آلمان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2017-12
نرخ بیکاری 3.6 2018-01
نرخ تورم 1.4 2018-02
نرخ بهره 0 2018-03
موازنه تجاری 17400 2018-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.3 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.23 2018-03
بازار سهام 12100 امتیاز 2018-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.53 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 3467 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 738 EUR - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص ملی 841 EUR - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 149 EUR - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 45552 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44072 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4.79 EUR - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 40.61 EUR - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 168 EUR - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 141 EUR - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 121 EUR - میلیارد 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.6 % 2018-01
افراد شاغل 44543 هزار 2018-01
افراد بیکار 2546 هزار 2018-02
تغییر نرخ بیکاری -22 هزار 2018-02
نرخ بیکاری بلند مدت 1.5 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 6.6 % 2018-01
هزینه های کار 113 نقاط شاخص 2017-12
بهره وری 108 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 845 هزار 2018-02
دستمزد 3779 EUR / ماه 2017-09
حداقل دستمزد 8.84 EUR / ساعت 2018-01
رشد دستمزد 0.7 % 2017-09
دستمزد در تولید 111 نقاط شاخص 2017-12
جمعیت 82.8 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65.58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65.58 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 % 2017-12
نرخ اشتغال 75.6 % 2017-09
استخدام تمام وقت 30032 هزار 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 61.5 % 2017-09
هزینه زندگی خانواده 1990 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1240 EUR / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 10830 هزار 2017-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3550 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2050 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.4 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده اصلی 110 نقاط شاخص 2018-02
اندازه اصل تورم 1.57 % 2018-02
قیمت تولید 106 نقاط شاخص 2018-02
تغییر قیمت تولید کننده 1.8 % 2018-02
قیمت صادرات 106 نقاط شاخص 2018-01
قیمت واردات 103 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی 1.1 % 2018-02
CPI مسکن آب و برق 111 نقاط شاخص 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 نقاط شاخص 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-03
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2018-02
عرضه پول M1 2056 EUR - میلیارد 2018-01
عرضه پول M2 2892 EUR - میلیارد 2018-01
عرضه پول M3 2927 EUR - میلیارد 2018-01
ترازنامه بانک 7863 EUR - میلیارد 2018-01
ذخایر ارزی 166370 EUR - میلیون 2018-02
وام به بخش خصوصی 1393 EUR - میلیارد 2017-09
ترازنامه بانک مرکزی 1738 EUR - میلیارد 2018-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 148 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 17400 EUR - میلیون 2018-01
صادرات 107100 EUR - میلیون 2018-01
واردات 89700 EUR - میلیون 2018-01
حساب جاری 21950 EUR - میلیون 2018-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.8 % 2017-12
بدهی خارجی 4628099 EUR - میلیون 2017-09
گردش سرمایه 6070 EUR - میلیون 2018-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4973 EUR - میلیون 2018-01
ذخایر طلا 3374 تن 2017-12
تولید نفت خام 43 BBL/D/1K 2017-12
شاخص تروریسم 4.92 2016-12
ورود توریست 35555 هزار 2016-12
فروش اسلحه 1653 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.3 % 2016-12
بودجه دولت 1.2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 13.37 EUR - میلیارد 2017-06
هزینه های دولت 141 EUR - میلیارد 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 44.3 % 2016-12
درآمدهای دولت 346 EUR - میلیارد 2017-06
بدهی های دولت 1771735 EUR - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 333 EUR - میلیارد 2017-06
درخواست پناهندگی 12485 2017-12
ارزیابی اعتبار 99.87
مخارج نظامی 40985 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 115 نقاط شاخص 2018-03
شاخص PMI تولید 58.4 2018-03
شاخص PMI خدمات 54.2 نقاط شاخص 2018-03
پی ام آی مرکب 55.4 نقاط شاخص 2018-03
تولید صنعتی 5.5 % 2018-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.1 % 2018-01
تولید صنعتی 6.5 % 2018-01
استفاده از ظرفیت 87.9 % 2018-03
سفارشات کارخانه -3.9 % 2018-01
میزان سفارشات جدید 110 نقاط شاخص 2018-01
تغییرات موجودی انبار -5.2 EUR - میلیارد 2017-12
ورشکستگی 1521 بانک اطلاعات شرکتها 2017-12
سود شرکت سهامی 191 EUR - میلیارد 2017-12
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 5.1 2018-03
تولید خودرو 451900 واحد 2018-02
ثبت خودرو 261749 2018-02
سرعت اینترنت 15299 KBps 2017-03
آدرس های IP 38794861 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.65 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 5 2018-12
شاخص فساد مالی 81 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 12 2017-12
آسانی کسب و کار 20 2017-12
استخراج معدن -7 % 2018-01
تولید فولاد 3700 هزار تن 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 10.8 نقاط شاخص 2018-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.7 % 2018-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.3 % 2018-01
هزینه های مصرف کننده 400 EUR - میلیارد 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 485 EUR - میلیارد 2017-12
پس انداز های شخصی 10.2 % 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 237921 EUR - میلیون 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 2862621 EUR - میلیون 2018-01
نرخ وام بانکی 2.48 % 2018-01
قیمت گازوئیل 1.65 USD / لیتر 2018-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 53.1 % of GDP 2017-09
بدهی خانوار به درآمد 82.68 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 5.3 % 2018-01
شاخص مسکن 143 نقاط شاخص 2018-02
جواز ساختمان 30129 2017-12
سفارشات ساخت و ساز 21.8 % 2017-12
پی ام آی ساخت و ساز 52.7 2018-02
نرخ مالکیت مسکن 51.7 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 29.79 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.5 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 40.21 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.43 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.78 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 33.58 mm 2015-12
درجه حرارت 6.65 celsius 2015-12