کالایاب
شاخص یاب

بهره وری

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آلمان 99.00 2019 04 99.7 17 : 106 نقاط شاخص
ایالات متحده 106.96 2019 03 106 26.02 : 107 نقاط شاخص
اسلواکی 0 2019 03 124 56.7 : 131 نقاط شاخص
اسلوونی 0 2019 03 113 59.6 : 122 نقاط شاخص
استونی 0 2019 03 122 58.5 : 125 نقاط شاخص
اسپانیا 0 2019 03 110 85.7 : 112 نقاط شاخص
انگلستان 101.20 2019 03 102 43.1 : 102 نقاط شاخص
ایرلند 0 2019 03 147 57.8 : 147 نقاط شاخص
اتحادیه اروپا 108.90 2018 12 106 83.7 : 109 نقاط شاخص
استرالیا 99.90 2019 03 100 55.7 : 104 نقاط شاخص
اتریش 0 2019 03 110 77 : 110 نقاط شاخص
برزیل 116.60 2019 05 117 39.6 : 182 نقاط شاخص
بلغارستان 0 2019 03 141 53.1 : 141 نقاط شاخص
بلژیک 0 2017 06 93.8 82.4 : 113 نقاط شاخص
پرتغال 0 2019 03 100 78 : 112 نقاط شاخص
تایوان 0 2019 05 103 20.29 : 124 نقاط شاخص
تایلند 0 2018 12 112 92.9 : 141 نقاط شاخص
جمهوری چک 0 2019 03 117 62.4 : 124 نقاط شاخص
دانمارک 0 2019 03 109 82.79 : 111 نقاط شاخص
روسیه 0 2017 12 -0.3 -4.1 : 7.5 ٪
رومانی 0 2019 03 172 47.3 : 172 نقاط شاخص
ژاپن 95.50 2019 04 111 68.3 : 120 نقاط شاخص
سنگاپور 110.80 2019 03 106 51.7 : 111 نقاط شاخص
سوئیس 0 2019 03 102 77.83 : 105 نقاط شاخص
سوئد 0 2019 03 105 68.3 : 114 نقاط شاخص
فرانسه 0 2019 03 104 18.48 : 104 ��قاط شاخص
فنلاند 0 2019 03 108 59.3 : 109 نقاط شاخص
قبرس 0 2018 12 108 75.9 : 110 نقاط شاخص
کانادا 105.97 2019 03 106 67.27 : 107 نقاط شاخص
کرواسی 0 2019 05 105 92.4 : 111 نقاط شاخص
کره جنوبی 0 2018 12 112 53.5 : 112 نقاط شاخص
لهستان 0 2019 03 146 66.2 : 146 نقاط شاخص
لتونی 0 2019 03 137 44.3 : 137 نقاط شاخص
لیتوانی 0 2019 03 127 41.5 : 130 نقاط شاخص
لوکزامبورگ 0 2019 03 100 92.5 : 110 نقاط شاخص
مکزیک 0 2019 02 104 91.9 : 114 نقاط شاخص
مجارستان 0 2019 03 122 59.7 : 122 نقاط شاخص
مالت 0 2019 03 126 76.7 : 135 نقاط شاخص
موریس 0 2018 12 128 45.68 : 132 نقاط شاخص
منطقه یورو 0 2019 03 105 82.6 : 105 نقاط شاخص
نیوزیلند 0 2019 03 123 86.54 : 127 نقاط شاخص
نروژ 0 2019 03 102 57.16 : 103 نقاط شاخص
هلند 0 2019 03 105 85.92 : 106 نقاط شاخص
هنگ کنگ 0 2017 12 160 99.4 : 167 نقاط شاخص
یونان 0 2019 03 93.1 70.9 : 108 نقاط شاخص
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری
آلمان 99.00 2019 04 101 102 102 100 نقاط شاخص
ایالات متحده 106.96 2019 03 107 107 108 107 نقاط شاخص
انگلستان 101.20 2019 03 104 104 105 103 نقاط شاخص
اتحادیه اروپا 108.90 2018 12 108 109 110 107 نقاط شاخص
استرالیا 99.90 2019 03 100 101 101 101 نقاط شاخص
برزیل 116.60 2019 05 100 100 113 100 نقاط شاخص
ژاپن 95.50 2019 04 104 99.18 99.18 99.11 نقاط شاخص
سنگاپور 110.80 2019 03 108 112 97 96.5 نقاط شاخص
کانادا 105.97 2019 03 107 108 108 106 نقاط شاخص