شاخص یاب

رشد دستمزد

پیش بینی شاخص های اقتصادی
Country آخرین Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19
آرژانتین 3.83 2018-10 2.06 2.1 2.11 1.8
استرالیا 2.30 2018-09 2.4 2.35 2.27 3.2
بلاروس 15.90 2018-09 14.4 13.93 13.7 13.57
بلژیک 3.10 2018-09 2.79 2.81 2.92 2.99
قبرس 3.10 2018-09 1.17 0.8 0.7 0.93
جمهوری چک 6.00 2018-09 4.5 4 5.36 2.9
استونی 7.50 2018-09 4.24 4.14 4.28 4.26
منطقه یورو 2.40 2018-09 2.3 2.4 2.6 2.4
اتحادیه اروپا 2.70 2018-09 2.8 2.8 2.5 2.5
فرانسه 0.40 2018-06 0.5 0.6 0.4 0.6
آلمان 1.50 2018-09 1.5 1.5 1.6 1.6
مجارستان 10.80 2018-10 8.8 8.5 8.4 8.4
ایسلند 3.20 2018-10 3.23 3.22 3.22 3.22
ایتالیا 1.70 2018-11 1.5 1.6 1.9 1.7
ژاپن 2.00 2018-11 1.6 1.48 1.56 1.53
مقدونیه 3.90 2018-09 3.94 3.6 3.1 3.27
هلند 2.36 2018-12 2.4 2.46 2.49 2.51
نروژ 2.42 2018-09 2.6 2.6 2.8 3.2
لهستان 6.10 2018-12 4.5 4.2 4.2 4
پرتغال 3.50 2018-09 3.2 2.5 2.3 2.5
روسیه 4.60 2018-11 2.9 2.5 2.2 1.5
اسلواکی 3.30 2018-09 3.4 3.5 3.6 3.6
اسلوونی 3.17 2018-11 2.4 2.43 2.44 2.44
سوئیس 0.80 2018-06 1.02 1.04 1.08 1.07
اوکراین 22.49 2018-11 24.56 24.5 24.47 10
انگلستان 3.30 2018-10 2.7 2.6 2.6 2.7
ایالات متحده 4.60 2018-09 4.61 4.61 4.6 4.6