فرانسه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2017-09
نرخ بیکاری 9.7 2017-09
نرخ تورم 1.2 2017-12
نرخ بهره 0 2017-12
موازنه تجاری -5692 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 96 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.22 2018-01
بازار سهام 5527 امتیاز 2018-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.84 % 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 2465 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 541807 EUR - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 120920 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 42013 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38059 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8285 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 24839 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 55817 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 279678 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 23007 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10894 EUR - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.7 % 2017-09
افراد شاغل 27950 هزار 2017-09
افراد بیکار 3454 هزار 2017-11
نرخ اشتغال 65.1 % 2017-09
نرخ بیکاری بلند مدت 4.2 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 21.8 % 2017-11
هزینه های کار 107 نقاط شاخص 2017-09
بهره وری 113 نقاط شاخص 2017-09
پست های خالی شغلی 270 هزار 2017-11
دستمزد 2957 EUR / ماه 2014-12
حداقل دستمزد 1480 EUR / ماه 2017-12
رشد دستمزد 0.3 % 2017-06
دستمزد در تولید 117 نقاط شاخص 2017-09
جمعیت 66.99 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65.33 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65.33 2017-12
تغییر اشتغال 0.2 % 2017-09
استخدام تمام وقت 21667 هزار 2017-06
اشتغال دولتی 5815 هزار 2017-09
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار -29.5 هزار 2017-11
نرخ مشارکت نیروی کار 71.9 % 2017-09
هزینه زندگی خانواده 1700 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1030 EUR / ماه 2017-12
صورت های پرداخت توليد 2767 هزار 2017-09
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25038 هزار 2017-09
صورت پرداخت های خصوصی 19223 هزار 2017-09
قسمت مدت زمان اشتغال 4966 هزار 2017-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3160 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1630 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.2 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 0.6 % 2017-12
قیمت تولید 106 نقاط شاخص 2017-11
تغییر قیمت تولید کننده 2.4 % 2017-11
قیمت صادرات 114 نقاط شاخص 2017-08
قیمت واردات 99.4 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 1.5 % 2017-11
CPI مسکن آب و برق 102 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-12
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2017-12
عرضه پول M1 1193454 EUR - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 2014066 EUR - میلیون 2017-11
عرضه پول M3 2422570 EUR - میلیون 2017-11
ترازنامه بانک 8775015 EUR - میلیون 2017-11
ذخایر ارزی 147 EUR - میلیارد 2017-12
وام به بخش خصوصی 2327526 EUR - میلیون 2017-11
ترازنامه بانک مرکزی 1027457 EUR - میلیون 2017-11
میزان رشد وام 5.39 % 2017-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 229 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -5692 EUR - میلیون 2017-11
صادرات 39315 EUR - میلیون 2017-11
واردات 45007 EUR - میلیون 2017-11
حساب جاری -3260 EUR - میلیون 2017-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.9 % 2016-12
بدهی خارجی 4883344 EUR - میلیون 2017-06
رابطه مبادله 115 نقاط شاخص 2017-08
گردش سرمایه -11644 EUR - میلیون 2017-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2775 EUR - میلیون 2017-11
حواله 50 EUR - میلیون 2017-10
ذخایر طلا 2436 تن 2017-12
تولید نفت خام 15 BBL/D/1K 2017-09
شاخص تروریسم 5.96 2016-12
درآمد گردشگری 2033 EUR - میلیون 2017-11
ورود توریست 84500 هزار 2015-12
فروش اسلحه 2226 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 96 % 2016-12
بودجه دولت -3.4 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -84.75 EUR - میلیارد 2017-11
هزینه های دولت 131054 EUR - میلیون 2017-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56.2 % 2016-12
درآمدهای دولت 280 EUR - میلیارد 2017-11
بدهی های دولت 2226 EUR - میلیارد 2017-09
هزینه های مالی 355 EUR - میلیارد 2017-11
درخواست پناهندگی 6955 افراد 2017-09
ارزیابی اعتبار 89.53
مخارج نظامی 55681 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 112 نقاط شاخص 2017-12
شاخص PMI تولید 58.8 2017-12
شاخص PMI خدمات 59.1 نقاط شاخص 2017-12
پی ام آی مرکب 59.6 نقاط شاخص 2017-12
تولید صنعتی 2.5 % 2017-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.5 % 2017-11
تولید صنعتی 3 % 2017-11
استفاده از ظرفیت 84.9 % 2017-12
میزان سفارشات جدید -0.7 نقاط شاخص 2017-12
ورشکستگی 330 بانک اطلاعات شرکتها 2017-10
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 31.8 2017-12
ثبت خودرو 184553 ماشین 2017-12
سرعت اینترنت 10757 KBps 2017-03
آدرس های IP 29887339 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 12328 EUR - میلیون 2017-09
شاخص رقابتی 5.18 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 22 2018-12
شاخص فساد مالی 69 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 23 2016-12
آسانی کسب و کار 31 2017-12
تولید الکتریسیته 47044 گیگاوات ساعت 2017-11
استخراج معدن 2.8 % 2017-11
تولید فولاد 1199 هزار تن 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.2 % 2017-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.8 % 2017-11
هزینه های مصرف کننده 299119 EUR - میلیون 2017-09
درآمد قابل تصرف شخص 354161 EUR - میلیون 2017-09
پس انداز های شخصی 14.51 % 2017-09
نرخ وام بانکی 1.76 % 2017-11
تسهیلات اعتباری خریدار 1318556 EUR - میلیون 2017-11
قیمت گازوئیل 1.73 USD / لیتر 2017-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.1 % of GDP 2017-06
بدهی خانوار به درآمد 89.47 % 2016-12
هزینه های شخصی 2.2 % 2017-11
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -0.5 % 2017-11
شاخص مسکن 106 نقاط شاخص 2017-09
جواز ساختمان 39100 2017-11
پی ام آی ساخت و ساز 54 2017-12
نرخ مالکیت مسکن 64.9 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 36200 2017-11
فروش خانه جدید 28230 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 33.3 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.2 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 54.83 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 40.63 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.2 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 24.37 mm 2015-12
درجه حرارت 7.7 celsius 2015-12