شاخص یاب

رشد دستمزد

پیش بینی شاخص های اقتصادی
آخرین Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19
آرژانتین 1.39 2018-06 1.41 1.73 1.78 1.84
استرالیا 2.10 2018-06 2.3 2.4 2.4 1.99
بلاروس 17.70 2018-07 16.98 16.58 16.25 16.04
بلژیک 3.70 2018-03 3.11 2.84 2.79 2.81
قبرس 1.20 2018-03 1.4 1.1 0.9 0.8
جمهوری چک 6.20 2018-06 5.1 4.8 4.5 4
استونی 6.30 2018-06 5.52 5.09 4.24 4.14
منطقه یورو 1.90 2018-06 2.2 2.5 2.3 2.4
اتحادیه اروپا 2.60 2018-06 2.7 2.9 2.8 2.8
فرانسه 0.70 2018-03 0.4 0.5 0.5 0.6
آلمان 0.50 2018-06 1.2 1.4 1.5 1.5
مجارستان 12.80 2018-07 10.6 10.3 8.8 8.5
ایسلند 3.50 2018-07 3.54 3.6 3.58 3.58
ایتالیا 2.00 2018-07 1.8 1.5 1.5 1.6
ژاپن 1.50 2018-07 1.68 1.83 1.97 1.95
مقدونیه 1.00 2017-06 1.51 1.69 1.32 1.47
هلند 2.09 2018-08 2.15 2.26 2.32 2.37
نروژ 2.70 2018-06 2.9 2.5 2.6 2.6
لهستان 6.80 2018-08 6.1 5.1 4.5 4.2
پرتغال 5.90 2018-07 5.1 4.5 3.2 2.5
روسیه 7.00 2018-08 4.2 4.2 8.3 8.33
اسلواکی 3.50 2018-06 3.6 3.8 3.4 3.5
اسلوونی 3.62 2018-07 3.29 3.32 3.33 3.34
سوئیس 0.80 2018-03 1.02 0.99 1.16 1.24
اوکراین 24.95 2018-07 24.69 13 23.89 23.76
انگلستان 2.60 2018-07 2.7 3 3.2 3.4
ایالات متحده 4.83 2018-06 4.85 4.85 4.85 4.85