فرانسه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.6 0.5 0.5 0.6 0.7
نرخ بیکاری 8.90 8.7 8.5 8.2 8.1 7.2
نرخ تورم 1.60 1.4 1.6 1.7 1.9 2.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -5258.00 -3300 -4700 -2980 -3200 -1650
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.00 96 96 96 94.6 92.5
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 1.18
1.21 1.19 1.17 1.15 1.08
بازار سهام 5614.51
4963 4817 4674 4536 4022
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.83
0.85 1.02 1.21 1.44 2.87
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30
0.6 0.5 0.5 0.6 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10
2.1 2.2 1.9 1.8 2.2
تولید ناخالص داخلی 2465.45
2497 2495 2860 2890 2920
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 547289.00
550495 553839 556014 555469 579612
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 123063.00
122429 123595 124631 124509 129920
تولید ناخالص داخلی سرانه 42013.29
42400 42400 42400 42700 43100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38058.87
37958 38046 39400 39700 40100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8351.00
8341 8483 8526 8518 8888
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 24993.00
25236 25347 25373 25348 26450
تولید ناخالص داخلی از ساخت 56012.00
56664 57025 57689 57632 60137
تولید ناخالص داخلی از خدمات 283585.00
283975 285612 287255 286973 299446
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 23910.00
23451 23553 23883 23860 24897
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11178.00
11052 11155 11205 11194 11680
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 8.90
8.7 8.5 8.2 8.1 7.2
افراد شاغل 27989.50
28120 28200 28200 28450 29100
افراد بیکار 3421.80
3408 3392 3378 3369 3290
نرخ اشتغال 65.70
65.5 65.6 65.7 65.7 66.6
نرخ بیکاری بلند مدت 3.60
3.6 3.4 3.4 3.2 3
نرخ بیکاری جوانان 21.50
21 20.5 20 19.5 18.3
هزینه های کار 107.20
108 108 109 109 112
بهره وری 114.12
116 117 119 121 129
پست های خالی شغلی 313.20
336 322 225 334 241
دستمزد 2998.00
3300 3370 3370 3440 3520
دستمزد در تولید 117.10
117 117 118 118 125
حداقل دستمزد 1498.47
1498 1498 1498 1525 1550
رشد دستمزد 0.10
0.5 0.4 0.5 0.5 0.7
جمعیت 66.99
67.28 67.28 67.28 67.31 68.06
سن بازنشستگی زنان 62.00
62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00
62 62 62 62 62
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار -1.10
-6.9 -48.8 -2.6 17.9 -6
نرخ مشارکت نیروی کار 72.00
72.4 72.5 72.4 72.6 72.8
صورت های پرداخت توليد 2778.20
2785 2795 2820 2850 2950
هزینه زندگی خانواده 1700.00
1780 1780 1780 1840 1890
هزینه زندگی انفرادی 1030.00
1120 1120 1120 1190 1250
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25073.00
25110 25160 25220 25280 25640
صورت پرداخت های خصوصی 19339.70
19390 19440 19480 19530 19790
قسمت مدت زمان اشتغال 4780.00
4860 4870 4870 4880 4930
تغییر اشتغال 0.20
0.4 0.4 0.5 0.4 0.7
اشتغال دولتی 5791.10
5720 5720 5740 5750 5850
استخدام تمام وقت 21870.30
22200 22300 22400 22500 22900
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1630.00
1990 1990 1990 1790 1830
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3160.00
3240 3240 3240 3270 3360
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 1.60
1.4 1.6 1.7 1.9 2.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.3 0.4 0.6 0.5 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.92
103 103 104 105 108
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.43
103 103 104 105 109
قیمت مصرف کننده اصلی 101.84
102 102 103 103 107
اندازه اصل تورم 0.80
1.1 1.2 1.5 1.7 2.2
قیمت تولید 102.50
101 102 104 105 109
تغییر قیمت تولید کننده 2.50
1.9 2.2 2.1 2.5 2.3
قیمت صادرات 114.80
115 115 126 115 130
قیمت واردات 99.60
103 101 107 99.87 111
تورم مواد غذایی 1.60
1.5 1.9 2.1 2.2 2.5
CPI مسکن آب و برق 103.33
103 103 104 105 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.01
103 103 105 106 110
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33
-0.33 -0.33 -0.08 -0.08 0.42
عرضه پول M1 1205338.00
1250000 1290000 1320000 1360000 1590000
عرضه پول M2 2044263.00
2080000 2110000 2150000 2190000 2320000
عرضه پول M3 2449353.00
2510000 2550000 2590000 2620000 2850000
ترازنامه بانک 8629562.00
8950000 9150000 9250000 9450000 9780000
ذخایر ارزی 151.62
151 151 168 150 175
وام به بخش خصوصی 2380715.00
2420000 2460000 2490000 2540000 2860000
میزان رشد وام 4.99
6.5 6.2 5.8 5.6 5.1
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 233.97
225 225 225 221 217
ترازنامه بانک مرکزی 1050750.00
1110000 1190000 1250000 1320000 1750000
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -5258.00
-3300 -4700 -2980 -3200 -1650
صادرات 39913.00
39800 41500 42920 41600 47850
واردات 45171.00
43100 46200 45900 44800 49500
حساب جاری -1269.00
-2300 -1900 -620 -2200 -550
بدهی خارجی 4830884.00
4750000 4710000 4650000 4720000 4850000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80
-1.3 -1.3 -1.3 -1 -0.9
رابطه مبادله 115.26
112 114 118 115 117
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2360.00
1250 3200 3240 4950 4330
گردش سرمایه 11028.00
2150 -1720 29100 -18700 15100
حواله 43.00
40 40 40 38 38
ذخایر طلا 2436.00
2436 2436 2436 2436 2436
شاخص تروریسم 5.96
5.96 5.96 5.96 5.46 5.96
درآمد گردشگری 3624.00
4720 4510 2540 2620 2750
ورود توریست 82600.00
85200 81600 85200 80625 86200
تولید نفت خام 15.00
15 15 15 15 15
فروش اسلحه 2162.00
2162 2162 2162 2162 2162
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.00
96 96 96 94.6 92.5
بودجه دولت -2.60
-2.2 -2.2 -2.2 -2 -1.7
ارزش بودجه دولت -33.05
-60 -74 -67 -27 -62
هزینه های دولت 132030.00
133129 134021 134071 133939 139761
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56.50
56.2 56.2 56.2 55.7 55.4
درآمدهای دولت 76.25
164 242 316 85 327
بدهی های دولت 2218.40
2280 2320 2340 2380 2470
هزینه های مالی 88.57
224 316 383 112 389
مخارج نظامی 56287.40
55666 55760 55855 55880 54688
درخواست پناهندگی 8355.00
6500 6420 8400 7150 5100
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 109.00
111 108 111 110 108
شاخص PMI تولید 53.80
54 56.6 55.1 54.6 52.8
شاخص PMI خدمات 57.40
56.7 58.1 57 56.4 54
پی ام آی مرکب 56.90
55.7 58.6 56.8 56.5 53.1
تولید صنعتی 1.80
1.5 1.7 2 2.5 2.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.40
-0.3 0.1 0.4 0.5 0.4
تولید صنعتی 0.40
1.8 1.9 2 2.4 2.2
استفاده از ظرفیت 85.20
86.2 86.4 86.5 86.7 87
میزان سفارشات جدید 0.20
1 1.5 1.1 0.7 0.5
ورشکستگی 290.00
318 298 320 312 340
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 8.60
15.1 17.9 21 24.4 22
ثبت خودرو 175800.00
181500 185200 189900 192000 199400
سرعت اینترنت 10756.57
10680 10794 10796 10621 9610
آدرس های IP 29887339.00
29969297 30276966 29957609 30243248 29536871
استخراج معدن 1.30
5.1 4.4 3.2 3 2.2
تولید فولاد 1352.86
1450 1390 1250 1450 1380
تغییرات موجودی انبار 8300.00
6400 9500 8200 6900 4500
شاخص رقابتی 5.18
5.18 5.18 5.18 5.25 5.29
رتبه رقابتی 22.00
22 22 22 21 20
آسانی کسب و کار 31.00
30 30 30 29 28
تولید الکتریسیته 56368.00
40100 41200 55900 52700 56800
شاخص فساد مالی 70.00
71 71 71 72 73
رتبه فساد مالی 23.00
22 22 22 21 20
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 101.00
103 102 106 105 103
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.50
-0.4 0.8 -0.7 0.5 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.20
3 4.8 4.4 4.6 2.7
هزینه های مصرف کننده 300651.00
304162 306054 305848 305548 318828
درآمد قابل تصرف شخص 355850.00
359000 361000 364000 366000 389000
پس انداز های شخصی 14.21
13.8 13.4 13.2 13 12.9
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.30
58 58 58 56 52
بدهی خانوار به درآمد 89.47
90.55 91.16 85.8 92.11 83.5
هزینه های شخصی 0.10
-0.3 0.9 0.5 -0.4 0.6
نرخ وام بانکی 1.82
1.8 1.9 1.9 1.9 2.5
تسهیلات اعتباری خریدار 1340006.00
1380000 1410000 1450000 1490000 1780000
قیمت گازوئیل 1.85
1.69 1.59 1.5 1.41 0.98
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
میزان ساخت و ساز -2.20
1.9 2.2 2.4 2.6 2.1
شاخص مسکن 105.78
108 110 111 112 119
خانه های مسکونی نوساز 34100.00
36300 37100 45200 39100 50300
نرخ مالکیت مسکن 64.90
63.4 64.52 63.4 64.35 63
فروش خانه جدید 30059.00
34100 31800 36100 32900 40200
پی ام آی ساخت و ساز 55.00
56.2 54.5 55.1 55.5 54
جواز ساختمان 40500.00
45800 49400 47200 47500 55100
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 33.30
33.3 33.3 33.3 34 33.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00
45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 59.20
59.2 59.2 59.2 59.2 59.2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45.00
45 45 45 45 45
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.20
14.2 14.22 14.2 14.23 14.2
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 24.37
69.08 65.82 79.96 63.32 71.06
درجه حرارت 7.70
14.98 18.61 9.92 7.71 13.08