نرخ بیکاری بلند مدت

پیش بینی شاخص های اقتصادی
آخرین Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18
اتریش 1.80 2017-06 1.65 1.63 1.6 1.58
بلژیک 3.80 2017-06 3.82 3.84 3.87 3.89
بلغارستان 3.50 2017-06 3.44 3.52 3.68 3.88
کرواسی 5.10 2017-06 5.85 6.09 6.43 6.49
قبرس 4.90 2017-06 4.83 4.81 4.79 4.77
جمهوری چک 1.10 2017-06 1.16 1.25 1.36 1.47
دانمارک 1.10 2017-06 1.17 1.2 1.2 1.21
استونی 2.10 2017-06 2.64 2.9 3.07 3.24
منطقه یورو 4.40 2017-06 4.6 4.6 4.5 4.5
اتحادیه اروپا 3.40 2017-06 3.45 3.47 3.48 3.5
فنلاند 2.10 2017-06 2.12 2.12 2.14 2.15
فرانسه 4.20 2017-09 4.19 4.23 4.22 4
آلمان 1.60 2017-06 1.7 1.8 1.8 2
یونان 15.70 2017-06 15.8 15.6 13.29 15.2
مجارستان 1.80 2017-06 1.84 1.91 1.99 2.09
ایرلند 3.10 2017-06 4 3.7 2.16 3.7
ایتالیا 6.60 2017-06 5.6 5.5 5.4 5.2
ژاپن 1.30 2014-12 1.29 1.28 1.28 1.28
قزاقستان 2.30 2017-09 2.16 2.24 2.25 2.24
لتونی 3.50 2017-06 3.8 3.97 4.17 4.35
لیتوانی 2.70 2017-06 3.21 3.47 3.73 3.99
لوکزامبورگ 2.40 2017-06 2.27 2.24 2.23 2.23
مقدونیه 18.10 2017-06 18.39 18.53 18.69 18.86
مالت 1.70 2017-06 2 1.99 2.03 2.07
هلند 2.00 2017-06 2 2 2 2
نروژ 1.00 2017-06 0.94 0.93 0.92 0.92
لهستان 1.50 2017-06 1.8 1.7 1.7 1.7
پرتغال 4.60 2017-06 5.7 5.6 3.14 5.4
رومانی 2.00 2017-06 2.28 2.31 2.35 2.38
اسلواکی 5.10 2017-06 5.44 5.67 5.94 6.21
اسلوونی 3.30 2017-06 3.22 3.31 3.27 3.27
اسپانیا 7.90 2017-06 7.9 7.7 7.32 7
سوئد 1.20 2017-06 1.2 1.2 1.21 1.22
سوئیس 1.60 2017-06 1.73 1.62 1.71 1.62
ترکیه 2.20 2017-06 2.4 2.4 2.32 2.4
انگلستان 1.10 2017-06 1.3 1.3 1.4 1.5
ایالات متحده 0.94 2017-12 1.05 1.05 0.9 0.9