نرخ بیکاری بلند مدت

پیش بینی شاخص های اقتصادی
آخرین Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اتریش 1.90 2016-12   1.89 1.84 1.9 1.84 1.87
بلژیک 3.70 2016-12   3.57 3.52 3.5 3.48 3.4
بلغارستان 3.90 2016-12   3.42 3.29 3.24 3.06 2.23
کرواسی 6.60 2016-12   5.44 5.88 5.68 5.35 5.46
قبرس 5.80 2016-12   6.06 6.15 6.24 6.32 6.56
جمهوری چک 1.40 2016-12   1.29 1.17 1.24 1.13 1.09
دانمارک 1.40 2016-12   1.26 1.28 1.26 1.26 1.25
استونی 2.50 2016-12   2.66 2.61 2.62 2.73 2.71
منطقه یورو 4.80 2016-12 4.8 4.7 4.7 4.7 4.4
اتحادیه اروپا 3.80 2016-12   3.48 3.47 3.42 3.32 2.99
فنلاند 2.30 2016-12   2.15 2.24 2.23 2.22 2.19
فرانسه 4.10 2017-03   4.3 4.1 3.9 3.87 3.8
آلمان 1.60 2016-12 1.6 1.7 1.7 1.8 2.3
یونان 16.90 2016-12   16.2 16 15.8 15.6 12.9
مجارستان 2.00 2016-12   1.69 1.65 1.62 1.6 1.56
ایسلند 0.50 2015-12   0.58 0.57 0.63 0.69 0.84
ایرلند 3.60 2016-12   4.2 4 4 3.7 3.4
ایتالیا 6.90 2016-12   5.8 5.8 5.6 5.5 4.5
ژاپن 1.30 2014-12   1.29 1.28 1.29 1.3 1.72
قزاقستان 2.10 2017-06 2.1 2.06 1.83 1.83 1.54
لتونی 3.50 2016-12   3.08 2.92 2.83 2.75 2.38
لیتوانی 2.80 2016-12   2.69 2.67 2.65 2.65 2.62
لوکزامبورگ 1.90 2016-12   2.22 2.14 2.29 2.15 2.19
مالت 1.70 2016-12   1.76 1.87 1.75 1.8 1.82
هلند 2.20 2016-12   1.84 1.75 1.76 1.65 0.95
نروژ 1.20 2016-12   1.28 1.3 1.32 1.35 1.51
لهستان 1.90 2016-12   2 1.8 1.8 1.7 1.5
پرتغال 5.90 2016-12 5.9 5.8 5.7 5.6 5.2
رومانی 2.60 2016-12   2.73 2.67 2.67 2.66 2.63
اسلواکی 5.40 2016-12   4.92 4.8 4.75 4.62 4.35
اسلوونی 4.40 2016-12   4.32 4.34 4.3 4.32 4.32
اسپانیا 8.90 2016-12   8.5 8.2 7.9 7.7 5.7
سوئد 1.20 2016-12   1.09 1.09 1.08 1.06 1
ترکیه 2.60 2016-12   2.3 2.4 2.4 2.4 2.8
انگلستان 1.20 2016-12   1.3 1.4 1.4 1.5 2.4
ایالات متحده 1.11 2017-07   1.18 1.07 1.05 1.05 0.79