کالایاب
شاخص یاب

تمایلات کسب و کار کوچک

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
استرالیا 0 2019 03 -1.6 -21.17 : 18.55
انگلستان -13.00 2019 06 -31 -69 : 40
برزیل 0 2019 05 56.9 34.5 : 65.4
ژاپن 6.00 2019 03 14 -60 : 46
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری
انگلستان -13.00 2019 06 -28 -24 -16 -22
ژاپن 6.00 2019 03 10 5 6 12