شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

میزان سفارشات جدید

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آلمان

0 2019 09 100 8.8 : 113 نقاط شاخص

استرالیا

0 2019 09 36 -37 : 49 نقاط شاخص

ایالات متحده

0 2019 09 499585 223500 : 549482 USD - میلیون

اتریش

0 2019 08 126 74.5 : 143 نقاط شاخص

ایتالیا

0 2019 08 118 4.16 : 140 نقاط شاخص

اسلواکی

0 2019 08 3469 699 : 5148 EUR - میلیون

انگلستان

0 2019 06 11975 9381 : 25109 GBP - میلیون

تایوان

0 2019 09 40047 2278 : 48986 USD - میلیون

جمهوری چک

0 2019 09 99.12 70.18 : 217 نقاط شاخص

چین

0 2019 10 50.5 32.3 : 65.1 نقاط شاخص

دانمارک

0 2019 09 5 -59 : 44 نقاط شاخص

رومانی

0 2019 08 147 37.6 : 166 نقاط شاخص

ژاپن

0 2019 09 1171 694 : 1624 JPY - بیلیون

سوئد

0 2019 09 95.6 73 : 134 نقاط شاخص

فنلاند

0 2019 09 97.8 69.2 : 170 نقاط شاخص

فرانسه

0 2019 09 -12.6 -65.2 : 25.9 نقاط شاخص

کره جنوبی

0 2019 09 5914673 93961 : 14895263 KRW - میلیون

کانادا

0 2019 08 54984274 14816411 : 63214073 CAD - تو

لهستان

0 2019 09 105 67.5 : 202 نقاط شاخص

مجارستان

0 2019 08 111 50.3 : 267 نقاط شاخص

یونان

0 2019 08 -5 -61 : 6 ٪
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری