شاخص یاب

نرخ بیکاری بلند مدت

پیش بینی شاخص های اقتصادی
آخرین Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19
اتریش 1.70 2018-03 1.69 1.67 1.7 1.68
بلژیک 3.10 2018-03 3.07 3.05 3.01 2.98
بلغارستان 3.00 2018-03 2.65 2.56 2.45 2.34
کرواسی 4.00 2018-03 2.54 2.44 2.37 2.16
قبرس 3.20 2018-03 1.59 1.1 0.68 0.32
جمهوری چک 0.80 2018-03 0.76 0.65 0.72 0.63
دانمارک 1.20 2018-03 1.22 1.23 1.22 1.2
استونی 1.60 2018-03 1.56 1.5 1.51 1.54
منطقه یورو 4.10 2017-12 3.8 3.8 3.8 3.7
اتحادیه اروپا 3.20 2017-12 2.79 2.72 2.6 2.49
فنلاند 2.00 2018-03 1.9 1.86 1.84 1.81
فرانسه 3.60 2017-12 3.4 3.4 3.2 3.2
آلمان 1.50 2018-03 1.8 2 2 2.1
یونان 14.50 2018-03 14.2 13.8 13.6 13.2
مجارستان 1.60 2018-03 1.4 1.39 1.37 1.37
ایرلند 2.10 2018-03 2.7 2.7 2.9 3
ایتالیا 6.70 2018-03 5.7 5.5 5.2 5
قزاقستان 2.00 2018-03 2.2 2.11 2.01 2.06
لتونی 3.20 2018-03 2.28 2.09 2.05 1.95
لیتوانی 2.50 2018-03 2.34 2.34 2.32 2.3
لوکزامبورگ 1.50 2018-03 1.97 2.02 2.04 1.96
مقدونیه 15.30 2018-03 15.64 15.31 15 14.68
مالت 1.10 2018-03 1.61 1.62 1.52 1.59
مونته نگرو 12.30 2018-03 11.42 12.79 12.64 11.61
هلند 1.60 2018-03 1.34 1.33 1.32 1.18
نروژ 1.00 2018-03 1.23 1.24 1.25 1.26
لهستان 1.10 2018-03 1.6 1.6 1.5 1.6
پرتغال 3.70 2018-03 3.8 3.8 3.8 3.6
رومانی 1.90 2018-03 1.77 1.73 1.72 1.7
اسلواکی 4.40 2018-03 4.76 4.74 4.75 4.69
اسلوونی 2.60 2018-03 2.4 2.34 2.29 2.24
اسپانیا 7.00 2018-03 6 5.9 5.5 5.2
سوئد 1.20 2018-03 1.17 1.18 1.19 1.16
سوئیس 1.90 2018-03 1.74 1.58 1.74 1.58
ترکیه 2.30 2018-03 2.2 2.4 2.4 2.5
انگلستان 1.10 2018-03 1.4 1.5 1.5 1.6
ایالات متحده 0.74 2018-05 0.6 0.6 0.5 0.4