شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تمایلات کسب و کار کوچک

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

استرالیا

0 2019 09 0.84 -21.17 : 18.55

انگلستان

-34.00 2019 12 -24 -69 : 40

برزیل

0 2019 11 57.5 34.5 : 65.4

ژاپن

-9.00 2019 12 -4 -60 : 46
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

انگلستان

-34.00 2019 12 -16 -18 -12 -24

ژاپن

-9.00 2019 12 -10 -8 -6 -7