شاخص یاب

تمایلات کسب و کارهای کوچک

پیش بینی شاخص های اقتصادی
آخرین Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19
استرالیا 1.54 2018-06 -4.81 2.15 -2.76 3.48
برزیل 50.80 2018-09 50.51 51 51.4 51.46
ژاپن 14.00 2018-06 15 13 15 12
انگلستان 6.00 2018-09 5 1 -2 5