شاخص یاب

فرانسه

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1.14 2019-01
بازار سهام 4876 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.66 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2018-09
نرخ بیکاری 9.1 2018-09
نرخ تورم 1.6 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0 2018-12
نرخ بهره 0 2018-12
موازنه تجاری -5099 2018-11
حساب جاری -2756 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97 2017-12
بودجه دولت -2.6 2017-12
اطمینان کسب و کار 104 2018-12
شاخص PMI تولید 49.7 2018-12
شاخص PMI خدمات 49 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 87 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2018-11
نرخ مالیات شرکت 33.3 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2018-09
تولید ناخالص داخلی 2582 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 571355 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 131776 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 42568 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38606 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7813 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27913 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 58035 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 291311 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22930 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12499 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.1 2018-09
افراد شاغل 28184 2018-09
افراد بیکار 3411 2018-11
نرخ اشتغال 65.9 2018-09
نرخ بیکاری بلند مدت 3.4 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 21.8 2018-11
هزینه های کار 108 2018-09
بهره وری 119 2018-09
پست های خالی شغلی 289 2018-09
دستمزد 2998 2015-12
حداقل دستمزد 1521 2019-12
رشد دستمزد 0.4 2018-06
دستمزد در تولید 102 2018-09
جمعیت 67.19 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 0.1 2018-06
استخدام تمام وقت 21849 2018-06
اشتغال دولتی 5781 2018-09
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار -15.1 2018-11
نرخ مشارکت نیروی کار 72.3 2018-09
هزینه زندگی خانواده 1790 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1080 2018-12
صورت های پرداخت توليد 2773 2018-09
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25174 2018-09
صورت پرداخت های خصوصی 19392 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 4949 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3120 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1610 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.6 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2018-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2018-12
اندازه اصل تورم 0.7 2018-12
قیمت تولید 104 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده 2.6 2018-11
قیمت صادرات 117 2018-11
قیمت واردات 102 2018-11
تورم مواد غذایی 2.5 2018-12
CPI مسکن آب و برق 105 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2018-12
نرخ بهره بین بانکی -0.31 2018-12
عرضه پول M1 1278057 2018-11
عرضه پول M2 2135809 2018-11
عرضه پول M3 2519941 2018-11
ترازنامه بانک 9099783 2018-11
ذخایر ارزی 153 2018-12
وام به بخش خصوصی 2467815 2018-11
ترازنامه بانک مرکزی 1093242 2018-11
میزان رشد وام 6.29 2018-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 234 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -5099 2018-11
حساب جاری -2756 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 2017-12
صادرات 41173 2018-11
واردات 46272 2018-11
بدهی خارجی 5157170 2018-06
رابطه مبادله 114 2018-11
گردش سرمایه -13176 2018-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5387 2018-11
حواله 43 2018-10
ذخایر طلا 2436 2018-12
تولید نفت خام 16 2018-08
شاخص تروریسم 5.96 2016-12
درآمد گردشگری 3157 2018-11
ورود توریست 82600 2016-12
فروش اسلحه 2162 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97 2017-12
بودجه دولت -2.6 2017-12
ارزش بودجه دولت -95.64 2018-11
هزینه های دولت 136072 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56.5 2017-12
درآمدهای دولت 272 2018-11
بدهی های دولت 2322 2018-09
هزینه های مالی 361 2018-11
درخواست پناهندگی 8620 2018-06
ارزیابی اعتبار 89.53
مخارج نظامی 56287 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 33.3 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 59.2 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.2 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 104 2018-12
شاخص PMI تولید 49.7 2018-12
شاخص PMI خدمات 49 2018-12
پی ام آی مرکب 48.7 2018-12
تولید صنعتی -2.1 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.3 2018-11
تولید صنعتی -2.2 2018-11
استفاده از ظرفیت 85.2 2018-12
میزان سفارشات جدید -10.8 2018-12
ورشکستگی 407 2018-10
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -28.3 2018-12
ثبت خودرو 162340 2018-12
سرعت اینترنت 10757 2017-03
آدرس های IP 29887339 2017-03
تغییرات موجودی انبار 2589 2018-09
شاخص رقابتی 78.01 2018-12
رتبه رقابتی 17 2018-12
شاخص فساد مالی 70 2017-12
رتبه فساد مالی 23 2017-12
آسانی کسب و کار 32 2018-12
تولید الکتریسیته 48906 2018-11
استخراج معدن -2.8 2018-11
تولید فولاد 1352 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 87 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1 2018-11
هزینه های مصرف کننده 308701 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 358295 2018-09
پس انداز های شخصی 14.41 2018-09
نرخ وام بانکی 1.72 2018-11
تسهیلات اعتباری خریدار 1390766 2018-11
قیمت گازوئیل 1.69 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 59.1 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 93.29 2017-12
هزینه های شخصی -0.3 2018-11
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 0.5 2018-11
شاخص مسکن 109 2018-09
جواز ساختمان 34900 2018-11
پی ام آی ساخت و ساز 53 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 64.9 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 33700 2018-11
فروش خانه جدید 27395 2018-09