شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص اقتصادی مقدم

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آرژانتین

-0.70 2019 10 1 -4.6 : 4.4 ٪

آفریقای جنوبی

-0.60 2019 09 -0.1 -3.7 : 4.7 ٪

آذربایجان

2.10 2019 10 2.5 -4.5 : 116 ٪

ایالات متحده

0 2019 10 129 45.48 : 129 امتیاز

اکوادور

-7.90 2019 08 -5.4 -34.4 : 111 ٪

ارمنستان

7.70 2019 10 7.5 -7.7 : 17.2 ٪

استرالیا

-0.07 2019 10 -0.12 -1.11 : 0.54 ٪

انگلستان

0.00 2019 10 0.3 -2.1 : 1.9 ٪

السالوادور

4.10 2019 09 3.1 -8.9 : 20.5 ٪

اوگاندا

0 2019 10 0.49 -1.65 : 2.16 ٪

بلاروس

1.10 2019 10 1 -4.3 : 12.3 ٪

برزیل

0.17 2019 10 0.48 -3.38 : 3.25 ٪

پرتغال

2.10 2019 09 2.2 -3.9 : 6.6 ٪

پرو

2.22 2019 09 3.39 -2.86 : 14.08 ٪

پاناما

3.98 2019 09 3.2 -2.26 : 15.69 ٪

پاراگوئه

6.20 2019 09 1.2 -10.3 : 23 ٪

پورتوریکو

-0.30 2019 09 -0.6 -19.2 : 22.6 ٪

تایوان

112.90 2019 10 113 20.8 : 114 امتیاز

تایلند

154.13 2019 10 153 82.25 : 154 امتیاز

ترکیه

0 2019 10 3.61 -7.01 : 12.75 ٪

جمهوری دومینیکن

5.20 2019 10 5.1 -5.1 : 13.5 ٪

روسیه

2.20 2019 10 1.9 -11.8 : 9.9 ٪

ژاپن

0 2019 10 91.9 72.5 : 108 امتیاز

سنگاپور

108.70 2019 09 108 23.7 : 110 امتیاز

شیلی

-3.40 2019 10 3 -4.4 : 12.6 ٪

غنا

0 2019 09 3.6 -5.1 : 13.4 ٪

فنلاند

1.50 2019 10 2.1 -10.6 : 9 ٪

قزاقستان

5.40 2019 10 4.1 -8.2 : 15.4 ٪

قرقیزستان

4.90 2019 11 5.7 -11.3 : 17.3 ٪

کره جنوبی

116.00 2019 10 115 4.4 : 116 امتیاز

کانادا

0.10 2019 09 0.1 -1.4 : 1.2 ٪

کلمبیا

2.70 2019 09 3.3 -1.6 : 9.8 ٪

کاستاریکا

3.90 2019 09 1 -6.1 : 14.8 ٪

گرجستان

5.70 2019 10 5.2 -0.8 : 8.4 ٪

گواتمالا

4.20 2019 09 3.8 -2.8 : 8.8 ٪

مکزیک

0.10 2019 09 -1 -11 : 12.6 ٪

مالزی

0.10 2019 09 -0.8 -3.3 : 4.5 ٪

موزامبیک

0 2019 08 -14.3 -15.8 : 17.7 ٪

نیکاراگوئه

-7.50 2019 02 -5.8 -12.8 : 13.6 ٪

نروژ

0 2019 09 0.7 -0.5 : 1.1 ٪

هندوراس

2.80 2019 09 1.8 -8.4 : 15.6 ٪
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آرژانتین

-0.70 2019 10 -1.5 -0.8 0.2 -2.3 ٪

آفریقای جنوبی

-0.60 2019 09 -0.5 0.4 0.6 0.2 ٪

آذربایجان

2.10 2019 10 2.4 2.3 2.7 2.4 ٪

اکوادور

-7.90 2019 08 0.3 0.5 0.5 0.2 ٪

ارمنستان

7.70 2019 10 11.5 11.5 11.5 11.5 ٪

استرالیا

-0.07 2019 10 -0.1 0.1 0 -0.2 ٪

انگلستان

0.00 2019 10 0.3 0.5 0.4 0.2 ٪

السالوادور

4.10 2019 09 2.2 2.2 2 2.2 ٪

بلاروس

1.10 2019 10 1.3 1.6 1.9 1.3 ٪

برزیل

0.17 2019 10 0.5 0.6 0.8 0.3 ٪

پرتغال

2.10 2019 09 2.1 2.1 2 2.2 ٪

پرو

2.22 2019 09 3 3.4 3.6 2.3 ٪

پاناما

3.98 2019 09 4.8 4.8 5.1 5 ٪

پاراگوئه

6.20 2019 09 0.8 1.3 1.7 -1 ٪

پورتوریکو

-0.30 2019 09 2.8 3.4 3 2.8 ٪

تایوان

112.90 2019 10 113 113 112 113 امتیاز

تایلند

154.13 2019 10 153 153 152 152 امتیاز

جمهوری دومینیکن

5.20 2019 10 5.2 5.2 5 5.4 ٪

روسیه

2.20 2019 10 1.6 1.8 1.5 1.5 ٪

سنگاپور

108.70 2019 09 108 105 104 107 امتیاز

شیلی

-3.40 2019 10 1 1.5 2.1 -3 ٪

فنلاند

1.50 2019 10 1.2 1 0.9 1.6 ٪

قزاقستان

5.40 2019 10 5.5 5.2 5.7 5.5 ٪

قرقیزستان

4.90 2019 11 3.1 2.2 4 4.8 ٪

کره جنوبی

116.00 2019 10 114 114 114 114 امتیاز

کانادا

0.10 2019 09 0.3 0.2 0.2 0.1 ٪

کلمبیا

2.70 2019 09 3.1 3.4 3.2 2.7 ٪

کاستاریکا

3.90 2019 09 3.5 3.5 3.3 3.5 ٪

گرجستان

5.70 2019 10 4.1 4.1 4.2 5.9 ٪

گواتمالا

4.20 2019 09 3.1 3.2 3.3 2.9 ٪

مکزیک

0.10 2019 09 1.2 1.5 1.7 0.6 ٪

مالزی

0.10 2019 09 0.5 1.5 0.5 0.4 ٪

نیکاراگوئه

-7.50 2019 02 -3.1 0.5 1.4 -5.5 ٪

هندوراس

2.80 2019 09 3.4 3.6 3.5 3.4 ٪