شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص PMI خدمات

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آلمان

51.70 2019 11 51.6 41.3 : 60.3 نقاط شاخص

ایتالیا

50.40 2019 11 52.2 42.3 : 57.7 نقاط شاخص

اسپانیا

53.20 2019 11 52.7 36.8 : 60.3 نقاط شاخص

استرالیا

53.70 2019 11 54.2 32.5 : 63 نقاط شاخص

ایرلند

53.70 2019 11 50.6 48.3 : 64 نقاط شاخص

انگلستان

49.30 2019 11 50 40.1 : 62.5 نقاط شاخص

ایالات متحده

51.60 2019 11 50.6 49.3 : 61 نقاط شاخص

برزیل

50.90 2019 11 51.2 36.9 : 57.1 نقاط شاخص

چین

53.50 2019 11 51.1 50 : 54.7 نقاط شاخص

روسیه

55.60 2019 11 55.8 41.3 : 58.4 نقاط شاخص

ژاپن

50.30 2019 11 49.7 46.4 : 55.3 نقاط شاخص

سوئد

47.90 2019 11 49.4 34.5 : 67.2 نقاط شاخص

سریلانکا

56.90 2019 10 52.7 44.7 : 66.8

فرانسه

52.20 2019 11 52.9 40.2 : 62.9 نقاط شاخص

منطقه یورو

51.90 2019 11 52.2 39.2 : 58.3 نقاط شاخص

نیجریه

60.10 2019 11 58.2 41 : 62.3

نیوزیلند

55.40 2019 10 54.5 44.7 : 60.9

هند

52.70 2019 11 49.2 44.6 : 57.5 نقاط شاخص
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آلمان

51.70 2019 11 52.3 52.9 52.6 52 نقاط شاخص

ایتالیا

50.40 2019 11 51.1 52.4 52.8 50.4 نقاط شاخص

اسپانیا

53.20 2019 11 52 52.5 52.2 51.4 نقاط شاخص

استرالیا

53.70 2019 11 51.6 52 52.5 54.1 نقاط شاخص

ایرلند

53.70 2019 11 56.2 56.5 55.2 55.8 نقاط شاخص

انگلستان

49.30 2019 11 52 53.2 51.9 50.6 نقاط شاخص

ایالات متحده

51.60 2019 11 52.1 51.5 52 52.2 نقاط شاخص

برزیل

50.90 2019 11 50.4 50.9 51.4 51.1 نقاط شاخص

چین

53.50 2019 11 52.8 52 52.5 52.9 نقاط شاخص

روسیه

55.60 2019 11 54.2 53.8 53.6 54 نقاط شاخص

ژاپن

50.30 2019 11 54 54.5 54.9 51 نقاط شاخص

سوئد

47.90 2019 11 56 55.4 55 55.9 نقاط شاخص

سریلانکا

56.90 2019 10 53.5 53.5 53 54.1

فرانسه

52.20 2019 11 52.7 53.4 53.2 52 نقاط شاخص

منطقه یورو

51.90 2019 11 52.6 53.2 53 52.8 نقاط شاخص

نیجریه

60.10 2019 11 58.6 58.7 58.4 58.8

نیوزیلند

55.40 2019 10 57 55 56 55

هند

52.70 2019 11 49.8 50.8 51.4 50.5 نقاط شاخص