نرخ بیکاری بلند مدت

پیش بینی شاخص های اقتصادی
آخرین Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18
اتریش 1.90 2017-09 1.81 1.76 1.74 1.7
بلژیک 3.20 2017-09 3.33 3.24 3.34 3.38
بلغارستان 3.20 2017-09 3.21 3.22 3.33 3.54
کرواسی 3.90 2017-09 4.33 4.33 4.47 4.79
قبرس 4.30 2017-09 4.25 4.23 4.21 4.2
جمهوری چک 0.90 2017-09 0.84 0.89 0.97 1.07
دانمارک 1.20 2017-09 1.13 1.16 1.16 1.17
استونی 2.00 2017-09 2.27 2.46 2.63 2.85
منطقه یورو 4.20 2017-09 4.6 4.6 4.5 4.5
اتحادیه اروپا 3.30 2017-09 3.34 3.35 3.37 3.39
فنلاند 2.10 2017-09 2.11 2.12 2.13 2.14
فرانسه 4.20 2017-09 4.19 4.23 4.22 4
آلمان 1.50 2017-09 1.7 1.8 1.8 2
یونان 15.30 2017-09 15 14.6 14.2 13.8
مجارستان 1.50 2017-09 1.4 1.39 1.42 1.49
ایسلند 0.50 2015-12 0.51 0.51 0.51 0.52
ایرلند 2.70 2017-09 2.5 2.5 2.7 2.7
ایتالیا 6.20 2017-09 5.6 5.5 5.4 5.2
ژاپن 1.30 2014-12 1.29 1.28 1.28 1.28
قزاقستان 2.20 2017-12 2.17 2.24 2.26 2.25
لتونی 3.40 2017-09 3.67 3.82 4.02 4.2
لیتوانی 2.50 2017-09 2.77 3 3.26 3.53
لوکزامبورگ 2.00 2017-09 2.18 2.13 2.13 2.13
مقدونیه 17.50 2017-09 17.66 17.68 17.8 17.93
مالت 1.70 2017-09 1.92 1.92 1.93 1.97
هلند 1.70 2017-09 1.71 1.71 1.72 1.72
نروژ 1.20 2017-09 1.15 1.17 1.16 1.16
لهستان 1.50 2017-09 1.5 1.5 1.6 1.6
پرتغال 4.20 2017-09 4 4 3.8 3.8
رومانی 1.90 2017-09 2.08 2.14 2.18 2.22
اسلواکی 4.90 2017-09 5.1 5.27 5.5 5.76
اسلوونی 3.00 2017-09 2.82 2.8 2.81 2.85
اسپانیا 7.10 2017-09 7.9 7.7 7.31 7
سوئد 1.20 2017-09 1.2 1.21 1.22 1.22
سوئیس 1.70 2017-09 1.68 1.61 1.67 1.62
ترکیه 2.30 2017-09 2.4 2.4 2.3 2.4
انگلستان 1.20 2017-09 1.3 1.3 1.4 1.5
ایالات متحده 0.86 2018-02 1.05 1.05 1.1 1