رشد دستمزد

پیش بینی شاخص های اقتصادی
آخرین Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18
آرژانتین 0.74 2017-12 2.06 1.87 2.09 2.18
استرالیا 2.10 2017-12 2.2 2.3 2.3 2.4
بلاروس 19.19 2018-01 20.7 21.06 22.18 23.34
بلژیک 3.50 2017-09 3.15 2.51 1.79 1.14
قبرس -0.10 2017-09 0.53 0.64 0.93 1.06
جمهوری چک 5.30 2017-12 2.6 2.7 4.03 2.8
استونی 7.30 2017-09 7.86 8.28 8.46 8.74
منطقه یورو 1.70 2017-12 2.2 2.3 2.4 2.6
اتحادیه اروپا 2.40 2017-12 1.97 2.31 2.03 2.25
فرانسه 0.30 2017-09 0.4 0.5 0.33 0.5
آلمان 0.70 2017-09 1.1 1.2 1.2 1.4
مجارستان 13.80 2018-01 12 9.8 5.1 3.4
ایسلند 5.30 2017-11 4.69 4.28 3.93 3.62
ایتالیا 0.70 2018-01 0.8 0.9 1 1
ژاپن 0.70 2018-01 0.51 0.45 0.46 0.46
مقدونیه 1.00 2017-06 1.21 1.56 1.82 1.97
هلند 1.74 2018-02 1.74 1.57 1.43 1.44
نروژ 6.34 2017-12 6.1 6.09 6.09 6.09
لهستان 6.80 2018-02 6.5 6 5.5 5.1
پرتغال 5.40 2017-11 4.5 4.1 3.8 2.5
روسیه 9.70 2018-02 3.7 4 4.2 4.2
اسلواکی 3.30 2017-12 3.48 3.37 3.43 3.8
اسلوونی 4.22 2018-01 3.73 3.05 2.8 2.79
سوئیس 0.50 2017-09 0.54 0.58 0.61 0.64
اوکراین 28.35 2018-01 28.18 38.79 36.3 13
انگلستان 2.80 2018-01 2.9 3.1 3.2 3.3
ایالات متحده 4.63 2018-01 4.65 4.75 4.82 4.89