شاخص یاب

فرانسه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-03
نرخ بیکاری 9.2 2018-03
نرخ تورم 2 2018-06
نرخ بهره 0 2018-06
موازنه تجاری -6005 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-07
بازار سهام 5409 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.65 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 2582 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 568759 EUR - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 129680 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 42568 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38606 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8351 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 24993 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 56012 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 283585 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 23910 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11178 EUR - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.2 % 2018-03
افراد شاغل 28070 هزار 2018-03
افراد بیکار 3444 هزار 2018-05
نرخ اشتغال 65.7 % 2018-03
نرخ بیکاری بلند مدت 3.6 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 20.4 % 2018-05
هزینه های کار 107 نقاط شاخص 2018-03
بهره وری 119 نقاط شاخص 2018-03
پست های خالی شغلی 296 هزار 2018-05
دستمزد 2998 EUR / ماه 2015-12
حداقل دستمزد 1498 EUR / ماه 2018-06
رشد دستمزد 0.1 % 2017-12
دستمزد در تولید 118 نقاط شاخص 2018-03
جمعیت 67.19 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 0.2 % 2018-03
استخدام تمام وقت 21682 هزار 2018-03
اشتغال دولتی 5794 هزار 2018-03
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 10.3 هزار 2018-05
نرخ مشارکت نیروی کار 72.2 % 2018-03
هزینه زندگی خانواده 1700 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1030 EUR / ماه 2017-12
صورت های پرداخت توليد 2779 هزار 2018-03
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25172 هزار 2018-03
صورت پرداخت های خصوصی 19378 هزار 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 4838 هزار 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3160 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1630 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 0.8 % 2018-06
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2018-05
تغییر قیمت تولید کننده 2.2 % 2018-04
قیمت صادرات 115 نقاط شاخص 2018-05
قیمت واردات 102 نقاط شاخص 2018-05
تورم مواد غذایی 1.9 % 2018-06
CPI مسکن آب و برق 103 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 نقاط شاخص 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-06
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-06
عرضه پول M1 1239855 EUR - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 2082249 EUR - میلیون 2018-05
عرضه پول M3 2487210 EUR - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک 8979612 EUR - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 148 EUR - میلیارد 2018-06
وام به بخش خصوصی 2405369 EUR - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک مرکزی 1070341 EUR - میلیون 2018-05
میزان رشد وام 5.64 % 2018-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 234 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -6005 EUR - میلیون 2018-05
صادرات 40514 EUR - میلیون 2018-05
واردات 46519 EUR - میلیون 2018-05
حساب جاری -2917 EUR - میلیون 2018-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 % 2017-12
بدهی خارجی 4830884 EUR - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 113 نقاط شاخص 2018-05
گردش سرمایه -8734 EUR - میلیون 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3062 EUR - میلیون 2018-05
حواله 43 EUR - میلیون 2018-04
ذخایر طلا 2436 تن 2018-06
تولید نفت خام 15 BBL/D/1K 2018-03
شاخص تروریسم 5.96 2016-12
درآمد گردشگری 4922 EUR - میلیون 2018-05
ورود توریست 82600 هزار 2016-12
فروش اسلحه 2162 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97 % 2017-12
بودجه دولت -2.6 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -55.07 EUR - میلیارد 2018-05
هزینه های دولت 135809 EUR - میلیون 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56.5 % 2017-12
درآمدهای دولت 133 EUR - میلیارد 2018-05
بدهی های دولت 2255 EUR - میلیارد 2018-03
هزینه های مالی 165 EUR - میلیارد 2018-05
درخواست پناهندگی 8670 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 89.53
مخارج نظامی 56287 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 110 نقاط شاخص 2018-06
شاخص PMI تولید 52.5 2018-06
شاخص PMI خدمات 55.9 نقاط شاخص 2018-06
پی ام آی مرکب 55 نقاط شاخص 2018-06
تولید صنعتی -0.9 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.2 % 2018-05
تولید صنعتی -0.7 % 2018-05
استفاده از ظرفیت 85.2 % 2018-06
میزان سفارشات جدید 0.2 نقاط شاخص 2018-04
ورشکستگی 325 بانک اطلاعات شرکتها 2018-03
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -8.4 2018-07
ثبت خودرو 189353 2018-06
سرعت اینترنت 10757 KBps 2017-03
آدرس های IP 29887339 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 3968 EUR - میلیون 2018-03
شاخص رقابتی 5.18 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 22 2018-12
شاخص فساد مالی 70 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 23 2017-12
آسانی کسب و کار 31 2017-12
تولید الکتریسیته 44930 گیگاوات ساعت 2018-04
استخراج معدن 1.7 % 2018-05
تولید فولاد 1333 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 97 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.9 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 307258 EUR - میلیون 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 350671 EUR - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی 13.62 % 2018-03
نرخ وام بانکی 1.81 % 2018-05
تسهیلات اعتباری خریدار 1350462 EUR - میلیون 2018-05
قیمت گازوئیل 1.83 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.7 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 89.47 % 2016-12
هزینه های شخصی 0.9 % 2018-05
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -4.2 % 2018-05
شاخص مسکن 106 نقاط شاخص 2018-03
جواز ساختمان 40200 2018-05
پی ام آی ساخت و ساز 50.3 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 64.9 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 31300 2018-05
فروش خانه جدید 30059 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 33.3 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 59.2 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.2 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 24.37 mm 2015-12
درجه حرارت 7.7 celsius 2015-12