کالایاب
شاخص یاب

تمایلات کسب و کار کوچک

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
استرالیا 0 2018 12 -4.01 -21.1 : 18.71
انگلستان -31.00 2019 03 -18 -69 : 40
برزیل 0 2019 03 63.3 34.5 : 65.4
ژاپن 14.00 2018 12 14 -60 : 46
کشور فعلی زمان ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم واحد اندازه گیری
انگلستان -31.00 2019 03 -22 -28 -24 -26
ژاپن 14.00 2018 12 12 10 5 15