کالایاب
شاخص یاب

دستمزد در تولید

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آلمان 115.10 2019 03 115 7.7 : 186 نقاط شاخص
آفریقای جنوبی 18510.00 2018 12 18344 6250 : 18510 ZAR / ماه
آذربایجان 554.00 2017 12 543 48.8 : 554 TL / ماه
اسلوونی 1685.00 2019 03 1712 920 : 1899 EUR / ماه
استونی 1277.00 2019 03 1307 282 : 1307 EUR / ماه
الجزایر 0 2017 12 40935 28158 : 41438 DZD / ماه
ایالات متحده 22.04 2019 05 22.02 1.27 : 22.04 USD / ساعت
اروگوئه 317.09 2019 04 317 33.84 : 317 نقاط شاخص
اندونزی 2653267.53 2019 03 2703981 201000 : 2703981 IDR / ماه
ایرلند 910.39 2019 03 882 37.03 : 910 EUR / هفته
انگلستان 612.00 2019 03 606 356 : 609 GBP / هفته
ارمنستان 163269.00 2019 03 158680 102644 : 206380 AMD / ماهانه
اتریش 138.30 2019 03 138 75.89 : 138 نقاط شاخص
اسلواکی 1163.00 2019 03 1063 341 : 1305 EUR / ماه
ایتالیا 102.20 2019 04 102 2.2 : 114 نقاط شاخص
استرالیا 1340.30 2018 12 1304 333 : 1340 AUD / هفته
اکوادور 437.00 2018 03 440 220 : 461 USD / ماه
برزیل 2303.00 2019 03 2311 2142 : 2311 BRL / ماه
بوسنی و هرزگوین 1015.00 2019 03 995 687 : 1038 BAM / ماه
بلژیک 124.50 2018 12 94.1 72.5 : 124 نقاط شاخص
بلغارستان 1111.00 2019 03 1056 201 : 1111 BGN / ماه
پاراگوئه 282.10 2018 09 275 100 : 282 نقاط شاخص
پرتغال 108.06 2019 03 105 85.38 : 147 نقاط شاخص
تایوان 44677.00 2019 03 58523 1789 : 95165 TWD / ماه
تاجیکستان 1558.10 2018 07 1443 397 : 1558 TJS / ماه
ترکیه 183.07 2019 03 168 25.97 : 183 نقاط شاخص
تایلند 13080.00 2019 03 12852 5516 : 13080 THB / ماه
جمهوری چک 31798.00 2019 03 33512 11827 : 33512 CZK / ماه
چین 72088.00 2018 12 64452 597 : 72088 CNY / سال
دانمارک 140.90 2019 03 140 66 : 142 نقاط شاخص
روسیه 40200.00 2019 02 47231 7397 : 47231 RUB / ماه
رومانی 4401.00 2019 04 4354 203 : 4401 RON / ماه
ژاپن 342743.00 2019 04 355502 9785 : 868487 JPY/Month
سوئیس 113.10 2017 12 113 100 : 113 نقاط شاخص
سوئد 184.80 2019 03 184 140 : 186 SEK / ساعت
شیلی 114.40 2019 04 114 97.75 : 144 نقاط شاخص
فیلیپین 1660.90 2018 12 1838 639 : 1838 نقاط شاخص
فنلاند 103.50 2019 03 102 40.6 : 104 نقاط شاخص
فرانسه 102.20 2018 12 102 72.7 : 118 نقاط شاخص
قزاقستان 189242.00 2019 03 211448 124348 : 211448 KZT / ماه
قرقیزستان 16219.06 2019 03 16373 1178 : 18777 KGS / ماه
کوبا 1037.00 2017 12 883 430 : 1037 CUP / ماه
کانادا 25.73 2019 03 26.26 14.96 : 26.37 CAD / ساعت
کرواسی 5913.00 2019 03 5968 4443 : 5968 HRK / ماه
کره جنوبی 4654149.00 2019 03 3922407 2520139 : 4654149 KRW / ماه
گرجستان 999.10 2018 12 960 316 : 1000 ژل
لیتوانی 1262.70 2019 03 970 298 : 1263 EUR / ماه
لوکزامبورگ 0 2019 03 99.1 83.4 : 139 نقاط شاخص
لهستان 4956.85 2019 04 4954 2722 : 4957 PLN / ماه
مولدووا 5984.50 2019 03 6387 563 : 6387 MDL / ماه
مغولستان 1183.80 2018 12 1119 60.6 : 1184 MNT هزار / ماه
موریس 117.70 2018 12 116 78.2 : 118 نقاط شاخص
مالزی 3733.00 2019 03 3706 2391 : 3863 MYR / ماه
ماکائو 13000.00 2018 09 9500 2656 : 14000 MOP / ماهانه
مونته نگرو 626.00 2018 11 606 603 : 827 EUR / ماه
مکزیک 2.50 2019 02 2.4 1.9 : 3.6 USD / ساعت
نروژ 108.00 2019 03 104 78.9 : 152 نقاط شاخص
نیوزیلند 30.64 2019 03 30 12.44 : 30.64 NZD / ساعت
ویتنام 5524.00 2018 06 5760 2871 : 5760 VND هزار / ماه
هلند 116.30 2019 05 116 59.1 : 116 نقاط شاخص
هنگ کنگ 223.40 2018 12 223 142 : 223 نقاط شاخص
هند 347.30 2014 12 322 4.86 : 347 INR / روز
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری
آلمان 115.10 2019 03 116 117 117 116 نقاط شاخص
آفریقای جنوبی 18510.00 2018 12 18799 18500 18500 18540 ZAR / ماه
آذربایجان 554.00 2017 12 590 590 590 590 TL / ماه
اسلوونی 1685.00 2019 03 1612 1815 1736 1637 EUR / ماه
استونی 1277.00 2019 03 1287 1363 1363 1318 EUR / ماه
ایالات متحده 22.04 2019 05 22.54 22.77 22.75 22.25 USD / ساعت
اروگوئه 317.09 2019 04 319 284 284 314 نقاط شاخص
اندونزی 2653267.53 2019 03 2850000 2850000 2850000 2740000 IDR / ماه
ایرلند 910.39 2019 03 886 910 936 900 EUR / هفته
انگلستان 612.00 2019 03 625 628 624 618 GBP / هفته
ارمنستان 163269.00 2019 03 229000 235000 235000 221000 AMD / ماهانه
اتریش 138.30 2019 03 136 146 146 136 نقاط شاخص
اسلواکی 1163.00 2019 03 1098 1185 1148 1159 EUR / ماه
ایتالیا 102.20 2019 04 116 116 116 115 نقاط شاخص
استرالیا 1340.30 2018 12 1334 1383 1383 1335 AUD / هفته
اکوادور 437.00 2018 03 442 460 460 440 USD / ماه
برزیل 2303.00 2019 03 2250 2290 2290 2270 BRL / ماه
بوسنی و هرزگوین 1015.00 2019 03 986 990 990 986 BAM / ماه
بلژیک 124.50 2018 12 96.74 96.81 96.81 113 نقاط شاخص
بلغارستان 1111.00 2019 03 1101 1080 1080 1082 BGN / ماه
پاراگوئه 282.10 2018 09 284 292 292 283 نقاط شاخص
پرتغال 108.06 2019 03 106 150 107 122 نقاط شاخص
تایوان 44677.00 2019 03 45900 48280 43700 45100 TWD / ماه
تاجیکستان 1558.10 2018 07 1520 1550 1550 1490 TJS / ماه
ترکیه 183.07 2019 03 189 195 195 185 نقاط شاخص
تایلند 13080.00 2019 03 12900 13400 13400 12500 THB / ماه
جمهوری چک 31798.00 2019 03 32722 34484 34484 33649 CZK / ماه
چین 72088.00 2018 12 76500 76500 80500 76500 CNY / سال
دانمارک 140.90 2019 03 144 150 150 145 نقاط شاخص
روسیه 40200.00 2019 02 39766 47939 48034 40427 RUB / ماه
رومانی 4401.00 2019 04 4367 3550 3550 4259 RON / ماه
ژاپن 342743.00 2019 04 344035 851869 361190 580983 JPY/Month
سوئیس 113.10 2017 12 114 114 114 114 نقاط شاخص
سوئد 184.80 2019 03 187 190 189 190 SEK / ساعت
شیلی 114.40 2019 04 111 110 110 109 نقاط شاخص
فیلیپین 1660.90 2018 12 1600 1720 1720 1450 نقاط شاخص
فنلاند 103.50 2019 03 104 104 104 104 نقاط شاخص
فرانسه 102.20 2018 12 102 103 103 102 نقاط شاخص
قزاقستان 189242.00 2019 03 187500 188800 188800 199100 KZT / ماه
قرقیزستان 16219.06 2019 03 16510 16700 16700 16350 KGS / ماه
کوبا 1037.00 2017 12 1218 1000 1000 1195 CUP / ماه
کانادا 25.73 2019 03 25.92 27.23 25.75 25.59 CAD / ساعت
کرواسی 5913.00 2019 03 5803 5878 6013 5967 HRK / ماه
کره جنوبی 4654149.00 2019 03 4349000 4347000 5032000 4059000 KRW / ماه
گرجستان 999.10 2018 12 974 1100 1100 962 ژل
لیتوانی 1262.70 2019 03 1001 960 960 995 EUR / ماه
لهستان 4956.85 2019 04 4798 5027 4856 4867 PLN / ماه
مولدووا 5984.50 2019 03 6191 6100 6100 6191 MDL / ماه
مغولستان 1183.80 2018 12 1083 1190 1190 1099 MNT هزار / ماه
موریس 117.70 2018 12 138 115 115 136 نقاط شاخص
مالزی 3733.00 2019 03 3820 3800 3940 3790 MYR / ماه
ماکائو 13000.00 2018 09 15200 15500 15500 15000 MOP / ماهانه
مونته نگرو 626.00 2018 11 623 670 670 622 EUR / ماه
مکزیک 2.50 2019 02 2.4 2.9 2.4 2.4 USD / ساعت
نروژ 108.00 2019 03 105 107 107 110 نقاط شاخص
نیوزیلند 30.64 2019 03 30.45 32 32 30.12 NZD / ساعت
ویتنام 5524.00 2018 06 5500 6350 6340 5900 VND هزار / ماه
هلند 116.30 2019 05 117 118 118 116 نقاط شاخص
هنگ کنگ 223.40 2018 12 226 218 218 225 نقاط شاخص
هند 347.30 2014 12 435 435 455 435 INR / روز