کالایاب
شاخص یاب

رشد دستمزد

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آرژانتین 3.58 2019 03 2.74 0.74 : 6.33 ٪
آلمان 1.40 2018 12 1.5 -1.4 : 2.7 ٪
ایالات متحده 0 2019 03 4.22 -5.88 : 13.78
اسلوونی 0 2019 03 4.67 -2.42 : 11.21 ٪
انگلستان 3.10 2019 03 3.5 -2.6 : 6.6 ٪
ایرلند 0 2019 03 3.5 -2.9 : 3.5 ٪
اوکراین 0 2019 04 22.13 -2.64 : 44.89 ٪
استرالیا 2.30 2019 03 2.3 1.9 : 4.3 ٪
اسلواکی 4.60 2019 03 3.5 -33.1 : 14.7 ٪
ایتالیا 1.50 2019 04 1.5 0.3 : 15.8 ٪
اتحادیه اروپا 2.70 2018 09 2.8 0.9 : 3.6 ٪
استونی 0 2018 09 6.4 -6.5 : 21.2 ٪
ایسلند 0 2019 03 2.6 -9.4 : 11.6 ٪
بلژیک 0 2018 12 3.2 -6.5 : 6.8 ٪
بلاروس 0 2018 11 18.9 5.72 : 116 ٪
پرتغال 4.90 2019 03 4.7 -10.1 : 8.5 ٪
جمهوری چک 4.60 2019 03 4.7 -3.1 : 7.4 ٪
روسیه 1.60 2019 04 2.3 -41.4 : 27.2 ٪
ژاپن 0 2019 04 -1.3 -7.1 : 35.02 ٪
سوئیس 0 2019 03 0.5 0.1 : 7.8 ٪
سوئد 0 2019 03 2.3 1.9 : 7.1 ٪
فرانسه 0.20 2018 06 0.7 0.1 : 1 ٪
قبرس 2.90 2018 12 2.9 -3.4 : 7.1 ٪
کانادا 0 2019 03 1.2 -0.4 : 5.5 ٪
کرواسی 0 2019 02 3.4 -2.1 : 1893 ٪
لهستان 7.10 2019 04 5.7 0.38 : 13.16 ٪
مقدونیه 0 2019 01 6.7 -4.5 : 19.6 ٪
مجارستان 10.20 2019 03 12.1 -5.3 : 26.19 ٪
منطقه یورو 2.30 2018 12 2.3 0.8 : 3.4 ٪
نروژ 3.35 2019 03 2.97 1.07 : 18.56 ٪
هلند 0 2019 05 2.34 0.44 : 4.71 ٪
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری
آرژانتین 3.58 2019 03 2.11 1.8 1.8 2.1 ٪
آلمان 1.40 2018 12 1.6 1.6 1.7 1.5 ٪
انگلستان 3.10 2019 03 3.6 3.6 3.5 3.4 ٪
استرالیا 2.30 2019 03 2.27 3.2 3.2 2.3 ٪
اسلواکی 4.60 2019 03 3.6 3.6 3.6 3.5 ٪
ایتالیا 1.50 2019 04 1.8 1.8 1.9 1.7 ٪
اتحادیه اروپا 2.70 2018 09 2.7 2.9 2.6 2.6 ٪
پرتغال 4.90 2019 03 2.3 2.5 2.6 2.5 ٪
جمهوری چک 4.60 2019 03 5.36 2.9 2.9 4 ٪
روسیه 1.60 2019 04 1.2 1.5 1.7 0.4 ٪
فرانسه 0.20 2018 06 0.4 0.6 0.6 0.6 ٪
قبرس 2.90 2018 12 2.5 2.2 2.3 2.7 ٪
لهستان 7.10 2019 04 4.2 4 3.6 5.1 ٪
مجارستان 10.20 2019 03 8.7 8.5 8.2 9.5 ٪
منطقه یورو 2.30 2018 12 2.6 2.4 2.5 2.4 ٪
نروژ 3.35 2019 03 2.9 3.2 3 3 ٪