شاخص یاب

فرانسه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.5 0.4 0.5 0.4 0.6
نرخ بیکاری 9.10 8.6 8.5 8.1 8 7.2
نرخ تورم 2.20 2 1.7 1.5 1.6 2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -5663.00 -2980 -3200 -2800 -2200 -1650
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.00 98.7 98.6 98.6 98.6 98
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 1.14
1.15 1.14 1.13 1.13 1.1
بازار سهام 5025.20
5456 5404 5352 5300 5099
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.77
0.85 0.89 0.93 0.98 1.19
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40
0.5 0.4 0.5 0.4 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50
1.5 1.5 1.8 1.8 2.2
تولید ناخالص داخلی 2582.50
2660 2890 2890 2890 2920
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 571856.00
576064 577086 579767 582149 598746
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 131790.00
131374 131523 133033 134162 136547
تولید ناخالص داخلی سرانه 42567.74
42900 43200 43200 43200 43600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38605.67
39200 39700 39700 39700 40400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7813.00
7969 7925 7940 7954 8283
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27912.00
28268 28308 28490 28414 29381
تولید ناخالص داخلی از ساخت 58125.00
59206 58695 58892 59171 61537
تولید ناخالص داخلی از خدمات 291421.00
291835 293191 294891 296667 303326
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 23071.00
22887 23119 23010 23486 23788
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12581.00
12792 12916 12817 12807 13296
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 9.10
8.6 8.5 8.1 8 7.2
افراد شاغل 28070.20
28200 28450 28550 28620 29100
افراد بیکار 3435.60
3415 3369 3362 3348 3290
نرخ اشتغال 65.80
65.7 65.7 65.8 65.9 66.6
نرخ بیکاری بلند مدت 3.60
3.4 3.2 3.2 3.2 3
نرخ بیکاری جوانان 20.40
19.5 19 18.6 18.2 17.6
هزینه های کار 108.10
109 109 109 110 112
بهره وری 118.60
120 121 122 123 127
پست های خالی شغلی 289.20
225 334 342 326 241
دستمزد 2998.00
3370 3440 3440 3440 3520
دستمزد در تولید 101.60
119 119 119 120 123
حداقل دستمزد 1498.47
1498 1525 1525 1525 1550
رشد دستمزد 0.40
0.5 0.5 0.6 0.4 0.6
جمعیت 67.19
67.19 67.55 67.55 67.55 68.06
سن بازنشستگی زنان 62.00
62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00
62 62 62 62 62
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار -37.20
-2.6 17.9 -7.6 -46.2 -6
نرخ مشارکت نیروی کار 72.20
72.4 72.6 72.5 72.5 72.8
صورت های پرداخت توليد 2778.20
2820 2850 2870 2880 2950
هزینه زندگی خانواده 1790.00
1780 1840 1840 1840 1890
هزینه زندگی انفرادی 1080.00
1120 1190 1190 1190 1250
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25179.80
25220 25280 25340 25400 25640
صورت پرداخت های خصوصی 19427.50
19480 19530 19580 19610 19790
قسمت مدت زمان اشتغال 4948.80
4870 4880 4880 4890 4930
تغییر اشتغال 0.10
0.5 0.4 0.4 0.5 0.5
اشتغال دولتی 5780.20
5740 5750 5750 5790 5850
استخدام تمام وقت 21849.10
22400 22500 22600 22650 22900
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1610.00
1690 1750 1750 1750 1830
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3120.00
3240 3270 3270 3270 3360
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 2.20
2 1.7 1.5 1.6 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.6 0.5 0.3 -0.3 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.67
104 104 105 105 108
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.24
104 105 105 106 108
قیمت مصرف کننده اصلی 101.96
102 103 103 103 106
اندازه اصل تورم 0.80
1.2 1.4 1.4 1.5 1.8
قیمت تولید 103.40
105 104 104 106 110
تغییر قیمت تولید کننده 3.60
2.5 2.2 1.9 2.1 2.3
قیمت صادرات 116.70
116 116 117 117 120
قیمت واردات 103.10
101 103 104 105 107
تورم مواد غذایی 2.80
2.1 2.2 2.4 2.3 2.5
CPI مسکن آب و برق 104.70
104 105 105 106 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.70
105 106 108 108 109
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.07 0.43
عرضه پول M1 1253994.00
1320000 1360000 1390000 1420000 1590000
عرضه پول M2 2102384.00
2190000 2220000 2250000 2290000 2420000
عرضه پول M3 2493932.00
2590000 2620000 2660000 2690000 2850000
ترازنامه بانک 8819412.00
9250000 9450000 9550000 9610000 9780000
ذخایر ارزی 150.03
168 150 150 150 175
وام به بخش خصوصی 2441478.00
2490000 2540000 2580000 2600000 2860000
میزان رشد وام 5.78
4 4 3.6 3.4 3.2
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 233.97
225 221 221 221 217
ترازنامه بانک مرکزی 1075670.00
1250000 1320000 1370000 1400000 1750000
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -5663.00
-2980 -3200 -2800 -2200 -1650
صادرات 40417.00
42920 41600 42600 44440 47850
واردات 46080.00
45900 44800 45400 46640 49500
حساب جاری -1918.00
-620 -2200 -2100 -1720 -550
بدهی خارجی 5157170.00
5070000 5110000 5150000 5170000 5250000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80
-1.3 -1 -1 -1 -0.9
رابطه مبادله 113.19
115 113 112 111 112
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1395.00
3240 4950 1500 3460 4330
گردش سرمایه 16179.00
29100 -18700 2500 -2200 15100
حواله 43.00
43 45 45 45 45
ذخایر طلا 2436.00
2436 2436 2436 2436 2436
شاخص تروریسم 5.96
5.96 5.96 5.96 5.96 5.96
درآمد گردشگری 5850.00
2540 2620 4950 4790 2750
ورود توریست 82600.00
85200 85700 85700 85700 86200
تولید نفت خام 16.00
15 15 15 15 15
فروش اسلحه 2162.00
1826 1762 1699 1635 1528
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.00
98.7 98.6 98.6 98.6 98
بودجه دولت -2.60
-2.6 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7
ارزش بودجه دولت -87.10
-67 -27 -58 -73 -62
هزینه های دولت 135951.00
137233 137378 138062 138398 142636
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56.50
55.5 54.5 53.5 52.5 50.5
درآمدهای دولت 231.88
316 85 170 247 327
بدهی های دولت 2299.80
2340 2380 2400 2410 2470
هزینه های مالی 291.01
383 112 228 320 389
مخارج نظامی 56287.40
56154 56064 55974 55885 55650
درخواست پناهندگی 8620.00
8400 7150 5900 6250 5100
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 104.00
105 101 105 104 101
شاخص PMI تولید 51.20
52.7 50.9 54 54.5 53.6
شاخص PMI خدمات 55.30
54.5 52.9 56 55.7 54
پی ام آی مرکب 54.10
53.8 52.5 55.1 55.4 54
تولید صنعتی -1.10
2 2.5 2.9 2.5 2.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.80
0.4 0.5 -0.2 0.2 0.4
تولید صنعتی -1.00
2 2.4 2.5 2.2 2.2
استفاده از ظرفیت 85.20
85.5 85.7 85.7 85.9 86
میزان سفارشات جدید -11.50
-2 -6 -4 -7 -10
ورشکستگی 299.00
320 312 310 295 340
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -20.00
1.5 4.4 11.5 15.7 22
ثبت خودرو 170757.00
189900 192000 186500 191500 199400
سرعت اینترنت 10756.57
12327 12582 12797 13054 15144
آدرس های IP 29887339.00
29957609 30243248 30229624 30091496 29536871
استخراج معدن 4.70
3.2 3 2.7 2.6 2.2
تولید فولاد 1341.16
1250 1450 1500 1400 1380
تغییرات موجودی انبار 3592.00
8200 6900 6000 7500 4500
شاخص رقابتی 78.01
78.51 78.51 78.51 78.51 81.01
رتبه رقابتی 17.00
17 17 17 17 17
آسانی کسب و کار 32.00
30 29 29 29 28
تولید الکتریسیته 40836.00
55900 52700 41500 41500 56800
شاخص فساد مالی 70.00
70 70 70 70 70
رتبه فساد مالی 23.00
23 23 23 23 23
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.00
95 91 94 95 99
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.10
-0.7 0.5 -0.3 0.7 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.30
4.4 4.6 4.2 3.8 2.7
هزینه های مصرف کننده 308813.00
311529 312316 312849 314372 323795
درآمد قابل تصرف شخص 355091.00
364000 366000 368000 371000 389000
پس انداز های شخصی 14.32
14.5 14.7 14.7 14.8 15.1
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.60
58 56 56 56 52
بدهی خانوار به درآمد 93.29
85.8 84.6 84.6 84.6 83.5
هزینه های شخصی -1.70
0.5 -0.4 -0.3 0.5 0.6
نرخ وام بانکی 1.81
1.85 1.85 1.85 2.1 2.6
تسهیلات اعتباری خریدار 1376571.00
1450000 1490000 1520000 1550000 1780000
قیمت گازوئیل 1.82
1.79 1.76 1.73 1.7 1.57
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
میزان ساخت و ساز 4.20
2.4 2.6 2.5 2.3 2.1
شاخص مسکن 106.31
108 108 109 110 115
خانه های مسکونی نوساز 34400.00
45200 39100 37100 37400 50300
نرخ مالکیت مسکن 64.90
63.4 63.2 63.2 63.2 63
فروش خانه جدید 34096.00
36100 32900 34800 32400 40200
پی ام آی ساخت و ساز 52.20
50.5 49.4 52.5 53.4 54
جواز ساختمان 45300.00
47200 47500 46400 49900 55100
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 33.30
33.3 33.3 33.3 33.3 33.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00
45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 59.20
59.2 59.2 59.2 59.2 59.2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45.00
45 45 45 45 45
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.20
14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 24.37
79.96 63.32 69.98 69.98 71.06
درجه حرارت 7.70
9.92 7.71 16.15 13.17 13.08