کالایاب
شاخص یاب

میزان سفارشات جدید

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آلمان 0 2019 03 101 8.8 : 114 نقاط شاخص
ایتالیا 0 2019 03 110 4.16 : 140 نقاط شاخص
ایالات متحده 0 2019 03 497474 223500 : 565232 USD - میلیون
انگلستان 0 2018 12 11075 9381 : 25109 GBP - میلیون
اتریش 0 2019 02 117 74.5 : 141 نقاط شاخص
اسلواکی 0 2019 03 4751 699 : 5150 EUR - میلیون
استرالیا 0 2019 03 34 -37 : 49 نقاط شاخص
تایوان 0 2019 04 38585 2278 : 48986 USD - میلیون
جمهوری چک 0 2019 03 101 70.18 : 217 نقاط شاخص
چین 0 2019 04 51.6 32.3 : 65.1 نقاط شاخص
دانمارک 0 2019 03 6 -59 : 44 نقاط شاخص
رومانی 0 2019 03 143 37.6 : 166 نقاط شاخص
ژاپن 0 2019 02 1061 694 : 1624 JPY - بیلیون
سوئد 0 2019 03 98.1 73 : 134 نقاط شاخص
فنلاند 0 2019 03 110 69.2 : 170 نقاط شاخص
فرانسه 0 2019 04 -11 -65.2 : 26 نقاط شاخص
کره جنوبی 0 2019 03 6370522 93961 : 14895263 KRW - میلیون
کانادا 0 2019 03 57241804 14816411 : 63214073 CAD - تو
لهستان 0 2019 03 112 67.5 : 202 نقاط شاخص
مجارستان 0 2019 03 106 50.3 : 267 نقاط شاخص
یونان 0 2019 02 -18 -61 : 6 ٪
کشور فعلی زمان ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم واحد اندازه گیری