فرانسه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2017-09
نرخ بیکاری 9.7 2017-09
نرخ تورم 1.1 2017-10
نرخ بهره 0 2017-10
موازنه تجاری -4669 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 96 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.18 2017-11
بازار سهام 5319 امتیاز 2017-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.71 % 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 2465 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 541190 EUR - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 120686 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 42013 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38059 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7975 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 24850 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 55675 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 279900 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22841 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10951 EUR - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.7 % 2017-09
افراد شاغل 27893 هزار 2017-06
افراد بیکار 3476 هزار 2017-09
نرخ اشتغال 65.3 % 2017-06
نرخ بیکاری بلند مدت 4 % 2017-06
نرخ بیکاری جوانان 22.5 % 2017-09
هزینه های کار 107 نقاط شاخص 2017-06
بهره وری 113 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 266 هزار 2017-04
دستمزد 2957 EUR / ماه 2014-12
حداقل دستمزد 1480 EUR / ماه 2017-06
رشد دستمزد 0.5 % 2017-03
دستمزد در تولید 117 نقاط شاخص 2017-06
جمعیت 66.99 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65.33 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65.33 2017-12
تغییر اشتغال 0.3 % 2017-06
استخدام تمام وقت 21338 هزار 2017-03
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار -64.8 هزار 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 72 % 2017-06
هزینه زندگی خانواده 1700 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1030 EUR / ماه 2017-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 19223 هزار 2017-09
قسمت مدت زمان اشتغال 4813 هزار 2017-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3160 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1630 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.1 % 2017-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2017-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2017-10
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم 0.5 % 2017-09
قیمت تولید 104 نقاط شاخص 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده 2 % 2017-09
قیمت صادرات 114 نقاط شاخص 2017-08
قیمت واردات 99.4 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 1.5 % 2017-10
CPI مسکن آب و برق 101 نقاط شاخص 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.79 نقاط شاخص 2017-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-10
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2017-10
عرضه پول M1 1183782 EUR - میلیون 2017-09
عرضه پول M2 1997405 EUR - میلیون 2017-09
عرضه پول M3 2402351 EUR - میلیون 2017-09
ترازنامه بانک 8560046 EUR - میلیون 2017-09
ذخایر ارزی 152 EUR - میلیارد 2017-10
وام به بخش خصوصی 2313206 EUR - میلیون 2017-09
ترازنامه بانک مرکزی 996800 EUR - میلیون 2017-09
میزان رشد وام 5.44 % 2017-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 229 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -4669 EUR - میلیون 2017-09
صادرات 40295 EUR - میلیون 2017-09
واردات 44964 EUR - میلیون 2017-09
حساب جاری -3090 EUR - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.9 % 2016-12
بدهی خارجی 4735352 EUR - میلیون 2016-12
رابطه مبادله 115 نقاط شاخص 2017-08
گردش سرمایه -2859 EUR - میلیون 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2948 EUR - میلیون 2017-09
حواله 50 EUR - میلیون 2017-08
ذخایر طلا 2436 تن 2017-06
تولید نفت خام 15 BBL/D/1K 2017-06
شاخص تروریسم 5.6 2015-12
درآمد گردشگری 4331 EUR - میلیون 2017-09
ورود توریست 84500 هزار 2015-12
فروش اسلحه 2226 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 96 % 2016-12
بودجه دولت -3.4 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -76.26 EUR - میلیارد 2017-09
هزینه های دولت 130823 EUR - میلیون 2017-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56.2 % 2016-12
درآمدهای دولت 238 EUR - میلیارد 2017-09
بدهی های دولت 2232 EUR - میلیارد 2017-06
هزینه های مالی 288 EUR - میلیارد 2017-09
درخواست پناهندگی 7685 افراد 2017-07
ارزیابی اعتبار 89.53
مخارج نظامی 55681 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 111 2017-10
شاخص PMI تولید 56.1 2017-10
شاخص PMI خدمات 57.3 نقاط شاخص 2017-10
پی ام آی مرکب 57.4 نقاط شاخص 2017-10
تولید صنعتی 3.2 % 2017-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 % 2017-09
تولید صنعتی 3.1 % 2017-09
استفاده از ظرفیت 84.9 % 2017-12
میزان سفارشات جدید -0.2 2017-10
ورشکستگی 336 بانک اطلاعات شرکتها 2017-07
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 29.7 2017-10
ثبت خودرو 173350 ماشین 2017-10
سرعت اینترنت 10757 KBps 2017-03
آدرس های IP 29887339 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 11030 EUR - میلیون 2017-09
شاخص رقابتی 5.18 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 22 2018-12
شاخص فساد مالی 69 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 23 2016-12
آسانی کسب و کار 31 2017-12
تولید الکتریسیته 38794 گیگاوات ساعت 2017-08
استخراج معدن -2 % 2017-09
تولید فولاد 1322 هزار تن 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 100 2017-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.2 % 2017-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.6 % 2017-09
هزینه های مصرف کننده 299056 EUR - میلیون 2017-09
درآمد قابل تصرف شخص 351655 EUR - میلیون 2017-06
پس انداز های شخصی 14.51 % 2017-06
نرخ وام بانکی 1.84 % 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 1305773 EUR - میلیون 2017-09
قیمت گازوئیل 1.62 USD / لیتر 2017-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.7 % of GDP 2017-03
بدهی خانوار به درآمد 89.47 % 2016-12
هزینه های شخصی 0.9 % 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 0.7 % 2017-09
شاخص مسکن 104 نقاط شاخص 2017-06
جواز ساختمان 48300 2017-09
پی ام آی ساخت و ساز 52.7 2017-10
نرخ مالکیت مسکن 64.1 % 2015-12
خانه های مسکونی نوساز 35300 2017-09
فروش خانه جدید 30804 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 33.3 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.2 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 54.83 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 40.63 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.2 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 24 mm 2015-12
درجه حرارت 7 celsius 2015-12