نرخ بیکاری بلند مدت

پیش بینی شاخص های اقتصادی
آخرین Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اتریش 1.90 2017-03   1.93 1.87 1.93 1.87 1.91
بلژیک 3.90 2017-03   3.74 3.73 3.73 3.71 3.67
بلغارستان 3.70 2017-03   3.14 2.92 2.76 2.56 1.4
کرواسی 5.90 2017-03   5.02 5.42 5.06 4.72 4.74
قبرس 5.30 2017-03   4.93 4.71 4.58 4.44 3.79
جمهوری چک 1.30 2017-03   1.12 0.98 1.02 0.91 0.83
دانمارک 1.60 2017-03   1.54 1.57 1.6 1.6 1.64
استونی 1.90 2017-03   2.22 2.1 1.97 2.15 2.06
منطقه یورو 4.70 2017-03   4.8 4.7 4.7 4.7 4.4
اتحادیه اروپا 3.70 2017-03   3.43 3.41 3.33 3.22 2.82
فنلاند 2.20 2017-03   2.06 2.15 2.1 2.09 2.03
فرانسه 4.00 2017-06   4.3 4.1 3.8 3.76 3.8
آلمان 1.70 2017-03   1.6 1.7 1.7 1.8 2.3
یونان 16.30 2017-03   16.2 16 15.8 15.6 12.9
مجارستان 1.90 2017-03   1.76 1.73 1.71 1.69 1.66
ایرلند 3.60 2017-03   4.2 4 4 3.7 3.4
ایتالیا 6.80 2017-03   5.8 5.8 5.6 5.5 4.5
ژاپن 1.30 2014-12   1.29 1.28 1.29 1.3 1.72
قزاقستان 2.10 2017-06 2.1 2.06 1.83 1.83 1.54
لتونی 3.60 2017-03   3.32 3.21 3.17 3.1 2.86
لیتوانی 2.90 2017-03   2.91 2.9 2.91 2.92 2.92
لوکزامبورگ 2.30 2017-03   2.22 2.13 2.29 2.15 2.19
مالت 2.00 2017-03   1.86 1.96 1.84 1.99 1.95
هلند 2.20 2017-03   1.81 1.73 1.72 1.61 0.88
نروژ 1.20 2017-03   1.25 1.27 1.29 1.31 1.44
لهستان 1.60 2017-03   2 1.8 1.8 1.7 1.5
پرتغال 5.30 2017-03   5.9 5.8 5.7 5.6 5.2
رومانی 2.40 2017-03   2.73 2.67 2.67 2.66 2.63
اسلواکی 5.40 2017-03   4.92 4.8 4.75 4.62 4.35
اسلوونی 3.60 2017-03   4.32 4.34 4.3 4.32 4.32
اسپانیا 8.60 2017-03   8.5 8.2 7.9 7.7 5.7
سوئد 1.40 2017-03   1.09 1.09 1.08 1.06 1
ترکیه 2.60 2017-03   2.3 2.4 2.4 2.4 2.8
انگلستان 1.20 2017-03   1.3 1.4 1.4 1.5 2.4
ایالات متحده 1.08 2017-08   1.18 1.07 1.05 1.05 1.5