شاخص یاب

آلمان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-03
نرخ بیکاری 3.4 2018-05
نرخ تورم 2.1 2018-06
نرخ بهره 0 2018-06
موازنه تجاری 19669 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.1 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-07
بازار سهام 12575 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.37 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 3677 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 740 EUR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص ملی 853 EUR - میلیارد 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 152 EUR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 46747 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45229 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4.28 EUR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 31.98 EUR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 172 EUR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 138 EUR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 116 EUR - میلیارد 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.4 % 2018-05
افراد شاغل 44684 هزار 2018-05
افراد بیکار 2276 هزار 2018-06
تغییر نرخ بیکاری -15 هزار 2018-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1.5 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 6.1 % 2018-05
هزینه های کار 113 نقاط شاخص 2018-03
بهره وری 105 نقاط شاخص 2018-05
پست های خالی شغلی 660 هزار 2018-06
دستمزد 3809 EUR / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 8.84 EUR / ساعت 2018-01
رشد دستمزد 1.1 % 2018-03
دستمزد در تولید 113 نقاط شاخص 2018-04
جمعیت 82.85 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65.58 2018-12
تغییر اشتغال 0.4 % 2018-03
نرخ اشتغال 75.4 % 2018-03
استخدام تمام وقت 29621 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 61 % 2018-03
هزینه زندگی خانواده 1990 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1240 EUR / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 10846 هزار 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3550 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2050 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.1 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 110 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 1.38 % 2018-06
قیمت تولید 108 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 3 % 2018-06
قیمت صادرات 107 نقاط شاخص 2018-05
قیمت واردات 104 نقاط شاخص 2018-05
تورم مواد غذایی 3.2 % 2018-06
CPI مسکن آب و برق 112 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 نقاط شاخص 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-06
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-06
عرضه پول M1 2117 EUR - میلیارد 2018-05
عرضه پول M2 2940 EUR - میلیارد 2018-05
عرضه پول M3 2976 EUR - میلیارد 2018-05
ترازنامه بانک 7929 EUR - میلیارد 2018-05
ذخایر ارزی 167078 EUR - میلیون 2018-06
وام به بخش خصوصی 1429 EUR - میلیارد 2018-03
ترازنامه بانک مرکزی 1778 EUR - میلیارد 2018-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 148 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 19669 EUR - میلیون 2018-05
صادرات 109098 EUR - میلیون 2018-05
واردات 89429 EUR - میلیون 2018-05
حساب جاری 12589 EUR - میلیون 2018-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8 % 2017-12
بدهی خارجی 4648614 EUR - میلیون 2018-03
گردش سرمایه -3448 EUR - میلیون 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3707 EUR - میلیون 2018-05
ذخایر طلا 3371 تن 2018-06
تولید نفت خام 40 BBL/D/1K 2018-03
رابطه مبادله 103 نقاط شاخص 2018-05
شاخص تروریسم 4.92 2016-12
ورود توریست 37452 هزار 2017-12
فروش اسلحه 1653 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.1 % 2017-12
بودجه دولت 1.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 70.64 EUR - میلیارد 2017-09
هزینه های دولت 140 EUR - میلیارد 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.9 % 2017-12
درآمدهای دولت 419 EUR - میلیارد 2017-09
بدهی های دولت 1771735 EUR - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 348 EUR - میلیارد 2017-09
درخواست پناهندگی 10705 2018-03
ارزیابی اعتبار 99.87
مخارج نظامی 43023 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 102 نقاط شاخص 2018-06
شاخص PMI تولید 55.9 2018-06
شاخص PMI خدمات 54.5 نقاط شاخص 2018-06
پی ام آی مرکب 54.8 نقاط شاخص 2018-06
تولید صنعتی 3.1 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.6 % 2018-05
تولید صنعتی 3.6 % 2018-05
استفاده از ظرفیت 87.7 % 2018-06
سفارشات کارخانه 2.6 % 2018-05
میزان سفارشات جدید 110 نقاط شاخص 2018-05
تغییرات موجودی انبار -5.9 EUR - میلیارد 2018-03
ورشکستگی 1729 بانک اطلاعات شرکتها 2018-04
سود شرکت سهامی 195 EUR - میلیارد 2018-03
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -24.7 2018-07
تولید خودرو 485300 واحد 2018-06
ثبت خودرو 341308 2018-06
سرعت اینترنت 15299 KBps 2017-03
آدرس های IP 38794861 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.65 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 5 2018-12
شاخص فساد مالی 81 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 12 2017-12
آسانی کسب و کار 20 2017-12
استخراج معدن -6.6 % 2018-05
تولید فولاد 3900 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 10.7 نقاط شاخص 2018-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.1 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.6 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 402 EUR - میلیارد 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 491 EUR - میلیارد 2018-03
پس انداز های شخصی 10 % 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 239327 EUR - میلیون 2018-03
اعتبار بخش خصوصی 2894404 EUR - میلیون 2018-05
نرخ وام بانکی 2.31 % 2018-05
قیمت گازوئیل 1.7 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 52.9 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 82.68 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 3.8 % 2018-05
شاخص مسکن 148 نقاط شاخص 2018-06
جواز ساختمان 28999 2018-05
سفارشات ساخت و ساز -2.5 % 2018-04
پی ام آی ساخت و ساز 53 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 51.7 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 29.79 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.5 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 40.21 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.43 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.78 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 33.58 mm 2015-12
درجه حرارت 6.65 celsius 2015-12