رشد دستمزد

پیش بینی شاخص های اقتصادی
آخرین Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
استرالیا 1.90 2017-06   1.93 2.9 2 2.01 3.3
بلاروس 9.61 2017-04   10.44 10.64 10.76 10.86 11.03
بلژیک 1.70 2016-12   0.78 0.88 0.92 1.15 1.1
قبرس 0.50 2017-03   0.28 0.65 0.2 0.12 0.07
جمهوری چک 2.80 2017-03   2 2.4 2.6 2.7 2.5
استونی 7.00 2016-12   5.6 5.26 5.33 5.53 5.84
منطقه یورو 1.40 2017-03   2 2.3 2.2 2.3 2.8
اتحادیه اروپا 1.60 2017-03   1.77 1.81 1.89 1.8 1.82
فرانسه 0.50 2017-03   0.3 0.4 0.4 0.5 0.7
آلمان 0.60 2017-03   0.7 1 0.9 0.8 1.5
مجارستان 12.90 2017-05   11.96 3.7 11.92 11.92 2.8
ایسلند 6.00 2017-05   6.57 6.5 6.55 6.54 6.54
ایتالیا 0.30 2017-06   0.6 0.6 0.7 0.8 1.9
ژاپن -0.40 2017-06   0.19 0.12 0.15 0.13 0.13
مقدونیه 2.20 2016-12   3.69 3.2 2.95 2.88 2.98
هلند 1.39 2017-07   1.36 1.36 1.36 1.36 1.36
نروژ 4.11 2017-03   8.76 5.15 4.43 6.87 5.05
لهستان 4.90 2017-07   4.6 4.4 4 3.6 2.5
پرتغال 1.80 2017-03   2.2 2.4 2.3 2.3 2.7
روسیه 4.60 2017-08   2.1 1.6 1.8 2.1 3.3
اسلواکی 2.60 2017-03   2.29 4.1 2.85 3.09 3.3
اسلوونی 3.36 2017-05   2.58 2.62 2.62 2.62 2.62
سوئیس 0.70 2016-12   0.81 0.85 0.88 0.88 0.98
اوکراین 37.91 2017-06   16 15 40.35 40.58 6
انگلستان 2.10 2017-06   1.9 2 2.1 2.2 2.5
ایالات متحده 2.95 2017-05   3.05 3.04 3.04 3.04 3.04