رشد دستمزد

پیش بینی شاخص های اقتصادی
آخرین Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18
استرالیا 2.00 2017-09 2 2 2.2 2.2
بلاروس 16.34 2017-10 23.27 24.55 25.53 26.3
بلژیک 2.60 2017-06 2.39 1.96 1.51 1.1
قبرس -0.10 2017-09 0.53 0.64 0.93 1.06
جمهوری چک 4.20 2017-09 2.6 2.7 3.87 2.8
استونی 6.80 2017-06 7.72 8.12 8.31 8.62
منطقه یورو 1.60 2017-09 2.2 2.3 2.4 2.6
اتحادیه اروپا 2.10 2017-09 2.08 1.69 1.77 1.74
فرانسه 0.30 2017-06 0.4 0.5 0.3 0.5
آلمان 0.70 2017-09 1.1 1.2 1.2 1.4
مجارستان 12.80 2017-10 12 9.8 5.1 3.4
ایسلند 6.00 2017-09 5.12 4.67 4.28 3.94
ایتالیا 0.70 2017-11 0.8 0.9 1 1
ژاپن 0.90 2017-11 0.81 0.83 0.89 0.93
مقدونیه 1.00 2017-06 1.21 1.56 1.82 1.97
هلند 1.66 2017-12 1.74 1.79 1.83 1.87
نروژ 8.67 2017-09 5.64 6.34 7.57 7.17
لهستان 7.30 2017-12 4 3.6 6.49 3
پرتغال 4.90 2017-08 2.3 2.3 1.93 2.5
روسیه 5.40 2017-11 3.7 4 4.2 4.2
اسلواکی 3.60 2017-09 2.23 1.41 0.71 3.8
اسلوونی 3.41 2017-10 3.16 3.18 3.19 3.2
سوئیس 0.30 2017-06 0.42 0.46 0.49 0.53
اوکراین 38.35 2017-11 36.08 34.3 32.72 13
انگلستان 2.50 2017-10 2.3 2.3 2.4 2.4
ایالات متحده 3.22 2017-09 3.66 3.86 4.03 4.18