رشد دستمزد

پیش بینی شاخص های اقتصادی
آخرین Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18
استرالیا 2.00 2017-09   1.9 2.18 2 2.33
بلاروس 13.43 2017-09   15.98 18.26 20.2 21.82
بلژیک 1.80 2017-03   1.12 0.99 0.94 0.96
قبرس 0.30 2017-06   0.74 0.9 1.05 1.28
جمهوری چک 5.30 2017-06   2.4 2.6 2.7 3.75
استونی 7.00 2016-12   7.34 7.58 7.84 8.08
منطقه یورو 2.00 2017-06   2.3 2.2 2.3 2.4
اتحادیه اروپا 2.40 2017-06   1.94 2.04 1.68 1.84
فرانسه 0.50 2017-03   0.4 0.4 0.5 0.31
آلمان 1.20 2017-06   1 1.1 1.2 1.2
مجارستان 13.20 2017-08   14 12 9.8 5.1
ایسلند 6.00 2017-09   5.64 5.12 4.67 4.28
ایتالیا 0.60 2017-09 0.6 0.7 0.8 0.9
ژاپن 0.90 2017-09   0.66 0.67 0.74 0.8
مقدونیه 2.20 2016-12   2.05 1.95 1.9 1.87
هلند 1.57 2017-10 1.57 1.63 1.69 1.73
نروژ 5.30 2017-06   6.64 5.56 6.17 7.07
لهستان 7.40 2017-10   4.4 4 3.6 5.63
پرتغال 4.90 2017-08   2.4 2.3 2.3 1.6
روسیه 2.60 2017-09   3.8 3.7 4 4.2
اسلواکی 3.80 2017-06   4.1 1.87 1.1 0.51
اسلوونی 2.69 2017-08   2.68 2.75 2.79 2.83
سوئیس 0.70 2016-12   0.83 0.87 0.9 0.93
اوکراین 37.20 2017-09   15 32.6 31.12 29.86
انگلستان 2.20 2017-09   2 2.1 2.2 2.2
ایالات متحده 3.22 2017-09   3.45 3.66 3.86 4.03