شاخص یاب

فرانسه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-09
نرخ بیکاری 9.1 2018-06
نرخ تورم 2.2 2018-10
نرخ بهره 0 2018-10
موازنه تجاری -5663 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.13 2018-11
بازار سهام 5102 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.78 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 2582 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 571856 EUR - میلیون 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 131790 EUR - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 42568 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38606 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7813 EUR - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27912 EUR - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 58125 EUR - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 291421 EUR - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 23071 EUR - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12581 EUR - میلیون 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.1 % 2018-06
افراد شاغل 28070 هزار 2018-03
افراد بیکار 3436 هزار 2018-09
نرخ اشتغال 65.8 % 2018-06
نرخ بیکاری بلند مدت 3.6 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 20.4 % 2018-09
هزینه های کار 108 نقاط شاخص 2018-06
بهره وری 119 نقاط شاخص 2018-03
پست های خالی شغلی 289 هزار 2018-09
دستمزد 2998 EUR / ماه 2015-12
حداقل دستمزد 1498 EUR / ماه 2018-12
رشد دستمزد 0.4 % 2018-06
دستمزد در تولید 102 نقاط شاخص 2018-06
جمعیت 67.19 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 0.1 % 2018-06
استخدام تمام وقت 21849 هزار 2018-06
اشتغال دولتی 5780 هزار 2018-06
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار -37.2 هزار 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 72.2 % 2018-06
هزینه زندگی خانواده 1790 EUR / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1080 EUR / ماه 2018-12
صورت های پرداخت توليد 2778 هزار 2018-06
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25180 هزار 2018-06
صورت پرداخت های خصوصی 19428 هزار 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 4949 هزار 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3120 EUR / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1610 EUR / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.2 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 0.7 % 2018-09
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 3.6 % 2018-09
قیمت صادرات 117 نقاط شاخص 2018-08
قیمت واردات 102 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 2.8 % 2018-09
CPI مسکن آب و برق 104 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 نقاط شاخص 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-10
عرضه پول M1 1271586 EUR - میلیون 2018-08
عرضه پول M2 2138974 EUR - میلیون 2018-08
عرضه پول M3 2543801 EUR - میلیون 2018-08
ترازنامه بانک 8819412 EUR - میلیون 2018-09
ذخایر ارزی 150 EUR - میلیارد 2018-10
وام به بخش خصوصی 2436355 EUR - میلیون 2018-08
ترازنامه بانک مرکزی 1075670 EUR - میلیون 2018-09
میزان رشد وام 6.06 % 2018-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 234 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -5663 EUR - میلیون 2018-09
صادرات 40417 EUR - میلیون 2018-09
واردات 46080 EUR - میلیون 2018-09
حساب جاری -1918 EUR - میلیون 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 % 2017-12
بدهی خارجی 5157170 EUR - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 114 نقاط شاخص 2018-08
گردش سرمایه 16179 EUR - میلیون 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1395 EUR - میلیون 2018-09
حواله 43 EUR - میلیون 2018-09
ذخایر طلا 2436 تن 2018-09
تولید نفت خام 16 BBL/D/1K 2018-07
شاخص تروریسم 5.96 2016-12
درآمد گردشگری 5850 EUR - میلیون 2018-09
ورود توریست 82600 هزار 2016-12
فروش اسلحه 2162 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97 % 2017-12
بودجه دولت -2.6 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -87.1 EUR - میلیارد 2018-09
هزینه های دولت 135951 EUR - میلیون 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56.5 % 2017-12
درآمدهای دولت 232 EUR - میلیارد 2018-09
بدهی های دولت 2300 EUR - میلیارد 2018-06
هزینه های مالی 291 EUR - میلیارد 2018-09
درخواست پناهندگی 8620 افراد 2018-06
ارزیابی اعتبار 89.53
مخارج نظامی 56287 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 104 نقاط شاخص 2018-10
شاخص PMI تولید 51.2 2018-10
شاخص PMI خدمات 55.3 نقاط شاخص 2018-10
پی ام آی مرکب 54.1 نقاط شاخص 2018-10
تولید صنعتی -1.1 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.8 % 2018-09
تولید صنعتی -1 % 2018-09
استفاده از ظرفیت 85.2 % 2018-12
میزان سفارشات جدید -11.5 نقاط شاخص 2018-10
ورشکستگی 299 بانک اطلاعات شرکتها 2018-07
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -11.7 2018-10
ثبت خودرو 170757 2018-10
سرعت اینترنت 10757 KBps 2017-03
آدرس های IP 29887339 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 3592 EUR - میلیون 2018-09
شاخص رقابتی 78.01 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 17 2018-12
شاخص فساد مالی 70 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 23 2017-12
آسانی کسب و کار 32 2018-12
تولید الکتریسیته 40836 گیگاوات ساعت 2018-09
استخراج معدن 4.7 % 2018-09
تولید فولاد 1341 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 95 نقاط شاخص 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.3 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 308813 EUR - میلیون 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 355091 EUR - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 14.32 % 2018-06
نرخ وام بانکی 1.81 % 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 1376571 EUR - میلیون 2018-09
قیمت گازوئیل 1.82 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.6 % of GDP 2018-03
بدهی خانوار به درآمد 93.29 % 2017-12
هزینه های شخصی -1.7 % 2018-09
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 4.2 % 2018-09
شاخص مسکن 106 نقاط شاخص 2018-06
جواز ساختمان 45300 2018-09
پی ام آی ساخت و ساز 52.2 2018-10
نرخ مالکیت مسکن 64.9 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 34400 واحد 2018-09
فروش خانه جدید 34096 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 33.3 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 59.2 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.2 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 24.37 mm 2015-12
درجه حرارت 7.7 celsius 2015-12