شاخص یاب

رشد دستمزد

پیش بینی شاخص های اقتصادی
آخرین Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19
آرژانتین 2.84 2018-08 1.73 1.87 1.95 1.99
استرالیا 2.30 2018-09 2.4 2.4 2.35 2.27
بلاروس 16.90 2018-08 15.82 15.38 15.07 14.93
بلژیک 3.70 2018-03 2.84 2.79 2.81 2.92
قبرس 1.40 2018-06 1.1 1.17 0.8 0.7
جمهوری چک 6.20 2018-06 4.8 4.5 4 5.36
استونی 6.30 2018-06 5.09 4.24 4.14 4.28
منطقه یورو 1.90 2018-06 2.5 2.3 2.4 2.6
اتحادیه اروپا 2.60 2018-06 2.9 2.8 2.8 2.5
فرانسه 0.40 2018-06 0.5 0.5 0.6 0.4
آلمان 0.50 2018-06 1.4 1.5 1.5 1.6
مجارستان 10.10 2018-08 10.3 8.8 8.5 8.4
ایسلند 3.30 2018-08 3.45 3.43 3.43 3.43
ایتالیا 1.90 2018-08 1.5 1.5 1.6 1.9
ژاپن 1.10 2018-09 1.52 1.6 1.48 1.56
مقدونیه 4.60 2018-06 5.24 3.94 3.6 3.1
هلند 2.27 2018-10 2.31 2.4 2.46 2.49
نروژ 2.42 2018-09 2.5 2.6 2.6 2.8
لهستان 7.60 2018-10 5.1 4.5 4.2 4.2
پرتغال 3.50 2018-09 4.5 3.2 2.5 2.3
روسیه 4.40 2018-10 4.2 2.9 2.5 2.2
اسلواکی 3.50 2018-06 3.8 3.4 3.5 3.6
اسلوونی 1.78 2018-09 2.27 2.42 2.46 2.47
سوئیس 0.80 2018-06 0.85 1.02 1.04 1.08
اوکراین 23.00 2018-09 13 21.81 21.5 21.33
انگلستان 3.00 2018-09 2.7 2.7 2.6 2.6
ایالات متحده 4.60 2018-09 4.62 4.61 4.61 4.6