شاخص یاب

فرانسه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-06
نرخ بیکاری 9.1 2018-06
نرخ تورم 2.3 2018-08
نرخ بهره 0 2018-09
موازنه تجاری -3490 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.18 2018-09
بازار سهام 5488 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.79 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 2582 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 569518 EUR - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 130599 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 42568 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38606 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7799 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27954 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 57866 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 289588 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22624 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12611 EUR - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.1 % 2018-06
افراد شاغل 28070 هزار 2018-03
افراد بیکار 3462 هزار 2018-07
نرخ اشتغال 65.8 % 2018-06
نرخ بیکاری بلند مدت 3.6 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 20.4 % 2018-07
هزینه های کار 108 نقاط شاخص 2018-06
بهره وری 119 نقاط شاخص 2018-03
پست های خالی شغلی 304 هزار 2018-07
دستمزد 2998 EUR / ماه 2015-12
حداقل دستمزد 1498 EUR / ماه 2018-12
رشد دستمزد 0.7 % 2018-03
دستمزد در تولید 118 نقاط شاخص 2018-03
جمعیت 67.19 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 0.1 % 2018-06
استخدام تمام وقت 21682 هزار 2018-03
اشتغال دولتی 5780 هزار 2018-06
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 19.3 هزار 2018-07
نرخ مشارکت نیروی کار 72.2 % 2018-06
هزینه زندگی خانواده 1700 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1030 EUR / ماه 2017-12
صورت های پرداخت توليد 2778 هزار 2018-06
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25180 هزار 2018-06
صورت پرداخت های خصوصی 19400 هزار 2018-06
قسمت مدت زمان اشتغال 4838 هزار 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3160 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1630 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.3 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 0.9 % 2018-08
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2018-07
تغییر قیمت تولید کننده 3.9 % 2018-07
قیمت صادرات 116 نقاط شاخص 2018-07
قیمت واردات 102 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 2.2 % 2018-08
CPI مسکن آب و برق 104 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 نقاط شاخص 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-08
عرضه پول M1 1280087 EUR - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 2135779 EUR - میلیون 2018-07
عرضه پول M3 2534062 EUR - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک 8973717 EUR - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 147 EUR - میلیارد 2018-08
وام به بخش خصوصی 2409207 EUR - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک مرکزی 1061447 EUR - میلیون 2018-07
میزان رشد وام 5.62 % 2018-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 234 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -3490 EUR - میلیون 2018-07
صادرات 41348 EUR - میلیون 2018-07
واردات 44838 EUR - میلیون 2018-07
حساب جاری 542 EUR - میلیون 2018-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 % 2017-12
بدهی خارجی 5006398 EUR - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 114 نقاط شاخص 2018-07
گردش سرمایه -2023 EUR - میلیون 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3085 EUR - میلیون 2018-07
حواله 43 EUR - میلیون 2018-07
ذخایر طلا 2436 تن 2018-06
تولید نفت خام 15 BBL/D/1K 2018-05
شاخص تروریسم 5.96 2016-12
درآمد گردشگری 7838 EUR - میلیون 2018-07
ورود توریست 82600 هزار 2016-12
فروش اسلحه 2162 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97 % 2017-12
بودجه دولت -2.6 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -82.76 EUR - میلیارد 2018-07
هزینه های دولت 135762 EUR - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56.5 % 2017-12
درآمدهای دولت 182 EUR - میلیارد 2018-07
بدهی های دولت 2255 EUR - میلیارد 2018-03
هزینه های مالی 239 EUR - میلیارد 2018-07
درخواست پناهندگی 8620 افراد 2018-06
ارزیابی اعتبار 89.53
مخارج نظامی 56287 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 110 نقاط شاخص 2018-08
شاخص PMI تولید 52.5 2018-09
شاخص PMI خدمات 54.3 نقاط شاخص 2018-09
پی ام آی مرکب 53.6 نقاط شاخص 2018-09
تولید صنعتی 1.8 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.7 % 2018-07
تولید صنعتی 1.9 % 2018-07
استفاده از ظرفیت 85 % 2018-09
میزان سفارشات جدید -3.5 نقاط شاخص 2018-08
ورشکستگی 298 بانک اطلاعات شرکتها 2018-05
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -1.6 2018-09
ثبت خودرو 248642 2018-08
سرعت اینترنت 10757 KBps 2017-03
آدرس های IP 29887339 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 4471 EUR - میلیون 2018-06
شاخص رقابتی 5.18 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 22 2018-12
شاخص فساد مالی 70 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 23 2017-12
آسانی کسب و کار 31 2017-12
تولید الکتریسیته 43337 گیگاوات ساعت 2018-07
استخراج معدن 1.7 % 2018-07
تولید فولاد 1310 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 97 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.7 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 307426 EUR - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 355091 EUR - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 14.32 % 2018-06
نرخ وام بانکی 1.82 % 2018-07
تسهیلات اعتباری خریدار 1368170 EUR - میلیون 2018-07
قیمت گازوئیل 1.86 USD / لیتر 2018-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.7 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 89.47 % 2016-12
هزینه های شخصی 0.1 % 2018-07
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -0.1 % 2018-07
شاخص مسکن 106 نقاط شاخص 2018-03
جواز ساختمان 40400 2018-07
پی ام آی ساخت و ساز 48.6 2018-08
نرخ مالکیت مسکن 64.9 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 32000 واحد 2018-07
فروش خانه جدید 34096 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 33.3 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 59.2 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.2 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 24.37 mm 2015-12
درجه حرارت 7.7 celsius 2015-12