کالایاب
شاخص یاب

میزان سفارشات جدید

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آلمان 105.50 2019 01 106 8.8 : 114 نقاط شاخص
ایتالیا 109.60 2019 01 108 4.16 : 140 نقاط شاخص
انگلستان 10747.00 2018 12 11075 9381 : 25109 GBP - میلیون
اسلواکی 0 2019 01 3996 699 : 5150 EUR - میلیون
اتریش 0 2018 12 122 74.5 : 141 نقاط شاخص
استرالیا 0 2018 12 31 -37 : 49 نقاط شاخص
ایالات متحده 0 2018 12 499194 223500 : 565232 USD - میلیون
تایوان 28902.00 2019 02 40489 2278 : 48986 USD - میلیون
جمهوری چک 0 2019 01 95.19 70.18 : 217 نقاط شاخص
چین 0 2019 02 49.6 32.3 : 65.1 نقاط شاخص
دانمارک 0 2018 12 20 -59 : 44 نقاط شاخص
رومانی 0 2019 01 122 37.6 : 166 نقاط شاخص
ژاپن 0 2019 01 963 694 : 1624 JPY - بیلیون
سوئد 0 2019 01 111 73 : 134 نقاط شاخص
فنلاند 0 2019 01 107 69.2 : 170 نقاط شاخص
فرانسه -12.60 2019 02 -12.2 -65.2 : 26 نقاط شاخص
کانادا 0 2019 01 56982776 14816411 : 62768223 CAD - تو
کره جنوبی 6276359.00 2019 01 8787486 93961 : 14895263 KRW - میلیون
لهستان 109.10 2019 01 117 67.5 : 202 نقاط شاخص
مجارستان 0 2019 01 101 50.3 : 267 نقاط شاخص
یونان -17.00 2018 12 -15 -61 : 6 ٪
کشور فعلی زمان ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم واحد اندازه گیری
آلمان 105.50 2019 01 107 107 108 106 نقاط شاخص
ایتالیا 109.60 2019 01 121 112 117 125 نقاط شاخص
انگلستان 10747.00 2018 12 15780 15820 15960 15620 GBP - میلیون
تایوان 28902.00 2019 02 41900 42050 42500 41500 USD - میلیون
فرانسه -12.60 2019 02 -4 -7 -8 -6 نقاط شاخص
کره جنوبی 6276359.00 2019 01 7670000 8250000 7710000 8210000 KRW - میلیون
لهستان 109.10 2019 01 107 105 104 102 نقاط شاخص
یونان -17.00 2018 12 -10 -9 -6 -7 ٪