شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نرخ بیکاری بلند مدت

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آلمان

1.20 2019 06 1.3 1.2 : 6.3 ٪

ایرلند

0 2019 06 1.7 1.2 : 9.8 ٪

اسپانیا

5.40 2019 06 5.6 1.5 : 13.6 ٪

اتحادیه اروپا

2.80 2018 09 3 2.4 : 5.3 ٪

استونی

0 2019 06 1.1 0.8 : 8.3 ٪

اسلواکی

0 2019 06 3.5 3.3 : 12.5 ٪

اسلوونی

0 2019 06 2.1 1.6 : 5.7 ٪

انگلستان

1.00 2019 06 1 0.9 : 4.3 ٪

ایالات متحده

0.74 2019 11 0.77 0.08 : 4.4 ٪

ایتالیا

5.60 2019 06 6 2.6 : 8 ٪

اتریش

0 2019 03 1.2 0.9 : 2.1 ٪

بلغارستان

0 2019 06 2.6 2.5 : 13 ٪

بلژیک

0 2019 06 2.4 2.4 : 5.7 ٪

پرتغال

2.90 2019 06 2.7 1.4 : 9.4 ٪

ترکیه

3.00 2019 06 2.9 1.6 : 3.2 ٪

جمهوری چک

0 2019 06 0.7 0.6 : 4.5 ٪

دانمارک

0 2019 06 0.8 0.4 : 2.5 ٪

رومانی

0 2019 06 2 1.5 : 5.3 ٪

سوئد

0 2019 06 1.2 0.3 : 3.5 ٪

سوئیس

0 2019 06 1.7 1.4 : 2 ٪

فرانسه

3.40 2019 09 3.4 2.6 : 5 ٪

فنلاند

0 2019 06 1.2 1.1 : 5.5 ٪

قزاقستان

2.20 2019 09 2.1 1.9 : 9.2 ٪

قبرس

0 2019 06 2.2 0.4 : 7.8 ٪

کرواسی

0 2019 06 3.2 1.9 : 11.4 ٪

لهستان

0 2019 03 1 0.9 : 11.6 ٪

لیتوانی

0 2019 06 1.8 0.8 : 10.8 ٪

لتونی

0 2019 06 3 1.2 : 10.1 ٪

لوکزامبورگ

0 2019 06 1.5 0.4 : 2.6 ٪

مونته نگرو

0 2019 06 11.6 10.5 : 17.6 ٪

منطقه یورو

3.30 2019 06 3.5 2.7 : 6.3 ٪

مقدونیه

0 2019 06 13.3 11.9 : 30.9 ٪

مجارستان

0 2019 06 1.2 1.1 : 5.7 ٪

مالت

0 2019 03 1.4 0.7 : 3.9 ٪

نروژ

0 2019 06 0.9 0.3 : 2 ٪

هلند

0 2019 06 1.2 0.7 : 3.2 ٪

یونان

12.00 2019 06 12.5 3.6 : 19.9 ٪
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آلمان

1.20 2019 06 1.77 1.77 1.77 1.77 ٪

اسپانیا

5.40 2019 06 5.38 5.1 5.28 5.2 ٪

اتحادیه اروپا

2.80 2018 09 2.6 2.4 2.4 2.6 ٪

انگلستان

1.00 2019 06 1.1 1.2 1.2 1 ٪

ایالات متحده

0.74 2019 11 1.01 1.01 1.01 0.91 ٪

ایتالیا

5.60 2019 06 4.7 5.6 5.4 4.8 ٪

پرتغال

2.90 2019 06 2.4 3.2 3.2 2.5 ٪

ترکیه

3.00 2019 06 4 3.6 3.3 3.5 ٪

فرانسه

3.40 2019 09 2.6 2.8 2.4 3.2 ٪

قزاقستان

2.20 2019 09 2.1 2.1 2.1 2.2 ٪

منطقه یورو

3.30 2019 06 3.3 3.3 3.3 3.3 ٪

یونان

12.00 2019 06 12.5 12.2 11.9 13 ٪