کالایاب
شاخص یاب

رابطه مبادله

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آلمان 100.00 2019 01 99.71 73.51 : 106 نقاط شاخص
آرژانتین 127.20 2018 12 129 73.6 : 151 نقاط شاخص
آفریقای جنوبی 0 2018 12 105 42.2 : 110 نقاط شاخص
ایالات متحده 106.98 2018 06 98.39 91.82 : 168 نقاط شاخص
اسلواکی 99.99 2018 12 101 75.55 : 128 نقاط شاخص
اسپانیا 99.30 2018 12 100 62.2 : 124 نقاط شاخص
ایتالیا 100.20 2018 12 98.8 83.4 : 106 نقاط شاخص
اندونزی 104.81 2019 01 104 77.43 : 118 نقاط شاخص
اردن 75.20 2018 11 71.6 56.3 : 167 نقاط شاخص
ایرلند 97.30 2018 12 97.1 86.1 : 138 نقاط شاخص
اوگاندا 127.82 2019 01 135 72.5 : 167 نقاط شاخص
ارمنستان 93.10 2019 01 103 62.4 : 140 نقاط شاخص
اوکراین 98.20 2018 12 98.6 86.9 : 109 نقاط شاخص
الجزایر 5.30 2012 12 4.8 2.3 : 5.3 نقاط شاخص
استرالیا 92.70 2018 12 89.3 47.5 : 106 نقاط شاخص
بوروندی 0 2018 09 124 104 : 148 نقاط شاخص
بورکینا فاسو 336.40 2018 03 281 66.9 : 387 نقاط شاخص
بلژیک 92.45 2018 12 95.1 92.2 : 108 نقاط شاخص
برزیل 103.68 2019 01 103 64.72 : 133 نقاط شاخص
بنگلادش 86.05 2015 12 85.89 80.01 : 105 نقاط شاخص
پرو 95.55 2019 01 95.99 51.38 : 116 نقاط شاخص
پاکستان 57.10 2018 09 57.1 49.17 : 94.83 نقاط شاخص
ترکیه 100.39 2018 12 99.77 93.96 : 148 نقاط شاخص
تانزانیا 100.80 2018 06 100 100 : 119 نقاط شاخص
تایلند 109.20 2019 01 109 96.39 : 115 نقاط شاخص
تونس 0 2018 09 103 86.4 : 110 نقاط شاخص
تایوان 91.90 2019 02 92.7 85.3 : 169 نقاط شاخص
جمهوری چک 101.20 2019 01 101 92.6 : 104 نقاط شاخص
چین 93.52 2018 12 96.59 81.75 : 118 نقاط شاخص
دانمارک 101.00 2018 12 101 96 : 109 نقاط شاخص
ژاپن 98.40 2019 02 98.6 83.1 : 276 نقاط شاخص
سوئد 101.80 2019 01 101 93.45 : 126 نقاط شاخص
سریلانکا 112.75 2018 11 116 74.5 : 161 نقاط شاخص
سنگاپور 98.83 2019 01 104 98.83 : 179 نقاط شاخص
سنگال 0 2018 12 124 -550 : 142 نقاط شاخص
سوئیس 120.28 2019 01 117 74.27 : 121 نقاط شاخص
سیشل 0 2018 06 115 94.05 : 115 نقاط شاخص
شیلی 97.92 2018 09 98.65 58.8 : 122 نقاط شاخص
فنلاند 98.70 2019 01 99 93.2 : 146 نقاط شاخص
فرانسه 115.31 2018 12 114 89.48 : 116 نقاط شاخص
کره جنوبی 97.60 2019 01 98.9 86.1 : 237 نقاط شاخص
کنیا 75.00 2017 12 78.5 70 : 100 نقاط شاخص
کلمبیا 135.67 2019 02 132 73.87 : 166 نقاط شاخص
کانادا 87.40 2018 12 92.3 79.1 : 108 نقاط شاخص
لهستان 99.20 2018 11 96.5 90.6 : 112 نقاط شاخص
ماکائو 99.70 2018 09 99.8 89.9 : 110 نقاط شاخص
موریس 103.40 2018 09 106 91.3 : 138 نقاط شاخص
مکزیک 47.26 2019 01 46.07 43.37 : 106 نقاط شاخص
مالزی 98.30 2019 01 98.2 92.5 : 117 نقاط شاخص
مجارستان 99.52 2018 12 98.67 96.04 : 105 نقاط شاخص
نامیبیا 0 2017 12 125 93.7 : 136 نقاط شاخص
نیجریه 109.20 2018 06 111 49.48 : 160 نقاط شاخص
نیوزیلند 1403.00 2018 12 1447 796 : 1472 نقاط شاخص
نروژ 105.38 2018 12 108 75.84 : 116 نقاط شاخص
نیجر 0 2018 03 44.5 44.5 : 129 نقاط شاخص
نپال 147.30 2018 07 143 129 : 164 نقاط شاخص
ویتنام 100.50 2017 12 103 94.81 : 110 نقاط شاخص
هنگ کنگ 100.00 2018 12 100 99 : 108 نقاط شاخص
هند 73.30 2018 12 71.1 57.9 : 100 نقاط شاخص
هلند 101.10 2019 01 99.4 92.5 : 105 نقاط شاخص
کشور فعلی زمان ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم واحد اندازه گیری
آلمان 100.00 2019 01 99.05 99.06 98.13 100 نقاط شاخص
آرژانتین 127.20 2018 12 123 123 122 123 نقاط شاخص
ایالات متحده 106.98 2018 06 99.65 99.74 99.74 99.45 نقاط شاخص
اسلواکی 99.99 2018 12 100 100 100 100 نقاط شاخص
اسپانیا 99.30 2018 12 102 101 100 101 نقاط شاخص
ایتالیا 100.20 2018 12 100 99.1 100 99.09 نقاط شاخص
اندونزی 104.81 2019 01 112 113 113 112 نقاط شاخص
اردن 75.20 2018 11 73.79 73.59 73.74 73.55 نقاط شاخص
ایرلند 97.30 2018 12 94.06 93.14 93.27 92 نقاط شاخص
اوگاندا 127.82 2019 01 125 125 125 125 نقاط شاخص
ارمنستان 93.10 2019 01 103 98.05 100 100 نقاط شاخص
اوکراین 98.20 2018 12 98.96 98.93 98.94 99.05 نقاط شاخص
الجزایر 5.30 2012 12 503 517 515 506 نقاط شاخص
استرالیا 92.70 2018 12 87.9 87.82 88.45 88.36 نقاط شاخص
بورکینا فاسو 336.40 2018 03 189 189 189 189 نقاط شاخص
بلژیک 92.45 2018 12 103 103 103 103 نقاط شاخص
برزیل 103.68 2019 01 110 110 110 110 نقاط شاخص
بنگلادش 86.05 2015 12 97.4 97.4 97.4 97.4 نقاط شاخص
پرو 95.55 2019 01 90.31 90.29 90.29 90.31 نقاط شاخص
پاکستان 57.10 2018 09 54.44 53.58 53.33 55.74 نقاط شاخص
ترکیه 100.39 2018 12 99.46 97.87 98.95 100 نقاط شاخص
تانزانیا 100.80 2018 06 101 101 102 102 نقاط شاخص
تایلند 109.20 2019 01 103 102 102 104 نقاط شاخص
تایوان 91.90 2019 02 91.52 91.08 90.66 91.86 نقاط شاخص
جمهوری چک 101.20 2019 01 99.55 99.56 99.56 99.56 نقاط شاخص
چین 93.52 2018 12 94.81 94.7 94.8 94.66 نقاط شاخص
دانمارک 101.00 2018 12 98.82 98.82 98.82 98.79 نقاط شاخص
ژاپن 98.40 2019 02 96.71 96.71 94.44 97.21 نقاط شاخص
سوئد 101.80 2019 01 99.87 99.71 99.87 99.53 نقاط شاخص
سریلانکا 112.75 2018 11 102 88.01 98.51 95.58 نقاط شاخص
سنگاپور 98.83 2019 01 97.81 100 96.99 99.84 نقاط شاخص
سوئیس 120.28 2019 01 116 115 114 115 نقاط شاخص
شیلی 97.92 2018 09 102 103 103 104 نقاط شاخص
فنلاند 98.70 2019 01 97.54 97.55 97.56 97.51 نقاط شاخص
فرانسه 115.31 2018 12 112 111 112 113 نقاط شاخص
کره جنوبی 97.60 2019 01 97.19 91.48 91.99 96.84 نقاط شاخص
کنیا 75.00 2017 12 80.5 80.5 80.5 80.5 نقاط شاخص
کلمبیا 135.67 2019 02 93.07 93.06 92.94 93.23 نقاط شاخص
کانادا 87.40 2018 12 93.88 93.88 89.78 93.89 نقاط شاخص
لهستان 99.20 2018 11 99.51 100 100 99.03 نقاط شاخص
ماکائو 99.70 2018 09 88.21 88.17 88.81 95.32 نقاط شاخص
موریس 103.40 2018 09 103 103 103 105 نقاط شاخص
مکزیک 47.26 2019 01 47.21 47.01 48.07 48.07 نقاط شاخص
مالزی 98.30 2019 01 98.05 97.97 97.32 97.71 نقاط شاخص
مجارستان 99.52 2018 12 98.13 98.06 98.11 98.03 نقاط شاخص
نیجریه 109.20 2018 06 98.74 98.74 102 98.74 نقاط شاخص
نیوزیلند 1403.00 2018 12 1398 1392 1383 1424 نقاط شاخص
نروژ 105.38 2018 12 109 109 109 109 نقاط شاخص
نپال 147.30 2018 07 147 146 146 147 نقاط شاخص
ویتنام 100.50 2017 12 94.62 94.62 94.62 94.62 نقاط شاخص
هنگ کنگ 100.00 2018 12 98.9 98.61 98.33 99.19 نقاط شاخص
هند 73.30 2018 12 77.12 77.2 83.71 77.03 نقاط شاخص
هلند 101.10 2019 01 101 101 101 101 نقاط شاخص