شاخص یاب

تمایلات کسب و کارهای کوچک

پیش بینی شاخص های اقتصادی
آخرین Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19
استرالیا 7.92 2018-03 5.7 10.4 5.66 8.79
برزیل 47.90 2018-06 45.53 51 46.91 46.84
ژاپن 14.00 2018-06 15 13 15 12
انگلستان -5.00 2018-06 5 15 12 11