نرخ بیکاری بلند مدت

پیش بینی شاخص های اقتصادی
آخرین Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18
اتریش 1.90 2017-03   1.77 1.74 1.7 1.67
بلژیک 3.90 2017-03   3.87 3.88 3.89 3.93
بلغارستان 3.70 2017-03   3.37 3.41 3.49 3.66
کرواسی 5.90 2017-03   6.13 5.97 6.22 6.53
قبرس 5.30 2017-03   5.23 5.21 5.19 5.16
جمهوری چک 1.30 2017-03   1.38 1.48 1.59 1.7
دانمارک 1.60 2017-03   1.64 1.64 1.64 1.64
استونی 1.90 2017-03   2.5 2.72 2.98 3.14
منطقه یورو 4.70 2017-03 4.7 4.6 4.6 4.5
اتحادیه اروپا 3.70 2017-03   3.72 3.73 3.74 3.75
فنلاند 2.20 2017-03   2.24 2.25 2.26 2.27
فرانسه 4.00 2017-06   4.1 3.98 3.98 3.97
آلمان 1.70 2017-03 1.7 1.7 1.8 1.8
یونان 16.30 2017-03   16 15.8 15.6 13.5
مجارستان 1.90 2017-03   1.87 1.93 2 2.1
ایسلند 0.50 2015-12   0.51 0.51 0.51 0.51
ایرلند 3.60 2017-03   4 4 3.7 3.02
ایتالیا 6.80 2017-03   5.8 5.6 5.5 6.59
ژاپن 1.30 2014-12   1.28 1.29 1.3 1.31
قزاقستان 2.30 2017-09   2.18 2.16 2.23 2.25
لتونی 3.60 2017-03   3.94 4.12 4.27 4.47
لیتوانی 2.90 2017-03   3.59 3.86 4.11 4.35
لوکزامبورگ 2.30 2017-03   2.17 2.18 2.16 2.15
مالت 2.00 2017-03   2.08 2.15 2.2 2.24
هلند 2.20 2017-03   2.19 2.19 2.18 2.18
نروژ 1.20 2017-03   1.19 1.18 1.18 1.17
لهستان 1.60 2017-03   1.8 1.8 1.7 1.77
پرتغال 5.30 2017-03   5.8 5.7 5.6 4.15
رومانی 2.40 2017-03   2.6 2.62 2.64 2.67
اسلواکی 5.40 2017-03   5.95 6.23 6.52 6.82
اسلوونی 3.60 2017-03   3.45 3.42 3.49 3.43
اسپانیا 8.60 2017-03   8.2 7.9 7.7 7.31
سوئد 1.40 2017-03   1.43 1.44 1.43 1.43
ترکیه 2.60 2017-03   2.4 2.4 2.4 2.55
انگلستان 1.20 2017-03 1.2 1.3 1.3 1.4
ایالات متحده 1.08 2017-09   1.07 1.05 1.05 1.2