فرانسه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-03
نرخ بیکاری 9.2 2018-03
نرخ تورم 1.6 2018-04
نرخ بهره 0 2018-04
موازنه تجاری -5258 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-05
بازار سهام 5550 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.73 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 2465 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 547289 EUR - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 123063 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 42013 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38059 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8351 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 24993 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 56012 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 283585 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 23910 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11178 EUR - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.2 % 2018-03
افراد شاغل 27990 هزار 2017-12
افراد بیکار 3422 هزار 2018-03
نرخ اشتغال 65.7 % 2017-12
نرخ بیکاری بلند مدت 3.6 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 21.5 % 2018-03
هزینه های کار 107 نقاط شاخص 2017-12
بهره وری 114 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 313 هزار 2018-03
دستمزد 2998 EUR / ماه 2015-12
حداقل دستمزد 1498 EUR / ماه 2018-06
رشد دستمزد 0.1 % 2017-12
دستمزد در تولید 117 نقاط شاخص 2017-12
جمعیت 66.99 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 0.2 % 2017-12
استخدام تمام وقت 21870 هزار 2017-12
اشتغال دولتی 5791 هزار 2017-12
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار -1.1 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 72 % 2017-12
هزینه زندگی خانواده 1700 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1030 EUR / ماه 2017-12
صورت های پرداخت توليد 2778 هزار 2017-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25073 هزار 2017-12
صورت پرداخت های خصوصی 19340 هزار 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 4780 هزار 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3160 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1630 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.6 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 0.8 % 2018-04
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2018-03
تغییر قیمت تولید کننده 2.5 % 2018-03
قیمت صادرات 115 نقاط شاخص 2018-02
قیمت واردات 99.6 نقاط شاخص 2018-02
تورم مواد غذایی 1.6 % 2018-04
CPI مسکن آب و برق 103 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-04
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2018-04
عرضه پول M1 1205338 EUR - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 2044263 EUR - میلیون 2018-03
عرضه پول M3 2449353 EUR - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک 8629562 EUR - میلیون 2018-03
ذخایر ارزی 152 EUR - میلیارد 2018-04
وام به بخش خصوصی 2380715 EUR - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک مرکزی 1050750 EUR - میلیون 2018-03
میزان رشد وام 4.99 % 2018-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 234 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -5258 EUR - میلیون 2018-03
صادرات 39913 EUR - میلیون 2018-03
واردات 45171 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری -1269 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 % 2017-12
بدهی خارجی 4830884 EUR - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 115 نقاط شاخص 2018-02
گردش سرمایه 11028 EUR - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2360 EUR - میلیون 2018-03
حواله 43 EUR - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 2436 تن 2018-03
تولید نفت خام 15 BBL/D/1K 2018-01
شاخص تروریسم 5.96 2016-12
درآمد گردشگری 3624 EUR - میلیون 2018-03
ورود توریست 82600 هزار 2016-12
فروش اسلحه 2162 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97 % 2017-12
بودجه دولت -2.6 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -33.05 EUR - میلیارد 2018-03
هزینه های دولت 132030 EUR - میلیون 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56.5 % 2017-12
درآمدهای دولت 76.25 EUR - میلیارد 2018-03
بدهی های دولت 2218 EUR - میلیارد 2017-12
هزینه های مالی 88.57 EUR - میلیارد 2018-03
درخواست پناهندگی 8355 افراد 2018-02
ارزیابی اعتبار 89.53
مخارج نظامی 56287 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 109 نقاط شاخص 2018-05
شاخص PMI تولید 55.1 2018-05
شاخص PMI خدمات 54.3 نقاط شاخص 2018-05
پی ام آی مرکب 54.5 نقاط شاخص 2018-05
تولید صنعتی 1.8 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.4 % 2018-03
تولید صنعتی 0.4 % 2018-03
استفاده از ظرفیت 85.2 % 2018-06
میزان سفارشات جدید 0.2 نقاط شاخص 2018-04
ورشکستگی 290 بانک اطلاعات شرکتها 2018-01
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 8.6 2018-05
ثبت خودرو 175800 2018-04
سرعت اینترنت 10757 KBps 2017-03
آدرس های IP 29887339 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 8300 EUR - میلیون 2018-03
شاخص رقابتی 5.18 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 22 2018-12
شاخص فساد مالی 70 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 23 2017-12
آسانی کسب و کار 31 2017-12
تولید الکتریسیته 56368 گیگاوات ساعت 2018-02
استخراج معدن 1.3 % 2018-03
تولید فولاد 1353 هزار تن 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2018-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.2 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 300651 EUR - میلیون 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 355850 EUR - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 14.21 % 2017-12
نرخ وام بانکی 1.82 % 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 1340006 EUR - میلیون 2018-03
قیمت گازوئیل 1.85 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.3 % of GDP 2017-09
بدهی خانوار به درآمد 89.47 % 2016-12
هزینه های شخصی 0.1 % 2018-03
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -2.2 % 2018-03
شاخص مسکن 106 نقاط شاخص 2017-12
جواز ساختمان 40500 2018-03
پی ام آی ساخت و ساز 55 2018-04
نرخ مالکیت مسکن 64.9 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 34100 2018-03
فروش خانه جدید 30059 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 33.3 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 59.2 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.2 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 24.37 mm 2015-12
درجه حرارت 7.7 celsius 2015-12