شاخص یاب

شاخص خدمات PMI

پیش بینی شاخص های اقتصادی
Country آخرین Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19
استرالیا 52.10 2018-12 53.5 53.87 53.87 51.2
برزیل 51.90 2018-12 52.4 51.9 50.9 51.1
چین 53.90 2018-12 52.2 52 52.4 51.9
منطقه یورو 51.20 2018-12 52.1 53.4 55.1 54.6
فرانسه 49.00 2018-12 52.9 56 55.7 54.2
آلمان 51.80 2018-12 52.6 54.1 54.6 54.2
هند 53.20 2018-12 50.4 51.5 50.8 50.5
ایرلند 56.30 2018-12 51.5 54.9 54.6 54.6
ایتالیا 50.50 2018-12 50.8 54.5 54.2 54.1
ژاپن 51.00 2018-12 52 54.3 51.6 51.4
نیوزیلند 53.00 2018-12 54.71 54.69 54.68 54.68
نیجریه 62.30 2018-12 57.8 57.87 57.89 51.69
روسیه 54.40 2018-12 54.7 54.4 53.6 54
اسپانیا 54.00 2018-12 50.5 54 53.6 53.8
سریلانکا 54.70 2018-12 56.8 56.9 56.5 57.1
سوئد 56.40 2018-12 56.2 56 55.8 55.9
انگلستان 51.20 2018-12 49.9 50.1 50.9 52.6
ایالات متحده 54.40 2018-12 53.1 53 52.4 52.2