2018-11
عرضه پول M2 3003 2018-11
عرضه پول M3 3036 2018-11
ترازنامه بانک 7848 2018-09
ذخایر ارزی 173138 2018-12
وام به بخش خصوصی 1477 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 1817 2018-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 148 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 20500 2018-11
حساب جاری 21400 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8 2017-12
صادرات 116274 2018-11
واردات 95741 2018-11
بدهی خارجی 4886438 2018-09
گردش سرمایه 22503 2018-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18107 2018-11
ذخایر طلا 3370 2018-12
تولید نفت خام 41 2018-08
رابطه مبادله 98.55 2018-11
شاخص تروریسم 4.92 2016-12
ورود توریست 37452 2017-12
فروش اسلحه 1653 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.9 2017-12
بودجه دولت 1.7 2018-12
ارزش بودجه دولت 36.06 2018-06
هزینه های دولت 142 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.9 2017-12
درآمدهای دولت 373 2018-06
بدهی های دولت 1771735 2017-09
هزینه های مالی 337 2018-06
درخواست پناهندگی 13190 2018-07
ارزیابی اعتبار 99.87
مخارج نظامی 43023 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 29.79 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 40.21 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.43 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.78 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 101 2018-12
شاخص PMI تولید 51.5 2018-12
شاخص PMI خدمات 51.8 2018-12
پی ام آی مرکب 51.6 2018-12
تولید صنعتی -4.7 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.9 2018-11
تولید صنعتی -4.9 2018-11
استفاده از ظرفیت 87.1 2018-12
سفارشات کارخانه -1 2018-11
میزان سفارشات جدید 106 2018-11
تغییرات موجودی انبار 8.73 2018-09
ورشکستگی 1694 2018-10
سود شرکت سهامی 192 2018-09
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -17.5 2018-12
تولید خودرو 296000 2018-12
ثبت خودرو 237058 2018-12
سرعت اینترنت 15299 2017-03
آدرس های IP 38794861 2017-03
شاخص رقابتی 82.84 2018-12
رتبه رقابتی 3 2018-12
شاخص فساد مالی 81 2017-12
رتبه فساد مالی 12 2017-12
آسانی کسب و کار 24 2018-12
استخراج معدن -9.1 2018-11
تولید فولاد 3450 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 10.4 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.4 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.1 2018-11
هزینه های مصرف کننده 403 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 497 2018-09
پس انداز های شخصی 10.7 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 232195 2018-09
اعتبار بخش خصوصی 2960607 2018-11
نرخ وام بانکی 2.05 2018-11
قیمت گازوئیل 1.57 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 52.5 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 82.51 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -1.9 2018-11
شاخص مسکن 154 2018-12
جواز ساختمان 24016 2018-10
سفارشات ساخت و ساز 4.1 2018-08
پی ام آی ساخت و ساز 53.3 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 51.7 2016-12