رشد دستمزد

پیش بینی شاخص های اقتصادی
آخرین Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
استرالیا 1.90 2017-06   1.93 2.9 2 2.01 3.3
بلاروس 10.90 2017-06   12.09 12.67 13.06 13.33 13.72
بلژیک 1.80 2017-03   1.5 1.5 1.48 1.65 1.58
قبرس 0.50 2017-03   0.28 0.65 0.2 0.12 0.07
جمهوری چک 5.30 2017-06   2 2.4 2.6 2.7 2.5
استونی 7.00 2016-12   5.6 5.26 5.33 5.53 5.84
منطقه یورو 2.00 2017-06 2 2.3 2.2 2.3 2.8
اتحادیه اروپا 2.40 2017-06   1.77 1.81 1.89 1.8 1.82
فرانسه 0.50 2017-03   0.3 0.4 0.4 0.5 0.7
آلمان 0.60 2017-03   0.7 1 1.1 1.2 1.8
مجارستان 13.10 2017-07   12.77 3.7 12.81 12.81 2.8
ایسلند 6.00 2017-05   6.57 6.5 6.55 6.54 6.54
ایتالیا 0.40 2017-07   0.6 0.6 0.7 0.8 1.9
ژاپن -0.30 2017-07   0.32 0.33 0.4 0.49 1.01
مقدونیه 2.20 2016-12   3.69 3.2 2.95 2.88 2.98
هلند 1.57 2017-08   1.59 1.71 1.78 1.82 2.07
نروژ 5.30 2017-06   7.86 6.64 5.56 6.17 7.19
لهستان 6.60 2017-08   4.6 4.4 4 3.6 2.5
پرتغال 5.50 2017-06   2.2 2.4 2.3 2.3 2.7
روسیه 3.70 2017-08   2.1 1.6 1.8 2.1 3.3
اسلواکی 3.80 2017-06   3.29 4.1 1.87 1.1 3.3
اسلوونی 2.80 2017-07   2.58 2.62 2.62 2.62 2.62
سوئیس 0.70 2016-12   0.81 0.85 0.88 0.88 0.98
اوکراین 36.56 2017-07   16 15 31.96 30.55 6
انگلستان 2.10 2017-07   1.9 2 2.1 2.2 2.5
ایالات متحده 2.95 2017-05   3.05 3.04 3.04 3.04 3.04