کالایاب
شاخص یاب

دستمزد در تولید

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آفریقای جنوبی 18167.00 2019 03 18510 6250 : 18510 ZAR / ماه
آلمان 117.70 2019 05 115 7.7 : 187 نقاط شاخص
آذربایجان 554.00 2017 12 543 48.8 : 554 TL / ماه
ایتالیا 102.50 2019 06 102 2.2 : 114 نقاط شاخص
اسلواکی 1111.00 2019 06 1254 341 : 1305 EUR / ماه
ایالات متحده 22.13 2019 07 22.08 1.27 : 22.13 USD / ساعت
استونی 1277.00 2019 03 1307 282 : 1307 EUR / ماه
استرالیا 1338.30 2019 06 1340 333 : 1340 AUD / هفته
ایرلند 910.39 2019 03 882 37.03 : 910 EUR / هفته
اتریش 107.70 2019 07 108 75.89 : 138 نقاط شاخص
اکوادور 437.00 2018 03 440 220 : 461 USD / ماه
اروگوئه 317.31 2019 06 317 33.84 : 317 نقاط شاخص
ارمنستان 177218.00 2019 05 165170 102644 : 206380 AMD / ماهانه
اسلوونی 1637.00 2019 06 1681 920 : 1899 EUR / ماه
اندونزی 2653267.53 2019 03 2703981 201000 : 2703981 IDR / ماه
انگلستان 612.00 2019 06 613 356 : 615 GBP / هفته
الجزایر 0 2017 12 40935 28158 : 41438 DZD / ماه
بوسنی و هرزگوین 1029.00 2019 06 1051 687 : 1051 BAM / ماه
بلغارستان 1111.00 2019 03 1056 201 : 1111 BGN / ماه
برزیل 2280.00 2019 06 2282 2170 : 2341 BRL / ماه
بلژیک 124.50 2018 12 94.1 72.5 : 124 نقاط شاخص
پرتغال 123.18 2019 06 111 85 : 147 نقاط شاخص
پاراگوئه 282.10 2018 09 275 100 : 282 نقاط شاخص
تایلند 13080.00 2019 03 12852 5516 : 13080 THB / ماه
تایوان 46900.00 2019 06 48419 1789 : 95165 TWD / ماه
ترکیه 183.07 2019 03 168 25.97 : 183 نقاط شاخص
تاجیکستان 1558.10 2018 07 1443 397 : 1558 TJS / ماه
جمهوری چک 31798.00 2019 03 33512 11827 : 33512 CZK / ماه
چین 72088.00 2018 12 64452 597 : 72088 CNY / سال
دانمارک 140.90 2019 03 140 66 : 142 نقاط شاخص
رومانی 4415.00 2019 06 4370 203 : 4415 RON / ماه
روسیه 47231.00 2018 12 40101 7397 : 47231 RUB / ماه
ژاپن 571547.00 2019 06 349097 9785 : 868487 JPY/Month
سوئد 189.10 2019 05 188 140 : 189 SEK / ساعت
سوئیس 112.40 2018 12 113 100 : 113 نقاط شاخص
شیلی 115.24 2019 06 114 97.75 : 144 نقاط شاخص
فرانسه 103.10 2019 03 102 72.7 : 116 نقاط شاخص
فیلیپین 1660.90 2018 12 1838 639 : 1838 نقاط شاخص
فنلاند 103.50 2019 03 102 40.6 : 104 نقاط شاخص
قزاقستان 201741.00 2019 06 189242 124348 : 211448 KZT / ماه
قرقیزستان 15963.18 2019 05 16468 1178 : 18777 KGS / ماه
کرواسی 5925.00 2019 06 6062 4443 : 6062 HRK / ماه
کره جنوبی 4654149.00 2019 03 4103690 2520139 : 4654149 KRW / ماه
کوبا 862.00 2018 12 1037 430 : 1037 CUP / ماه
کانادا 25.93 2019 05 26.48 14.96 : 26.48 CAD / ساعت
گرجستان 999.10 2018 12 960 316 : 1000 ژل
لیتوانی 1262.70 2019 03 970 298 : 1263 EUR / ماه
لهستان 4922.57 2019 06 4905 2722 : 4957 PLN / ماه
لوکزامبورگ 0 2019 05 105 83.4 : 139 نقاط شاخص
ماکائو 13000.00 2018 09 9500 2656 : 14000 MOP / ماهانه
موریس 119.70 2019 03 118 78.2 : 120 نقاط شاخص
مونته نگرو 586.00 2019 05 582 582 : 827 EUR / ماه
مغولستان 1196.80 2019 03 1184 60.6 : 1197 MNT هزار / ماه
مالزی 3998.00 2019 06 3658 2391 : 3998 MYR / ماه
مکزیک 2.60 2019 06 2.6 2 : 3.8 USD / ساعت
مولدووا 5984.50 2019 03 6387 563 : 6387 MDL / ماه
نروژ 109.90 2019 06 108 78.9 : 152 نقاط شاخص
نیوزیلند 30.68 2019 06 30.64 12.44 : 30.68 NZD / ساعت
ویتنام 5524.00 2018 06 5760 2871 : 5760 VND هزار / ماه
هند 347.30 2014 12 322 4.86 : 347 INR / روز
هنگ کنگ 223.40 2019 03 223 142 : 223 نقاط شاخص
هلند 117.20 2019 07 117 59.1 : 117 نقاط شاخص
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری
آفریقای جنوبی 18167.00 2019 03 18500 18500 18500 18540 ZAR / ماه
آلمان 117.70 2019 05 117 117 120 116 نقاط شاخص
آذربایجان 554.00 2017 12 590 590 590 590 TL / ماه
ایتالیا 102.50 2019 06 116 116 116 116 نقاط شاخص
اسلواکی 1111.00 2019 06 1185 1148 1148 1098 EUR / ماه
ایالات متحده 22.13 2019 07 22.93 22.85 22.99 22.69 USD / ساعت
استونی 1277.00 2019 03 1363 1363 1363 1287 EUR / ماه
استرالیا 1338.30 2019 06 1383 1383 1383 1334 AUD / هفته
ایرلند 910.39 2019 03 905 902 936 886 EUR / هفته
اتریش 107.70 2019 07 146 146 146 136 نقاط شاخص
اکوادور 437.00 2018 03 460 460 460 440 USD / ماه
اروگوئه 317.31 2019 06 284 284 284 314 نقاط شاخص
ارمنستان 177218.00 2019 05 235000 235000 235000 229000 AMD / ماهانه
اسلوونی 1637.00 2019 06 1815 1736 1736 1612 EUR / ماه
اندونزی 2653267.53 2019 03 2850000 2850000 2850000 2850000 IDR / ماه
انگلستان 612.00 2019 06 628 626 636 625 GBP / هفته
بوسنی و هرزگوین 1029.00 2019 06 990 990 990 986 BAM / ماه
بلغارستان 1111.00 2019 03 1080 1080 1080 1082 BGN / ماه
برزیل 2280.00 2019 06 2390 2390 2410 2350 BRL / ماه
بلژیک 124.50 2018 12 96.81 96.81 96.81 96.74 نقاط شاخص
پرتغال 123.18 2019 06 150 107 107 106 نقاط شاخص
پاراگوئه 282.10 2018 09 292 292 292 283 نقاط شاخص
تایلند 13080.00 2019 03 13400 13400 13400 12900 THB / ماه
تایوان 46900.00 2019 06 48280 43700 45800 45900 TWD / ماه
ترکیه 183.07 2019 03 195 195 201 189 نقاط شاخص
تاجیکستان 1558.10 2018 07 1550 1550 1550 1520 TJS / ماه
جمهوری چک 31798.00 2019 03 34484 34484 32816 32722 CZK / ماه
چین 72088.00 2018 12 76500 80500 80500 76500 CNY / سال
دانمارک 140.90 2019 03 150 150 150 145 نقاط شاخص
رومانی 4415.00 2019 06 4721 4702 4724 4320 RON / ماه
روسیه 47231.00 2018 12 48506 41165 41205 40158 RUB / ماه
ژاپن 571547.00 2019 06 849547 359917 355032 342293 JPY/Month
سوئد 189.10 2019 05 190 189 194 187 SEK / ساعت
سوئیس 112.40 2018 12 113 114 114 114 نقاط شاخص
شیلی 115.24 2019 06 110 110 110 109 نقاط شاخص
فرانسه 103.10 2019 03 103 103 104 102 نقاط شاخص
فیلیپین 1660.90 2018 12 1720 1720 1720 1600 نقاط شاخص
فنلاند 103.50 2019 03 104 104 104 104 نقاط شاخص
قزاقستان 201741.00 2019 06 188800 188800 188800 187500 KZT / ماه
قرقیزستان 15963.18 2019 05 16700 16700 16700 16510 KGS / ماه
کرواسی 5925.00 2019 06 5878 6013 6013 5803 HRK / ماه
کره جنوبی 4654149.00 2019 03 4347000 5032000 4244000 4349000 KRW / ماه
کوبا 862.00 2018 12 1000 1000 1000 1195 CUP / ماه
کانادا 25.93 2019 05 27.23 25.75 26.35 25.92 CAD / ساعت
گرجستان 999.10 2018 12 1100 1100 1100 974 ژل
لیتوانی 1262.70 2019 03 960 960 960 995 EUR / ماه
لهستان 4922.57 2019 06 5027 5132 5124 4798 PLN / ماه
ماکائو 13000.00 2018 09 15500 15500 15500 15200 MOP / ماهانه
موریس 119.70 2019 03 115 115 115 136 نقاط شاخص
مونته نگرو 586.00 2019 05 670 670 670 622 EUR / ماه
مغولستان 1196.80 2019 03 1190 1190 1190 1083 MNT هزار / ماه
مالزی 3998.00 2019 06 3800 3940 3970 3820 MYR / ماه
مکزیک 2.60 2019 06 2.9 2.4 2.5 2.4 USD / ساعت
مولدووا 5984.50 2019 03 6100 6100 6100 6191 MDL / ماه
نروژ 109.90 2019 06 107 107 111 105 نقاط شاخص
نیوزیلند 30.68 2019 06 32 32 32 30.12 NZD / ساعت
ویتنام 5524.00 2018 06 6350 6340 6100 5500 VND هزار / ماه
هند 347.30 2014 12 435 455 455 435 INR / روز
هنگ کنگ 223.40 2019 03 218 218 218 225 نقاط شاخص
هلند 117.20 2019 07 118 118 119 117 نقاط شاخص