فرانسه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2017-12
نرخ بیکاری 8.9 2017-12
نرخ تورم 1.2 2018-02
نرخ بهره 0 2018-03
موازنه تجاری -5560 2018-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 96 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.24 2018-03
بازار سهام 5095 امتیاز 2018-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.76 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 2465 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 545534 EUR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 122364 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 42013 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38059 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8361 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 24920 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 56624 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 281841 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 23355 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10938 EUR - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.9 % 2017-12
افراد شاغل 27990 هزار 2017-12
افراد بیکار 3463 هزار 2018-01
نرخ اشتغال 65.7 % 2017-12
نرخ بیکاری بلند مدت 4.2 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 21.7 % 2018-01
هزینه های کار 107 نقاط شاخص 2017-12
بهره وری 114 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 292 هزار 2018-01
دستمزد 2998 EUR / ماه 2015-12
حداقل دستمزد 1498 EUR / ماه 2018-06
رشد دستمزد 0.3 % 2017-09
دستمزد در تولید 117 نقاط شاخص 2017-12
جمعیت 66.99 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 0.2 % 2017-12
استخدام تمام وقت 21839 هزار 2017-09
اشتغال دولتی 5791 هزار 2017-12
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار -0.3 هزار 2018-01
نرخ مشارکت نیروی کار 72 % 2017-12
هزینه زندگی خانواده 1700 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1030 EUR / ماه 2017-12
صورت های پرداخت توليد 2778 هزار 2017-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25073 هزار 2017-12
صورت پرداخت های خصوصی 19282 هزار 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 4797 هزار 2017-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3160 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1630 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.2 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2018-02
اندازه اصل تورم 0.8 % 2018-02
قیمت تولید 106 نقاط شاخص 2018-01
تغییر قیمت تولید کننده 1.7 % 2017-12
تورم مواد غذایی 0.8 % 2018-02
CPI مسکن آب و برق 104 نقاط شاخص 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-03
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2018-02
عرضه پول M1 1203564 EUR - میلیون 2018-01
عرضه پول M2 2039527 EUR - میلیون 2018-01
عرضه پول M3 2441790 EUR - میلیون 2018-01
ترازنامه بانک 8761582 EUR - میلیون 2018-01
ذخایر ارزی 150 EUR - میلیارد 2018-01
وام به بخش خصوصی 2351387 EUR - میلیون 2018-01
ترازنامه بانک مرکزی 1044360 EUR - میلیون 2018-01
میزان رشد وام 5.93 % 2018-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 234 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -5560 EUR - میلیون 2018-01
صادرات 40257 EUR - میلیون 2018-01
واردات 45817 EUR - میلیون 2018-01
حساب جاری -1643 EUR - میلیون 2018-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.9 % 2016-12
بدهی خارجی 4873471 EUR - میلیون 2017-09
گردش سرمایه -25267 EUR - میلیون 2018-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6284 EUR - میلیون 2018-01
حواله 43 EUR - میلیون 2018-01
ذخایر طلا 2436 تن 2017-12
تولید نفت خام 15 BBL/D/1K 2017-12
شاخص تروریسم 5.96 2016-12
درآمد گردشگری 3525 EUR - میلیون 2018-01
ورود توریست 82600 هزار 2016-12
فروش اسلحه 2162 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 96 % 2016-12
بودجه دولت -3.4 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -10.76 EUR - میلیارد 2018-01
هزینه های دولت 131530 EUR - میلیون 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56.2 % 2016-12
درآمدهای دولت 21.56 EUR - میلیارد 2018-01
بدهی های دولت 2226 EUR - میلیارد 2017-09
هزینه های مالی 29.52 EUR - میلیارد 2018-01
درخواست پناهندگی 8935 افراد 2017-12
ارزیابی اعتبار 89.53
مخارج نظامی 55681 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 111 نقاط شاخص 2018-03
شاخص PMI تولید 53.6 2018-03
شاخص PMI خدمات 56.8 نقاط شاخص 2018-03
پی ام آی مرکب 56.2 نقاط شاخص 2018-03
تولید صنعتی 1.2 % 2018-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2 % 2018-01
تولید صنعتی 3.3 % 2018-01
استفاده از ظرفیت 85.7 % 2018-03
میزان سفارشات جدید 1.6 نقاط شاخص 2018-02
ورشکستگی 325 بانک اطلاعات شرکتها 2017-12
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 23.3 2018-03
ثبت خودرو 174843 2018-02
سرعت اینترنت 10757 KBps 2017-03
آدرس های IP 29887339 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 7665 EUR - میلیون 2017-12
شاخص رقابتی 5.18 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 22 2018-12
شاخص فساد مالی 70 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 23 2017-12
آسانی کسب و کار 31 2017-12
تولید الکتریسیته 58890 گیگاوات ساعت 2018-01
استخراج معدن 9.7 % 2018-01
تولید فولاد 1371 هزار تن 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 100 نقاط شاخص 2018-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 % 2018-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.3 % 2018-01
هزینه های مصرف کننده 300206 EUR - میلیون 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 354161 EUR - میلیون 2017-09
پس انداز های شخصی 14.51 % 2017-09
نرخ وام بانکی 1.79 % 2018-01
تسهیلات اعتباری خریدار 1332540 EUR - میلیون 2018-01
قیمت گازوئیل 1.78 USD / لیتر 2018-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.3 % of GDP 2017-09
بدهی خانوار به درآمد 89.47 % 2016-12
هزینه های شخصی -1.9 % 2018-01
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 0.3 % 2018-01
شاخص مسکن 106 نقاط شاخص 2017-09
جواز ساختمان 36900 2018-01
پی ام آی ساخت و ساز 58 2018-02
نرخ مالکیت مسکن 64.9 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 32000 2018-01
فروش خانه جدید 34710 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 33.3 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 59.2 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.2 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 24.37 mm 2015-12
درجه حرارت 7.7 celsius 2015-12