کالایاب
شاخص یاب

میزان سفارشات جدید

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آلمان 0 2019 05 102 8.8 : 114 نقاط شاخص
اسلواکی 0 2019 05 4557 699 : 5148 EUR - میلیون
اتریش 0 2019 04 127 74.5 : 141 نقاط شاخص
ایالات متحده 0 2019 05 499273 223500 : 565232 USD - میلیون
استرالیا 0 2019 06 22 -37 : 49 نقاط شاخص
ایتالیا 0 2019 04 119 4.16 : 140 نقاط شاخص
انگلستان 0 2018 12 11075 9381 : 25109 GBP - میلیون
تایوان 0 2019 05 37665 2278 : 48986 USD - میلیون
جمهوری چک 0 2019 05 109 70.18 : 217 نقاط شاخص
چین 0 2019 06 49.8 32.3 : 65.1 نقاط شاخص
دانمارک 0 2019 03 6 -59 : 44 نقاط شاخص
رومانی 0 2019 05 157 37.6 : 166 نقاط شاخص
ژاپن 0 2019 05 1072 694 : 1624 JPY - بیلیون
سوئد 0 2019 04 110 73 : 134 نقاط شاخص
فرانسه 0 2019 06 -8.4 -65.2 : 26 نقاط شاخص
فنلاند 0 2019 05 107 69.2 : 170 نقاط شاخص
کانادا 0 2019 04 58291910 14816411 : 63214073 CAD - تو
کره جنوبی 0 2019 05 6262325 93961 : 14895263 KRW - میلیون
لهستان 0 2019 05 116 67.5 : 202 نقاط شاخص
مجارستان 0 2019 05 98.7 50.3 : 267 نقاط شاخص
یونان 0 2019 06 -14 -61 : 6 ٪
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری