رشد دستمزد

پیش بینی شاخص های اقتصادی
آخرین Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19
آرژانتین 0.80 2018-02 1.74 1.8 1.86 1.88
استرالیا 2.10 2018-03 2.2 2.3 2.4 2.4
بلاروس 18.69 2018-02 26.56 17.43 12.59 11.74
بلژیک 2.15 2017-12 3.15 3.15 3.15 3.15
قبرس 1.00 2017-12 0.65 0.91 0.52 0.5
جمهوری چک 5.30 2017-12 2.7 4.93 2.8 4.93
استونی 7.50 2017-12 7.05 7.05 7.05 7.05
منطقه یورو 1.70 2017-12 2 2.2 2.5 2
اتحادیه اروپا 2.40 2017-12 2.3 2.3 2.3 2.3
فرانسه 0.10 2017-12 0.5 0.4 0.5 0.5
آلمان 0.50 2017-12 1.2 1.2 1.4 1.5
مجارستان 11.30 2018-03 9.8 5.1 3.4 12.42
ایسلند 4.80 2018-02 5.16 5.17 5.17 5.17
ایتالیا 1.00 2018-03 0.9 1 1 1.1
ژاپن 2.10 2018-03 0.46 0.5 0.48 0.51
مقدونیه 1.00 2017-06 1 1 1 1
هلند 1.74 2018-04 1.7 1.56 1.45 1.4
نروژ 6.34 2017-12 6.43 7.95 6.53 7.86
لهستان 7.80 2018-04 6.5 5.7 5.1 4.5
پرتغال 5.60 2018-02 4.1 3.8 2.5 2.2
روسیه 7.80 2018-04 4 4.2 4.2 7.58
اسلواکی 3.30 2017-12 3.56 3.56 3.8 3.56
اسلوونی 2.90 2018-03 3.16 3.25 3.27 3.28
سوئیس 0.50 2017-09 0.4 0.4 0.4 0.4
اوکراین 24.14 2018-03 23.42 22.09 13 20.91
انگلستان 2.60 2018-03 3.1 3.2 3.3 3.4
ایالات متحده 4.45 2018-03 4.52 4.51 4.51 4.51