فرانسه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2017-06
نرخ بیکاری 9.5 2017-06
نرخ تورم 0.9 2017-08
نرخ بهره 0 2017-09
موازنه تجاری -5968 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 96 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.19 2017-09
بازار سهام 5281 امتیاز 2017-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.73 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 2465 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 538243 EUR - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 119056 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 42013 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38059 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7887 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 24650 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 55597 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 278144 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22768 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10860 EUR - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.5 % 2017-06
افراد شاغل 27893 هزار 2017-06
افراد بیکار 3518 هزار 2017-07
نرخ اشتغال 65.3 % 2017-06
نرخ بیکاری بلند مدت 4 % 2017-06
نرخ بیکاری جوانان 23.4 % 2017-07
هزینه های کار 107 نقاط شاخص 2017-06
بهره وری 113 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 266 هزار 2017-04
دستمزد 2957 EUR / ماه 2014-12
حداقل دستمزد 1480 EUR / ماه 2017-06
رشد دستمزد 0.5 % 2017-03
دستمزد در تولید 116 نقاط شاخص 2017-03
جمعیت 66.99 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65.33 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65.33 2017-12
تغییر اشتغال 0.3 % 2017-06
استخدام تمام وقت 21338 هزار 2017-03
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 34.9 هزار 2017-07
نرخ مشارکت نیروی کار 72 % 2017-06
هزینه زندگی خانواده 1366 EUR / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 1063 EUR / ماه 2016-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 16319 هزار 2017-06
قسمت مدت زمان اشتغال 4813 هزار 2017-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3140 EUR / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1860 EUR / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.9 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2017-08
اندازه اصل تورم 0.5 % 2017-08
قیمت تولید 104 نقاط شاخص 2017-07
تغییر قیمت تولید کننده 1.5 % 2017-07
قیمت صادرات 115 نقاط شاخص 2017-07
قیمت واردات 99.8 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی 0.6 % 2017-08
CPI Housing Utilities 101 نقاط شاخص 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 نقاط شاخص 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2017-08
عرضه پول M1 1181508 EUR - میلیون 2017-07
عرضه پول M2 1991110 EUR - میلیون 2017-07
عرضه پول M3 2390330 EUR - میلیون 2017-07
ترازنامه بانک 8662034 EUR - میلیون 2017-07
ذخایر ارزی 152 EUR - میلیارد 2017-08
وام به بخش خصوصی 2307727 EUR - میلیون 2017-07
ترازنامه بانک مرکزی 976714 EUR - میلیون 2017-07
میزان رشد وام 5.44 % 2017-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 229 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -5968 EUR - میلیون 2017-07
صادرات 39286 EUR - میلیون 2017-07
واردات 45254 EUR - میلیون 2017-07
حساب جاری -4199 EUR - میلیون 2017-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.9 % 2016-12
بدهی خارجی 4735352 EUR - میلیون 2016-12
رابطه مبادله 115 نقاط شاخص 2017-07
گردش سرمایه -17407 EUR - میلیون 2017-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3608 EUR - میلیون 2017-07
حواله 50 EUR - میلیون 2017-05
ذخایر طلا 2436 تن 2017-06
تولید نفت خام 15 BBL/D/1K 2017-03
شاخص تروریسم 5.6 2015-12
درآمد گردشگری 5893 EUR - میلیون 2017-07
ورود توریست 84500 هزار 2015-12
فروش اسلحه 2226 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 96 % 2016-12
بودجه دولت -3.4 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -83.84 EUR - میلیارد 2017-07
هزینه های دولت 130133 EUR - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56.2 % 2016-12
درآمدهای دولت 182 EUR - میلیارد 2017-07
بدهی های دولت 2210 EUR - میلیارد 2017-03
هزینه های مالی 237 EUR - میلیارد 2017-07
درخواست پناهندگی 6825 افراد 2017-06
ارزیابی اعتبار 89.53
مخارج نظامی 55681 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 111 2017-08
شاخص PMI تولید 56 2017-09
شاخص PMI خدمات 57.1 نقاط شاخص 2017-09
پی ام آی مرکب 57.2 نقاط شاخص 2017-09
تولید صنعتی 3.7 % 2017-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.5 % 2017-07
تولید صنعتی 3.9 % 2017-07
استفاده از ظرفیت 84.2 % 2017-09
میزان سفارشات جدید -5 2017-05
ورشکستگی 343 بانک اطلاعات شرکتها 2017-05
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 29.8 2017-08
ثبت خودرو 177169 ماشین 2017-08
تغییرات موجودی انبار 7305 EUR - میلیون 2017-06
شاخص رقابتی 5.2 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 21 2017-12
شاخص فساد مالی 69 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 23 2016-12
آسانی کسب و کار 29 2016-12
تولید الکتریسیته 40368 گیگاوات ساعت 2017-07
استخراج معدن 2.3 % 2017-07
تولید فولاد 1150 هزار تن 2017-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 103 2017-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 % 2017-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.3 % 2017-07
هزینه های مصرف کننده 297622 EUR - میلیون 2017-06
درآمد قابل تصرف شخص 349035 EUR - میلیون 2017-03
پس انداز های شخصی 13.42 % 2017-03
نرخ وام بانکی 1.83 % 2017-07
تسهیلات اعتباری خریدار 1301129 EUR - میلیون 2017-07
قیمت گازوئیل 1.57 USD / لیتر 2017-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.4 % of GDP 2016-12
بدهی خانوار به درآمد 88.27 % 2015-12
هزینه های شخصی 0.7 % 2017-07
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 2.1 % 2017-07
شاخص مسکن 103 نقاط شاخص 2017-03
جواز ساختمان 44900 2017-07
پی ام آی ساخت و ساز 53.7 2017-08
نرخ مالکیت مسکن 64.1 % 2015-12
خانه های مسکونی نوساز 31700 2017-07
فروش خانه جدید 30804 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 33.3 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.2 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 54.83 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 40.63 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.2 % 2016-12