نرخ بیکاری بلند مدت

پیش بینی شاخص های اقتصادی
آخرین Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19
اتریش 1.80 2017-12 1.85 1.85 1.85 1.85
بلژیک 3.30 2017-12 3.24 3.34 3.38 3.41
بلغارستان 3.10 2017-12 3.35 3.35 3.35 3.35
کرواسی 3.60 2017-12 4.5 4.5 4.5 4.5
قبرس 3.40 2017-12 4.23 4.21 4.2 4.18
جمهوری چک 0.80 2017-12 0.89 0.97 1.07 1.18
دانمارک 1.30 2017-12 1.15 1.15 1.15 1.15
استونی 1.70 2017-12 2.05 2.05 2.05 2.05
منطقه یورو 4.10 2017-12 4 3.8 3.8 3.8
اتحادیه اروپا 3.20 2017-12 3.01 2.95 2.95 2.86
فنلاند 2.00 2017-12 2.12 2.13 2.14 2.15
فرانسه 3.60 2017-12 3.6 3.4 3.4 3.2
آلمان 1.50 2017-12 1.8 1.8 2 2
یونان 15.30 2017-12 14.6 14.2 13.8 13.6
مجارستان 1.50 2017-12 1.39 1.42 1.49 1.57
ایرلند 2.50 2017-12 2.5 2.7 2.7 2.9
ایتالیا 6.40 2017-12 6 5.7 5.5 5.2
قزاقستان 2.00 2018-03 2.08 2.2 2.11 2.01
لتونی 2.60 2017-12 3.45 3.45 3.45 3.45
لیتوانی 2.60 2017-12 2.6 2.6 2.6 2.6
لوکزامبورگ 1.80 2017-12 2.2 2.2 2.2 2.2
مقدونیه 16.50 2017-12 17.68 17.8 17.93 18.05
مالت 1.40 2017-12 1.7 1.7 1.7 1.7
هلند 1.70 2017-12 1.85 1.85 1.85 1.85
نروژ 1.20 2017-12 1.1 1.1 1.1 1.1
لهستان 1.40 2017-12 1.5 1.6 1.6 1.5
پرتغال 3.80 2017-12 3.8 3.8 3.8 3.8
رومانی 1.90 2017-12 2.14 2.18 2.22 2.26
اسلواکی 4.90 2017-12 5.27 5.5 5.76 6.03
اسلوونی 2.70 2017-12 3.15 3.15 3.15 3.15
اسپانیا 7.10 2017-12 6.2 6 5.9 5.5
سوئد 1.20 2017-12 1.2 1.2 1.2 1.2
سوئیس 1.60 2017-12 1.65 1.65 1.65 1.65
ترکیه 2.30 2017-12 2.4 2.3 2.4 2.4
انگلستان 1.10 2017-12 1.3 1.4 1.5 1.5
ایالات متحده 0.80 2018-04 1.05 0.8 0.8 0.9