کالایاب
شاخص یاب

شاخص اقتصادی مقدم

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آفریقای جنوبی -0.50 2018 12 -0.1 -3.7 : 4.7 ٪
آرژانتین 0.70 2019 02 -1.1 -3.9 : 4.6 ٪
آذربایجان 3.00 2019 02 2.9 -4.5 : 116 ٪
اوگاندا 0 2019 01 230 94.81 : 230 نقاط شاخص
ارمنستان 6.10 2019 01 6.4 -7.7 : 17.2 ٪
ایالات متحده 0 2018 12 125 46.91 : 125 نقاط شاخص
انگلستان 0.20 2019 01 0.2 -2.1 : 1.9 ٪
استرالیا 0.00 2019 02 0.1 -1.1 : 0.54 ٪
اکوادور -2.30 2018 11 7 -34.4 : 111 ٪
السالوادور 2.70 2018 12 3.1 -8.8 : 20.5 ٪
برزیل -0.41 2019 01 0.21 -3.26 : 3.2 ٪
بلاروس 0.80 2019 02 0.7 -4.3 : 12.3 ٪
پرتغال 1.70 2018 12 1.8 -4 : 6.6 ٪
پاراگوئه 0.60 2018 11 2.5 -10.3 : 23 ٪
پرو 1.58 2019 01 4.73 -2.86 : 14.08 ٪
پاناما 3.57 2019 01 3.8 -2.26 : 15.69 ٪
پورتوریکو 16.10 2018 12 21.6 -19.7 : 21.6 ٪
ترکیه -0.12 2019 02 -0.54 -7.01 : 12.75 ٪
تایوان 109.30 2019 01 109 20.8 : 114 نقاط شاخص
تایلند 151.47 2019 01 152 83.61 : 162 نقاط شاخص
جمهوری دومینیکن 6.00 2018 12 7 -4.3 : 13.3 ٪
روسیه 1.50 2019 02 0.7 -11.8 : 9.9 ٪
ژاپن 0 2019 01 97.5 72.4 : 108 نقاط شاخص
سنگاپور 112.00 2018 12 112 25.5 : 113 نقاط شاخص
شیلی 2.40 2019 01 2.6 -4.4 : 12.6 ٪
غنا 0 2018 11 6.8 -5.1 : 13.4 ٪
فنلاند 1.54 2019 01 2.34 -11.13 : 9.17 ٪
قزاقستان 4.30 2019 02 2.9 -8.2 : 15.4 ٪
قرقیزستان 4.90 2019 02 6.4 -11.3 : 17.3 ٪
کانادا -0.10 2018 12 -0.1 -1.4 : 1.2 ٪
کره جنوبی 113.40 2019 01 114 4.4 : 114 نقاط شاخص
کاستاریکا 1.70 2019 01 0.6 -5.7 : 14.7 ٪
کلمبیا 2.20 2019 01 1.1 -1.69 : 9.81 ٪
گواتمالا 3.40 2019 01 2.8 -2.75 : 8.82 ٪
گرجستان 3.50 2019 01 5.6 -0.8 : 8.4 ٪
موزامبیک 0 2018 12 15.8 -15.8 : 15.8 ٪
مالزی -1.40 2018 12 0.3 -3.3 : 4.5 ٪
مکزیک 0.00 2018 12 1.8 -9.8 : 12.6 ٪
نروژ 0 2018 12 0.5 -0.4 : 0.9 ٪
نیکاراگوئه -5.10 2018 11 -6 -11.4 : 13.6 ٪
هندوراس 3.50 2018 11 4.9 -8.4 : 15.6 ٪
کشور فعلی زمان ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم واحد اندازه گیری
آفریقای جنوبی -0.50 2018 12 0.8 -0.4 0.2 -1 ٪
آرژانتین 0.70 2019 02 -2.7 -3 -2.3 -1.5 ٪
آذربایجان 3.00 2019 02 1.8 1.9 2 1.8 ٪
ارمنستان 6.10 2019 01 4.2 2.6 11.5 7.8 ٪
انگلستان 0.20 2019 01 0.4 0.5 0.4 0.1 ٪
استرالیا 0.00 2019 02 -0.2 0 0 0 ٪
اکوادور -2.30 2018 11 2.6 1.8 3 3.4 ٪
السالوادور 2.70 2018 12 1.4 1.7 2.2 1.6 ٪
برزیل -0.41 2019 01 2.3 0.3 1 0.1 ٪
بلاروس 0.80 2019 02 2.6 2.5 2.4 1.1 ٪
پرتغال 1.70 2018 12 1.8 1.9 2.2 1.7 ٪
پاراگوئه 0.60 2018 11 0.7 3.1 3.4 2.4 ٪
پرو 1.58 2019 01 3.7 4.2 3.9 3.6 ٪
پاناما 3.57 2019 01 4.7 5.2 5 4.8 ٪
پورتوریکو 16.10 2018 12 6.7 4.4 3.2 8.5 ٪
ترکیه -0.12 2019 02 1.1 1.2 1 0.5 ٪
تایوان 109.30 2019 01 112 112 113 112 نقاط شاخص
تایلند 151.47 2019 01 152 153 154 152 نقاط شاخص
جمهوری دومینیکن 6.00 2018 12 5.7 5.3 5.4 6 ٪
روسیه 1.50 2019 02 1.5 1.6 1.5 1.2 ٪
سنگاپور 112.00 2018 12 110 110 107 111 نقاط شاخص
شیلی 2.40 2019 01 3.7 3.8 3.2 2.6 ٪
فنلاند 1.54 2019 01 3.14 2.3 2.3 2.4 ٪
قزاقستان 4.30 2019 02 3.9 4 4.2 2.6 ٪
قرقیزستان 4.90 2019 02 3.2 3.8 4 3.7 ٪
کانادا -0.10 2018 12 0.2 -0.1 0.1 0 ٪
کره جنوبی 113.40 2019 01 115 116 116 115 نقاط شاخص
کاستاریکا 1.70 2019 01 3.7 3.7 3.5 3.5 ٪
کلمبیا 2.20 2019 01 2.6 2.9 3.3 2.8 ٪
گواتمالا 3.40 2019 01 3.2 3.1 3.4 2.3 ٪
گرجستان 3.50 2019 01 4 3.85 3.8 4.33 ٪
مالزی -1.40 2018 12 -0.3 -0.9 0.4 0.4 ٪
مکزیک 0.00 2018 12 2.2 2.2 2.2 2.1 ٪
نیکاراگوئه -5.10 2018 11 -3.6 -3.2 -2 -4.3 ٪
هندوراس 3.50 2018 11 3.6 3.6 3.8 3.4 ٪