شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

هزینه های کار

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آفریقای جنوبی

0 2019 03 156 1 : 157 نقاط شاخص

آلمان

108.96 2019 09 108 78.67 : 117 نقاط شاخص

ایتالیا

110.70 2019 09 112 44.5 : 112 نقاط شاخص

اتریش

0 2019 09 121 83.5 : 121 نقاط شاخص

اتحادیه اروپا

109.50 2018 09 115 88.2 : 115 نقاط شاخص

استرالیا

0 2019 09 103 43.3 : 104 نقاط شاخص

انگلستان

108.50 2019 06 106 20.7 : 108 نقاط شاخص

اسلوونی

0 2019 09 112 52.46 : 114 نقاط شاخص

اسلواکی

0 2019 09 120 46.9 : 121 نقاط شاخص

استونی

0 2019 09 126 29.81 : 126 نقاط شاخص

ایالات متحده

0 2019 09 112 17 : 113 نقاط شاخص

ایرلند

101.10 2019 06 99.6 89.1 : 149 نقاط شاخص

اسپانیا

104.80 2019 06 100 66.7 : 106 نقاط شاخص

برزیل

107.54 2019 10 111 39.6 : 182 نقاط شاخص

بلژیک

0 2019 09 106 75.6 : 106 نقاط شاخص

بلغارستان

0 2019 09 125 1.26 : 135 نقاط شاخص

پرتغال

97.80 2019 09 104 63.2 : 112 نقاط شاخص

تایلند

97.14 2019 06 93.69 88.61 : 110 نقاط شاخص

ترکیه

204.20 2019 09 201 56.26 : 204 نقاط شاخص

تایوان

93.02 2019 09 94.18 64.98 : 289 نقاط شاخص

جمهوری چک

0 2019 09 117 56.23 : 121 نقاط شاخص

چین

0 2019 09 104 103 : 110 نقاط شاخص

دانمارک

0 2019 09 104 66.81 : 104 نقاط شاخص

رومانی

0 2019 09 148 2.3 : 161 نقاط شاخص

سوئد

0 2019 09 134 100 : 135 نقاط شاخص

سنگاپور

99.50 2019 09 99.5 51.7 : 111 نقاط شاخص

صربستان

0 2019 07 113 73.3 : 128 نقاط شاخص

فرانسه

102.60 2019 09 102 5.9 : 103 نقاط شاخص

فنلاند

0 2019 09 98.37 28.4 : 101 نقاط شاخص

قبرس

0 2019 09 99.56 65.45 : 127 نقاط شاخص

کانادا

0 2019 09 109 43.75 : 110 نقاط شاخص

کره جنوبی

99.20 2019 06 130 69 : 130 نقاط شاخص

کرواسی

0 2019 06 97.5 70.5 : 104 نقاط شاخص

لیتوانی

0 2019 06 118 35.9 : 128 نقاط شاخص

لهستان

116.70 2019 06 111 82.5 : 117 نقاط شاخص

لوکزامبورگ

0 2019 09 115 85.9 : 189 نقاط شاخص

لتونی

0 2019 06 121 34.64 : 121 نقاط شاخص

موریس

0 2018 12 132 22.54 : 135 نقاط شاخص

مالت

0 2019 09 107 64.45 : 112 نقاط شاخص

منطقه یورو

110.50 2019 06 99.6 83.2 : 110 نقاط شاخص

مجارستان

0 2019 09 131 31.3 : 133 نقاط شاخص

مکزیک

0 2019 09 93.3 71.5 : 131 نقاط شاخص

نروژ

0 2019 09 140 53.4 : 140 نقاط شاخص

نیوزیلند

0 2019 09 1193 700 : 1202 نقاط شاخص

هلند

0 2019 06 102 66.6 : 115 نقاط شاخص

یونان

77.70 2019 09 91.9 48.5 : 107 نقاط شاخص
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آلمان

108.96 2019 09 118 119 110 117 نقاط شاخص

ایتالیا

110.70 2019 09 111 113 113 111 نقاط شاخص

اتحادیه اروپا

109.50 2018 09 118 113 112 109 نقاط شاخص

انگلستان

108.50 2019 06 109 109 109 109 نقاط شاخص

ایرلند

101.10 2019 06 76.28 82.45 82.61 76.57 نقاط شاخص

اسپانیا

104.80 2019 06 109 103 107 109 نقاط شاخص

برزیل

107.54 2019 10 100 100 100 100 نقاط شاخص

پرتغال

97.80 2019 09 115 99.21 107 115 نقاط شاخص

تایلند

97.14 2019 06 83 83 83 83 نقاط شاخص

ترکیه

204.20 2019 09 205 207 211 201 نقاط شاخص

تایوان

93.02 2019 09 98.6 98.6 98.6 98.6 نقاط شاخص

سنگاپور

99.50 2019 09 120 120 120 120 نقاط شاخص

فرانسه

102.60 2019 09 103 103 103 103 نقاط شاخص

کره جنوبی

99.20 2019 06 140 140 140 140 نقاط شاخص

لهستان

116.70 2019 06 117 122 121 110 نقاط شاخص

منطقه یورو

110.50 2019 06 120 102 113 119 نقاط شاخص

یونان

77.70 2019 09 89.4 91 79.2 96.2 نقاط شاخص