شاخص یاب

رشد دستمزد

پیش بینی شاخص های اقتصادی
آخرین Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19
آرژانتین 3.51 2018-04 1.6 1.83 1.87 1.89
استرالیا 2.10 2018-03 2.3 2.4 2.4 1.99
بلاروس 18.70 2018-05 18.46 18.36 18.31 18.25
بلژیک 3.70 2018-03 3.11 2.84 2.79 2.81
قبرس 1.20 2018-03 1.36 1.08 0.9 0.88
جمهوری چک 6.60 2018-03 5.1 4.8 4.5 4
استونی 7.70 2018-03 7.41 7.29 7.11 6.93
منطقه یورو 1.80 2018-03 2.2 2.5 2 2.4
اتحادیه اروپا 2.40 2017-12 1.9 1.72 1.74 1.77
فرانسه 0.10 2017-12 0.4 0.5 0.5 0.6
آلمان 1.10 2018-03 1.2 1.4 1.5 1.5
مجارستان 10.90 2018-05 10.6 10.3 8.8 8.5
ایسلند 4.80 2018-02 4.83 4.83 4.83 4.83
ایتالیا 1.00 2018-05 1 1 1.1 1.1
ژاپن 2.10 2018-05 1.28 1.43 1.52 1.49
مقدونیه 1.00 2017-06 1.51 1.69 1.32 1.47
هلند 1.74 2018-06 1.73 1.73 1.73 1.74
نروژ 4.68 2018-03 7.5 6.08 5.04 5.92
لهستان 7.50 2018-06 6.1 5.1 4.5 4.2
پرتغال 5.60 2018-02 3.8 2.5 2.2 2.3
روسیه 7.20 2018-06 4.2 4.2 6.13 6.09
اسلواکی 4.10 2018-03 3.78 3.8 3.58 3.57
اسلوونی 3.07 2018-05 3.23 3.27 3.28 3.29
سوئیس 0.40 2017-12 0.29 0.24 0.09 0.13
اوکراین 27.56 2018-05 26.12 13 25.68 25.61
انگلستان 2.50 2018-05 3.2 3.3 3.4 3.6
ایالات متحده 4.89 2018-05 4.82 4.83 4.83 4.83