فرانسه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2017-06
نرخ بیکاری 9.5 2017-06
نرخ تورم 0.7 2017-07
نرخ بهره 0 2017-08
موازنه تجاری -4657 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 96 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2017-08
بازار سهام 5094 امتیاز 2017-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.71 % 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 2465 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 538243 EUR - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 119056 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 42013 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38059 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7887 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 24650 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 55597 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 278144 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22768 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10860 EUR - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.5 % 2017-06
افراد شاغل 27748 هزار 2017-03
افراد بیکار 3483 هزار 2017-06
نرخ اشتغال 64.7 % 2017-03
نرخ بیکاری بلند مدت 4.1 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 21.4 % 2017-06
هزینه های کار 107 نقاط شاخص 2017-03
بهره وری 113 نقاط شاخص 2017-03
پست های خالی شغلی 266 هزار 2017-04
دستمزد 2957 EUR / ماه 2014-12
حداقل دستمزد 1480 EUR / ماه 2017-06
رشد دستمزد 0.5 % 2017-03
دستمزد در تولید 116 نقاط شاخص 2017-03
جمعیت 66.99 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65.33 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65.33 2017-12
تغییر اشتغال 0.2 % 2017-03
استخدام تمام وقت 21338 هزار 2017-03
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار -10.9 هزار 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 71.4 % 2017-03
هزینه زندگی خانواده 1366 EUR / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 1063 EUR / ماه 2016-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 16319 هزار 2017-06
قسمت مدت زمان اشتغال 4813 هزار 2017-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3140 EUR / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1860 EUR / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.7 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2017-07
اندازه اصل تورم 0.5 % 2017-07
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2017-06
تغییر قیمت تولید کننده 1.4 % 2017-06
قیمت صادرات 116 نقاط شاخص 2017-05
قیمت واردات 100 نقاط شاخص 2017-05
تورم مواد غذایی 0.7 % 2017-07
CPI Housing Utilities 101 نقاط شاخص 2017-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 نقاط شاخص 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-08
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2017-07
عرضه پول M1 1166673 EUR - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 1976003 EUR - میلیون 2017-06
عرضه پول M3 2370795 EUR - میلیون 2017-06
ترازنامه بانک 8532643 EUR - میلیون 2017-06
ذخایر ارزی 149 EUR - میلیارد 2017-06
وام به بخش خصوصی 2289427 EUR - میلیون 2017-06
ترازنامه بانک مرکزی 981269 EUR - میلیون 2017-06
میزان رشد وام 5.36 % 2017-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 229 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -4657 EUR - میلیون 2017-06
صادرات 39163 EUR - میلیون 2017-06
واردات 43820 EUR - میلیون 2017-06
حساب جاری -2137 EUR - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.9 % 2016-12
بدهی خارجی 4735352 EUR - میلیون 2016-12
رابطه مبادله 115 نقاط شاخص 2017-05
گردش سرمایه 6771 EUR - میلیون 2017-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1263 EUR - میلیون 2017-06
حواله 50 EUR - میلیون 2017-05
ذخایر طلا 2436 تن 2017-03
تولید نفت خام 15 BBL/D/1K 2017-02
شاخص تروریسم 5.6 2015-12
درآمد گردشگری 4496 EUR - میلیون 2017-06
ورود توریست 84500 هزار 2015-12
فروش اسلحه 2226 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 96 % 2016-12
بودجه دولت -3.4 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -62.26 EUR - میلیارد 2017-06
هزینه های دولت 130133 EUR - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56.2 % 2016-12
درآمدهای دولت 160 EUR - میلیارد 2017-06
بدهی های دولت 2210 EUR - میلیارد 2017-03
هزینه های مالی 202 EUR - میلیارد 2017-06
درخواست پناهندگی 7985 افراد 2017-03
ارزیابی اعتبار 89.53
مخارج نظامی 55681 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 109 2017-07
شاخص PMI تولید 54.9 2017-07
شاخص PMI خدمات 56 نقاط شاخص 2017-07
پی ام آی مرکب 55.6 نقاط شاخص 2017-07
تولید صنعتی 2.6 % 2017-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.1 % 2017-06
تولید صنعتی 3.3 % 2017-06
استفاده از ظرفیت 84.2 % 2017-09
میزان سفارشات جدید -5 2017-05
ورشکستگی 317 بانک اطلاعات شرکتها 2017-04
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 40.9 2017-07
ثبت خودرو 172018 ماشین 2017-07
تغییرات موجودی انبار 7305 EUR - میلیون 2017-06
شاخص رقابتی 5.2 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 21 2017-12
شاخص فساد مالی 69 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 23 2016-12
آسانی کسب و کار 29 2016-12
تولید الکتریسیته 43060 گیگاوات ساعت 2017-05
استخراج معدن 2.1 % 2017-06
تولید فولاد 1325 هزار تن 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 104 2017-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.3 % 2017-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.1 % 2017-06
هزینه های مصرف کننده 297622 EUR - میلیون 2017-06
درآمد قابل تصرف شخص 349035 EUR - میلیون 2017-03
پس انداز های شخصی 13.42 % 2017-03
نرخ وام بانکی 1.86 % 2017-06
تسهیلات اعتباری خریدار 1293397 EUR - میلیون 2017-06
قیمت گازوئیل 1.57 USD / لیتر 2017-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.4 % of GDP 2016-12
بدهی خانوار به درآمد 88.27 % 2015-12
هزینه های شخصی -0.8 % 2017-06
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 3.6 % 2017-06
شاخص مسکن 103 نقاط شاخص 2017-03
جواز ساختمان 44000 2017-06
پی ام آی ساخت و ساز 52.3 2017-07
نرخ مالکیت مسکن 64.1 % 2015-12
خانه های مسکونی نوساز 35100 2017-06
فروش خانه جدید 30909 2017-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 33.3 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.2 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 54.83 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 40.63 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.2 % 2016-12